Khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song lớp 8 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Giải bài tập phần đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước sách giáo khoa Toán lớp 8

Kiến thức cần nhớ:

1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song

Bạn đang đọc: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song lớp 8

Định nghĩa :

  • Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia. h là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b.

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song lớp 82. Tính chất của các điểm cách đều một đoạn thẳng cho trước
Tính chất :

  • Các điểm cách đường thẳng b một khoảng bằng h nằm trên hai đường thẳng song song với b và cách b một khoảng bằng h.

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song lớp 8

Nhận xét:

  • Tập hợp các điểm cách một đường thẳng cố định một khoảng cách h không đổi là hai đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng đó một khoảng bằng h.
  • Khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song lớp 8

3. Đường thẳng song song cách đều
Khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song lớp 8Định lí :

  • Nếu các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thằng thì chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau.
  • Nếu các đường thẳng song song cắt một đường thẳng và chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì chúng song song cách đều.

Xem thêm:Luyện tập phần hình bình hành sách giáo khoa Toán lớp 8

ĐỀ BÀI:

Bài 67 trang 102 sách giáo khoa Toán lớp 8

Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kỳ. Trên tia Ax lấy các điểm C, D, E sao cho AC = CD = DE ( h. 97 ). Kẻ đoạn thẳng EB. Qua C, D kẻ các đường thẳng song song với EB. Chứng minh rằng đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau .
Khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song lớp 8

Bài 68 trang 102 sách giáo khoa Toán lớp 8

Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d và có khoảng cách đến d bằng 2 cm. lấy điểm B bất kỳ thuộc đường thằng d. Gọi C là điểm đối xứng với điểm A qua điểm B. Khi điểm B chuyển dời trên đường thẳng d thì điểm C vận động và di chuyển trên đường nào ?

Bài 69 trang 103 sách giáo khoa Toán lớp 8

Ghép mỗi ý ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ) với một trong các ý ( 5 ), ( 6 ), ( 7 ), ( 8 ) để được một chứng minh và khẳng định đúng .
( 1 ) Tập hợp các điểm cách A cố định và thắt chặt một khoảng 3 cm .
( 2 ) Tập hợp các điểm cách đều hai đầu của đoạn thẳng AB cố định và thắt chặt
( 3 ) Tập hợp các điểm nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc đó
( 4 ) Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng a cố định và thắt chặt một khoảng 3 cm .
( 5 ) Là đường trung trực của đoạn thẳng AB .

(6) là hai đường thẳng song song với a và cách a một khoảng 3cm.

Xem thêm: Ví dụ quần thể sinh vật là gì

( 7 ) là đường tròn tâm A bán kính 3 cm .
( 8 ) là tia phân giác c

HƯỚNG DẪN BÀI GIẢI ĐÁP SỐ:

Bài 67 trang 102 sách giáo khoa Toán lớp 8

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song lớp 8Từ hình vẽ ta có : EB / / DD / / CC và AE = CD = DE .
Thheo định lí về các đường thẳng song song cách đều => AC = CD = DB
Vậy đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau. ( đpcm )

Bài 68 trang 102 sách giáo khoa Toán lớp 8

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song lớp 8Kẻ AH và CK vuông góc với d như hình vẽ .
Do C đối xứng với điểm A qua điểm B => AB = CB
Xét tam giác vuông HAB và tam giác vuông KCB có :
Khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song lớp 8AB = CB ( cmt )
=> AHB = CKB ( cạnh huyền góc nhọn )
=> CK = AH = 2 cm ( hai cạnh tương ứng )
Điểm C cách đường thẳng d cố định và thắt chặt một khoảng cách không đổi 2 cm nên C vận động và di chuyển trên đường thẳng m song song với d và cách d một khoảng bằng 2 cm .

Bài 69 trang 103 sách giáo khoa Toán lớp 8

Các khẳng định chắc chắn đúng là :
( 1 ) với ( 7 )
( 2 ) với ( 5 )
( 3 ) với ( 8 )

(4) với (6)

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận