Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp – https://thcsbevandan.edu.vn - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
 • Offline – Học trực tiếp tại lớp học Offline của UniTrain
 • Online trực tuyến – Học trực tuyến với hình thức live stream
 • MỤC TIÊU

  Chương trình giảng dạy được kiến thiết xây dựng với tiềm năng nhằm mục đích giúp người học có cái nhìn tổng quan về những nguyên tắc quản trị kế toán và quản trị kinh tế tài chính doanh nghiệp. Bao gồm những giải pháp nghiên cứu và phân tích tình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp, đo lường và thống kê hiệu suất cao hoạt động giải trí và nhìn nhận tác động ảnh hưởng kinh tế tài chính trong những quyết định hành động kinh doanh và góp vốn đầu tư .

  Chương trình được UniTrain thiết kế mang tính ứng dụng cao nhất giúp học viên dễ dàng hệ thống hóa kiến thức và ứng dụng trong công việc quản trị hàng ngày tại công ty.

  Bạn đang đọc: Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp – https://thcsbevandan.edu.vn

  ĐỐI TƯỢNG

  • – Các cấp quản lý doanh nghiệp (Manager, Director)
  • – Các cấp điều hành doanh nghiệp (Executive)
  • – Doanh nhân, chủ doanh nghiệp & startup
  • – Nhân sự có nhu cầu học hỏi, nâng cao kiến thức quản trị tài chính doanh nghiệp.

  NỘI DUNG KHÓA HỌC

  PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 1. Vai trò của kế toán tài chính và quản trị tài chính trong doanh nghiệp
 2. Mục đích của thông tin tài chính, các nguyên lý kế toán và tài chính
 3. Báo cáo tài chính và các thành phần:

Bảng cân đối kế toán

– Tài sản và nguồn vốn
– Đầu tư và kêu gọi vốn
– Cơ cấu, ngân sách sử dụng vốn của doanh nghiệp
– Nợ và rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính

Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

– Doanh thu
– Chi tiêu từ hoạt động giải trí kinh doanh, ngân sách kinh tế tài chính
– Đòn bẩy hoạt động giải trí và đòn kích bẩy kinh tế tài chính

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Hoạt động kinh doanh
– Hoạt động kinh tế tài chính
– Hoạt động góp vốn đầu tư

Thuyết minh báo cáo tài chính

– Đặc điểm hoạt động giải trí của doanh nghiệp
– Kỳ kế toán và đơn vị chức năng tiền tệ sử dụng trong kế toán
– Chuẩn mực kế toán và chính sách kế toán vận dụng
– tin tức bổ trợ cho những khoản mục trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo KQKD, Lưu chuyển tiền tệ

Mối liên hệ giữa các thành phần của báo cáo tài chính

Xem thêm: Tự học crack phần mềm – Hướng dẫn chi tiết

PHẦN II: PHÂN TÍCH CHỈ SỐ VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. Phân tích kết cấu trong báo cáo tài chính

– Cơ cấu và ngân sách sử dụng vốn
– Phân tích ảnh hưởng tác động của đòn kích bẩy

2. Phân tích các tỷ số tài chính

– Tỷ số năng lực giao dịch thanh toán nợ
– Tỷ số hiệu suất cao hoạt động giải trí, tỷ số sinh lời
– Phân tích Dupont
– Những hạn chế của nghiên cứu và phân tích tỷ số

PHẦN III: QUẢN TRỊ VÀ DỰ TOÁN VỐN LƯU ĐỘNG (WORKING CAPITAL)

– Quản trị dòng tiền và dự báo dòng tiền
– Vòng quay vốn lưu động
– Quản trị nợ công phải thu, phải trả, kỳ thu tiền trung bình, số ngày phải trả trung bình
– Quản trị hàng tồn dư, tối ưu số ngày tồn dư trung bình

PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

– Các nguyên tắc thống kê giám sát và báo cáo giải trình hiệu suất cao hoạt động giải trí kinh doanh
– Phân tích quan hệ khối lượng – ngân sách – doanh thu / điểm hòa vốn
– Đánh giá hoạt động giải trí so với ngân sách đề ra
– Phân tích hiệu suất cao hoạt động giải trí kinh doanh
– Phân bổ ngân sách chung đến từng mẫu sản phẩm, Trụ sở …

PHẦN V: THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

– Các yếu tố cần chú ý quan tâm khi nhìn nhận và thực thi quyết định hành động góp vốn đầu tư
– Xây dựng kế hoạch kinh doanh, giải pháp góp vốn đầu tư, những giải pháp thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ( NPV, IRR, Payback … ) để tương hỗ ra quyết định hành động ( ví dụ : lan rộng ra hoạt động giải trí, quyết định hành động thuê hay mua, góp vốn đầu tư, sản xuất … )

 

VÌ SAO NÊN CHỌN KHÓA HỌC NÀY TẠI UNITRAIN

 • Khóa học được thiết kế cô đọng các kiến thức tài chính giúp học viên có cái nhìn tổng quan và dễ dàng vận dụng vào công việc tại doanh nghiệp.

  Xem thêm: Làm thế nào đề tăng số điểm thưởng trong tài khoản điểm của tôi?


 • Giảng viên là những chuyên viên giàu kinh nghiệm tay nghề thực tiễn trong những dự án Bất Động Sản tư vấn kế hoạch kinh tế tài chính và giữ vai trò quản trị hạng sang tại những công ty đa vương quốc .

 • Số lượng học viên số lượng giới hạn, bảo vệ tương tác tốt trong giảng dạy .

 • Chính sách tặng thêm học phí cho học viên ĐK sớm, nhóm học viên, học viên cũ .
 • Source: https://thcsbevandan.edu.vn
  Category : Thông tin khóa học

  Bình luận