Những bài Toán nâng cao lớp 3 hay nhất – Những bài toán hay và khó lớp 3 – Chia sẻ kiến thức mỗi ngày - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Những bài Toán nâng cao lớp 3 hay nhất

Những bài toán nâng cao lớp 3 hay nhất là tài liệu hữu ích dành cho thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo, ôn luyện nhằm củng cố lại kiến thức chuẩn bị cho kỳ học sinh giỏi Toán lớp 3. Mời quý thầy cô và các em tải về để xem trọn bộ tài liệu.

Tổng hợp những bài Toán nâng cao lớp 3 gồm các dạng bài tập và đề thi học viên giỏi Toán lớp 3 được chiase24.com sưu tầm và tổng hợp. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích nhiều trong việc giảng dạy của các thầy cô giáo đồng thời là tài liệu hay giúp các em học viên ôn tập để đạt hiệu quả cao trong kỳ thi học viên giỏi Toán lớp 3 .

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3

Bạn đang đọc: Những bài Toán nâng cao lớp 3 hay nhất – Những bài toán hay và khó lớp 3 – Chia sẻ kiến thức mỗi ngày

71 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3

Bài 1: Không tính kết quả cụ thể, hãy so sánh:

A = abc + mn + 352
B = 3 bc + 5 n + am2
a ) A = a x ( b + 1 )B = b x ( a + 1 ) ( với a > b )
b ) A = 28 x 5 x 30
B = 29 x 5 x 29

Bài 2: Không tính giá trị của biểu thức hãy điền dấu (>;

a ) ( 156 + 78 ) x 6 … … … …. 156 x 6 + 79 x 6
b ) ( 1923 – 172 ) x 8 … … … …. 1923 x 8 – 173 x 8c ) ( 236 – 54 ) x 7 … … … … …. 237 x 7 – 54 x 7

Bài 3: Tính nhanh các giá trị biểu thức dưới đây:

a ) 576 + 678 + 780 – 475 – 577 – 679b ) ( 126 + 32 ) x ( 18 – 16 – 2 )
c ) 36 x 17 x 12 x 34 + 6 x 30

Bài 4: Tìm X:

a ) X x 6 = 3048 : 2
b ) 56 : X = 1326 – 1318

Bài 5: Với 8 chữ số 8, hãy lập các sao cho tổng các số đó bằng 1000.

Bài 6: Tìm 1 số có 4 chữ số, biết rằng rằng chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục và gấp đôi chữ số hàng nghìn, đồng thời số đó là số lẻ chia hết cho 5.

Bài 7: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng nếu viết các chữ số theo thứ tự ngược lại ta sẽ có số mới mà tổng của số phải tìm và số mới bằng 77.

Bài 8: Từ 3 chữ số 2, 3, 8 ta lập được 1 số có 3 chữ số là A. Từ 2 chữ số 2,8 ta lập được 1 số có 2 chữ số khau nhau là B. Tìm số A và B biết hiệu giữa A và B bằng 750.

Bài 9: Từ 3 chữ số 3, 4, 5 viết tất cả các số có ba chữ số (mỗi chữ số không được lặp lại)

Bài 10: Viết số gồm:

a ) 5 chục và 5 đơn vị chức năng

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

6 chục và 0 đơn vị chức năng
3 nghìn và 3 đơn vị chức năng
b ) 5 trăm 5 chục và 5 đơn vị chức năng6 trăm 1 chục và 3 đơn vị chức năng
60 nghìn 6 trăm và 6 đơn vị chức năng
a trăm b chục c đơn vị chức năng ( a ; b ; c là chữ số, a khác 0 )

Bài 11: Số 540 thay đổi như thế nào nếu:

a ) Xoá bỏ chữ số 0
b ) Xoá bỏ chữ số 5c ) Thay chữ số 4 bởi chữ số 8
d ) Đổi chữ số 4 và chữ số 0 cho nhau

Bài 12:

a ) Trường hợp nào tổng của hai số bằng 1 trong hai số hạng của nó ?
b ) Hai số nào có tổng bằng số bé nhất khác 0 ?
c ) Hai số khác 0 nào có tổng bé nhất ?

Bài 13: Hãy viết thêm vào các dãy số sau đây sao cho mỗi dãy có đủ 10 số hạng.

a ) 1, 3, 5, 7, …
b ) 1, 3, 9, 27, …c ) 1, 4, 5, 9, 14, …

Bài 14: Cho dãy số 1, 4, 7, 10,… Có tất cả 25 số hạng. Em hãy tính xem số hạng cuối cùng là số nào?

Bài 15: Dãy số sau đây có bao số hạng:

1, 6, 11, 16, 21, … … … … … … … … 101 .

Bài 16: Có 5 hộp bi trong giống nhau nhưng có 1 hộp bi thứ phẩm và 1 viên bi thứ phẩm nhẹ hơn 1 viên bi chính phẩm là 4g. Hỏi làm thế nào chỉ qua 1 lần cân là có thể biết được hộp bi thứ phẩm. (cho biết trước khối lượng của 1 viên bi chính phẩm)

Bài 17: Có 2 kệ sách, kệ thứ nhất nhiều hơn kệ thứ hai 15 quyển, người ta chuyển 6 quyển từ kệ thứ nhất sang kệ thứ hai. Hỏi kệ thứ nhất còn nhiều hơn kệ thứ hai bao nhiêu quyển sách?

Bài 18: Tuổi Hoa bằng 1/4 tuổi mẹ và bằng 1/7 tuổi ông. Ông hơn mẹ 27 tuổi. Hỏi Hoa bao nhiêu tuổi?

Bài 19: Tuổi của bố Mai, mẹ Mai và tuổi của Mai cộng lại là 70 tuổi. Mẹ và Mai có tất cả 35 tuổi. Bố hơn Mai 30 tuổi. Hỏi tuổi của mỗi người là bao nhiêu?

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

Bài 20: Một cửa hàng trong hai ngày bán được 120 kg gạo, ngày thứ nhất nếu bán được 5 kg gạo nữa thì sẽ gấp 4 lần ngày thứ hai. Hỏi ngày thứ nhất bán được bao nhiêu kg gạo?

Bài 21: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và có diện tịch bằng 48cm2. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận