Mặt trụ – Hình trụ và khối trụ – Tri thức Việt cho người Việt - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

–    Cho đường thẳng  Δ. Xét 1 đường thẳng l song song với  Δ, cách  Δ một khoảng R.Khi đó: Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l như thế được gọi là mặt trụ tròn xoay hoặc đơn giản là mặt trụ
 Δ gọi là trục của mặt trụ ,l gọi là đường sinh và R gọi là bán kính mặt trụ.Dễ thấy:
–    Mặt trụ nói trên là tập hợp tất cả các điểm M cách đường thẳng  Δ một khoảng cố định R không đổi
–    Nếu  M1 là 1 điểm bất kỳ nằm trên mặt trụ thì đường thẳng  l1 đi qua  M1 và song song với  Δ sẽ nằm trên mặt trụ đó. Như vậy đường thẳng  l1 cũng là đường sinh của mặt trụ

 *. Hình trụ và khối trụ

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

35-8698019

Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Bạn đang đọc: Mặt trụ – Hình trụ và khối trụ – Tri thức Việt cho người Việt

Cắt mặt trụ (T) trục  Δ, bán kính R bởi 2 mặt phẳng phân biệt (P) và (P’) cùng vuông góc với  Δ ta được giao tuyến là 2 đường tròn (C) và (C’).
Ta có: Phần mặt trụ (T)  nằm giữa 2 mặt phẳng (P) và (P’) cùng với 2 hình tròn xác định bởi (C) và (C’) được gọi là hình trụ
–    Hai đường tròn (C) và (C’) được gọi là 2 đường tròn đáy, 2 hình tròn xác định bởi chúng được gọi là 2 mặt đáy của hình trụ, bán kính của chúng gọi là bán kính hình trụ. Khoảng cách giữa 2 mặt đáy gọi là chiều cao của hình trụ
–    Nếu gọi O và O’ là tâm 2 hình tròn đáy thì đoạn OO’ gọi là trục của hình trụ
–    Phần mặt trụ nằm giữa 2 đáy gọi là mặt xung quanh của hình trụ
–    Với mỗi điểm M thuộc (C), có 1 điểm M’ thuộc (C’) sao cho MM’// OO’. Các đoạn thẳng như vậy gọi là đường sinh của hình trụ.
–    Hình trụ cùng với phần bên trong của nó gọi là khối trụ

* .Diện tích hình trụ và thể tích khối trụ
–    Định nghĩa:
Diện tích xung quanh của hình trụ là giới hạn của diện tích xung quanh của hình lăng trụ đều nội tiếp hình trụ đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn
Thể tích của khối trụ ( thể tích hình trụ ) là giới hạn của thể tích của hình lăng trụ đều nội tiếp hình trụ đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn
–    Diện tích xung quanh của hình trụ bằng chu vi đáy nhân chiều cao
Thể tích của khối trụ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận