Lý thuyết bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit> - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

1. Bất phương trình mũ cơ bản

( a ^ x > b ) ( hoặc ( { a ^ x } 0, a ne 1. )Ta thường giải bất phương trình mũ cơ bản bằng cách lôgarit hóa trên cơ sở sử dụng đặc thù đơn điệu của hàm số lôgarit. Lôgarit hóa bất phương trình ( mà cả hai vế đều dương ) theo cơ số lớn hơn 1 ( nhỏ hơn 1 và đổi chiều bất phương trình ) ta được bất phương trình tương tự ( trường hợp một vế âm, một vế dương ta hoàn toàn có thể Tóm lại ngay về tập nghiêm ) :

– Nếu (b > 0) và (a > 1) thì

Bạn đang đọc: “>Lý thuyết bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit>

(begin{array}{l}
{a^x} > b Leftrightarrow {log _a}{a^x} > {log _a}b Leftrightarrow x > {log _a}b;
{a^x} ge b Leftrightarrow x ge {log _a}b
{a^x} {a^x} le b Leftrightarrow x le {log _a}b
end{array})

– Nếu ( b > 0 ) và ( 0 (begin{array}{l}
{a^x} > b Leftrightarrow {log _a}{a^x} {a^x} ge b Leftrightarrow x le {log _a}b
{a^x} {log _a}b;
{a^x} le b Leftrightarrow x ge {log _a}b
end{array})

– Nếu ( b ≤ 0 ) thì những bất phương trình ( { a ^ x } > b, ; ; { a ^ x } ge b ) đều đúng với mọi ( x ) ( tập nghiện là ( mathbb R ) )- Nếu ( b ≤ 0 ) thì những bất phương trình ( { a ^ x } 2. Bất phương trình lôgarit cơ bản dạng ({log _a}x > b)  (hoặc ({log _a}x

trong đó ( a, b ) là hai số đã cho, ( a > 0, a ne 1 )Ta giải bất phương trình loogarit cơ bản bằng cách mũ hóa sử dụng đặc thù đơn điệu của hàm số mũ. Mũ hóa bất phương trình theo cơ số lớn hơn 1 ( nhỏ hơn 1 và đổi chiều bất phương trình ) ta được bất phương trình tương tự .

– Nếu (a > 1) thì

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

( log_ { a } x > b ⇔ a ^ { log_ { a } x } > a ^ b ⇔ x > a ^ b ; ) ( log_ { a } x ≥ b ⇔ x ≥ a ^ b ) ( log_ { a } x b ⇔ a ^ { log_ { a } x } a ^ b ) ( log_ { a } x ≤ b ⇔ x ≥ a ^ b )

3. Chú ý: Các bất phương trình mũ, lôgarit cơ bản nêu trên trong trường hợp (b =a^α) ( đối với bất phương trình mũ cơ bản) và (b =log_{a}α) ( trường hợp bất phương trình lôgarit  cơ bản) thì có thể sử dụng tính chất đơn điệu của hàm số mũ và hàm số lôgarit để giải, không cần lôgarit hóa hay mũ hóa. Chẳng hạn:  

Nếu (a > 1) thì ({a^x} > {a^alpha} Leftrightarrow x > alpha;)

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

Nếu ( 0 { log _a } alpha Leftrightarrow 0 so-do-tu-duy-bpt-mu-bpt-logarit-3307454

Loigiaihay.com

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận