Loài – Là gì Wiki - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Template:1000 bài cơ bảnnhỏ|phải|200px
Trong sinh học, loài là một bậc phân loại cơ bản. Loài (hay giống loài) là một nhóm các cá thể sinh vật có những đặc điểm sinh học tương đối giống nhau và có khả năng giao phối với nhau và sinh sản ra thế hệ tương lai. Còn theo định nghĩa của Ernst Mayr, loài là nhóm các quần thể tự nhiên có khả năng giao phối với nhau và tương đối cách ly sinh sản với các nhóm khác. Trong nhiều trường hợp chính xác, loài được định nghĩa là nhóm cá thể có bộ nhiễm sắc thể giống nhau nhất định. Sự thích nghi các đặc điểm địa phương và phân cách địa lý đã làm cho loài có nhiều đặc điểm được chia nhỏ hơn tới phân loài (hay loài phụ).

Trong phân loại khoa học, một loài được gọi tên bằng danh pháp hai phần, in nghiêng, chữ thứ nhất là tên chi (ở động vật còn gọi là giống) được viết hoa, chữ thứ hai chỉ một đặc điểm nổi bật của loài, có thể kèm theo tên người phát hiện và/hoặc đặt tên loài. Ví dụ, tên khoa học của loài người là Homo sapiens: “Homo” là tên chi, “sapiens” chỉ đặc điểm “khôn ngoan” của loài người.

Một loài bất kể thì thường viết tắt là ” sp. ” còn số nhiều là ” spp. “. Những từ viết tắt này thường đặt sau tên một chi / giống để chỉ 1 hay nhiều loài nào đó trong cùng 1 chi / giống, ví dụ ” Canis ” sp. nghĩa là một ( sp. ) hay một số ít loài ( spp. ) chó nào đó thuộc chi / giống ” Canis ” .

Định nghĩa về “loài” và các phương pháp tin cậy trong việc xác định một loài cụ thể là rất cần thiết để tuyên bố và kiểm tra các học thuyết sinh học và đo đạc đa dạng sinh học, dù các cấp phân loại sinh học khác như họ có thể được xem xét ở các nghiên cứu trên quy mô lớn. Các loài tuyệt chủng chỉ được biết qua các hóa thạch nhìn chung rất khó để xác định chính xác đến cấp độ loài, đó cũng là lý do tại sao các cấp phân loại cao hơn loài như họ thường được sử dụng trong nghiên cứu dựa trên hóa thạch.[2]

Xem thêm: Công thức con lắc đơn

Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Bạn đang đọc: Loài – Là gì Wiki

Ngoại trừ vi trùng và vi trùng cổ, tổng số loài trên quốc tế ước tính 8,7 triệu, [ 3 ] [ 4 ] so với ước tính trước kia từ 2 triệu đến 100 triệu. [ 5 ]

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template : Bậc phân loại Template : Sơ khai cơ bảnThể loại : Phân loại sinh học Thể loại : Danh pháp thực vật học Thể loại : Thuật ngữ sinh học Thể loại : Loài Thể loại : Khái niệm sinh học Thể loại : Danh pháp động vật hoang dã học

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận