Lý thuyết Các nhân tố tiến hóa hay, chi tiết – Sinh học 12 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Lý thuyết Các nhân tố tiến hóa hay, chi tiết

Bạn đang đọc: Lý thuyết Các nhân tố tiến hóa hay, chi tiết – Sinh học 12

Lý thuyết Các nhân tố tiến hóa hay, chi tiết

Các nhân tố tiến hóa gồm có quy trình đột biến, di – nhập gen, giao phối không ngẫu nhiên, tinh lọc tự nhiên, những yếu tố ngẫu nhiên .

I. Đột biến

– Đột biến là nguồn nguyên liệu chính của quy trình tiến hoá .
– Đột biến là nhân tố tiến hoá vì nó làm đổi khác tần số alen cũng như thành phần kiểu gen của quần thể .
– Tuy tần số đột biến ở từng gen rất nhỏ nhưng trong quần thể số lượng gen vô cùng lớn nên đột biến hoàn toàn có thể tạo nên nhiều alen mới, là nguồn phát sinh những biến dị di truyền của quần thể .
– Đột biến cung cấo nguồn biến bị sơ cấp, quy trình giao phối tạo nên nguồn biến dị thứ cấp cho quy trình tiến hoá .

II. Di – nhập gen

– Di – nhập gen hay dòng gen là hiện tượng kỳ lạ Viral gen từ quân ftheer này qua quần thể khác .
– Di – nhập gen được triển khai qua sự phát tán bào tử, hạt phấn, phát tán quả và hạt ; ở động vật hoang dã là hiện tượng kỳ lạ di cư .
– Di – nhập gen làm đổi khác tần số những alen và thành phần kiểu gen của quần thể .
– Tần số tương đối của những alen biến hóa nhiều hay ít phụ thuộc vào vào số thành viên vào – ra khỏi quần thể

III. Giao phối không ngẫu nhiên

– Giao phối không ngẫu nhiên gồm có giao phối có lựa chọn, giao phối gần và tự phối .

– Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen của quần thể nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng giảm dần tần số kiểu gen dị hợp, tăng tần số kiểu gen đồng hợp.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

– Kết quả của giao phối không ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen của quần thể, làm giảm sự phong phú di truyền .

IV. Chọn lọc tự nhiên

– CLTN thực ra là quy trình phân hoá năng lực sống sót và năng lực sinh sản của những thành viên với kiểu gen khác nhau trong quần thể .
– CLTN tác động ảnh hưởng trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm đổi khác tần số kiểu gen, qua đó là niến đổi tần số alen của quần thể .
– Khi thiên nhiên và môi trường đổi khác theo một hướng xác lập thì CLTN làm biến hóa tần số alen theo hướng xác lập .
– CLTN lao lý khunh hướng tiến hoá .
– Tốc độ làm đổi khác tần số alen của CLTN phụ thuộc vào vào những yếu tố :
– Chọn lọc chống lại alen trội : CLTN hoàn toàn có thể nhanh gọn làm biến hóa tần số alen của quần thể .
– Chọn lọc chống lại alen lặn : vận tốc đào thải chậm hơn và không hề đào thải hết được alen lặn ra khỏi quần thể .

V. Các yếu tố ngẫu nhiên

– Trong trường hợp không có đột biến hoặc CLTN hay di – nhập gen thì thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể vẫn hoàn toàn có thể bị đổi khác bởi những yếu tố ngẫu nhiên xảy ra .
– Các yếu tố ngẫu nhiên có tác động ảnh hưởng lớn nhất so với những quần thể có kích cỡ nhỏ, không có hướng xác lập
– Yếu tố ngẫu nhiên hoàn toàn có thể dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể

Xem thêm kiến thức trọng tâm và các dạng bài tập Sinh học lớp 12 có đáp án hay khác:

Xem thêm: este – Wiktionary

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

chuyen-de-bang-chung-va-co-che-tien-hoa.jsp

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận