KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 – 2022 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

  UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ

Số:   /KH-THYS

Bạn đang đọc: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 – 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Yên Sở, ngày 10 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 2022

        I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  

          Căn cứ chỉ thị 800/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 24 tháng 8 năm 2021 nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021 – 2022;

          Căn cứ quyết định số 16/2006/QĐ-BGĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 05 tháng 5 năm 2006 ban hành chương trình giáo dục phổ thông;thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đối với lớp 1, 2;

Căn cứ hướng dẫn số 9832/BGĐT-GDTH của Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 01 tháng 9 năm 2006 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5;

Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH, ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020 – 2021;

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc Ban hành điều lệ trường Tiểu học;

Công văn số 2345/BGD ngày 07 tháng 6 năm 2021 về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường; Công văn số 3636/BGDĐT-GDTH ngày 26 tháng 8 năm 2021về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2021 – 2022;  

Quyết định số 2551/QĐ-BGĐT ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo, quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Hướng dẫn số 3078/HD-SGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội; công văn số 3799/BGD ngày 01 tháng 9 năm 2021 về việc thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018;

Hướng dẫn số 05/HDPGDĐT-TH ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo Hoài Đức về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 2022 cấp Tiểu học;

 Hướng dẫn số 3328/SGDĐT-GDPT ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021 – 2022 ứng phó với dịch covid-19;

Căn cứ vào tác dụng đạt được năm học 2020 – 2021 và tình hình thực tiễn, trường Tiểu học Yên Sở thiết kế xây dựng Kế hoạch Giáo dục của nhà trường năm học 2021 – 2022 với những nội dung như sau :

        II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

  1. Đặc điểm tình hình kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội địa phương

Trường Tiểu học Yên Sở nằm tại thôn 4, xã Yên Sở – Một xã ven sông Đáy, nằm ở phía Tây Bắc huyện Hoài Đức, thành phố Thành Phố Hà Nội, cách TT huyện Hoài Đức 4 km. Yên Sở là xã nông thôn mới, người dân sống đa phần bằng nghề dịch vụ và chế biến lâm sản. Mặc dù đương đầu với nhiều khó khăn vất vả, thử thách, tuy nhiên với sự chỉ huy, chỉ huy kịp thời, sâu xa của Huyện ủy, giám sát kịp thời của Hội đồng nhân dân huyện, cùng với niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao của những cấp, những ban ngành đoàn thể trong HĐND và Ủy Ban Nhân Dân xã, sự đồng lòng, quyết tâm của nhân dân, tình hình kinh tế tài chính – xã hội của địa phương tăng trưởng không thay đổi và có nhiều chuyển biến đi lên tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao nên việc góp vốn đầu tư, chăm sóc cho việc học của con em của mình ngày càng được chăm sóc .Đảng và nhà nước coi giáo dục là quốc sách số 1 và có nhiều chủ trương ưu tiên tăng trưởng giáo dục. Vì vậy công tác làm việc giáo dục của nhà trường luôn có sự chăm sóc của của Đảng uỷ, chính quyền sở tại, những ban ngành đoàn thể địa phương, đặc biệt quan trọng có luôn có được sự chỉ huy của Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức cũng như những ban ngành đoàn thể của Ủy Ban Nhân Dân huyện Hoài Đức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất cung ứng bảo vệ nhu yếu của đơn vị chức năng .

        – Thuận lợi

Huyện ủy ; HĐND ; Ủy Ban Nhân Dân những cấp chăm sóc chỉ huy và góp vốn đầu tư có hiệu suất cao ; được sự phối hợp ngặt nghèo của những ban, ngành đoàn thể và cấp ủy chính quyền sở tại địa phương góp vốn đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất khá đầy đủ cho nhà trường ; xây mới và sửa sang lớp học, cảnh quan trường khang trang, đẹp tươi .Ủy Ban Nhân Dân huyện Hoài Đức đang hoàn thành xong những tiêu chuẩn để thực thi đề án thiết kế xây dựng huyện Hoài Đức thành Q.. Đây là điều kiện kèm theo thuận tiện để ngành giáo dục của xã tăng trưởng .Sở và Phòng Giáo dục chăm sóc, chỉ huy sát sao công tác làm việc trình độ, đặc biệt quan trọng là việc tiến hành triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 .Nhận thức của những bậc cha mẹ về công tác làm việc giáo dục ngày càng tân tiến rõ ràng ; xã nông thôn mới tiêu biểu vượt trội đã tạo điều kiện kèm theo cho giáo dục tăng trưởng .Công tác kêu gọi, duy trì số lượng tốt : nhiều năm không có HS bỏ học. Tỷ lệ PCGD Tiểu học đúng độ tuổi đạt 100 % .Đội ngũ giáo viên đủ về cơ cấu tổ chức, số lượng ; nhiệt tình, có nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc .Trường được trang bị đủ phòng học, phòng tính năng, 100 % những phòng học có tivi, máy chiếu, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc dạy và học .

        – Khó khăn

Tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên toàn quốc tế cũng như trong nước, học viên phải nghỉ học, học trực tuyến để phòng chống dịch nên tác động ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động giải trí dạy và học của nhà trường .Một số cha mẹ chưa chăm sóc đến con trẻ, chưa phối hợp với giáo viên trong việc giáo dục con cháu .Tệ nạn xã hội ngày càng ngày càng tăng, tác động ảnh hưởng đến việc phối hợp giáo dục giữa Gia đình – Nhà trường – Xã hội .

        2. Đặc điểm tình hình nhà trường

2.1. Số lượng, PCGDTH ( Chỉ tiêu 2021 – 2022 )

Lớp Tổng số BQ Dân HS LB năm trước HS có thực trạng KK Trong đó HS k. tật hòa nhập
Lớp HS HS / Nữ Tộc 2 buổi / ngày Bán trú
Lớp L HS % L HS %
1 6 241 40.2 109 3 3 12 6 241 100 2 96 39.8 5
2 6 231 38.5 107 3 0 7 6 231 100 2 98 42.4 2
3 6 231 38.5 111 1 0 5 6 231 100 1 45 19.5 1
4 6 261 43.5 123 0 0 3 6 261 100 1 39 14.9 2
5 6 216 36.0 94 1 0 3 6 216 100 1 36 16.7 0
+ 30 1180 39.3 544 8 3 30 30 1180 100 7 314 26.6 10
                               

– Số HS ra lớp 1 ( tuyển mới ) : 234 HS- Tổng số trẻ 6 tuổi kêu gọi ra lớp1 : 232 HS / tiến sỹ 232 HS = 100 % ( khuyết tật 2, học nơi khác 0 HS ) .- Số HS bỏ học trong năm học : 0 HS, tỷ suất 0 %- Hoàn thành đạt chuẩn PCGDTH mức độ III năm 2021 .( Riêng 11 tuổi HTCTTH : 216 HS / 216 HS đạt tỷ suất 100 % ) .2.2. Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên cấp dưới, cán bộ quản trị .1. Tổng số CBCNVC : 55 đ / c ( kể cả hợp đồng ). Trong đó :

Đội ngũ

TS

Nữ

Thạc sĩ

ĐH

T.cấp

TLĐạt chuẩn (mới)

1.Quản lý

3 3 3 100 %

2. TS giáo viên

45 45
2.1 Biên chế 44 44 0
– Cơ bản 33 33 0 15 18 0 45.5 %
– Âm nhạc 2 2 0 0 1 1 0
– Mĩ thuật 2 2 0 1 1 0 50 %
– Thể dục 3 3 0 2 1 0 66.7 %
– Ngoại ngữ 1 1 0 1 0 0 100 %
– Tin học 2 2 0 1 1 0 50 %
2.2 Hợp đồng 1 1 0 0 1 0 0
– Cơ bản
– Âm nhạc
– Mĩ thuật
– Thể dục
– Ngoại ngữ 1 1 0 0 1 0 0
– Tin học
2.3 Tỷ lệ GV / lớp 1,5 GV / lớp

3.TS Nhân viên

7 4
KT, VT, YT, TV. . 4 4 0 3 0 1 75 %
Bảo vệ 3 0
Phục vụ 0 0

4.Tổng phụ trách

1 1

0

1

0

0

100%

5. Đảng viên

27 27

0

16

10

1

59.3%

2.3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, điểm trường

CSVC Diện tích BQ / HS Điểm trường Phòng học Phòng ch / năng Bếp ăn Nhà ăn riêng Phòng ngủ riêng
Hiện có 8507.6 7.2 1 30 16 1 1 1
Thiếu 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhà trường có đủ những phòng tính năng thiết yếu ship hàng công tác làm việc dạy và học .

  III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC

  1. Mục tiêu chung

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, hướng tới một quy mô giáo dục tân tiến, tiên tiến và phát triển tương thích với xu thế tăng trưởng của quốc gia và thời đại .Đổi mới quản trị để tăng trưởng nhà trường nhằm mục đích cung ứng nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội. Trọng tâm của tiến trình này là tu dưỡng nâng cao năng lượng quản trị của Hiệu trưởng để phân phối nhu yếu tăng trưởng của ngành giáo dục, nâng cao thực sự chất lượng giáo dục .Xây dựng và tăng trưởng đội ngũ cán bộ – giáo viên – nhân viên cấp dưới có phẩm chất chính trị và năng lượng trình độ nhiệm vụ. Nhiệm vụ trọng tâm là tăng nhanh vai trò chỉ huy, tổ chức triển khai những lớp tu dưỡng theo định kì, thực thi tốt hơn quy trình tự học, tự tu dưỡng .Tổ chức những hoạt động giải trí giáo dục nhằm mục đích tăng trưởng tổng lực nhân cách học viên. Tổ chức 100 % số học viên được học 2 buổi / ngày, thực thi tốt trào lưu thi đua thiết kế xây dựng trường học niềm hạnh phúc, giữ vững trường chuẩn vương quốc mức độ 1 .Xây dựng được lao lý ứng xử văn hóa truyền thống trong nhà trường tạo thiên nhiên và môi trường thuận tiện cho tăng trưởng, nâng cao chất lượng giáo dục .Tập trung kêu gọi nhiều nguồn lực tăng trưởng nhà trường. Trọng tâm trong quá trình này là tăng nhanh những giải pháp, kêu gọi nhân lực, tài lực, trí lực, vật lực để bảo vệ cho sự tăng trưởng không thay đổi và bền vững và kiên cố của nhà trường .a. Sứ mệnhTạo dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục thân thiện, phát minh sáng tạo, năng động để mỗi học viên được tu dưỡng tiếp tục những kỹ năng và kiến thức của một công dân toàn thế giới : kỹ năng và kiến thức mềm, kỹ năng và kiến thức sống còn, kiến thức và kỹ năng học tập đỉnh điểm … để học viên thấy niềm hạnh phúc khi đến trường, tăng trưởng tối đa năng lực của bản thân cung ứng nhu yếu thay đổi của quốc gia .Cung cấp nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chãi, tổng lực cho học viên bằng nhiều giải pháp giáo dục tân tiến, giúp những em tiếp cận tri thức, tinh hoa của quả đât một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất .b. Tầm nhìnPhấn đấu thiết kế xây dựng trường thành TT văn hóa truyền thống giáo dục của địa phương, nơi giảng dạy những công dân toàn thế giới có nền tảng đạo đức chuẩn mực, trí tuệ sáng suốt, có nghị lực, đam mê để sống niềm hạnh phúc và thành công xuất sắc .Là địa chỉ đáng tin cậy để cha mẹ gửi gắm con trẻ mình, nơi giáo viên và học viên luôn năng động, phát minh sáng tạo và vươn tới thành công xuất sắc .Hoàn thành hồ sơ công nhận lại chuẩn vương quốc mức độ 1 trong năm 2021 .c. Giá trị cốt lõiĐoàn kết : Học sinh biết yêu thương bản thân, mái ấm gia đình, thầy cô, bạn hữu và hội đồng, biết tôn trọng bản thân mình và những người xung quanh, tôn trọng nội quy nề nếp của nhà trường, tôn trọng người lớn … trải qua hành vi lễ phép chào hỏi, lắng nghe tích cực. Môi trường học tập hiệu suất cao nhất phải là môi trường tự nhiên mà toàn bộ học viên, giáo viên và nhân viên cấp dưới nhà trường cảm thấy niềm hạnh phúc khi được sống, học tập và thao tác cùng nhau .Hợp tác : Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên và cha mẹ, cùng hướng về một tiềm năng chung trên hành trình dài “ Tất cả vì học viên thân yêu ” .Sáng tạo : Xây dựng môi trường học tập phát minh sáng tạo trải qua việc vận dụng những chiêu thức dạy học tích cực, tổ chức triển khai nhiều hoạt động giải trí thưởng thức cho học viên .d. Kế hoạch kế hoạch :Nâng cao chất lượng và hiệu suất cao giáo dục tổng lực, đặc biệt quan trọng là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hóa truyền thống. Đổi mới giải pháp dạy học và nhìn nhận học viên tương thích với tiềm năng, nội dung chương trình và đối tượng người dùng học viên. Đổi mới những hoạt động giải trí giáo dục, hoạt động giải trí tập thể, gắn học với hành, triết lý với thực tiễn ; giúp học viên có được những kỹ năng và kiến thức sống cơ bản .Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới đủ về số lượng ; có phẩm chất chính trị ; có năng lượng trình độ khá giỏi ; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong thái sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm quyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, trợ giúp nhau cùng văn minh .Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dữ gìn và bảo vệ và sử dụng hiệu suất cao, lâu bền hơn .Triển khai thoáng đãng việc ứng dụng CNTT trong công tác làm việc quản trị, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử, …. góp thêm phần nâng cao chất lượng quản trị, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới tự học hoặc theo học những lớp tu dưỡng để sử dụng được máy tính ship hàng cho việc làm .Xây dựng nhà trường văn hóa truyền thống, triển khai tốt quy định dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và ý thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới. Huy động được những nguồn lực của xã hội, cá thể tham gia vào việc tăng trưởng Nhà trường .Xây dựng tên thương hiệu và tin tưởng của xã hội so với nhà trường. Xác lập tin tưởng trong tên thương hiệu so với từng cán bộ giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên và PHHS. Đẩy mạnh tuyên truyền, thiết kế xây dựng truyền thống lịch sử nhà trường, nêu cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi thành viên so với quy trình kiến thiết xây dựng tên thương hiệu của nhà trường .

  2. Chỉ tiêu cụ thể

a. Đánh giá quá trình học tập tất cả các môn học, hoạt động giáo dục.

* Lớp 1,2        

Đánh giá Tiếng việt Toán Đạo đức TNXH
SL % SL % SL % SL %
Hoàn thành tốt 262 55.5 304 64.4 267 56.6 220 46.6
Hoàn thành 210 45.5 168 35.6 205 43.4 252 53.4
Chưa HT 0 0 0 0 0 0 0 0
Đánh giá hợp đồng thưởng thức Âm nhạc Mĩ thuật Thể dục Ngoại ngữ
SL % SL % SL % SL % SL %
Hoàn thành tốt 252 53.4 217 46.0 220 46.6 212 44.9 247 52.3
Hoàn thành 220 46.6 255 54.0 252 53.4 260 55.1 225 44.7
Chưa HT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Lớp 3,4,5

Đánh giá Tiếng việt Toán Đạo đức TNXH L3( KH lớp 4,5 ) LS&ĐL
SL % SL % SL % SL % SL %
HT tốt 413 58.3 466 65.8 405 57.2 390 55.1 301 63.1
Hoàn thành 295 41.7 242 34.2 303 42.8 318 44.9 176 36.9
Chưa HT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đánh giá Thủ công L3( KT L4, 5 ) Âm nhạc Mĩ thuật Thể dục Ngoại ngữ Tin học
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
HT tốt 367 51.8 349 49.3 352 49.7 340 48.0 337 47.6 352 49.7
Hoàn thành 341 48.2 359 507 356 50.3 368 52.0 371 52.4 356 50.3
Chưa HT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                 

b. Mức độ hoàn thành và phát triển năng lực và Mức độ hoàn thành và phát triển phẩm chất.

* Mức độ hoàn thành và phát triển phẩm chất.

– Lớp 1,2

Đánh giá Yêu nước Nhân ái Chăm chỉ Trung thực Trách nhiệm
SL % SL % SL % SL % SL %
Tốt 385 81.6 360 76.3 317 67.2 357 75.6 311 65.9
Đạt 87 18.4 112 23.7 155 32.8 115 24.4 161 34.1
CCG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          – Lớp 3,4,5

Đánh giá Chăm học, chăm làm Tự tin ,nghĩa vụ và trách nhiệm Trung thực ,kỉ luật Đoàn kết ,yêu thương
SL % SL % SL % SL %
Tốt 474 66.9 462 65.3 504 71.2 538 76.0
Đạt 234 33.1 246 34.7 204 288 170 24.0
CCG 0 0 0 0 0 0 0 0

* Mức độ hoàn thành và phát triển năng lực.

– Lớp 1,2

+ Năng lực cốt lõi

Đánh giá Tự chủ – tự học Giao tiếp – Hợp tác Giải quyết yếu tố- phát minh sáng tạo
SL % SL % SL %
Tốt 289 61.2 312 66.1 280 59.3
Đạt 183 38.8 160 33.9 192 40.7
CCG 0 0 0 0 0 0

+ Năng lực đặc thù

Đánh giá Ngôn ngữ Tính toán Khoa học Thẩm mỹ Thể chất
SL % SL % SL % SL % SL

%

Tốt 283 60.0 299 63.3 281 59.5 305 64.6 303 64.2
Đạt 189 40.0 173 36.7 191 40.5 167 35.4 169 35.8
CCG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

– Lớp 3,4,5

Đánh giá Tự phục vụ, tự quản Hợp tác Tự học và GQ yếu tố
SL % SL % SL %
Tốt 481 67.9 464 65.5 475 67.1
Đạt 227 32.1 244 34.5 233 32.9
CCG 0 0 0 0 0 0

c. Đánh giá định kì cuối năm học các môn học.

Môn Toán Tiếng Việt Khoa học LS&ĐL Ngoại ngữ Tin học
SL % SL % SL % SL % SL %

SL

%

Điểm :5-10 1180 100 1180 100 477 100 477 100 1180 100 708 100
Điểm :9-10 859 72.8 637 54.0 262 54.9 301 63.1 586 49.7 352 49.7

d. Đánh giá kết quả giáo dục cuối năm học lớp 1,2

Khối HT xuất sắc HT tốt HT Chưa HT
SL % SL % SL % SL %
Khối 1 58 24.1 58 24.1 125 51.9 0 0
Khối 2 52 22.5 58 25.1 121 52.4 0 0

e. Khen thưởng, hoàn thành chương trình lớp học

Đánh giá Tổng số Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1. Khen thưởng cấp trường
– Xuất sắc 271 23.0 58 24.1 52 22.5 55 23.8 58 22.2 48 22.2
– Tiêu biểu ( tiêu biểu vượt trội ) 578 49.0 53 22.0 58 25.1 151 65.4 170 65.1 146 67.6
– Đột xuất 16 1.4 8 3.3 8 3.5 0 0 0 0 0 0
2. KT cấp trên 9 0.8 0 0 0 0 0 0 5 1.9 4 1.9
3. HS HTCT lớp học 1180 100 241 100 231 100 231 100 261 100 216 100

* Cháu ngoan Bác Hồ : 944 HS, đạt 80 %* Kết nạp đội : 567 HS, đạt 80 % ( tiến sỹ đội viên / tiến sỹ HS trong độ tuổi đội )* Chi đội mạnh cấp huyện 18 CĐ, đạt 100 %, cấp thành phố 01 CĐ, đạt. 5.6 %* Số lớp VSCĐ : 30 lớp, đạt 100 % ( trong đó loại A : 80 % )* Tổ chức chuyên đề cấp trường : 15 chuyên đề* Kế hoạch kiểm tra : 14GV / 45 Tsố GV ; Kiểm tra HSSS : 2 lần / học kỳ / 1GV* Kế hoạch dự giờ : HT : 70 tiết ; Phó HT1 : 140 tiết ; Phó HT2 : 140 tiết .* Kế hoạch kiểm tra nội bộ : 1 lần / năm .

IV. TỔ CHỨC CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục

* Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2

Môn học bắt buộc

Lớp 1

Lớp 2

Số tiết / tuần Số tiết / năm Số tiết / tuần Số tiết / năm
Tiếng Việt 12 420 10 350
Toán 3 105 5 175
Đạo Đức 1 35 1 35
Tự nhiên và Xã hội 2 70 2 70
Giáo dục sức khỏe thể chất 2 70 2 70
Âm nhạc 1 35 1 35
Mĩ thuật 1 35 1 35

HĐGD bắt buộc

Hoạt động thưởng thức 3 105 3 105

Tổng số tiết

25+

875+

25+

875+

Môn học tự chọn (không bắt buộc)

Ngoại ngữ ( Tiếng Anh ) 2 70 2 70

* Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 3, 4, 5

Môn học và hoạt động giáo dục

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Số tiết / tuần Số tiết / năm Số tiết / tuần Số tiết / năm Số tiết / tuần Số tiết / năm
Tiếng Việt 8 280 8 280 8 280
Toán 5 175 5 175 5 175
Đạo Đức 1 35 1 35 1 35
Tự nhiên và Xã hội 2 70
Khoa học 2 70 2 70
Lịch sử và Địa lý 2 70 2 70
Âm nhạc 1 35 1 35 1 35
Mĩ thuật 1 35 1 35 1 35
Thủ công 1 35
Kĩ thuật 1 35 1 35
Thể dục 2 70 2 70 2 70
Giáo dục tập thể 2 70 2 70 2 70
Giáo dục NGLL 4 tiết / tháng, 36 tiết / năm
Tự chọn ( ko bắt buộc ) * * * * * *

Tổng số tiết

23+

805+

25+

875+

25+

875+

* Tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày, cụ thể số tiết như sau:

Tiết học / tuần lớp 1 Lớp2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Số tiết học chính khóa theo pháp luật 25 25 23 25 25
Số tiết học tăng cường tối đa 10 10 12 10 10
Hướng dẫn học 5 5 5 5 5
hợp đồng theo nhu yếu người học 5 5

5

Xem thêm: Ảnh vú đẹp căng tròn xem BỎNG MẮT của các em gái còn trinh

5 5

2.Các hoạt động tập thể cho toàn trường hoặc theo từng lớp/khối lớp (theo quy định của chương trình Hoạt động trải nghiệm và các hoạt động giáo dục khác)

2.1. Các hoạt động giải trí tập thể trong năm học

Thời gian

Nội dung

Phân công

 thực hiện

Tháng9/2021

Chủ đề: Mái trường thân yêu của em

– Ổn định tổ chức triển khai- Thảo luận nội quy và trách nhiệm năm học mới- Tổ chức lễ khai giảng, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường- Tuyên truyền giáo dục truyền thống cuội nguồn của nhà trường- Triển khai chuyên đề ATGT- Thành lập đội nghi thức

– GVCN- GVCN- Toàn trường- TPT, GVCN- TPT- TPT, GVCN
Tháng 10/2021

Chủ đề: Vòng tay bè bạn

– Tổ chức ĐK thi đua lớp- Tổ chức hoạt động và sinh hoạt ngày 20/10- Tôn vinh phụ nữ Nước Ta- Đại hội Liên-Chi đội TNTP Hồ Chí Minh

– GVCN- GVCN- Ban văn thể, TPT
Tháng11/2021

Chủ đề: Biết ơn thầy giáo, cô giáo

– Đăng ký “ Tháng học tốt, tuần học tốt ”- Tổ chức hội thi văn nghệ, trang trí lớp chào mừng ngày NGVN 20/11 .- Phát động trào lưu “ Xanh lớp học ”- Sinh hoạt ý nghĩa Ngày Nhà giáo Nước Ta- Ngày hội “ Em tập viết đúng, viết đẹp ”

– TPT, GVCN- TPT, GVCN- GVCN- TPT- Tổ CM
Tháng12/2021

Chủ đề: Uống nước nhớ nguồn

– Tổ chức tổng vệ sinh trường học- Tổ chức game show dân gian- Tổ chức hoạt động và sinh hoạt 22/12, hoạt động và sinh hoạt truyền thống cuội nguồn về anh bộ đội Cụ Hồ- Giao lưu với nhân chứng lịch sử dân tộc, chú bộ đội- Tổ chức hoạt động giải trí thưởng thức

– TPT, GVCN- TPT- TPT, GVCN- Tổ CM- Toàn trường
Tháng01-02 / 2022

Chủ đề: Ngày tết quê em-Em yêu Tổ quốc Việt Nam

– Sinh hoạt tập thể, thi nghi thức đội, ca múa hát và những kỹ năng và kiến thức hoạt động giải trí Đội- Tìm hiểu nét đẹp truyền thống lịch sử quê nhà .- Sơ kết học kỳ I- Hội chợ xuân- Tổ chức ngày hội đọc sách

– TPT- TPT, GVCN- Tổ CM- Toàn trường- Toàn trường
Tháng3/2022

 Chủ đề: Yêu quý mẹ và cô giáo

– Ca hát về mẹ và cô giáo- Sinh hoạt ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3- Tìm hiểu về tình cảm mái ấm gia đình, tình cảm thầy cô- Tổ chức thi nghi thức Đội- Tổ chức hoạt động giải trí thưởng thức

– TPT- TPT, GVCN- TPT, GVCN- TPT, GVCN
Tháng4/2022

Chủ đề: Hòa bình – hữu nghị

– Tổ chức hoạt động và sinh hoạt theo chủ đề ca tụng vẻ đẹp quê nhà quốc gia và mừng ngày thắng lợi 30/4- Tổ chức những hoạt động giải trí kỷ niệm ngày 30/4- Về với cội nguồn

– TPT- TPT, GVCN- TPT, GVCN
Tháng5/2022

Chủ đề: Bác Hồ kính yêu

– Sinh hoạt kỉ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/5- Ngày hội “ Vui đón ngày hè ”- Các lớp tự chọn nội dung hoạt động và sinh hoạt theo chủ đề Bác Hồ kính yêu- Tổ chức những hoạt động giải trí kỷ niệm ngày 15/5 và 19/5- Tổ chức Lễ Tri ân và trưởng thành cho HS lớp 5- Tổng kết năm học- Giới thiệu Ngôi trường tiểu học của em

– GVCN- GVCN- TPT, GVCN- Bí thư CĐ- Tổ CM- Toàn trường- TPT, GVCN

2.2. Tổ chức hoạt động giải trí cho học viên sau giờ học chính thức trong ngày theo nhu yếu của người học

STT

Nội dung

Hoạt động

Đối tượng/

Quy mô

Thời gian

Địa điểm

1 Trông giữ ngoài giờ Vui chơi, ôn tập củng cố kỹ năng và kiến thức Toàn trường theo từng lớp Hàng ngày, sau giờ học chính thức Trường THYS
2 CLB thể thao Học, Chơi những môn thể thao Toàn trường theo từng lớp Hàng ngày, sau giờ học chính thức Trường THYS
3 CLB những môn học Bồi dưỡng, củng cố kiến thức và kỹ năng những môn học Ân, MT, Toán, TV, TA, … Toàn trường theo từng lớp ( Theo đăng kí của HS ) Hàng ngày, sau giờ học chính thức Trường THYS

3. Khung thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, các HĐGD

Thực hiện Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể đối với giáo dục tiểu học:

– Ngày tựu trường : Thứ tư, ngày 01/9/2021 .- Ngày khai giảng : Chủ nhật, ngày 05/9/2021 .- Ngày mở màn HKI : 6/9/2021 ( Thứ 2 )- Ngày kết thúc HKI : 13/01/2022 ( Thứ 5 )- Ngày nghỉ HKI : 14/01/2022 ( Thứ 6 )- Ngày mở màn HKII : 17/01/2022 ( Thứ 2 )- Ngày kết thúc HKII : 20/5/2022 ( Thứ 6 )- Ngày kết thúc năm học : 27/5/2022 ( Thứ 6 )- Học kỳ I : Từ ngày 06/9/2021 đến hết ngày13 / 01/2022 ( gồm 18 tuần thực học, còn lại dành cho những hoạt động giải trí khác ) .- Học kỳ II : Từ ngày17 / 01/2022 đến hết ngày 20/5/2022 ( gồm 17 tuần thực học, còn lại dành cho những hoạt động giải trí khác ) .- Ngày bế giảng năm học : 27/5/2022 .Trong quy trình thực thi kế hoạch thời hạn năm học, nhà trường sẽ sắp xếp lịch dạy học và những hoạt động giải trí giáo dục hài hòa và hợp lý ; sắp xếp dạy bù những ngày nghỉ học bảo vệ tính khoa học .a. Thời gian biểu hàng ngày : Trung bình mỗi tiết 35 phút, chuyển tiết 5 phút, ra chơi 25 phút( Tiết 4 buổi chiều nếu tổ chức triển khai trông giữ ngoài giờ học chính khóa ) .

Sáng

Chiều

Vào lớp 7 giờ 15 phút 13 giờ 45 phút
Sinh hoạt đầu giờ 7 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút 13 giờ 45 phút – 14 giờ 00 phút
Học tiết 1 7 giờ 30 phút – 8 giờ 05 phút 14 giờ 00 phút – 14 giờ 35 phút
Học tiết 2 8 giờ 10 phút – 8 giờ 45 phút 14 giờ 40 phút – 15 giờ 15 phút
Ra chơi 8 giờ 45 phút – 9 giờ 10 phút 15 giờ 15 phút – 15 giờ 40 phút
Học tiết 3 9 giờ 10 phút – 9 giờ 45 phút 15 giờ – 40 phút – 16 giờ 15 phút
Học tiết 4 9 giờ 50 phút – 10 giờ 25 phút 16 giờ – 20 phút – 16 giờ 55 phút

* Quy định lịch hoạt động và sinh hoạt trình độ :Các tổ trình độ hoạt động và sinh hoạt 2 lần / thángb. Thời khóa biểu chung toàn trường .

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Khối Buổi Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Khối 1 Tối 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TN&XH
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Đạo đức
3 Toán HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán
4 Âm nhạc Mĩ thuật GDTC GDTC
Khối 2 Sáng 1 Toán Toán Toán Toán Toán
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
4 HĐTN Đạo đức HĐTN Âm nhạc HĐTN
Chiều 1 GDTC TN&XH Mĩ thuật
2 TN&XH
3
4
Khối 3 Sáng 1 Tin học Tiếng Anh
2 Tin học Tiếng Anh
3
4 Âm nhạc Thể dục
Chiều 1 Toán Toán Toán Toán Toán
2 TĐ-KC Chính tả LTVC Chính tả TLV
3 TĐ-KC Tập đọc Tập viết TN&XH Thủ công
4 Đạo đức Thể dục Mĩ thuật TN&XH
Khối 4 Sáng 1 Toán Toán Toán Toán Toán
2 Tập đọc Khoa học LTVC Tập đọc LTVC
3 Lịch sử Địa lí Kể chuyện TLV TLV
4 Đạo đức Chính tả Khoa học Kĩ thuật SHL
Chiều 1 Thể dục Âm nhạc Tin học Mĩ thuật Tiếng Anh
2
3
4
Khối 5 Sáng 1 Thể dục Tin học Âm nhạc Mĩ thuật
2 Tin học
3 Tiếng Anh
4 Tiếng Anh
Chiều 1 Toán Toán Toán Toán Toán
2 Tập đọc LTVC Kể chuyện Tập đọc TLV
3 Chính tả Khoa học Lịch sử TLV Khoa học
4 Đạo đức Kĩ thuật Địa lí LTVC SHL

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TIẾP

Khối Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Khối 1 Sáng 1 CC ( HĐTN ) HV ( TĐ ) NT ( MT * ) HV ( CT ) TA
2 Toán HV ( TĐ ) T Viết HV ( ĐS ) Thư viện
3 HV ( TĐ ) Toán HV ( TĐ ) ÂN HV ( TĐSB )
4 HV ( TĐ ) TNXH HV ( ST ) Toán KC
Chiều 1 ĐĐ TA HDH MT TNXH
2 HDH TD NT ( ÂN ) T Viết HDH
3 HĐNGCK HDH NT ( TD ) TD SH ( HĐTN )
4 HĐTN HDH
Khối 2 Sáng 1 Chào cờ Toán Toán Thể dục Âm nhạc
2 Toán Tiếng Việt Mỹ Thuật Toán Toán
3 Tiếng Việt Ngoại ngữ Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Chiều 1 Đạo đức TN – XH HDH HDH TN – XH
2 HDH HDH HĐNGCK Nghệ thuật HDH
3 Nghệ thuật HDH HĐTN Ngoại ngữ Sinh hoạt lớp
4 Thể dục Thư viện
Khối 3 Sáng 1 Chào cờ Âm nhạc Toán Toán Tin học
2 Toán Toán LTVC Chính tả Toán
3 TĐ – KC Chính tả Mĩ thuật Tiếng Anh Tập viết
4 TĐ – KC Tập đọc Tiếng Anh Thể dục TLV
Chiều 1 Tin học TN&XH Thư viện TN&XH HDH
2 Đạo đức HDH HĐNGCK Thủ công SHL
3 HDH Tiếng Anh HDH NT ( ÂN, MT, TD ) Tiếng Anh
4 Thể dục HDH
Khối 4 Sáng 1 Chào cờ Toán Tiếng Anh Tin Thư viện
2 Toán Thể dục Toán Tiếng Anh Toán
3 Tập đọc Chính tả Kể chuyện Toán LTVC
4 Lịch sử LTVC Tập đọc TLV Tập làm văn
Chiều 1 Đạo đức Mĩ thuật Kĩ thuật Khoa học Tiếng Anh
2 Khoa học Tin HDH Địa lí HDH
3 HDH HĐNGCK Âm nhạc HDH Sinh hoạt
4 HDH Tiếng Anh Thể dục
Khối 5 Sáng 1 Chào cờ Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Toán
2 Toán Thư viện Toán Tập đọc LTVC
3 Tập đọc Toán LTVC TLV TLV
4 Tin học Chính tả Kể chuyện Địa lí Khoa học
Chiều 1 Đạo đức Lịch sử Mĩ thuật Kĩ thuật HDH
2 Khoa học HDH Âm nhạc HDH Thể dục
3 HDH HĐNGCK HDH Tin học Tiếng Anh
4 Thể dục Tiếng Anh SHL

+ Dạy tài liệu Giáo dục ATGT : Khối 2 ; 3 ; 4 ; 5 từ tuần 1 ( Dạy vào tiết HĐNGCK ) .+ Tài liệu Nếp sống TLVM : Dạy vào tiết HĐNGCK .Khối 1 từ tuần 23 ;Khối 2,3 từ tuần 7 ;Khối 4,5 từ tuần 13 .* Khi dạy trực tuyến, giáo viên lồng ghép trong những tiết Đạo đức, Sinh hoạt lớp ( HĐTN khối 1 ; 2 ) hoặc những môn học tương thích .+ Tài liệu Bác Hồ với những bài học kinh nghiệm ĐĐ : Dạy vào những tiết 2 ( Cách tuần ) của môn Đạo đức .

Tổng hợp số tiết theo môn học của các lớp (số tiết/năm)

STT

MÔN HỌC VÀ HĐGD

LỚP 1

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

LỚP 5

1 Tiếng Việt 12 10 8 8 8
2 Toán 3 5 5 5 5
3 Đạo đức 1 1 1 1 1
4 Tự nhiên và xã hội 2 2 2    
5 Khoa học       2 2
6 Lịch sử và Địa lý       2 2
7 Âm nhạc 1 1 1 1 1
8 Mĩ thuật 1 1 1 1 1
9 Thủ công     1    
10 Kĩ thuật       1 1
11 Thể dục 2 2 2 2 2
12 hợp đồng thưởng thức ( SHTT ) 3 3 2 2 2

 

Tổng số tiết chính khóa

25

25

23

25

25

1 Hướng dẫn học 5 5 5 5 5
2 N.thuật ( ÂN, MT, TD ), L3 luân phiên 3 3 1    
3 Đọc sách tại thư viện 1 1 1
4 Hoạt động ngoài giờ chính khóa 1 1 1 1 1
5 Tin học     2 2 2
6 Tiếng Anh theo QĐ của bộ     2 2 2

Tổng số tiết (buổi 2)

10

10

12

10

10

1 TA tự chọn ( tăng cường ) 2 2 2 2 2
2 Đọc sách tại thư viện 1 1
3 Trông giữ ngoài giờ 3 3 3 2 2

theo nhu cầu người học

5

5

5

5

5

 

Tổng cộng 1 ngày

40

40

40

40

40

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1.Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Tích cực tham mưu với những cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại địa phương trong việc góp vốn đầu tư trang thiết bị dạy học để cung ứng nhu yếu học tập của học viên, bảo vệ những nhu yếu, điều kiện kèm theo nâng cao chất lượng giáo dục .Sử dụng hiệu suất cao cơ sở vật chất, thiết bị trong tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục, không để thực trạng “ thiết bị đến trường mà không tới lớp ” ; thanh tra rà soát nhu yếu và có kế hoạch bổ trợ thiết bị dạy học tối thiểu để thực thi chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình pháp luật : thực thi thanh tra rà soát, yêu cầu nội dung góp vốn đầu tư tăng cường cơ sở vật chất trường học, những khuôn khổ, ưu tiên góp vốn đầu tư, shopping bổ trợ thiết bị dạy học để đưa vào kế hoạch quá trình 2021 – 2025 .

2. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Năm học 2021 – 2022 giáo dục tiểu học triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 so với lớp 1, lớp 2 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006 so với lớp 3, lớp 4, lớp 5. Triển khai triển khai phong phú những hình thức tổ chức triển khai dạy học, thiết kế xây dựng những giải pháp, ngữ cảnh đơn cử để tổ chức triển khai dạy học cho tương thích với tình hình dịch bệnh và điều kiện kèm theo thực tiễn của người học, trang nghiêm tiến hành triển khai những văn bản chỉ huy, hướng dẫn về công tác làm việc phòng, chống dịch bệnh covid-19 .Thực hiện theo công văn số 2345 / BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 về việc hướng dẫn thiết kế xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường thực thi chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, kiến thiết xây dựng và thực thi kế hoạch GD theo khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên, đơn cử :- Xây dựng kế hoạch giáo dục bảo vệ triển khai vừa đủ nội dung những môn học và hoạt động giải trí giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và thiết kế xây dựng những hoạt động giải trí giáo dục tương thích với nhu yếu của học viên và điều kiện kèm theo của nhà trường, địa phương ; bảo vệ tính dữ thế chủ động, linh động trong việc thiết kế xây dựng và thực thi kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi / ngày ; tuân thủ những nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm mục đích phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động, tự giác tương thích với lứa tuổi học viên tiểu học .- Tăng cường những hoạt động giải trí thực hành thực tế, hoạt động giải trí thưởng thức, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn, tương thích với tình hình thực tiễn của nhà trường, địa phương và năng lực học tập của học viên. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học viên, trong đó cần phối hợp ngặt nghèo với những tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để giáo dục học viên hiệu suất cao, thiết thực .- Điều chỉnh nội dung dạy học một cách hài hòa và hợp lý ( đặc biệt quan trọng trong thời hạn học trực tuyến ) theo Hướng dẫn số 3328 / SGDĐT-GDPT ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục Đào tạo TP. Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021 – 2022 ứng phó với dịch covid-19 nhằm mục đích phân phối nhu yếu, tiềm năng giáo dục tiểu học, tương thích với đối tượng người dùng học viên, đồng thời từng bước thực thi thay đổi nội dung, chiêu thức dạy học theo hướng tăng trưởng năng lượng của học viên trên nguyên tắc : bảo vệ nhu yếu chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn ; thanh tra rà soát, tinh giản những nội dung chồng chéo, trùng lặp giữa những môn học, giữa những khối lớp và những nội dung quá khó, chưa thực sự cấp thiết so với học viên tiểu học ; sắp xếp, kiểm soát và điều chỉnh nội dung dạy học theo những chủ đề học tập tương thích với đối tượng người tiêu dùng học viên ; không cắt xén cơ học mà tập trung chuyên sâu vào thay đổi giải pháp dạy và học, thay đổi phương pháp tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu suất cao nhằm mục đích phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo của học viên .- Xây dựng kế hoạch giáo dục bảo vệ phân chia hài hòa và hợp lý giữa những nội dung giáo dục, giúp học viên triển khai xong trách nhiệm học tập, nhu yếu cần đạt của chương trình ; tạo điều kiện kèm theo cho học viên được học tập những môn học tự chọn và tham gia những hoạt động giải trí giáo dục nhằm mục đích triển khai tiềm năng giáo dục tổng lực ở tiểu học. Thời khóa biểu cần được sắp xếp một cách khoa học, bảo vệ tỷ suất hài hòa và hợp lý giữa những nội dung dạy học và hoạt động giải trí giáo dục, phân chia hài hòa và hợp lý về thời lượng, thời gian trong ngày học và tuần học tương thích với tâm sinh lý lứa tuổi học viên tiểu học .- Tích cực, dữ thế chủ động tham mưu với chính quyền sở tại địa phương chăm sóc góp vốn đầu tư bảo vệ tỉ lệ 01 phòng học / lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học viên / lớp theo lao lý tại Điều lệ trường tiểu học ; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo lao lý ; bảo vệ tỉ lệ 1,5 giáo viên / lớp và cơ cấu tổ chức giáo viên để dạy đủ những môn học và hoạt động giải trí giáo dục theo lao lý .- Tổ chức dạy học cho học viên lớp 5 sẵn sàng chuẩn bị học lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo công văn số 428 / SGDĐT-GDPT ngày 05/2/2021 của Sở GDĐT, trong đó tập trung chuyên sâu thiết kế xây dựng kế hoạch tương thích, tu dưỡng cho giáo viên dạy theo xu thế tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên và không kiểm tra định kì vào nội dung kiến thức và kỹ năng bổ trợ sẵn sàng chuẩn bị cho học viên học lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 .- Tham khảo những nội dung giáo dục tiên tiến và phát triển của những quy mô giáo dục hiện đại để đưa vào kế hoạch giáo dục nhà trường một cách tương thích với thực tiễn của địa phương .

3. Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học, thực hiện quy chế sinh hoạt chuyên môn, tổ chức chuyên đề, quy định HSSS.

a. Đổi mới phương pháp tổ chức dạy học.

Tiếp tục tiến hành triển khai Công văn số 4612 / BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực thi Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo xu thế tăng trưởng năng lượng, phẩm chất học viên, chỉ huy triển khai chương trình, kế hoạch giáo dục tráng lệ, linh động, phát minh sáng tạo. Tổ chức thực thi nội dung dạy học theo hướng tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ; thay đổi giải pháp, hình thức tổ chức triển khai dạy học và nhìn nhận học viên tiểu học ; vận dụng tương thích những thành tố tích cực của những quy mô, phương pháp giáo dục tiên tiến và phát triển nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu suất cao giáo dục, đặc biệt quan trọng là thay đổi tổ chức triển khai hoạt động giải trí giáo dục trên lớp học ; tăng cường tổ chức triển khai thực hành thực tế thưởng thức, tích hợp nội dung giáo dục địa phương, vận dụng kỹ năng và kiến thức vào thực tiễn đời sống hàng ngày .Triển khai dạy học theo giải pháp Bàn tay nặn bột theo hướng dẫn tại Công văn số 3535 / BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013, chú trọng dữ thế chủ động triển khai việc sắp xếp lại nội dung dạy học một cách tương thích, thuận tiện để vận dụng chiêu thức Bàn tay nặn bột ; triển khai dạy học Mĩ thuật theo hướng dẫn tại Công văn số 2070 / BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016, khuyến khích giáo viên phong cách thiết kế nội dung học tập bằng cách sắp xếp lại từ những bài học kinh nghiệm riêng không liên quan gì đến nhau trong sách giáo khoa thành từng bài học kinh nghiệm theo chủ đề, dựa trên diễn biến, trong đó mỗi chủ đề hoàn toàn có thể dạy trong 2 đến 3 tiết để tạo điều kiện kèm theo hoàn thành xong trách nhiệm dạy học hiệu suất cao .Tích cực tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt trình độ tại những tổ trình độ trong trường và cụm trường ; chú trọng thay đổi nội dung và hình thức hoạt động và sinh hoạt trình độ trải qua hoạt động giải trí dự giờ, nghiên cứu và điều tra bài học kinh nghiệm theo hướng dẫn tại Công văn số 1315 / BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 .

b/ Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học.

Đối với học viên lớp 3, lớp 4, lớp 5 triển khai theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 liên tục được nhìn nhận theo pháp luật tại Thông tư số 30/2014 / TT – BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016 / TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT .Đối với học viên lớp 1, lớp 2 thực thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được nhìn nhận theo lao lý tại Thông tư số 27/2020 / TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT .Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng quản trị hiệu quả giáo dục và học tập của học viên để giảm áp lực đè nén về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời hạn cho giáo viên chăm sóc đến học viên và thay đổi chiêu thức dạy học .Thực hiện chuyển giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách tráng lệ, tương thích với từng nhóm đối tượng người dùng, nhất quyết không để học viên “ ngồi nhầm lớp ” ; triển khai khen thưởng học viên thực ra, đúng lao lý ; tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn ngập gây bức xúc cho cha mẹ học viên và dư luận xã hội .

c/ Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học và tổ chức triển khai các nội dung giáo dục tích hợp

Chủ động triển khai những giải pháp công nghệ thông tin, dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình cho tương thích điều kiện kèm theo thực tiễn để tương hỗ quy trình giáo dục và bảo vệ thực thi đúng, có chất lượng, hiệu suất cao, nội dung dạy học theo qui định ; tương thích với kiến thức và kỹ năng của giáo viên, năng lực lĩnh hội và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học viên ; khi triển khai phải bảo vệ những điều kiện kèm theo tối thiểu về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, mạng lưới hệ thống ứng dụng, học liệu dạy học trực tuyến và hướng dẫn sử dụng cho giáo viên và học viên ; bảo vệ tuân thủ những lao lý hiện hành về bảo đảm an toàn thông tin mạng, thông tin cá thể, sở hữu trí tuệ ; những pháp luật của Bộ GDĐT về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, tổ chức triển khai dạy học qua Internet và những pháp luật của pháp lý có tương quan ; công nhận tác dụng dạy và học trực tuyến phải dựa trên cơ sở nhìn nhận đúng chuẩn, khách quan tác dụng học tập của học viên và theo những lao lý của Bộ GDĐT về nhìn nhận học viên .Triển khai những nội dung giáo dục tích hợp ở tiểu học linh động theo những hình thức tổ chức triển khai tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn của đối tượng người tiêu dùng học viên, địa phương và nhà trường. Khuyến khích những đơn vị chức năng có điều kiện kèm theo tìm hiểu thêm những nội dung giáo dục tiên tiến và phát triển của những quy mô giáo dục hiện đại để đưa vào kế hoạch giáo dục nhà trường một cách tương thích với thực tiễn của đơn vị chức năng ; thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai triển khai chương trình giáo dục tích hợp theo pháp luật .c / Đổi mới hình thức hoạt động và sinh hoạt trình độ, tổ chức triển khai chuyên đề :Tiếp tục thay đổi nội dung hoạt động và sinh hoạt tổ, nhóm trình độ : nội dung hoạt động và sinh hoạt trình độ phải bộc lộ rõ trong những nghị quyết họp tổ. Thực hiện hoạt động và sinh hoạt tổ, nhóm trình độ 2 lần / tháng. Tăng cường hoạt động giải trí dự giờ, thăm lớp trong năm học 2021 – 2022 ; bảo vệ nền nếp, chất lượng hoạt động và sinh hoạt tổ, nhóm trình độ theo hướng điều tra và nghiên cứu bài học kinh nghiệm. Mỗi tổ trình độ triển khai tối thiểu 3 chuyên đề / năm. Vận dụng những chuyên đề này một cách thiết thực để tăng cường chất lượng giảng dạy trong nhà trường .* Quy định hồ sơ sổ sách :Hồ sơ sổ sách của nhà trường, tổ khối và của GV triển khai bảo vệ rất đầy đủ theo điều lệ trường Tiểu học. Hồ sơ sổ sách đánh máy hoặc viết tay bảo vệ tính pháp lý, rõ ràng, khoa học. Riêng kế hoạch bài dạy của giáo viên : Đối với lớp 1, lớp 2 soạn theo văn bản số 2345 / BGDĐT-GDTH, ngày 07/6/2021 của Bộ GDĐT ; soạn mới theo môn học hoặc soạn chung 01 quyển. Đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5 giáo viên soạn bảo vệ chuẩn kiến thức và kỹ năng kĩ năng những môn học và tăng trưởng phẩm chất năng lượng học viên, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018, khuyến khích giáo viên soạn theo văn bản số 2345 / BGDĐT-GDTH, ngày 07/6/2021 của Bộ GDĐT .

4. Nâng cao chất lượng dạy học các môn học, Ngoại ngữ, Tin học

* Dạy học những môn học :Chú trọng việc kiến thiết xây dựng kế hoạch dạy học những môn học, hoạt động giải trí giáo dục bảo vệ mỗi giáo viên nắm vững mạch nội dung, nhu yếu cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giải trí giáo dục và nội dung bài học kinh nghiệm .Giáo viên dữ thế chủ động thiết kế xây dựng kế hoạch bài dạy, đề xuất kiến nghị những nội dung cần kiểm soát và điều chỉnh hoặc bổ trợ, tích hợp ; kiểm soát và điều chỉnh thời lượng, nguồn học liệu, hình thức tổ chức triển khai và chiêu thức dạy học, kiểm tra nhìn nhận ; thiết kế xây dựng chương trình dạy học linh động tương thích với đối tượng người dùng học viên, điều kiện kèm theo tổ chức triển khai dạy học, bảo vệ những nhu yếu cần đạt của chương trình so với môn học, hoạt động giải trí giáo dục để đạt hiệu suất cao cao nhất .* Dạy học ngoại ngữ ( Tiếng Anh ) :Thực hiện chương trình Tiếng Anh lớp 3,4,5 theo lao lý 2 tiết / tuần .Căn cứ nhu yếu tự nguyện của học viên, cha mẹ học viên và điều kiện kèm theo bảo vệ về giáo viên, CSVC, nhà trường thiết kế xây dựng kế hoạch chương trình link làm quen Tiếng Anh lớp 1,2 và dạy hỗ trợ Tiếng Anh so với lớp 3,4,5 tối đa 2 tiết / tuần .Tăng cường công tác làm việc thiết kế xây dựng đội ngũ, giảng dạy, tu dưỡng giáo viên Tiếng Anh đạt chuẩn về chiêu thức dạy học, nhìn nhận, ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp thị quảng cáo trong dạy học .Tăng cường môi trường tự nhiên sử dụng Tiếng Anh cho giáo viên và học viên : tạo những sân chơi, giao lưu Tiếng Anh ; khuyến khích học viên đọc sách, truyện Tiếng Anh ; phát động trào lưu giáo viên những môn học khác tham gia cùng học Tiếng Anh với học viên .Hiệu trưởng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hiệu quả học tập của học viên .Chuẩn bị những điều kiện kèm theo thiết yếu để đưa môn Tiếng Anh là môn học bắt buộc với thời lượng 4 tiết / tuần dành cho học viên lớp 3 từ năm học 2022 – 2023 .* Dạy học Tin họcTiếp tục tổ chức triển khai dạy học môn Tin học những lớp 3, 4, 5 theo ý thức chỉ huy tại Công văn số 3031 / BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ GDĐT .Tăng cường điều kiện kèm theo bảo vệ về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên ; có kế hoạch tu dưỡng nâng cao năng lượng trình độ, nhiệm vụ cho giáo viên Tin học để từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học .Đẩy mạnh những hoạt động giải trí giáo dục có nội dung Tin học – Công nghệ thông tin dưới hình thức những câu lạc bộ để học viên được tiếp cận, hình thành những kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập .Giúp học viên được tiếp cận Chương trình môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để tạo tâm thế sẵn sàng chuẩn bị cho học viên học lên lớp 6 học môn Tin học theo chương trình .

5. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

* Đối với trẻ khuyết tật- Tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân những cấp trong việc kiến thiết xây dựng kế hoạch tiến hành Nghị định số 28/2012 / NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Người khuyết tật, Đề án Hỗ trợ người khuyết tật tiến trình 2012 – 2020 theo Quyết định số 1019 / QĐ-TTg của Thủ tướng nhà nước, Thông tư liên tịch số 58/2012 / TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 Quy định về điều kiện kèm theo và thủ tục xây dựng, hoạt động giải trí, đình chỉ hoạt động giải trí, tổ chức triển khai lại, giải thể TT tương hỗ tăng trưởng giáo dục hòa nhập .- Thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013 / TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chủ trương giáo dục so với người khuyết tật. Nắm chắc số liệu trẻ nhỏ khuyết tật trong độ tuổi tiểu học, kêu gọi tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập .* Đối với trẻ nhỏ có thực trạng khó khăn vất vả ( nếu có )Tiếp tục thực thi nghiêm túc Thông tư số 39/2009 / TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 của Bộ GDĐT phát hành lao lý giáo dục hòa nhập cho trẻ nhỏ có thực trạng khó khăn vất vả .

6. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm; xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực học sinh

– Tăng cường thực thi tổ chức triển khai những hoạt động giải trí tập thể, hoạt động giải trí giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giải trí ngoại khoá theo hướng tổ chức triển khai hoạt động giải trí thưởng thức theo hướng dẫn tại Công văn 3535 / BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 ; tập trung chuyên sâu vào những hoạt động giải trí giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, đấm đá bạo lực ; giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên ; giáo dục kĩ năng kinh tế tài chính cá thể .- Tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào dạy học những môn học, hoạt động giải trí thưởng thức theo hướng dẫn tại Công văn số 3536 / BGDDT-GDTH ngày 19/8/2019 .- Tổ chức hoạt động giải trí sau giờ học chính thức trong ngày cho học viên theo hướng dẫn tại Công văn số 3866 / BGDDT-GDTH ngày 26/8/2019. Tổ chức trông giữ ngoài giờ theo hướng dẫn tại công văn số 8843 / SGDĐT-GDTH- Tăng cường công tác làm việc truyên truyền phổ cập giáo dục pháp lý trong trường học, triển khai Nghị quyết số 12 / NQ-CP ngày 19/2/2019 của nhà nước về tăng cường bảo vệ trật tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải và chống ùn tắc giao thông vận tải quá trình 2019 – 2021, đưa nội dung giáo dục pháp lý về bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn giao thông vận tải và văn hóa truyền thống giao thông vận tải vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số ít môn học và hoạt động giải trí giáo dục .- Triển khai quy mô thư viện thân thiện một cách linh động và hiệu suất cao theo Công văn số 430 / BGDĐT-GDTH ngày 30/01/2019, không áp đặt nhằm mục đích hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng ngôn từ tiếng Việt cho học viên. Sắp xếp sắp xếp nhân viên cấp dưới thư viện đúng trình độ làm công tác làm việc thiết lập và quản lý và vận hành thư viện ; tăng cường tập huấn, tu dưỡng nâng cao năng lượng cho giáo viên và nhân viên cấp dưới thư viện về công tác làm việc tổ chức triển khai hoạt động giải trí đọc cho học viên ; dành thời lượng tương thích cho tiết đọc thư viện ; góp vốn đầu tư CSVC, phương tiện kĩ thuật, học liệu và ứng dụng CNTT trong công tác làm việc quản trị và tổ chức triển khai hoạt động giải trí thư viện ; kêu gọi sự tham gia của CMHS và hội đồng trong quy trình tổ chức triển khai hoạt động giải trí nhằm mục đích góp thêm phần thiết kế xây dựng văn hóa truyền thống đọc trong nhà trường và hội đồng .

7. Chỉ đạo tổ chức thực hiện dạy và học 2 buổi/ngày

– Về kế hoạch giáo dục : Xây dựng kế hoạch giáo dục bảo vệ triển khai vừa đủ nội dung những môn học và hoạt động giải trí giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và kiến thiết xây dựng những hoạt động giải trí giáo dục tương thích với nhu yếu của học viên và điều kiện kèm theo của nhà trường, địa phương ; bảo vệ tính dữ thế chủ động, linh động của nhà trường trong việc kiến thiết xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi / ngày ; tuân thủ những nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm mục đích phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động, tự giác tương thích với lứa tuổi học viên tiểu học. Xây dựng kế hoạch giáo dục bảo vệ phân chia hài hòa và hợp lý giữa những nội dung giáo dục, giúp học viên triển khai xong trách nhiệm học tập, nhu yếu cần đạt của chương trình ; tạo điều kiện kèm theo cho học viên được học tập những môn học tự chọn và tham gia những hoạt động giải trí giáo dục nhằm mục đích thực thi tiềm năng giáo dục tổng lực ở tiểu học. Thời khóa biểu cần được sắp xếp một cách khoa học, bảo vệ tỷ suất hài hòa và hợp lý giữa những nội dung dạy học và hoạt động giải trí giáo dục, phân chia hài hòa và hợp lý về thời lượng, thời gian trong ngày học và tuần học tương thích với tâm sinh lý lứa tuổi học viên tiểu học. Đảm bảo không tổ chức triển khai dạy học quá 7 tiết / ngày .- Về điều kiện kèm theo thực thi : bảo vệ tỷ suất 01 phòng học / lớp, cơ sở vật chất, theo pháp luật tại Điều lệ trường tiểu học ; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo lao lý ; bảo vệ tỷ suất 1,5 giáo viên / lớp và cơ cấu tổ chức giáo viên để dạy đủ những môn học và hoạt động giải trí giáo dục theo lao lý. Cơ sở giáo dục cần tích cực, dữ thế chủ động tham mưu chính quyền sở tại địa phương chăm sóc góp vốn đầu tư để bảo vệ những điều kiện kèm theo thực thi nói trên .- Về tổ chức triển khai bán trú : Nhà trường tổ chức triển khai bán trú với nội dung, hình thức tương thích điều kiện kèm theo thực tiễn, trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học viên, cha mẹ học viên và theo sự chỉ huy, hướng dẫn của cơ quan quản trị cấp trên. Tăng cường kiểm tra vệ sinh, bảo đảm an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khoẻ học viên .- Đối với việc trông giữ học viên ngoài giờ học chính khóa : ( liên tục thực thi theo hướng dẫn số : 8843 / SGD&ĐT – GDTH ngày 10/9/2013 của Sở GD&ĐT ) .Căn cứ vào nhu yếu của CMHS và HS nhà trường tổ chức triển khai trông giữ ngoài giờ, hoạt động giải trí dưới hình thức hoạt động và sinh hoạt câu lạc bộ hoặc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường ( thư viện, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng … ) tạo điều kiện kèm theo để học viên đi dạo, vui chơi sau giờ học chính thức trong ngày ; việc tổ chức triển khai hoạt động giải trí sau giờ học chính thức trong ngày bảo vệ bảo đảm an toàn, hiệu suất cao, theo đúng tiềm năng đã đề ra được thực thi trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học viên, cha mẹ học viên và được cấp có thẩm quyền phê duyệt .

8. Đổi mới công tác quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học

a. Đổi mới công tác làm việc quản trị :Chú trọng thay đổi công tác làm việc quản trị, quản trị trường học. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường thực thi quyền tự chủ và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về kế hoạch dạy học và giáo dục theo lao lý. Đảm bảo sự tham gia của những lực lượng xã hội như cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên, cha mẹ học viên, hội đồng xã hội giúp nhà trường kêu gọi được những nguồn lực và hội đồng nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thiết kế xây dựng, thực thi và giám sát việc triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường .Thực hiện dân chủ, công minh, công khai minh bạch, minh bạch về chất lượng giáo dục và điều kiện kèm theo bảo vệ chất lượng giáo dục, tương thích với mô hình nhà trường và pháp luật của pháp lý về nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị quản trị nhà nước về giáo dục. Xây dựng những chiêu thức, hình thức tổ chức triển khai hoạt động giải trí giáo dục bảo vệ hiệu suất cao ; đảm nhiệm hỗ trợ vốn của những tổ chức triển khai, cá thể để nâng cao chất lượng giáo dục, tăng trưởng nhà trường bảo vệ rõ mục tiêu hỗ trợ vốn và sử dụng những nguồn hỗ trợ vốn đúng mục tiêu, công khai minh bạch, minh bạch theo pháp luật của pháp lý .Thực hiện đúng những pháp luật về quản lý tài chính ; những khoản thu bảo vệ đúng pháp luật nhằm mục đích kiểm soát và chấn chỉnh thực trạng lạm thu, thu sai pháp luật ; triển khai Quy chế công khai minh bạch so với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 36/2017 / TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 .Cán bộ quản trị nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, không cho thực thi Chỉ thị số 138 / CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 về việc kiểm soát và chấn chỉnh thực trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường ; chỉ huy điều hành quản lý và tiến hành Chính phủ điện tử theo hướng đồng điệu, liên kết liên thông ; hình thành cơ sở tài liệu Giao hàng công tác làm việc quản trị Nhà nước về giáo dục tiểu học .Hồ sơ sổ sách của nhà trường, tổ khối và của GV triển khai bảo vệ khá đầy đủ theo điều lệ trường Tiểu học, ngoài những nhà trường mở một số ít hồ sơ sổ sách khác ship hàng công tác làm việc quản trị để chỉ đạo hiệu quả những hoạt động giải trí trong nhà trường. Hồ sơ sổ sách đánh máy hoặc viết tay bảo vệ tính pháp lý, rõ ràng, khoa học .b. Công tác tăng trưởng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản trị giáo dục tiểu học :Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản trị đủ về số lượng, hài hòa và hợp lý về cơ cấu tổ chức và cung ứng nhu yếu về chất lượng, sẵn sàng chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc tiến hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học .Tiếp tục thanh tra rà soát, nhìn nhận đội ngũ cán bộ quản trị, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trên cơ sở đó thiết kế xây dựng và triển khai kế hoạch tu dưỡng nâng cao năng lượng để phân phối theo chuẩn .Tăng cường tập huấn nâng cao năng lượng quản trị và tổ chức triển khai dạy học học tích cực cho đội ngũ cán bộ quản trị giáo dục, giáo viên để tiến hành triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt quan trọng là kiến thiết xây dựng và tiến hành tốt kế hoạch tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy lớp 3 sẵn sàng chuẩn bị cho năm học 2022 – 2023 .Tạo điều kiện kèm theo để toàn bộ cán bộ quản trị, giáo viên được tham gia những đợt tập huấn nâng cao năng lượng quản trị, tổ chức triển khai dạy học phân phối nhu yếu thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phân phối nhu yếu thay đổi giáo dục tiểu học .

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”.

9. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng có hiệu quả cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt đối với đối với đội ngũ giáo viên dạy lớp 3 năm học 2022-2023

Tổ chức tập huấn cho giáo viên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo chỉ huy của cấp trên ; tu dưỡng giáo viên cung ứng nhu yếu trong tình hình mới ; ưu tiên cho giáo viên đảm nhiệm dạy khối lớp 3 năm học 2022 – 2023. Tổ chức hoạt động và sinh hoạt trình độ ; những tổ, nhóm trình độ cùng thiết kế xây dựng kế hoạch cá thể, kịp thời phát hiện thuận tiện, khó khăn vất vả và yêu cầu những giải pháp xử lý khó khăn vất vả về trình độ, nhiệm vụ khi triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Dự kiến phân công giáo viên dạy học lớp 3 năm học 2022 – 2023 để tập trung chuyên sâu tu dưỡng .

10. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

Tiếp tục triển khai Nghị định số 20/2014 / NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính Phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016 / TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT phát hành lao lý về điều kiện kèm theo bảo vệ và nội dung, quá trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ .Tích cực, dữ thế chủ động tham mưu với chỉ huy chính quyền sở tại địa phương những cấp kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ; kiến thiết xây dựng kế hoạch, tập trung chuyên sâu mọi nguồn lực để củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học gắn với Chương trình tiềm năng vương quốc về kiến thiết xây dựng nông thôn mới. Tiến tới triển khai tiềm năng giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo lao lý tại Luật Giáo dục 2019 .

11. Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Hoàn thành báo cáo giải trình kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn vương quốc .Thực hiện kiểm tra công nhận lại trường đã đạt chuẩn vương quốc, đồng thời triển khai công tác làm việc chỉ huy thiết kế xây dựng kế hoạch, lộ trình thực thi công tác làm việc thiết kế xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn vương quốc vào quá trình tiếp theo và gắn với Chương trình tiềm năng vương quốc về thiết kế xây dựng nông thôn mới .Tiếp tục làm tốt công tác làm việc tham mưu với những cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại địa phương chăm sóc, chỉ huy tập trung chuyên sâu những nguồn lực để thiết kế xây dựng CSVC, shopping ĐDDH nhằm mục đích bảo vệ hiệu suất cao kiểm định chất lượng giáo dục và kiến thiết xây dựng trường đạt chuẩn vương quốc .

12. Rà soát, quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp đảm bảo thuận lợi cho học sinh đến trường

Ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng địa thế căn cứ vào trách nhiệm năm học để kiến thiết xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, trong đó chăm sóc đến cơ sở vật chất để Giao hàng những hoạt động giải trí giáo dục một cách hiệu suất cao như : cảnh sắc, môi trường tự nhiên, phòng thao tác, lớp học, phòng tính năng, vệ sinh, nhà bếp ăn bán trú, nhà để xe và những khu công trình phụ trợ khác, kiểm tra những loại vật dụng bằng gỗ, giấy, thiết bị điện … Nhà trường khai thác triệt để trang thiết bị, cơ sở vật chất ship hàng cho công tác làm việc giảng dạy và quản trị. Diện tích đất của nhà trường được sử dụng hài hòa và hợp lý, cung ứng hiệu suất cao cho những hoạt động giải trí giảng dạy. Các phòng tính năng của nhà trường đều được theo dõi sử dụng tiếp tục .Nhà trường có điều kiện kèm theo tốt cho học viên toàn trường học 2 buổi / ngày và ship hàng cho 30 % học viên có nhu yếu hoạt động và sinh hoạt bán trú .Trường có đủ vật dụng dạy học và trang thiết bị văn minh ship hàng công tác làm việc giảng dạy và học tập. Khuôn viên nhà trường Xanh – Sạch – Đẹp .

13. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

Chủ động thiết kế xây dựng kế hoạch tiếp thị quảng cáo và triển khai hiệu suất cao công tác làm việc tiếp thị quảng cáo về tổ chức triển khai triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ; dữ thế chủ động tham mưu, tăng cường công tác làm việc tiếp thị quảng cáo trên trang website của nhà trường, của địa phương để tạo sự chuyển biến thâm thúy về nhận thức và hành vi, sự đồng thuận của những những tầng lớp nhân dân so với sự nghiệp thay đổi giáo dục và giảng dạy, đặc biệt quan trọng là việc tiến hành thay đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mà trọng tâm là triển khai so với lớp 1, lớp 2 và công tác làm việc chuẩn bị sẵn sàng so với lớp 3 từ năm học 2022 – 2023 .Tổ chức tuyên truyền, xu thế những chủ trương, chủ trương mới về giáo dục và huấn luyện và đào tạo ; dữ thế chủ động giải quyết và xử lý những yếu tố tiếp thị quảng cáo, nâng cao việc nghiên cứu và phân tích và giải quyết và xử lý thông tin, phân phối nhu yếu truyền thông online của Ngành ; tăng cường truyền thông online về nội dung, giải pháp, lộ trình và điều kiện kèm theo triển khai chương trình giáo dục trong toàn cảnh dịch covid-19 diễn biến phức tạp để tạo sự đồng thuận giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội .Tiếp tục tăng cường tiếp thị quảng cáo nội bộ, bảo vệ những chủ trương thay đổi, pháp luật của Ngành đến được từng cán bộ, giáo viên, người lao động, tham gia những lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách tiếp thị quảng cáo nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng phát ngôn và phân phối thông tin về giáo dục và huấn luyện và đào tạo .Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới dữ thế chủ động viết và đưa tin, bài về những hoạt động giải trí của Ngành, tập trung chuyên sâu vào những tin bài về việc tiến hành triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhất là những gương người tốt, việc tốt, những nổi bật tiên tiến và phát triển để khuyến khích những thầy cô giáo, những em học viên phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong hội đồng .

14.Tham gia các hội thi chuyên môn

– Thi giáo viên dạy giỏi :+ Cấp trường : Tháng 10, 11 theo ý thức dạy đủ môn và ở những khối lớp theo đúng tinh thần Thông tư số 21 / TT-BGDĐT, ngày 20/7/2010 của Bộ GDĐT về việc phát hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi những cấp học đại trà phổ thông và Giáo dục tiếp tục .+ Cấp huyện : Thực hiện theo văn bản hướng dẫn .+ Cấp Thành phố : Thực hiện theo văn bản hướng dẫn .- Olympic Tiếng Anh, Trạng nguyên Tiếng Việt, những hoạt động giải trí giao lưu khác, hát và sáng tác ca khúc, vẽ tranh … ( Thực hiện lịch và những văn bản hướng dẫn ) .- Không tổ chức triển khai thi học viên giỏi những khối lớp để tránh gây áp lực đè nén học tập căng thẳng mệt mỏi cho học viên. Tổ chức giao lưu Rung chuông vàng cho học viên những khối lớp ( nếu đi học trực tiếp, bảo vệ công tác làm việc phòng chống dịch ) .

15.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

– Kiểm tra, dự giờ 100 % giáo viên dự thi GVG .- Kiểm tra tổng lực 14 đ / c giáo viên .- Kiểm tra việc thực thi chuyên đề của những tổ : 15 chuyên đề ( mỗi tổ tối thiểu 3 chuyên đề )- 100 % giáo viên được kiểm tra theo từng mặt :+ Thực hiện chương trình, thời khóa biểu .+ Thực hiện quy định trình độ : Soạn bài, chữa bài .+ Thực hiện thay đổi chiêu thức giảng dạy và sử dụng vật dụng dạy học khi lên lớp có hiệu suất cao .+ Đánh giá xếp loại học viên theo văn bản .+ Chất lượng buổi học thứ 2 trong ngày .+ Công tác chủ nhiệm lớp, công tác làm việc bán trú, công tác làm việc Đội .+ Tài chính, bán trú+ KT chất lượng VSCĐ ( 2 lần / học kì ) .* Số tiết BGH dự giờ : 175 tiếtHiệu trưởng : 35 tiết. Phó hiệu trưởng 1 : 70 tiết. Phó hiệu trưởng 2 : 70 tiết- Công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường : Xếp loại Tốt- Thực hiện 3 công khai minh bạch, 4 kiểm tra tráng lệ .- Thực hiện trang nghiêm nhìn nhận xếp loại CC, VC hàng tháng

16. Công tác thông tin, báo cáo

– Cập nhật, tàng trữ vừa đủ những thông tin về giáo dục ( những văn bản, những công văn đi, đến … ) .- Nhập dữ liệu khá đầy đủ : Hồ sơ trường, hồ sơ học sinh …- Cập nhật kịp thời những thông tin đưa lên trang web của trường .- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2021 – 2022 của nhà trường, những tổ trình độ, từng cá thể giáo viên, nhân viên cấp dưới trong trường dữ thế chủ động thiết kế xây dựng kế hoạch đơn cử thực thi trách nhiệm năm học .- Nội dung báo cáo giải trình của giáo viên phải đúng thời hạn, đúng mực những số liệu về học viên, chất lượng kiểm tra định kỳ trong năm và những thông tin khác .- Nhà trường nộp báo cáo giải trình lên cấp trên đúng thời hạn, đủ thông tin, đúng mực .

VI. DANH HIỆU THI ĐUA.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ:

a. Hiệu trưởng:

Xây dựng và tiến hành kế hoạch hoạt động giải trí giáo dục của nhà trường, triển khai kế hoạch ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chung về những hoạt động giải trí giáo dục của nhà trường .

Thực hiện tốt công tác làm việc truyền thông online Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ; tham mưu cấp trên về thiết kế xây dựng, tăng cấp cơ sở vật chất, bổ trợ trang thiết bị, vật dụng dạy học .Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai dạy những môn tự chọn .Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ những hoạt động giải trí giáo dục trong nhà trường .Tổ chức những hoạt động giải trí tu dưỡng trình độ cho đội ngũ .Chủ trì thiết kế xây dựng những tiêu chuẩn thi đua trong nhà trường .Ban hành quyết định hành động xây dựng tổ trình độ ; quyết định hành động chỉ định những chức vụ tổ trưởng, tổ phó tổ trình độ .Phân công GVCN lớp và giảng dạy những môn học, hoạt động giải trí giáo dục .Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, so với lớp 1, 2 ; kiểm tra việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 .Tham gia hoạt động và sinh hoạt trình độ ở tổ để tư vấn, khuynh hướng công tác làm việc trình độ cho giáo viên .

b. Các Phó hiệu trưởng:

Xây dựng thời khóa biểu tương thích với tình hình trong thực tiễn của nhà trường, bảo vệ dạy không quá 7 tiết / ngày ; 10 buổi / tuần .Quản lý, chỉ huy những hoạt động giải trí trình độ ; công tác làm việc thư viện, thiết bị ; quản trị những ứng dụng tương quan đến hoạt động giải trí trình độ .Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục ngoài giờ lên lớp ; hoạt động giải trí thưởng thức ; kế hoạch tu dưỡng học viên năng khiếu sở trường, phụ đạo học viên chậm văn minh và những hoạt động giải trí khác. có tương quan đến những hoạt động giải trí giáo dục .Chỉ đạo những tổ trình độ hoạt động giải trí theo đúng Điều lệ trường tiểu học. Tổ chức những chuyên đề, hội thảo chiến lược cấp trường về dạy học lớp 1, 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 .Tổ chức kiểm tra những hoạt động giải trí tương quan đến trình độ .Hàng tháng họp thống nhất những nội dung trình độ với những tổ .Duyệt tất những những hoạt động giải trí tổ chức triển khai những hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp, những cuộc Hội thảo, chuyên đề cấp trường, cấp tổ tổ chức triển khai trong năm học .Tham gia hoạt động và sinh hoạt trình độ ở tổ để tư vấn, xu thế công tác làm việc trình độ cho giáo viên .

c. Tổ trưởng chuyên môn

Xây dựng kế hoạch tiến hành những hoạt động giải trí trình độ của tổ .Tổ chức hoạt động và sinh hoạt trình độ theo chuyên đề và theo điều tra và nghiên cứu bài học kinh nghiệm ; thay đổi chiêu thức dạy học và lựa chọn nội dung dạy học ; những yếu tố vướng mắc khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 so với lớp 1, 2 .Dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm tay nghề tiết dạy cho giáo viên ; tu dưỡng giáo viên .Tổng hợp báo cáo giải trình chất lượng giáo dục của tổ .Tham gia tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giải trí thưởng thức và những hoạt động giải trí giáo dục khác .

d. Tổng phụ trách.

Xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch hoạt động giải trí Đội Thiếu niên tiền phong và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh ở nhà trường góp thêm phần thực thi tiềm năng giáo dục tổng lực học viên .Kết hợp với Phó hiệu trưởng và những bộ phận, tổ trưởng trình độ thiết kế xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai những hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp, hoạt động giải trí thưởng thức lớp 1 ; 2 …Tổ chức toàn bộ những hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp của nhà trường .Tổ chức Đại hội Liên đội, kiện toàn những tổ chức triển khai Đội để thôi thúc mọi hoạt động giải trí của nhà trường .Xây dựng tiêu chuẩn thi đua của Liên đội .

e. Giáo viên chủ nhiệm.

– Thực hiện tốt công tác làm việc chủ nhiệm và giảng dạy, giáo dục bảo vệ chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học ; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, nhìn nhận, xếp loại học viên .- Quản lí học viên trong những hoạt động giải trí giáo dục do nhà trường tổ chức triển khai ; tham gia những hoạt động giải trí trình độ, những trào lưu thi đua .- Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng .- Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng, hiệu suất cao giảng dạy và giáo dục. Trau dồi đạo đức, nêu cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo ; gương mẫu trước học viên, thương mến, đối xử công minh và tôn trọng nhân cách của học viên ; bảo vệ những quyền và quyền lợi chính đáng của học viên .- Học tập, trau dồi trình độ, nhiệm vụ, tiếp tục chăm sóc và động viên khuyến khích, trợ giúp học viên .- Kết hợp với nhà trường, liên đội, mái ấm gia đình học viên và những tổ chức triển khai xã hội tương quan để tổ chức triển khai hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp trong và ngoài nhà trường .- Tham gia vừa đủ những buổi chuyên đề do những cấp tổ chức triển khai .- Sẵn sàng đề xuất kiến nghị những nội dung thiết yếu, tương quan đến việc tổ chức triển khai dạy học và những hoạt động giải trí khác với nhà trường để mang lại hiệu suất cao tốt nhất cho đơn vị chức năng .Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, liên tục giữ mối liên hệ với cha mẹ học viên và những tổ chức triển khai xã hội tương quan để tổ chức triển khai hoạt động giải trí giáo dục .

g. Giáo viên phụ trách môn học

– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng .- Thực hiện tráng lệ nội quy, quy định trình độ .- Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chất lượng những lớp về môn giảng dạy .- Kết hợp với nhà trường, liên đội tham gia những hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp trong và ngoài nhà trường .- Tích cực tự trau dồi trình độ, nhiệm vụ .- Tham gia vừa đủ những buổi chuyên đề do những cấp tổ chức triển khai .- Đề xuất những nội dung thiết yếu, tương quan đến việc tố chức dạy học và những hoạt động giải trí khác với nhà trường để mang lại hiệu suất cao tốt nhất cho đơn vị chức năng .

h. Nhân viên

– Thực hiện trang nghiêm những trách nhiệm được giao. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng, hiệu suất cao thao tác theo sự phân công của Hiệu trưởng .

2. Công tác kiểm tra:

Thực hiện không thiếu những mô hình kiểm tra như kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của giáo viên ; kiểm tra chuyên đề ; kiểm tra hoạt động giải trí của những Tổ trình độ, những bộ phận .Qua kiểm tra nhìn nhận đúng tình hình, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của giáo viên để kịp thời động viên, nhắc nhở, giải quyết và xử lý, khắc phục, giúp giáo viên nhận ra từng điểm mạnh, điểm yếu của mình để tăng cường hoạt động giải trí tự kiểm tra, tự tu dưỡng một cách hiệu suất cao và thiết thực .Việc tổ chức triển khai kiểm tra phải đúng quá trình, bảo vệ tính công khai minh bạch, dân chủ, đúng mực, trung thực, khách quan, kịp thời, không trùng lặp, không làm cản trở hoạt động giải trí thông thường của bộ phận, cá thể được kiểm tra và phải thực thi theo đúng tiến trình kiểm tra .

3. Chế độ thông tin, báo cáo:

– Để việc quản lí học viên được ngặt nghèo, giáo viên cần update list học viên theo lớp trên mạng lưới hệ thống thông tin quản lí giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo vào đầu năm học .- Cập nhật kịp thời những hoạt động giải trí, thông tin của nhà trường trên Web .- Thực hiện tráng lệ chính sách báo cáo giải trình định kì và đột xuất .Trên đây là Kế hoạch giáo dục, thực thi trách nhiệm năm học 2021 – 2022 của trường Tiểu học Yên Sở. Đề nghị những chiến sỹ CB, GV, NV trang nghiêm triển khai. Trong quy trình triển khai, nếu có vướng mắc cần bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh, những bộ phận dữ thế chủ động báo cáo giải trình Hiệu trưởng để được hướng dẫn, bổ trợ kịp thời. / .

Nơi nhận:            

– PGDĐT ( b / c ) ;- Các tổ CM ( t / h ) ;- Lưu : VT.

             CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                     HIỆU TRƯỞNG

                                        Nguyễn Thị Ngọc Quý                   Nguyễn Thị Vân Anh

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÊ DUYỆT

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG

Năm học 2021 – 2022

 (Đính kèm KHGDNT số  /KH-THYS ngày 10/9/2021)

* Tháng 8/2021:

– Tổng kết năm học 2020 – 2021, tiến hành trách nhiệm năm học 2021 – 2022 .- Đón đoàn kiểm tra công tác làm việc tuyển sinh ; kiểm tra CSVC đầu năm .- Tiếp thu những chuyên đề của SGD, tập huấn sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021 – 2022 .- Thực hiện tìm hiểu Phổ cập THĐĐT năm 2021 .- Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, thực thi trách nhiệm năm học 2021 – 2022 .- Tiếp thu những chuyên đề, những lớp BD hè .- Chuẩn bị những điều kiện kèm theo ship hàng khai giảng và thực thi trách nhiệm dạy – học năm học mới .- Thực hiện những nội dung khác theo công văn đến .

* Tháng 9/2021:

– Tiếp tục kiến thiết xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, triển khai trách nhiệm năm học 2021 – 2022, Triển khai kế hoạch công tác làm việc năm học .- Tham gia dự Lễ Khai giảng và tổ chức triển khai những hoạt động giải trí chào mừng năm học mới .- Duyệt KH với PGD, tổ chức triển khai HN viên chức đầu năm .- Dự giờ thăm lớp .- Nộp báo cáo giải trình đầu năm học về PGD trước ngày 15/9 .- Hoàn thành tự kiểm định chất lượng giáo dục, tự nhìn nhận theo tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia .- Tổ chức những hoạt động giải trí tập thể cho HS :+ Tổ chức hoạt động giải trí hưởng ứng “ Tháng ATGT ” .+ Xây dựng kế hoạch và tiến hành hoạt động giải trí “ Phòng chống tai nạn thương tâm thương tích cho HS ” ; Chương trình Y tế học đường, tổ chức triển khai khám sức khỏe thể chất cho học viên, vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm …- Nhập và hoàn thành xong hồ sơ PCGDTH ĐĐT năm 2021 .

* Tháng 10/2021:

– Triển khai giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống văn minh cho học viên thủ đô hà nội ( lớp 2,3,4,5 như năm học trước ) .- Tự kiểm tra và thiết kế xây dựng kế hoạch về kiểm định chất lượng giáo dục, nhìn nhận theo tiêu chuẩn trường tiểu học đạt CQG, trường học thân thiện .- Tổ chức hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường .- Dự giờ thăm lớp .- Tự kiểm tra nhìn nhận Phổ cập ; cấp huyện kiểm tra, thẩm định và đánh giá và ra QĐ công nhận những xã .- Đón đoàn kiểm tra trình độ và những hoạt động giải trí giáo dục tổng lực .- Tổ chức chuyên đề những môn học ( theo công văn hướng dẫn ) .- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, dự giờ thăm lớp .- Thực hiện kiểm tra nội bộ và những nội dung khác theo công văn đến .

* Tháng 11/2021:

– Tiếp tục tự kiểm tra nhìn nhận Phổ cập .- Tổ chức chuyên đề những môn học ( theo KH và công văn hướng dẫn ) .- Tiếp tục tổ chức triển khai hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường .- Dự giờ thăm lớp .- Đón đoàn kiểm định chất lượng giáo dục .- Tổ chức những hoạt động giải trí giáo dục kỉ niệm 20/11 .- Tham gia hội nghị giao ban giữa kỳ I .- Kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán, Tiếng việt lớp 4,5 .- Nộp báo cáo giải trình giữa kỳ I trước 15/11 .- Kiểm tra trình độ và những hợp đồng giáo dục tổng lực .- Thực hiện kiểm tra nội bộ và những nội dung khác theo công văn đến .

* Tháng 12/2021:

– Tổ chức chuyên đề những môn học ( theo KH và công văn hướng dẫn ) .- Tổ chức những hoạt động giải trí giáo dục kỉ niệm những dịp nghỉ lễ 22/12 .- Dự giờ thăm lớp .- Tổ chức kiểm tra cuối kỳ I, nhìn nhận, xếp loại khen thưởng HKI .- Tham gia sơ khảo GVDG cấp huyện để chọn GVDG dự thi cấp Thành phố .- Thực hiện kiểm tra nội bộ và những nội dung khác theo công văn đến .

* Tháng 1/2022:

– Tổ chức chuyên đề những môn học ( theo KH và công văn hướng dẫn ) .- Kiểm tra cuối học kỳ I những môn theo thông tư 22 / BGD, thông tư 27 / BGD.

     – Nộp báo cáo HK1 trước 15/01.

– Dự Hội nghị sơ kết HK1 và tiến hành trách nhiệm HK2 .- Xây dựng kế hoạch tu dưỡng, lập DS dự kiến GV dạy lớp 3 .- Dự giờ thăm lớp .- Thực hiện kiểm tra nội bộ và những nội dung khác theo công văn đến .

* Tháng 2/2022:

– Tham gia thi giáo viên dạy giỏi đại trà phổ thông GV cơ bản khối 1, khối 3 và GV chuyên biệt môn Âm nhạc, Ngoại ngữ, Tin học cấp huyện ( theo hướng dẫn ) .- Tổ chức chuyên đề những môn học ( theo KH và công văn hướng dẫn ) .- Tổ chức những hoạt động giải trí giáo dục HS : Kỉ niệm ngày 3/2 ….- Dự giờ thăm lớp .- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, dự giờ thăm lớp .- Thực hiện kiểm tra nội bộ và những nội dung khác theo công văn đến .

 * Tháng 3/2022:

– Tham gia thi giáo viên dạy giỏi đại trà phổ thông GV cơ bản khối 1, khối 3 và GV chuyên biệt môn Âm nhạc, Ngoại ngữ, Tin học cấp huyện ( Theo văn bản hướng dẫn ) .- Dự giờ thăm lớp .- Tổ chức chuyên đề những môn học ( theo KH và công văn hướng dẫn ) .- Kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán, Tiếng việt lớp 4,5 .- Dự Hội nghị giao ban giữa HKII .- Chấm SKKN, nộp PGD .- Thực hiện kiểm tra nội bộ và những nội dung khác theo công văn đến .

* Tháng 4/2022:

– Tổ chức chuyên đề những môn học ( theo KH và công văn hướng dẫn ) .- Dự giờ thăm lớp .- Nộp SKKN chấm cấp trường và gửi chấm cấp huyện .- Hoàn thành đề thi Rung chuông vàng cho những khối lớp .- Triển khai đăng kí SGK năm học 2022 – 2023 .- Tăng cường công tác làm việc bảo mật an ninh trường học, vệ sinh môi trường tự nhiên phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn VSTP.- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 – 2023 .- Thực hiện kiểm tra nội bộ và những nội dung khác theo công văn đến .

* Tháng 5/2022:

– Tổ chức chuyên đề những môn học ( theo KH và công văn hướng dẫn ) .- Dự giờ thăm lớp .- Kiểm tra cuối học kỳ II những môn theo thông tư 22 / BGD, thông tư 27 / BGD.- Đón đoàn Kiểm tra thư viện đạt chuẩn .- Ôn tập cho HS và kiểm tra cuối năm, nộp BC trước ngày 20/5 .- Duyệt học bạ, trả hồ sơ học sinh lớp 5 .- Xây dựng và nộp kế hoạch tuyển sinh .- Tổng kết năm học 2021 – 2022 .

* Tháng 6/2022:

– GV, HS nghỉ hè .- Nộp hồ sơ thi đua .- Tuyên truyền về công tác làm việc tuyển sinh năm học 2022 – 2023 .

* Tháng 7/2022:

– Kiểm tra hoạt động giải trí hè 2021 .- Tuyển sinh năm học 2022 – 2023, thanh tra rà soát, tìm hiểu, vào sổ PC.

– Nộp báo cáo chính thức và các biểu tổng hợp về kết quả tuyển sinh.

Xem thêm: 99+ Hình Avatar Mèo Cặp cute và Cực Chất Cho Các Couple | TTTVM – Thamtrangtraivinamilk

Ngoài những hoạt động giải trí và công tác làm việc trên, nếu có những công tác làm việc đột xuất nhà trường sẽ có kế hoạch đơn cử và thông tin sau. / .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận