Mô hình cấu trúc operon lac - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Trang chủ

Nội dung chính

Bạn đang đọc: Mô hình cấu trúc operon lac

  • I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN
  • II. ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN Ở SINH VẬT NHÂN SƠ
  • 1. Mô hình cấu trúc của Opêron Lac theo Jacôp và Mônô
  • 2. Sự điều hòa hoạt động của Opêron Lac (ở E.coli)
  • 3. Các cấp độ điều hòa hoạt động gen
  • Mơ hình cấu trúc opêron Lac
  • Video liên quan

Sách ID Khóa học không tính tiền

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng quản lý và vận hành ( O ) là nơi
A.ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã B.Mang thông tin qui định cấu trúc prôtêin ức chế C.Chứa thông tin mã hóa những axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc D.Prôtêin ức chế hoàn toàn có thể link làm ngăn cản sự phiên mã

Câu hỏi

Nhận biết

Trong mô hình cấu trúc của Operon Lac, vùng khởi động là nơi :

A.prôtêin ức chế hoàn toàn có thể link vào để ngăn cản quy trình phiên mã .
B.ARN pôlymeraza bám vào và khởi đầu phiên mã .
C.mang thông tin lao lý cấu trúc những enzim tham gia vào những phản ứng phân giải đường lăctôzơ .
D.mang thông tin lao lý cấu trúc prôtêin ức chế .
Câu hỏi : Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng quản lý và vận hành là nơi ?
A.ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã .

B.chứa thông tin mã hoá các axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc.

Xem thêm: Các dấu trong tiếng việt và những nguyên tắc bất biến

C.mang thông tin lao lý cấu trúc prôtêin ức chế .
D.prôtêin ức chế hoàn toàn có thể link làm ngăn cản sự phiên mã .
Trả lời :
Chọn D
Cấu trúc 1 operon gồm những phần :
+ Z, Y, A : Các gen cấu trúc lao lý tổng hợp những enzim tham gia vào những phản ứng phân giải đường lactozo có trong môi trường tự nhiên để phân phối nguồn năng lượng cho tế bào .
+ O : vùng quản lý và vận hành là trình tự nucleotit đặc biệt quan trọng, tại đó protein ức chế hoàn toàn có thể link làm ngăn cản sự phiên mã .
+ P : vùng khởi động, nơi mà ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã .
→ Trong chính sách điều hoà hoạt động giải trí của gen ở vi trùng E. Coli, vùng quản lý và vận hành là nơi prôtêin ức chế hoàn toàn có thể link làm ngăn cản sự phiên mã .

Cùng Top lời giải tìm hiểu nội dung về Điều hoà hoạt động Gen dưới đây nhé!

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN

Điều hòa hoạt động giải trí của gen là điều hòa lượng loại sản phẩm do gen tạo ra hay điều hòa những quy trình nhân đôi ADN, phiên mã tạo ARN và quy trình tổng hợp protein
Ý nghĩa :
+ Tế bào chỉ tổng hợp protein thiết yếu vào thời gian thích hợp với một lượng nghiên cứu và điều tra thiết yếu .
+ Đảm bảo những hoạt động giải trí sống của tế bào thích ứng với điều kiện kèm theo môi trường tự nhiên cũng như sự tăng trưởng thông thường của khung hình
Các mức độ điều hòa hoạt động giải trí của gen ở sinh vật :
+ Phiên mã ,
+ Dịch mã ,
+ Sau dịch mã
Điều hòa hoạt động giải trí gen của tế bào nhân sơ xảy ra hầu hết ở mức độ phiên mã

II. ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN Ở SINH VẬT NHÂN SƠ

– Trong tế bào có rất nhiều gen, ở mỗi thời gian chỉ có 1 số ít gen hoạt động giải trí, hầu hết những gen còn lại ở trạng thái ức chế, tức là tế bào chỉ tổng hợp prôtêin khi thiết yếu .
Ví dụ : gen lao lý việc tạo ra kháng thể chống một loại bệnh nào đó chỉ hoạt động giải trí khi trong khung hình Open mầm bệnh đó, còn phần nhiều thời hạn còn lại gen sống sót ở trạng thái bị ức chế – không hoạt động giải trí .

1. Mô hình cấu trúc của Opêron Lac theo Jacôp và Mônô

– Một mạng lưới hệ thống gồm nhiều gen cấu trúc có tương quan về công dụng cùng phối hợp hoạt động giải trí điều hòa tổng hợp prôtêin gọi là Opêron. Một Opêron gồm :
+ Z, Y, A : cụm những gen cấu trúc : trấn áp những pôlipeptit có tương quan về công dụng .
+ O : gen chỉ huy chi phối hoạt động giải trí của cụm gen cấu trúc .
+ P : vùng khởi động ( nơi ARN – pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã ) .
+ R : gen điều hòa trấn áp tổng hợp prôtêin ức chế ( R không phải là thành phần của Opêron ) .

2. Sự điều hòa hoạt động của Opêron Lac (ở E.coli)

Vi khuẩn E.coli mẫn cảm với đường lactôzơ, do đó, khi sống trong môi trường tự nhiên có đường lactôzơ, E.coli sẽ tiết ra enzim lactaza để phân giải đường lactôzơ .

a) Khi môi trường không có lactôzơ

– Bình thường, gen điều hòa ( R ) tổng hợp một loại prôtêin ức chế gắn vào gen chỉ huy ( O ), do đó gen cấu trúc ở trạng thái bị ức chế nên không hoạt động giải trí. Z, Y, A sẽ không triển khai được phiên mã và dịch mã. Vì vậy, mẫu sản phẩm của cụm gen là lactaza không được tạo thành .

b) Khi môi trường có lactôzơ

– Lactôzơ đóng vai trò là chất cảm ứng. Chất cảm ứng sẽ link với prôtêin ức chế làm prôtêin ức chế biến hóa thông số kỹ thuật khoảng trống và trở nên bất hoạt ( không hoạt động giải trí ). Prôtêin ức chế không hề bám vào gen chỉ huy O, gen chỉ huy hoạt động giải trí thông thường tinh chỉnh và điều khiển Z, Y, A triển khai phiên mã và dịch mã tổng hợp nên loại sản phẩm của cụm gen là lactaza .
– Lactaza được tiết ra sẽ làm trách nhiệm phân giải lactôzơ trong môi trường tự nhiên .

3. Các cấp độ điều hòa hoạt động gen

– Điều hòa trước phiên mã : là điều hòa số lượng gen lao lý tính trạng nào đó trong tế bào .
– Điều hòa phiên mã : là điều hòa việc tạo ra số lượng mARN ( ví dụ : điều hòa hoạt động giải trí của cụm gen Z, Y, A trong Opêron Lac ) .
– Điều hòa dịch mã : là điều hòa lượng prôtêin được tạo ra bằng cách tinh chỉnh và điều khiển thời hạn sống sót của mARN, thời hạn dịch mã hoặc số lượng ribôxôm tham gia dịch mã .
– Điều hòa sau dịch mã : là điều hòa tính năng của prôtêin sau khi đã dịch mã hoặc vô hiệu prôtêin chưa thiết yếu ( ví dụ : điều hòa hoạt động giải trí gen R trong mô hình điều hòa Opêron Lac ) .

(1)

Mơ hình cấu trúc opêron Lac

Sơ đồ mơ hình cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn đường ruột (E.coli)– Z, Y, A: các gen cấu trúc quy định tổng hợp các enzim tham gia vào các phảnứng phân giải đường lactơzơ có trong mơi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào.

– O ( operator ) : Vùng quản lý và vận hành là trình tự nuclêơtit đặc biệt quan trọng, tại đó prơtêin ức chếcó thể link làm ngăn cản sự phiên mã .

– P (promoter): Vùng khở động, nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầuphiên mã.

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

– R ( regulator ) : Gen điều hịa sẽ tổng hợp prơtêin ức chế. Prơtêin này có khả năngliên kết với vùng quản lý và vận hành dẫn đến ngăn cản sự phiên mã .

P R P O Z Y A

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận