Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại Sinh học 12> - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

 I. QUAN NIỆM TIẾN HÓA VÀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU TIẾN HÓA

1. Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn

1-1500043

2. Nguồn biến dị di truyền của quần thể

– Là nguyên liệu cho quá trình CLTN. Các biến dị này được hình thành do: đột biến, biến dị tổ hợp, sự di nhập gen từ quần thể khác vào.

Bạn đang đọc: “>Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại Sinh học 12>

II. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA

1. Đột biến

– Đột biến gen làm biến hóa tần số alen 1 cách chậm rãi vì tần số đột biến gen của từng locut gen thường rất nhỏ ( 〖 10 〗 ( – 6 ) – 〖 10 〗 ( – 4 ) ), nhưng mỗi sinh vật có rất nhiều gen, quần thể có nhiều thành viên, nên đột biến gen lại giữ vai trò đa phần tạo nên nguồn biến dị di truyền ( nguyên vật liệu sơ cấp ) cho quy trình tiến hoá .

2. Di – nhập gen

2-4238328

– Các quần thể thường không cách ly trọn vẹn với nhau, do đó giữa những quần thể thường có sự trao đổi những thành viên : hiện tượng kỳ lạ này gọi là di nhập gen hay dòng gen. Di nhập gen làm đa dạng và phong phú vốn gen của quần thể hoặc làm đổi khác tần số alen của quần thể Tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể bị đổi khác nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự chênh lệch giữa số thành viên vào và ra khỏi quần thể lớn hay nhỏ .

3. Chọn lọc tự nhiên

3-8139232

– Thực chất của CLTN là quy trình phân hóa năng lực sống sót và năng lực sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể .- CLTN tác động ảnh hưởng trực tiếp lên kiểu hình qua nhiều thế hệ dẫn đến tinh lọc kiểu gen ( duy trì những kiểu gen pháp luật kiểu hình thích nghi và đào thải những kiểu gen pháp luật kiểu hình không thích nghi với thiên nhiên và môi trường )- CLTN là tác nhân pháp luật khunh hướng tiến hóa .- CLTN làm biến hóa tần số alen theo 1 hướng xác lập với mức độ nhanh hay chậm nhờ vào vào những yếu tố :+ Alen chịu sự tác động ảnh hưởng của CLTN là trội hay lặn .+ Quần thể sinh vật là đơn bội hay lưỡng bội

+ Tốc độ sinh sản nhanh hay chậm

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

4-9664454

4. Các yếu tố ngẫu nhiên

– Sự biến đổi về thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể gây nên bởi những yếu tố ngẫu nhiên ( thiên tai, dịch bệnh … ) còn được gọi là sự dịch chuyển di truyền hay phiêu bạt di truyền- Quần thể có kích cỡ càng nhỏ càng dễ bị ảnh hưởng tác động. Sự tác động ảnh hưởng do những yếu tố ngẫu nhiên có đặc thù như sau :+ Thay đổi tần số alen không theo 1 hướng xác lập .+ Một alen dù là có lợi cũng hoàn toàn có thể bị vô hiệu khỏi quần thể và alen có hại cũng hoàn toàn có thể trở nên thông dụng trong quần thể .- Kết quả ảnh hưởng tác động của yếu tố ngẫu nhiên hoàn toàn có thể làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự phong phú di truyền

5. Giao phối không ngẫu nhiên

5-6840906

– Giao phối không ngẫu nhiên không làm đổi khác tần số alen của quần thể nhưng lại làm biến hóa cấu trúc di truyền của quần thể theo hướng tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp và giảm tần số kiểu gen dị hợp là làm nghèo vốn gen của quần thể và giảm sự phong phú di truyền .- Các kiểu giao phối không ngẫu nhiên : tự thụ phấn, giao phối giữa những thành viên có cùng huyết thống và giao phối có lựa chọn ( những nhóm thành viên có kiểu hình nhất định thích giao phối với nhau ) .

Sơ đồ tư duy Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại:

6-8647854

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

Loigiaihay.com

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận