KHÁI NIỆM, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP VÀ TINH CHẤT VẬT LÍ CỦA ANCOL - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Trung tâm gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC Thành Phố Đà Nẵng xin trình làng phần KHÁI NIỆM, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP VÀ TINH CHẤT VẬT LÍ CỦA ANCOL. Nhằm tương hỗ cho những bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc những bạn học tốt môn học này .

day_kem_tai_nha_da_nang_499-6309025

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI

1. Định nghĩa

Bạn đang đọc: KHÁI NIỆM, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP VÀ TINH CHẤT VẬT LÍ CỦA ANCOL

 – Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hiđroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

 – Công thức chung: R(OH)x

 

2. Phân loại

– Ancol được phân loại theo cấu trúc gốc hiđrocacbon, theo số lượng nhóm hiđroxyl trong phân tử và bậc của ancol .

a. Dựa vào gốc hidrocacbon
– Gốc hidrocacbon no
Ví dụ : CH3-CH2-OH : ancol etylic
– Gốc hidrocacbon không no
Ví dụ : CH2 = CH-CH2-OH : ancol anlylic
– Gốc hidrocacbon thơm
Ví dụ : C6H5-CH2-OH : ancol benzylic

b. Dựa vào nhóm chức ancol
– Ancol đơn chức
Ví dụ : CH3-CH2-CH2-OH : ancol propylic
– Ancol đa chức
Ví dụ : HO-CH2-CH ( OH ) – CH2-OH : glyxerol

c. Dựa vào bậc ancol
– Ancol bậc 1 : R-CH2-OH
Ví dụ : CH3-CH2-CH2-CH2-OH : ancol butylic
– Ancol bậc 2 : R-CH ( OH ) – R ‘
Ví dụ : CH3-CH ( OH ) – CH2-CH3 : ancol sec-butylic
– Ancol bậc 3 : R-C ( R ‘ ) ( OH ) – R ‘ ‘

Ví dụ: CH3-C(CH3)(OH)-CH3: ancol text-butylic

 

II. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP CỦA ANKANOL

1. Đồng đẳng

CH4O CH3OH ancol metylic
C2H6O CH3-CH2-OH ancol etylic
C3H8O … CnH2n + 2O ( n ≥ 1 ) dãy đồng đẳng của ancol etylic ( ankanol ) .
– Khái niệm : Ankanol là hợp chất hữu cơ trong phân tử có 1 nhóm – OH link với gốc hidrocacbon no .
– Công thức tổng quát : CnH2n + 1OH ( n ≥ 1 ) .

2. Đồng phân

CnH2n + 2O có 2 đồng phân cấu trúc :
– Ancol no, đơn chức, mạch hở. Công thức tính đồng phân : 2 n – 2 ( 1
 + Đồng phân vị trí nhóm -OH

Xem thêm: Phân biệt 8 biện pháp tu từ đã học và cách ghi nhớ

– Ete no, đơn chức .

3. Danh pháp

a. Tên thường thì
Cách gọi : ancol ( rượu ) + Tên gốc hiđrocacbon + ic

* Lưu ý: Một số ancol có tên riêng cần nhớ:

CH2OH-CH2OH Etilenglicol
CH2OH-CHOH-CH2OH Glixerin ( Glixerol )
CH3-CH ( CH3 ) – CH2-CH2OH Ancol isoamylic

a. Tên sửa chữa thay thế
Cách gọi : số thứ tự nhánh + tên nhánh + tên hiđrocacbon tương ứng + số chỉ vị trí nhóm OH + ol
Ví dụ | : Từ C4H10O viết những đồng phân ancol và gọi tên
Số đồng phân ancol là 2 n – 2 = 4 => C4H10O có 4 đồng phân ancol

 CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH: butan-1-ol (ancol butylic) 
 CH3 – CH2 – CH(OH) – CH3 : butan-2-ol (ancol sec-butylic) 
 CH3 – CH(CH3) – CH2 – OH : 2-metylpropan-1-ol (ancol iso-butylic) 
 CH3 – CH(CH3)(OH) – CH3 : 2-metylpropan-2-ol  (ancol text-butylic) 

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

1. Trạng thái         

– Từ C1 đến C12 là chất lỏng, từ C13 trở lên là chất rắn .

2. Nhiệt độ sôi

– So với những chất có M tương tự thì nhiệt độ sôi của : Muối > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete và este …
– Giải thích : nhiệt độ sôi của một chất thường nhờ vào vào những yếu tố :
+ M : M càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao .
+ Độ phân cực của link : link ion > link cộng hóa trị có cực > link cộng hóa trị không cực .
+ Số link hiđro : càng nhiều link H thì nhiệt độ sôi càng cao .
+ Độ bền của link hiđro : link H càng bền thì nhiệt độ sôi càng cao .

3. Độ tan

– Ancol có 1, 2, 3 nguyên tử C trong phân tử tan vô hạn trong nước .
– Ancol có càng nhiều C, độ tan trong nước càng giảm vì tính kị nước của gốc hiđrocacbon tăng .

* Nhận xét:

– Khi mạch C càng lớn thì nhiệt độ sôi của ancol càng tăng và năng lực tan trong nước càng giảm .


Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC


ĐÀO TẠO NTIC  

Địa chỉ: Đường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 – 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận