Nhân vật văn học – Từ điển Wiki - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Nhân vật văn học là con người cụ thể được miêu tả trong tác phẩm văn học. Nhân vật văn học có thể có tên riêng (Tấm, Cám, chị Dậu, anh Pha), cũng có thể không có tên riêng như thằng bán tơ, một mụ nào trong Truyện Kiều. Trong truyện cổ tích, ngụ ngôn, đồng thoại, thần được đưa ra để nói chuyện con người. Khái niệm nhân vật văn học có khi được sử dụng như một ẩn dụ, không chỉ một con người cụ thể nào cả, mà chỉ một hiện tượng nổi bật nào đó trong tác phẩm. Chẳng hạn có thể nói: nhân dân là nhân vật chính trong Đất nước đứng lên của Nguyên Ngọc, đồng tiền là nhân vật chính trong Ơ-giê-ni Gơ-răng-đê của Ban-dắc.

Nhân vật văn học là một đơn vị chức năng nghệ thuật và thẩm mỹ đầy tính ước lệ, không hề như nhau nó với con người có thật trong đời sống .
Chức năng cơ bản của nhân vật văn học là khái quát tính cách của con người. Do tính cách là một hiện tượng kỳ lạ xã hội, lịch sử dân tộc, nên công dụng khái quát tính cách của nhân vật văn học cũng mang tính lịch sử vẻ vang. Trong thời cổ đại xa xưa, nhân vật văn học của truyền thuyết thần thoại, thần thoại cổ xưa thường khái quát năng lượng và sức mạnh của con người ( Nữ Oa đội đá vá trời, Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra trăm trứng, những ông Tát Bể, Kể Sao, Đào Sông ). Ứng với xã hội phân loại giai cấp, nhân vật của truyện cổ tích lại khái quát những chuẩn mực giá trị đối kháng trong quan hệ giữa người và người như thiện với ác, trung với nịnh, thống minh với ngu đần, …

Vì tính cách là kết tinh của môi trường, nên nhân vật văn học là người dẫn dắt độc giả vào các môi trường khác nhau của đời sống.

Bạn đang đọc: Nhân vật văn học – Từ điển Wiki

Nhân vật văn học còn bộc lộ ý niệm nghệ thuật và thẩm mỹ và lý tưởng nghệ thuật và thẩm mỹ của nhà văn về con người. Vì thế, nhân vật luôn gắn chặt với chủ đề của tác phẩm .
Nhân vật văn học được miêu tả qua những biến cố, xung đột, xích míc và mọi chi tiết cụ thể những loại. Đó là xích míc nội tâm của nhân vật, mâu thuân giữa nhân vật này với nhân vật kia, giữa tuyến nhân vật này với tuyến nhân vật khác. Cho nên nhân vật luôn luôn gắn liến với diễn biến. Nhờ được miêu tả qua xung đột, xích míc, nên khác với hình tượng hội họa và điêu khắc, nhân vật văn học là một chỉnh thể hoạt động, có tính cách được thể hiện dần trong khoảng trống, thời hạn, mang đặc thù quy trình .

Từ những góc độ khác nhau có thể chia nhân vật văn học thành nhiều kiểu loại khác nhau.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

– Dựa vào vị trí đối vớ nội dung đơn cử, với diễn biến của tác phẩm, nhân vật văn học được chia thành nhân vật chính và nhân vật phụ .

– Dựa vào đặc điểm của tính cách, việc truyền đạt lý tưởng của nhà văn, nhân vật văn học được chia thành nhân vật chính diện và nhân vật phản diện.

Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

– Dựa vào thể loại văn học, ta có nhân vật tự sự, nhân vật trữ tình, nhân vật kịch .
– Dựa vào cấu trúc hình tượng, nhân vật được chia thành nhân vật công dụng ( hay mặt nạ ), nhân vật mô hình, nhân vật tính cách, nhân vật tư tưởng .
Cần quan tâm rằng đây là những thuật ngữ mới, đang được thử thách và nếu như mọi sự phân loại đều tương đối thì sự phân loại này mang đặc thù rất tương đối. Các nhân vật văn học cụ thể trong trong thực tiễn văn học rất là phong phú, sự phân loại trên chỉ nhằm mục đích nhấn mạnh vấn đề đặc trưng cơ bản, Giao hàng một yêu cều nghiên cứu và điều tra nhất định, xuất phát từ một trong nhiều góc nhìn tiếp cận những nhận vật văn học. Cần tránh thái độ máy móc khi khảo sát một nhân vật văn học cụ thể .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận