Mô hình Operon lac là mô hình điều hòa ở cấp độ nào? – Báo Sài Gòn Tiếp Thị – Học Vui ghê - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Câu hỏi : Mô hình Operon lac là quy mô điều hòa ở Lever nào ?
Trả lời :

Mô hình Operon lac là mô hình điều hòa ở Lever phiên mã

Bạn đang đọc: Mô hình Operon lac là mô hình điều hòa ở cấp độ nào? – Báo Sài Gòn Tiếp Thị – Học Vui ghê

Bạn đang xem : Mô hình Operon lac là mô hình điều hòa ở Lever nào ?

Hãy cùng TP HCM Tiếp Thị tìm hiểu cụ thể hơn về Operon lac để làm rõ câu hỏi trên nhé!

2. Operon lac là gì ?
– Operon lac là một loại operon ở vi trùng Escherichia coli và nhiều vi trùng đường ruột khác, tham gia vào quy trình dị hóa đường lactose ( một loại cacbohidrat có rất nhiều trong sữa hoặc những thực phẩm chế biến từ sữa như pho-mát, sữa chua … ) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]. Cơ chế điều hòa hoạt động giải trí vui chơi vui chơi vui chơi vui chơi vui chơi vui chơi vui chơi operon lac được hai nhà khoa học người Pháp là François Jacob và Jacques Monod phát hiện và làm sáng tỏ ( sau đó được trao giải Nobel Sinh lý học và Y khoa năm 1965 ) cũng như là một ví dụ tiêu biểu vượt trội tiêu biểu vượt trội cho sự điều hòa biểu lộ gen ở sinh vật nhân sơ. Xét về những Lever mức độ biểu lộ gen, quá trình điều hòa operon lac thuộc dạng điều hòa phiên mã trong khi xét về sự hoạt động giải trí thì operon lac thuộc dạng operon cảm ứng ( tức chỉ hoạt động giải trí khi có sự cảm ứng từ yếu tố môi trường tự nhiên, trong trường hợp này là allolactose – một dẫn xuất của lactose ) .

2. Cấu trúc và công dụng của operon lac
Cũng giống như những operon khác, operon lac là một cụm gen có tính năng chung là mã hóa những protein tham gia vào con đường chuyển hóa lactose có chung chính sách điều hòa phiên mã. Các gen cấu trúc của operon này là lacZ, lacY và lacA .

Các gen cấu trúc thuộc operon lac:

GENE

SẢN PHẨM

CHỨC NĂNG

GHI CHÚ

lacZ β-galactosidase Enzyme tham gia phân giải đường lactose ( đường đôi ) thành glucose và galactose ( đường đơn ) Trong điều kiện kèm theo kèm theo kèm theo vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên có chất 5 – bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ( viết tắt X-gal ), một dẫn xuất của lactose thì enzyme này sẽ phân giải thành chất X ( gây ra màu xanh ) và lactose. lacY β-galactoside permease Protein kênh tham gia luân chuyển lactose từ môi trường tự nhiên vào tế bào lacA β-galactoside acetyltransferase Enzyme tham gia luân chuyển nhóm acetyl từ acetyl coenzyme A ( Acetyl CoA ) sang phân tử beta-galactoside Vai trò của gene này không quan trọng so với quá trình dị hóa lactose .
– Do gen lacZ, lacY và lacA có chung trình tự khởi động phiên mã, trình tự điều hòa, trình tự kết thúc quá trình phiên mã, nên mARN của operon lac có chứa cả ba khung đọc mở của ba gen đấy. Một số tài liệu cũ gọi là mRNA đa cistron ( tức một phân tử mRNA nhưng mang thông tin dịch mã cho nhiều gen khác nhau ) trong khi mRNA ở sinh vật nhân thực là đơn cistron ( tức một phân tử mRNA chỉ mang thông tin dịch mã cho một gen duy nhất ) dù ngày này, ít người sử dụng thuật ngữ này do có nhiều tranh cãi xung quanh nó. Tuy thế, chúng lại có trình tự điều hòa quy trình dịch mã riêng không liên quan gì đến nhau ( vùng 5 ’ UTR ) và không nhờ vào nhau. Vì vậy, lượng protein của mỗi gen là khác nhau tùy theo nhu yếu của môi trường tự nhiên .

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

– Cấu trúc của operon lac : P ( promoter ) : vùng khởi động, O ( operator ) : vùng quản trị và quản trị và quản lý và vận hành và Z, Y, A : những gen cấu trúc .
– Nằm phía trước những gen cấu trúc là những vùng điều hòa theo chiều từ 3 ′ đến 5 ′ là promoter ( vùng khởi động ) và operator ( vùng quản lý và vận hành ). Promoter có chứa một số ít ít trình tự bảo thủ – gồm có hộp Pribnow – Schaller ( TATAAT ) ở vị trí – 10 hay trình tự giống hệt TTGACA ở vị trí – 35. Những vùng ấy có tính năng là điểm nhận ra để enzyme RNA polymerase II link vào ADN và khởi động quy trình tiến độ phiên mã operon lac. Trong vùng khởi động này còn có vị trí để protein CAP ( một loại protein tham gia điều hòa hoạt động giải trí gen dạng dương thế ) hay nói đúng chuẩn là phức hệ CAP-cAMP ( AMP vòng ) bám vào và làm tăng ái lực của RNA polymerase với promoter .
– Operator là một trình tự tham gia điều hòa bộc lộ gen. Trong điều kiện kèm theo không có lactose, protein ức chế sẽ link vào vùng đầu 3 ′ của operator và một phần vùng 5 ′ của promoter, ngăn cản RNA polymerase trượt qua những gen cấu trúc lacZ, lacY và lacA. Do đó, operon bị khóa .
Ngoài ra, còn một gen không nằm trong vùng operon lac nhưng lại có vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa hoạt động giải trí operon lac, đó là gen mã hóa protein ức chế lacI. lacI mã hóa protein ức chế ( là một chất dị lập thể ), trong điều kiện kèm theo không có lactose, protein lacI sẽ bám vào operator và từ đó ức chế hoạt động giải trí của operon lac .
Chức năng chính của operon giúp vi trùng phân giải và sử dụng được đường lactose trong trường hợp thiên nhiên và môi trường chỉ có lactose là nguồn cacbon duy nhất. Nếu thiên nhiên và môi trường có cả lactose và đường dễ phân giải hơn như glucose thì operon lac sẽ bị tắt do chính sách điều hòa dương thế .

3. Sự điều hòa hoạt động giải trí của Opêron Lac ( ở E.coli )
– Vi khuẩn E.coli mẫn cảm với đường lactôzơ, do đó, khi sống trong môi trường tự nhiên có đường lactôzơ, E.coli sẽ tiết ra enzim lactaza để phân giải đường lactôzơ .

a) Khi môi trường không có lactôzơ

– Bình thường, gen điều hòa ( R ) tổng hợp một loại prôtêin ức chế gắn vào gen chỉ huy ( O ), do đó gen cấu trúc ở trạng thái bị ức chế nên không hoạt động giải trí. Z, Y, A sẽ không thực thi được phiên mã và dịch mã. Vì vậy, mẫu mẫu sản phẩm của cụm gen là lactaza không được tạo thành .

Mô hình Operon lac là mô hình điều hòa ở cấp độ nào? (ảnh 2)

b) Khi môi trường có lactôzơ

– Lactôzơ đóng vai trò là chất cảm ứng. Chất cảm ứng sẽ link với prôtêin ức chế làm prôtêin ức chế đổi khác thông số kỹ thuật kỹ thuật khoảng trống và trở nên bất hoạt ( không hoạt động giải trí ). Prôtêin ức chế không hề bám vào gen chỉ huy O, gen chỉ huy hoạt động giải trí thường thì tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển Z, Y, A thực thi phiên mã và dịch mã tổng hợp nên loại sản phẩm của cụm gen là lactaza .
– Lactaza được tiết ra sẽ làm trách nhiệm phân giải lactôzơ trong môi trường tự nhiên .

Mô hình Operon lac là mô hình điều hòa ở cấp độ nào? (ảnh 3)

Xem thêm: Top 8 Công Thức Giao Thoa Ánh Sáng

Đăng bởi : Hồ Chí Minh Tiếp Thị
Chuyên mục : Lớp 12, Sinh Học 12

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận