Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với bước sóng λ chu kì T tốc độ truyền sóng là - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Bạn đang đọc: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với bước sóng λ chu kì T tốc độ truyền sóng là

Phương pháp giải:

Nội dung chính

 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Sử dụng công thức tính chu kì dao động của sóng
  Công thức: λ= v.T => T= λ/v
  Ta có T= λ/v= 4/200= 0,02 (s)
  Chọn D
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường với tốc độ v. Bước sóng của sóng này trong môi trường đó là. Chu kỳ dao động T của sóng có biểu thức là:
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Sóng cơ và sự truyền sóng cơ – Sóng cơ và sóng âm – Vật Lý 12 – Đề số 2
 • Video liên quan

Phương pháp: Sử dụng công thức tính bước sóng

Phương pháp: Sử dụng công thức tính bước sóng

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 75
Một sóng cơ lan truyền trong môi trường với tốc độ v =1m/s, chu kì sóng T=0,2s.Biên độ sống không đổi A= 5 cm Khi phần tử môi trường đi được quãng đường 60 cm thì sóng truyền được quãng đường là

Đáp án A

+ Quãng đường mà sóng truyền đi được trong 5 chu kì là S = 5 λ = 20 cm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Xem đáp án » 24/09/2019 54,817 Xem đáp án » 24/09/2019 23,886

Đáp án C

+ Quãng đường sóng truyền đi được trong nửa chu kì là nửa bước sóng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. v=λT=λf

B. λT=vf

C. λ=vT=vf

D. λ=vT=vf

Xem đáp án » 26/09/2019 25,394

Sử dụng công thức tính chu kì dao động của sóng
Công thức: λ= v.T => T= λ/v
Ta có T= λ/v= 4/200= 0,02 (s)
Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tạo ra tại hai điểm A và B hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 8 cm trên mặt nước luôn giao động cùng pha nhau. Tần số giao động 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm / s. Giữa A và B có số điểm giao động với biên độ cực lớn là Xem đáp án » 04/11/2021 3,340

Đầu O của một sợi dây đàn hồi giao động với phương trình u = 4 cos4πt cm tạo ra một sóng ngang trên dây có vận tốc v = 20 cm / s. Một điểm M trên dây cách O một khoảng chừng 2,5 cm xê dịch với phương trình Xem đáp án » 04/11/2021 2,479

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai ? Xem đáp án » 04/11/2021 1,759

Trong giao động điều hoà, tốc độ biến hóa điều hoà Xem đáp án » 04/11/2021 1,422

Bước sóng λ của sóng cơ học là Xem đáp án » 04/11/2021 1,386

Một con lắc lò xo giao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 100 N / m và vật nhỏ có khối lượng là 100 g. Lấy π2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời hạn với tần số là Xem đáp án » 04/11/2021 1,064

Một hệ giao động chịu tính năng của ngoại lực tuần hoàn Fn = F0cos10πt thì xảy ra hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng. Tần số giao động riêng của hệ phải là Xem đáp án » 04/11/2021 1,012

Tại nơi có tần suất trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài l đang xê dịch điều hòa Tần số giao động của con lắc là Xem đáp án » 04/11/2021 981

Tại mặt nước, hai nguồn phối hợp được đặt tại hai điểm A và B cách nhau 68 mm, xê dịch điều hoà, cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Trên AB, hai thành phần nước xê dịch với biên độ cực lớn có vị trí cân đối cách nhau một đoạn ngắn nhất là 10 mm. Điểm C là vị trí cân đối của thành phần ở mặt nước sao cho AC ⊥ BC. Phần tử nước ở C xê dịch với biên độ cực lớn. Khoảng cách BC lớn nhất bằng Xem đáp án » 04/11/2021 735

Li độ, tốc độ, tần suất của giao động điều hòa nhờ vào thời hạn theo quy luật của một hàm sin có Xem đáp án » 04/11/2021 691

Đồ thị li độ theo thời hạn của chất điểm 1 ( đường 1 ) và của chất điểm 2 ( đường 2 ) như hình vẽ, vận tốc cực lớn của chất điểm 2 là 4 π ( cm / s ). Không kể thời gian t = 0, thời gian hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 5 là
Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với bước sóng λ chu kì T tốc độ truyền sóng làXem đáp án » 04/11/2021 613

Con lắc đơn xê dịch điều hòa có chu kỳ luân hồi T = 2 s, biết g = π2. Tính chiều dài l của con lắc Xem đáp án » 04/11/2021 577

Mối liên hệ giữa bước sóng λ, tốc độ truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là Xem đáp án » 04/11/2021 493

Tại nơi có tần suất trong trường là 10 m / s2, một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang xê dịch điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10 N / m. Khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo là Xem đáp án » 04/11/2021 493

Một vật triển khai đồng thời hai xê dịch điều hòa cùng phương. Có phương trình lần lượt là x1 = 3 cosωt cm và x2 = 6 cosωt − π cm. Biên độ xê dịch tổng hợp của vật là Xem đáp án » 04/11/2021 492

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường với tốc độ v. Bước sóng của sóng này trong môi trường đó là. Chu kỳ dao động T của sóng có biểu thức là:

A.Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với bước sóng λ chu kì T tốc độ truyền sóng là

B.Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với bước sóng λ chu kì T tốc độ truyền sóng là

C.Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với bước sóng λ chu kì T tốc độ truyền sóng là

D.Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với bước sóng λ chu kì T tốc độ truyền sóng là

Đáp án và lời giải

Xem thêm: este – Wiktionary

Đáp án : A
Lời giải :Chu kỳ xê dịch của sóng có biểu thức làMột sóng cơ lan truyền trong một môi trường với bước sóng λ chu kì T tốc độ truyền sóng là

Vậy đáp án đúng là A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Sóng cơ và sự truyền sóng cơ – Sóng cơ và sóng âm – Vật Lý 12 – Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Sóng ngang là sóng

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội được pháp luật quy định trong luật nào dưới đây:

  Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

 • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận