Mã di truyền là? - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Mã di truyền là được coi là mật mã mang thông tin di truyền từ mạch mã gôc trên phân ADN đến trình tự axit amin trong chuỗi polipetit. Vậy cụ thể mã di truyền là?

Câu hỏi: Mã di truyền là?

A. mã bộ bốn, tức là cứ bốn nuclêôtit xác lập một loại axit amin
B. mã bộ một, tức là cứ một nuclêôtit xác lập một loại axit amin

C. mã bộ hai, tức là cứ hai nuclêôtit xác định một loại axit amin

Bạn đang đọc: Mã di truyền là?

D. mã bộ ba, tức là cứ ba nuclêôtit xác lập một loại axit amin

Đáp án đúng D.

Mã di truyền là mã bộ ba, tức là cứ ba nuclêôtit xác định một loại axit amin do mã di truyền là trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Mã di truyền là trình tự sắp xếp các nucleotit trong gen (trong mạch khuôn) quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin. Mã di truyền gồm bộ 3 mã gốc trên ADN và  bộ 3 mã sao trên mARN.

Xem thêm: Phân biệt 8 biện pháp tu từ đã học và cách ghi nhớ

Bằng thực nghiệm, những nhà khoa học đã mày mò được hàng loạt bí hiểm của mã di truyền và người ta nhận thấy rằng cứ 3 nuclêôtit đứng liển nhau mã hoá cho một axit amin. Để biết được đúng chuẩn ba nuelêôtit nào mã hoá axit amin nào, những nhà khoa học đã thực thi rất nhiều thí nghiệm để giải thuật di truyền. Năm 1966, toàn bộ 64 bộ ba ( được gọi là những côđon ) trên ARN thông tin tương ứng với 64 bộ ba ( triplet ) trên ADN mã hoá những axit amin đã được giải trọn vẹn bằng thực nghiệm .
Trong số 64 bộ ba có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba này là UAA, UAG, UGA và được gọi là những bộ ba kết thúc vì nó lao lý tín hiệu kết thúc quy trình dịch mã. Bộ ba AUG là mã mở màn với công dụng khởi đầu dịch mã và mã hoá axit amin mêtiônin ( ở sinh vật nhân sơ là fooemin mêtiônin ) .
Ngoài ra mã di truyền có đặc thù :

+ Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nuclêôtit mà không gối lên nhau.

Xem thêm: Công thức Anhxtanh

+ Mã di truyển có tính thông dụng, tức là toàn bộ những loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ .
+ Mã di truyền có tính đặc hiệu, axit amin tức là một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin
+ Mã di truyền mang tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác lập một loại axit amin, trừ AUG và UGG .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận