Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số. - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Chia sẻ nếu thấy hay :

Sau khi học về các phép tính cộng – trừ – nhân – chia, hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một loại phép tính rất mới mẻ và cực kỳ hữu dụng: PHÉP TÍNH LŨY THỪA với số mũ tự nhiên.

Lũy thừa là gì?

Nếu nhân nhiều số giống nhau lại thì ta được một lũy thừa.

✨ Lũy thừa bậc n của số tự nhiên a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:

Bạn đang đọc: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số.

luy-thua-a-n-1463962

an đọc là “an” hoặc “lũy thừa bậc n của a“.

Số a được gọi là cơ số, n là số mũ.

a-mu-n-6726047

Câu hỏi 1: Tính các lũy thừa sau:

a) 33;

b) 72.

Giải

a) 33 = 3. 3. 3 = 9 . 3 = 27.

b) 72 = 7. 7 = 49.

Câu hỏi 2: Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa:

a) 5. 5. 5. 5

b) 2. 2. 2

Giải

a) 5. 5. 5. 5 = 54

b) 2. 2. 2 = 23

♫ Nên xem: Dạng bài tập về PHÉP TÍNH LŨY THỪA.

Câu hỏi 3: Xác định cơ số, số mũ và đọc các lũy thừa sau:

a) 107

b) 984

Giải

a) 107

Cơ số là 10. Số mũ là 7 .
107 được đọc là : “ mười mũ bảy ” hoặc “ lũy thừa bậc bảy của mười ” .

b) 984

Cơ số là 98. Số mũ là 4 .
984 được đọc là : “ chín mươi tám mũ bốn ” hoặc “ lũy thừa bậc bốn của chín mươi tám ” .

a2 còn được đọc là “a bình phương” hoặc “bình phương của a“.

a3 còn được đọc là “a lập phương” hoặc “lập phương của a“.

Câu hỏi 4: Đọc các lũy thừa sau, xác định cơ số, số mũ và tính giá trị của lũy thừa đó.

a) 103

b) 52

Giải

a) 103

  • 103 được đọc là “mười mũ ba” hoặc “3 lập phương” hoặc “lập phương của ba”.
  • Cơ số là 10. Số mũ là 3.
  • 103 = 1 000

b) 52

  • 52 được đọc là “năm mũ hai” hoặc “5 bình phương” hoặc “bình phương của năm”.
  • Cơ số là 5. Số mũ là 2.
  • 52 = 25

Cách biểu diễn một số tự nhiên dưới dạng tổng các lũy thừa của 10

✨ Quy ước: a1 = a

✨ Cách tính những lũy thừa của 10 :
luy-thua-10-2834313

Câu hỏi 5: Tính các lũy thừa sau:

a) 1001

b) 109

Giải

a) 1001 = 100

b) 109 = 1 000 000 000 (có 9 số 0 trong đó)

Câu hỏi 6: Viết các số sau dưới dạng lũy thừa của 10:

a) 1 000 000

b) 100 000

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

Giải

a) 1 000 000 = 106

(Vì 1 000 000 có 6 số 0)

b) 100 000 = 105

(Vì 100 000 có 5 số 0)

✨ Mọi số tự nhiên đều trình diễn được dưới dạng tổng những lũy thừa của 10 .

Chẳng hạn:

Câu hỏi 7: Viết mỗi số tự nhiên sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các lũy thừa của 10 theo mẫu:

a) 23 197

b) 203 184

Giải

a)

b)

♫ Nên xem: Trắc nghiệm Toán 6 – chủ đề CÁC PHÉP TÍNH trong tập hợp số tự nhiên.

Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số

✨ Khi nhân hai lũy thừa có cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ:

am. an = am+n

Câu hỏi 8: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 53. 57

b) 24. 25. 29

c) 102. 104. 106. 108

Giải

a) 53. 57 = 53+7 = 510

b) 24. 25. 29 = 24+5+9 = 218

c) 102. 104. 106. 108 = 102+4+6+8 = 1020

✨ Khi chia hai lũy thừa có cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ:

am : an = am – n

Câu hỏi 9: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 76 : 74

b) 105 : 103

Giải

a) 76 : 74 = 76 – 4 = 72

b) 105 : 103 = 105 – 3 = 102

✨ Quy ước :

a0 = 1 (với a ≠ 0)

Câu hỏi 10: Viết kết quả phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

2 0219 : 20219
Giải

2 0219 : 2 0219 = 2 0219  9 = 2 0210 = 1

Chú ý: Nếu muốn biết tại sao a0 = 1, hãy xem bài viết này.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Hãy đọc tên và xác định cơ số, số mũ của mỗi lũy thừa sau: 35 ; 102 ; 2772

Bài tập 2: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a)

b)

Xem thêm: Ví dụ quần thể sinh vật là gì

c)

d)

Chia sẻ nếu thấy hay :

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận