Lý Thuyết Bài 1: Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ – Chương I Đại Số Lớp 7 Tập 1 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Các Bài Tập và Giải Bài Tập SGK Bài 1 Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Chương I: Số Hữu Tỉ. Số Thực – Đại Số Lớp 7 – Tập 1

Bài 1: Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ

Nội dung bài 1 tập hợp Q những số hữu tỉ chương 1 đại số lớp 7 tập 1. Giúp bạn hiểu được khái niệm số hữu tỉ, những màn biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh những số hữu tỉ. Bước đầu phân biệt được những mối quan hệ giữa những tập hợp số : N Z Q .

1. Số hữu tỉ

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số (frac{a}{b}) với a, b ∈ Z, b ≠ 0.

Bạn đang đọc: Lý Thuyết Bài 1: Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ – Chương I Đại Số Lớp 7 Tập 1

Tập hợp những số hữu tỉ được kí hiệu là Q .

Câu hỏi 1 bài 1 trang 5 sgk đại số lớp 7 tập 1: Vì sao các số (0,6; -1,25; 1frac{1}{3}) là các số hữu tỉ?

Trả lời:

* Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng ( frac { a } { b } ) với a, b là những số nguyên ; b ≠ 0 .
* ( – 0,6 = – frac { 6 } { 10 } ) là số hữu tỉ
* ( – 1,25 = frac { – 125 } { 100 } ) là số hữu tỉ
* ( 1 frac { 1 } { 3 } = 1 + frac { 1 } { 3 } = frac { 4 } { 3 } ) là số hữu tỉ

Câu hỏi 2 bài 1 trang 5 sgk đại số lớp 7 tập 1: Số nguyên a có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Trả lời: (a = frac{a}{1}) thỏa mãn điều kiện số hữu tỉ.

Do đó số nguyên a bất kỳ cũng là 1 số ít hữu tỉ .

2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Câu hỏi 3 bài 1 trang 5 sgk đại số lớp 7 tập 1: Biểu diễn các số nguyên: -1 ; 1; 2 trên trục số.

Trả lời:

Số nguyên – 1 được màn biểu diễn bởi điểm A nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 1 đơn vị chức năng
Số nguyên 1 được màn biểu diễn bởi điểm B nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 1 đơn vị chức năng
Số nguyên 2 được màn biểu diễn bởi điểm C nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 2 đơn vị chức năng
Ta có trục số

bai-1-tap-hop-q-cac-so-huu-ti-chuong-1-dai-so-lop-7-tap-1-5261521

Trên trục số, điểm trình diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x .

3. So sánh hai số hữu tỉ

Với hai số hữu tỉ bất kỳ x, y ta luôn có : hoặc x = y hoặc x y. Ta hoàn toàn có thể so sánh hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó .
Lưu ý :
– Số hữu tỉ lớn hơn 0 là số hữu tỉ dương
– Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 là số hữu tỉ âm .
– Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm .

Câu hỏi 4 bài 1 trang 6 sgk đại số lớp 7 tập 1: So sánh hai phân số: (frac{-2}{3}) và (frac{4}{-5}):

Trả lời:

( frac { – 2 } { 3 } = frac { – 2.5 } { 3.5 } = frac { – 10 } { 15 } )
( frac { 4 } { – 5 } = frac { 4. ( – 3 ) } { – 5. ( – 3 ) } = frac { – 12 } { 15 } )

Vì -10 0 nên (frac{-10}{15} > frac{-12}{15})

Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Hay ( frac { – 2 } { 3 } > frac { 4 } { – 5 } )

Câu hỏi 5 bài 1 trang 7 sgk đại số lớp 7 tập 1: Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?
(frac{-3}{7}; frac{2}{3}; frac{1}{-5}; -4; frac{0}{-2}; frac{-3}{-5})

Trả lời:

  • Số hữu tỉ dương là: (frac{2}{3}; frac{-3}{-5})
  • Số hữu tỉ âm là: (frac{-3}{7}; frac{1}{-5}; -4)
  • Số hữu tỉ không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm là: (frac{0}{-2})

Các Bài Tập & Giải Bài Tập SGK Bài 1 Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ

Hướng dẫn giải bài tập sgk bài 1 tập hợp Q những số hữu tỉ chương 1 đại số lớp 7 tập 1. Bài học giúp hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách màn biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh những số hữu tỉ .

Bài Tập 1 Trang 7 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

Điền kí hiệu ( ∈, ∉, ⊂ ) thích hợp vào ô vuông :
()(-3 … N; -3 … Z; -3 … Q)
( ) ( – 3 … N ; – 3 … Z ; – 3 … Q ) ( frac { – 2 } { 3 } … Z ; frac { – 2 } { 3 } … Q ; N … Z … Q )

Bài Tập 2 Trang 7 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

a. Trong những phân số sau, những phân số nào màn biểu diễn số hữu tỉ ( frac { 3 } { – 4 } ? )
()(frac{-12}{15}; frac{-15}{20}; frac{24}{-32}; frac{-20}{28}; frac{-27}{36}?)
( ) ( frac { – 12 } { 15 } ; frac { – 15 } { 20 } ; frac { 24 } { – 32 } ; frac { – 20 } { 28 } ; frac { – 27 } { 36 } ? )b. Biểu diễn số hữu tỉ ( frac { 3 } { – 4 } ) trên trục số .

Bài Tập 3 Trang 8 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

So sánh những số hữu tỉ :
a. ( ) ( x = frac { 2 } { – 7 } ) và ( y = frac { – 3 } { 11 } )
b. ( x = frac { – 213 } { 300 } ) và ( y = frac { 18 } { – 25 } )
c. ( x = – 0,75 ) và ( y = frac { – 3 } { 4 } )

Bài Tập 4 Trang 8 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

So sánh số hữu tỉ ( ) ( frac { a } { b } ( a, b ∈ Z ; b ≠ 0 ) ) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu .

Bài Tập 5 Trang 8 SGK Đại Số Lớp 7 – Tập 1

Giả sử ( ) ( x = frac { a } { m } ; y = frac { b } { m } ) ( a, b, m ∈ Z, m > 0 ) và x

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

5/5 ( 1 bầu chọn )

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận