Phụ cấp điện thoại có tính thuế TNCN năm 2022 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Nhiều doanh nghiệp có những khoản phụ cấp tiền xăng, phụ cấp điện thoại theo lương cho nhân viên cấp dưới. Điều do dự của không ít những kế toán Thuế là giải quyết và xử lý như thế nào so với những khoản phụ cấp này .

Vậy Phụ cấp điện thoại có tính thuế TNCN 2022 hay không? Khách hàng quan tâm vui lòng theo dõi nội dung bài viết dưới đây để có thêm thông tin.

Phụ cấp xăng xe, điện thoại có phải đóng BHXH bắt buộc?

 

Theo Khoản 3 Điều 30 Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 và Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595 / QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì những khoản thu nhập sau đây sẽ không tính vào tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc gồm :

– Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động; tiền thưởng sáng kiến;

Bạn đang đọc: Phụ cấp điện thoại có tính thuế TNCN năm 2022

– Tiền ăn giữa ca ;
– Khoản tương hỗ xăng xe ; điện thoại ; đi lại ; tiền nhà ở ; tiền giữ trẻ ; nuôi con nhỏ ;
– Hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết ; NLĐ có người thân trong gia đình kết hôn ; khi sinh nhật của NLĐ ;
– Trợ cấp NLĐ gặp thực trạng khó khăn vất vả khi bị tai nạn đáng tiếc lao động ; NLĐ gặp thực trạng khó khăn vất vả khi bị bệnh nghề nghiệp ;
– Các khoản tương hỗ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động. Như vậy, phụ cấp xăng xe, điện thoại không thuộc thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc .

Phụ cấp xăng xe có tính thuế thu nhập cá nhân không ?

 

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC pháp luật những khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá thể ( TNCN ), đơn cử :
Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, gồm có :
– Tiền lương, tiền công và những khoản có đặc thù tiền lương, tiền công dưới những hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền … ..
– Các khoản quyền lợi bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức :
+ Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, phục trang, … cao hơn mức pháp luật hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế so với 1 số ít trường hợp như sau :
+ Đối với cán bộ, công chức và người thao tác trong những cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Thương Hội : mức khoán chi vận dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính .
+ Đối với người lao động thao tác trong những tổ chức triển khai kinh doanh thương mại, những văn phòng đại diện thay mặt : mức khoán chi vận dụng tương thích với mức xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo những văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp .
+ Đối với người lao động thao tác trong những tổ chức triển khai quốc tế, những văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế : mức khoán chi triển khai theo lao lý của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế .
Như vậy phụ cấp xăng xe là thu nhập chịu thuế thu nhập cá thể. Vì những khoản quyền lợi bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do doanh nghiệp trả mà người lao động được hưởng dưới mọi hình thức đều phải chịu thuế thu nhập cá thể. Ngoài ra những lao lý về những khoản phụ cấp, tương hỗ được miễn thuế thu nhập cá thể cũng không có nói đến khoản phụ cấp xăng xe được miễn thuế thu nhập cá thể. Nếu là khoản tương hỗ xăng xe, đi lại trong quy trình đi công tác làm việc đây là công tác phí thì được miễn thuế thu nhập cá thể nhưng phải theo mức pháp luật của Doanh nghiệp theo khoản 2.9 Điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC .
Ngoài ra tại Công văn 2192 / TCT-TNDN ngày 25/5/2017 của tổng cục thuế vấn đáp : Trường hợp doanh nghiệp trả khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định và thắt chặt hàng tháng cho nhân viên cấp dưới ship hàng cho việc đi lại của cá thể thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá thể của cá thể chịu thuế .
Thêm vào đó tại Công văn 79557 / CT-TTHT ngày 03/12/2018 do Cục Thuế Thành phố TP. Hà Nội đã nêu rõ :
“ … trường hợp Công ty trả phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe ( từ nhà đến công ty theo mức cố định và thắt chặt hàng tháng ), điện thoại, phụ cấp cần mẫn cho người lao động, ghi đơn cử Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong những hồ sơ sau : Hợp đồng lao động ; Thỏa ước lao động tập thể ; Quy chế kinh tế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn ; Quy chế thưởng do quản trị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc lao lý theo quy định kinh tế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì :

Về khoản phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe, phụ cấp chuyên cần: Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Xem thêm: 99+ Hình Avatar Mèo Cặp cute và Cực Chất Cho Các Couple | TTTVM – Thamtrangtraivinamilk

Về khoản phụ cấp tiền điện thoại : khoản khoán chi tiền điện thoại cho cá thể được tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế TNDN theo pháp luật của Luật thuế TNDN thì được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế TNCN .
Trường hợp Công ty chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi pháp luật thì phần chi cao hơn mức khoán chi lao lý phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. ” .

Căn cứ vào những quy định trên, có thể kết luận phụ cấp xăng xe được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Vậy Phụ cấp điện thoại có tính thuế TNCN 2022? Để trả lời Khách hàng theo dõi nội dung tiếp theo của bài viết.

Khoản phụ cấp điện thoại có tính thuế thu nhập cá nhân ?

 

Theo pháp luật tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC và Công văn 1166 / TCT-TNDN ngày 21/03/2016 của Tổng cục thuế :
Về Khoản chi tiền điện thoại cho cá thể : Trường hợp Khoản chi tiền điện thoại cho cá thể nếu được ghi đơn cử Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong những hồ sơ sau : Hợp đồng lao động ; Thỏa ước lao động tập thể ; Quy chế kinh tế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn ; Quy chế thưởng do quản trị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc pháp luật theo quy định kinh tế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì Khoản chi tiền điện thoại cho cá thể là thu nhập được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập cá thể .
Trường hợp đơn vị chức năng chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi pháp luật thì phần chi cao hơn mức khoán chi pháp luật phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá thể .
Theo đó, trường hợp công ty khoán tiền điện thoại hàng tháng cho người lao động có thanh toán giao dịch với người mua bằng điện thoại và khoán công tác phí cho người lao động thực tiễn có đi công tác làm việc theo đúng quy định kinh tế tài chính hoặc quy định nội bộ thì những khoản tiền này được miễn thuế thu nhập cá thể .

Các khoản phụ cấp không tính thuế Thu nhập cá nhân

 

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC ( sửa đổi, bổ trợ bởi Thông tư 92/2015 / TT-BTC ), những khoản phục cấp không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN gồm :
– Trợ cấp, phụ cấp tặng thêm hàng tháng và trợ cấp một lần theo lao lý của pháp lý về khuyễn mãi thêm người có công .
– Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần so với những đối tượng người tiêu dùng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế, người trẻ tuổi xung phong đã triển khai xong trách nhiệm .
– Phụ cấp quốc phòng, bảo mật an ninh ; những khoản trợ cấp so với lực lượng vũ trang .
– Phụ cấp ô nhiễm, nguy hại so với những ngành, nghề hoặc việc làm ở nơi thao tác có yếu tố ô nhiễm, nguy khốn .
– Phụ cấp lôi cuốn, phụ cấp khu vực .
– Trợ cấp khó khăn vất vả đột xuất, trợ cấp tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chính sách thai sản, mức hưởng dưỡng sức, hồi sinh sức khoẻ sau thai sản …
– Trợ cấp so với những đối tượng người tiêu dùng được bảo trợ xã hội .
– Phụ cấp ship hàng so với chỉ huy cấp cao .
– Trợ cấp một lần so với cá thể khi chuyển công tác làm việc đến vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ..

– Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

Xem thêm: 99+ Hình Avatar Mèo Cặp cute và Cực Chất Cho Các Couple | TTTVM – Thamtrangtraivinamilk

– Phụ cấp đặc trưng ngành nghề .
Lưu ý : Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lao lý .

Trên đây là một số thông tin liên quan đến giải đáp thắc mắc về Phụ cấp điện thoại có tính thuế TNCN 2022? Khách hàng theo dõi nội dung bài viết có vướng mắc khác vui lòng phản hồi trực tiếp để được nhân viên hỗ trợ.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận