Lý thuyết chuyển động thẳng biến đổi đều> - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 

I. Vận tốc tức thời – Chuyển động thẳng biến đổi đều
1. Vận tốc tức thời:

Vận tốc tức thời của một vật tại một điểm cho ta biết tại điểm đó vật chuyển động nhanh hay chậm .

(v=dfrac{Delta s}{Delta t})

Bạn đang đọc: “>Lý thuyết chuyển động thẳng biến đổi đều>

2. Véc tơ vận tốc:

Véc tơ tốc độ của một vật tại một điểm là một đại lượng véc tơ có :- Gốc tại vật chuyển động- Phương và chiều là phương và chiều của chuyển động

– Độ dài biểu diễn độ lớn của vận tốc theo một tỉ lệ xích nào đó.
Véc tơ vận tốc được dùng để đặc trưng cho chuyển động về sự nhanh, chậm và về phương, chiều.

Lưu ý: Khi nhiều vật chuyển động trên một đường thẳng theo hai chiều ngược nhau, ta phải chọn một chiều dương trên đường thẳng đó và quy ước như sau:

+ Vật chuyển động theo chiều dương có v > 0. 

+ Vật chuyển động ngược chiều dương có v 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Chuyển động thẳng đổi khác đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn của tốc độ tức thời tăng đều hoặc giảm đều theo thời hạn .

+ Chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian là chuyển động nhanh dần đều.
+ Chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian là chuyển động giảm dần đều.

II – Chuyển đôgj thẳng biến đổi đều

1. Định nghĩa

Chuyển động thẳng biến đổi là chuyển động thẳng trong đó gia tốc tức thời không đổi

1529121157833_4-1-4344475

2. Các phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều

– Gia tốc:

( overrightarrow a = frac { { overrightarrow v – overrightarrow { { v_0 } } } } { { Delta t } } ) có độ lớn : ( a = frac { { v – { v_0 } } } { { Delta t } } )

Phương trình tọa độ – thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều

(x = {x_0} + {v_0}t + frac{1}{2}a{t^2})

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

Trong đó :+ x ­ 0 : tọa độ bắt đầu của chất điểm+ v0 : Vận tốc của chất điểm tại thời gian bắt đầu ( tại t = 0 )+ t : thời hạn chuyển động

– Phương trình vận tốc:

( v = { v_0 } + at )
Trong đó :+ v0 : Vận tốc của chất điểm tại thời gian bắt đầu ( tại t = 0 )+ a : tần suất+ t : thời hạn chuyển động

– Hệ thức độc lập thời gian:

( { v ^ 2 } – v_0 ^ 2 = 2 { rm { a } } Delta { rm { x } } )
( ( Delta x = x – { x_0 } ) ) là độ dời trong khoảng chừng thời hạn từ 0 đến t

III- Đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều

1. Đồ thị tọa độ theo thời gian (x – t)

Là nhánh parabol1529121336589_4-2-2887587

2. Đồ thị vận tốc theo thời gian (v – t)

Là đường thẳng xiên góc .1529122333889_4-3-8990446Hệ số góc của đường trình diễn v – t bằng tần suất của chuyển động : ( a = tan alpha = frac { { v – { v_0 } } } { t } )

3. Đồ thị gia tốc theo thời gian (a – t)

Xem thêm: Top 120+ tin nhắn gửi yêu thương ngọt ngào, lãng mạn ghi điểm trong lòng đối phương

Là đường thẳng song song với trục Ot1529122360358_4-4-9154946

Sơ đồ tư duy về chuyển động thẳng biến đổi đều – Vật lí 10

chuyen-dong-thang-bien-doi-deu-chinh-thuc-8521390

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận