Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Triết học Mác – Lênin là nền tảng và là mục tiêu của cách mạng Nước Ta, việc chớp lấy và hiểu những quy luật này sẽ giúp cá cá thể góp thêm phần vào công cuộc thiết kế xây dựng và tăng trưởng quốc gia .

 Triết học Mác – Lênin có rất nhiều vấn đề được nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đời sống con người, đến tự nhiên, xã hội như vật chất, ý thức, mối quan hệ biện chứng, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm… Và một trong số những nội dung phổ biến nhất trong môn học này là Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là gì?

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là mối quan hệ biện chứng mà trong đó vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức và quyết định hành động ý thức nhưng không thụ động mà hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng trở lại vật chất qua hoạt động giải trí của con người .

Theo Lê-nin thì vật chất là một phạm trù triết học để chỉ thực tại khách quan, đem đến cho con người trong cảm giác, được cảm giác của con người chép lại, chụp lại, phản ánh lại và không tồn tại lệ thuộc vào cảm giác.

Bạn đang đọc: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Đặc điểm của vật chất :
– Vật chất sống sót bằng hoạt động và bộc lộ sự sống sót trải qua hoạt động .
– Không có hoạt động ngoài vật chất và không có vật chất không có hoạt động ;
– Vật chất hoạt động trong khoảng trống và thời hạn ;
– Không gian và thời hạn là thuộc tính chung vốn có của những dạng vật chất đơn cử và là hình thức sống sót của vật chất .
Bên cạnh vật chất, ý thức là tác dụng của quy trình tăng trưởng tự nhiên và lịch sử vẻ vang xã hội. Ý thức mang thực chất là hình ảnh chủ quan của quốc tế khách quan, chính là sự phản ánh tích cực, tự giác, dữ thế chủ động quốc tế khách quan và bộ não con người trải qua hoạt động giải trí thực tiễn .

moi-quan-he-giua-vat-chat-va-y-thuc-9986287

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Vật chất và ý thức có quan hệ 2 chiều và tác động qua lại lẫn nhau. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức được thể hiện qua nhận thức và thực tiễn như sau:

Thứ nhất: Vật chất có vai trò quyết định ý thức

Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định chắc chắn : Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định hành động ý thức vì :
Ý thức là loại sản phẩm của một dạng vật chất có tổ chức triển khai cao là bộ óc người nên chỉ khi có con người mới có ý thức. Trong mối quan hệ giữa con người với quốc tế vật chất thì con người là tác dụng quy trình tăng trưởng lâu bền hơn của quốc tế vật chất, là loại sản phẩm của quốc tế vật chất. Kết luận này đã được chứng tỏ bởi sự tăng trưởng rất là lâu bền hơn của khoa học về giới tự nhiên ; nó là một dẫn chứng khoa học chứng tỏ quan điểm : vật chất có trước, ý thức có sau .
Các yếu tố tạo thành nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc xã hội của ý thức ( bộ óc người, quốc tế khách quan ảnh hưởng tác động đến bộ óc gây ra những hiện tượng kỳ lạ phản ánh, lao động, ngôn từ ), hoặc là chính bản thân quốc tế vật chất ( quốc tế khách quan ), hoặc là những dạng sống sót của vật chất ( bộ óc người, hiện tượng kỳ lạ phản ảnh, lao động, ngôn từ ) đã khẳng định chắc chắn vật chất là nguồn gốc của ý thức .
Ý thức là sự phản ánh quốc tế vật chất, là hình ảnh chủ quan về quốc tế vật chất nên nội dung của ý thức được quyết định hành động bởi vật chất. Sự hoạt động và tăng trưởng của ý thức, hình thức biểu lộ của ý thức bị những quy luật sinh học, những quy luật xã hội và sự ảnh hưởng tác động của thiên nhiên và môi trường sống quyết định hành động. Những yếu tố này thuộc nghành vật chất nên vật chất không chỉ quyết định hành động nội dung mà còn quyết định hành động cả hình thức biểu lộ cũng như mọi sự đổi khác của ý thức .

Thứ hai: Ý thức tác động trở lại vật chất

Trong mối quan hệ với vật chất, ý thức hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng trở lại vật chất trải qua hoạt động giải trí thực tiễn của con người .
Vì ý thức là ý thức của con người nên nói đến vai trò của ý thức là nói đến vai trò của con người. Bản thân ý thức tự nó không trực tiếp đổi khác được gì trong hiện thực. Muốn đổi khác hiện thực, con người phải thực thi những hoạt động giải trí vật chất. Song, mọi hoạt động giải trí của con người đều do ý thức chỉ huy, nên vai trò của ý thức không phải trực tiếp tạo ra hay biến hóa quốc tế vật chất mà nó trang bị cho con người tri thức về thực tại khách quan, trên cơ sở ấy con người xác lập tiềm năng, đề ra phương huớng, thiết kế xây dựng kế hoạch, lựa chọn giải pháp, giải pháp, công cụ, phương tiện đi lại, v.v. để triển khai tiềm năng của mình. Ở đây, ý thức đã biểu lộ sự ảnh hưởng tác động của mình so với vật chất trải qua hoạt động giải trí thực tiền của con người .

Sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất diễn ra theo hai hướng: tích cực hoặc tiêu cực. Nếu con người nhận thức đúng, có tri thức khoa học, có tình cảm cách mạng, có nghị lực, có ý chí thì hành động của con người phù hợp với các quy luật khách quan, con người có năng lực vượt qua những thách thức trong quá trình thực hiện mục đích của mình, thế giới được cải tạo – đó là sự tác động tích cực cúa ý thức. Còn nếu ý thức của con người phản ánh không đúng hiện thực khách quan, bản chất, quy luật khách quan thì ngay từ đầu, hướng hành động của con người đã đi ngược lại các quy luật khách quan, hành động ấy sẽ có tác dụng tiêu cực đổi với hoạt động thực tiễn, đối với hiện thực khách quan.

Xem thêm: Anh Bạn Thiên Thần – Angel Buddy Full Tiếng Việt Bản Đẹp | Truyện Mới

Như vậy, bằng việc khuynh hướng cho hoạt động giải trí của con người, ý thức có thế quyết định hành động hành vi của con người, hoạt động giải trí thực tiễn của con người đúng hay sai, thành công xuất sắc hay thất bại, hiệu suất cao hay không hiệu suất cao .
Tìm hiểu về vật chất, về nguồn gốc, thực chất của ý thức, về vai trò của vật chất, của ý thức hoàn toàn có thể thấy : vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định hành động nội dung và năng lực phát minh sáng tạo ý thức ; là điều kiện kèm theo tiên quyết để thực thi ý thức ; ý thức chỉ có năng lực ảnh hưởng tác động trở lại vật chất, sự ảnh hưởng tác động ấy không phải tự thân mà phải trải qua hoạt động giải trí thực tiễn ( hoạt động vật chất ) của con người. Sức mạnh của ý thức trong sự ảnh hưởng tác động này phụ thuộc vào vào trình độ phản ánh của ý thức, mức độ xâm nhập của ý thức vào những người hành vi, trình độ tổ chức triển khai của con người và những điều kiện kèm theo vật chất, thực trạng vật chất, trong đó con người hành vi theo xu thế của ý thức .

Ý nghĩa phương pháp luận

– Phải luôn xuất phát từ hiện thực khách quan trong mọi hoạt động giải trí
Tri thức mà con người thu nhận được sẽ trải qua quy trình học tập, điều tra và nghiên cứu từ những hoạt động giải trí quan sát, nghiên cứu và phân tích để ảnh hưởng tác động vào đối tượng người tiêu dùng vật chất và buộc những đối tượng người dùng đó phải biểu lộ những thuộc tính, quy luật .
Để tái tạo quốc tế khách quan cung ứng nhu yếu của mình, con người phải địa thế căn cứ vào hiện thực khách quan để hoàn toàn có thể nhìn nhận, xác lập phương hướng giải pháp, kế hoạch mới hoàn toàn có thể thành công xuất sắc .
Bên cạnh đó cần phải tránh xa những thói quen chỉ địa thế căn cứ vào nhu yếu, niềm tin mà không nghiên cứu và điều tra nhìn nhận tình hình đối tượng người dùng vất chất .
– Phát huy tính năng động, phát minh sáng tạo, sức mạnh to lớn của yếu tố con người .
Con người muốn ngày càng kĩ năng, xã hội ngày càng tăng trưởng thì phải luôn dữ thế chủ động, phát huy năng lực của mình và luôn tìm tòi, phát minh sáng tạo cái mới. Bên cạnh đó, con người phải tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao năng lượng và không bỏ cuộc giữa chừng .
Con người tuyệt đối không được thụ động, ỷ lại trong mọi trường hợp để tránh việc sa vào lười tâm lý, lười lao động .

Ví dụ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Ý thức có tính độc lập tương đối, tính năng động phát minh sáng tạo hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng trở lại vật chất trải qua hoạt động giải trí của con người, thế cho nên cùng với việc xuất phát từ hiện thực khách quan, cần phát huy tính năng động chủ quan, tức là phát huy mặt tích cực của ý thức, hạn chế mặt xấu đi của ý thức .
Ví dụ : Trước khi thực thi một trận đánh chung ta làm quyết tâm thư ; triển khai tự phê bình và phê bình ; rút ra những điểm yếu kém để văn minh, khắc phục những mặt xấu đi. Thực hiện giáo dục nhận thức trải qua những trào lưu, thực tiễn tư tưởng cục bộ địa phương và đạo đức giả .
Hay, giữa vật chất và ý thức chỉ có những mặt trái chiều tuyệt đối trong khoanh vùng phạm vi nhận thức luận. Bên ngoài nghành đó, sự phân biệt là tương đối. Vì vậy một chủ trương đúng đắn là cơ sở để tích hợp hai điều này .

Liên hệ bản thân với mối quan hệ vật chất và ý thức

Thứ nhất: Bản thân phải xác định được các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, vì vật chất quyết định ý thức nên con người cần phải ý thức được những vật chất của cuộc sống còn thiếu thốn để có hành động phù hợp với thực tế khách quan.

Thứ hai: Phải phát huy tính năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động hàng ngày. Kết cấu của ý thức thì tri thức là quan trọng nhất nên mỗi chúng ta cần chú trọng phát triển tri thức của bản thân.

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

Thứ ba: Cần phải tiếp thu có chọn lọc kiến thức mới và không chủ quan trong mọi tình huống.

Thứ tư: Khi giải thích một hiện tượng cần phải xét có yếu tố vật chất lẫn tinh thần, cả yếu tố khách quan và điều kiện khách quan.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Cảm ơn Quý khách hàng đã theo dõi bài viết.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận