Lý thuyết về amino axit. – https://thcsbevandan.edu.vn - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

I. KHÁI NIỆM, CẤU TẠO

1. Khái niệm

Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino ( NH2 ) và nhóm cacboxyl ( COOH ) .

Ví dụ: H2N – CH2 – COOH  

Bạn đang đọc: Lý thuyết về amino axit. – https://thcsbevandan.edu.vn

2. Cấu tạo phân tử

Ở trạng thái kết tinh, amino axit sống sót dưới dạng ion lưỡng cực. Trong dung dịch, dạng ion lưỡng cực, chuyển một phần nhỏ thành dạng phân tử

                      linh_3-3724774

dạng ion lưỡng cực dạng phân tử –

II. DANH PHÁP

– Danh pháp thay thế: axit + vị trí + amino + tên axit cacboxylic tương ứng.

 Ví dụ: H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic

HOOC – [ CH2 ] 2 – CH ( NH2 ) – COOH : axit 2 – aminopentanđioic

– Tên bán hệ thống: axit + vị trí chữ cái Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thông thường của axit cacboxylic tương ứng.

 Ví dụ: CH3–CH(NH2)–COOH: axit α-aminopropionic

H2N – [ CH2 ] 5 – COOH : axit ε-aminocaproicH2N – [ CH2 ] 6 – COOH : axit ω-aminoenantoic

– Tên thông thường: các amino axit thiên nhiên (α-amino axit) đều có tên thường.

ly-thuyet-amino-axit-h1-2342892

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Các amino axit là những chất rắn không màu, vị hơi ngọt, dễ tan trong nước vì chúng sống sót ở dạng ion lưỡng cực ( muối nội phân tử ), nhiệt độ nóng chảy cao ( vì là hợp chất ion )

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng lên thuốc thử màu: (H2N)x – R – (COOH)y. Khi:

– x = y thì amino axit trung tính, quỳ tím không đổi màu

– x > y thì amino axit có tính bazơ, quỳ tím hóa xanh

Xem thêm: este – Wiktionary

– x 2. Tính chất axit – bazơ của dung dịch amino axit

Thể hiện đặc thù lưỡng tính- Tác dụng với dung dịch bazơ ( do có nhóm COOH )

    H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O

– Tác dụng với dung dịch axit ( do có nhóm NH2 )

    H2N–CH2–COOH + HCl → ClH3N–CH2–COOH

3. Phản ứng este hóa nhóm COOH

Tương tự như axit cacboxylic, amino axit cũng có phản ứng với ancol ( xt : H + ) tạo este

ly-thuyet-amino-axit-h2-3940436

4. Phản ứng của nhóm NH2 với HNO2

H2N–CH2–COOH + HNO2 → HO–CH2–COOH + N2 + H2O axit hiđroxiaxetic

5. Phản ứng trùng ngưng

Phản ứng trùng ngưng của ε và ω-amino axit tạo polime thuộc loại poliamit

nH2N – [CH2]5-COOH  (xrightarrow{{{t^o}}})  -(NH – [CH2]5 – CO)-n + nH2O

Axit – aminocaproic                       policaproamit

V. ỨNG DỤNG

– Là những hợp chất cơ sở kiến tạo nên những protein của khung hình sống

– Được dùng phổ biến trong đời sống: dùng làm gia vị thức ăn, thuốc hỗ trợ thần kinh, thuốc bổ gan,…

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

– Dùng trong CN : sản xuất tơ nilon, …

Sơ đồ tư duy: Amino axit.

anh-so-do-tu-duy-amino-axit-9299036

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận