Lý thuyết về điện thế – Hiệu điện thế> - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

ĐIỆN THẾ – HIỆU ĐIỆN THẾ

1. Điện thế 

a) Khái niệm điện thế.

 Điện thế tại một điểm đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích q. Ta gọi nó là điện thế tại M :

Bạn đang đọc: “>Lý thuyết về điện thế – Hiệu điện thế>

( V_ { M } = dfrac { W_ { M } } { q } = dfrac { A_ { M infty } } { q } ) ( 5.1 )

b) Định nghĩa

Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về năng lực sinh công khi đặt nó tại một điện tích q. Nó được xác lập bằng thương số của công của lực điện công dụng lên q khi q vận động và di chuyển từ M ra vô cực và độ lớn của q : ( V_ { M } = dfrac { A_ { M infty } } { q } )

c) Đơn vị  điện thế.

Đơn vị điện thế là Vôn, kí hiệu là V .Trong công thức ( 5.1 ), nếu q = 1 C, AM ∞ = 1 J thì VM ­ = 1 V.

d) Đặc điểm của điện thế.

– Điện thế là đại lượng số. Trong công thức ( V_ { M } = dfrac { A_ { M infty } } { q } ) vì q > 0 nên nếu AM ∞ > 0 thì VM ­ > 0. Nếu AM ∞ 2. Hiệu điện thế

a) Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là hiệu điện thế giữa VM­ và VN. (Hình 5.1)

UMN = VM – VN.              (5.2)

Xem thêm: Phân biệt 8 biện pháp tu từ đã học và cách ghi nhớ

2014-07-142012_05_20-scan002720-20windows20photo20viewer-9049653

b) Định nghĩa 

Từ công thức ( 5.2 ) ta suy ra : ( U_ { MN } = dfrac { A_ { M infty } } { q } – dfrac { A_ { N infty } } { q } = dfrac { A_ { M infty } – A_ { N infty } } { q } )Mặt khác ta hoàn toàn có thể viết AM ∞ = AMN + AN ∞Kết quả thu được : ( U_ { MN } = dfrac { A_ { MN } } { q } ) ( 5.3 )Vậy hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường đặc trưng cho năng lực sinh công của lực điện trong sự chuyển dời của điện tích từ M đến N. Nó được xác lập bằng thương số công của lực điện công dụng lên điện tích q trong sự chuyển dời của M và N và độ lớn của q .

Đơn vị hiệu điện thế cũng là Vôn ( V ) .Vôn là hiệu điện thế giữa hai điểm mà nếu chuyển dời điện tích q = 1 C từ điểm nọ đến điểm kia thì lực điện sinh công là 1 J .

c) Đo hiệu điện thế

Người ta đo hiệu điện thế tĩnh điện bằng tĩnh điện kế .

d)Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường 

(U_{MN}=dfrac{A_{MN}}{q}=Ed) hay (E=dfrac{U_{MN}}{d}=dfrac{U}{d})   (5.4)

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

Công thức này cho thấy tại sao ta lại dùng đơn vị chức năng của cường độ điện trường là Vôn trên mét ( V / m ) .

Sơ đồ tư duy về điện thế. Hiệu điện thế

dien-the-hieu-dien-the-chinh-thuc-7329218

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận