Học tập phong cách làm việc của Hồ Chí Minh - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

3b27dd3c212c4dc29cebaa1a01cbf29f-6764066

( Nguồn : Internet ) .Trong suốt cuộc sống hoạt động giải trí cách mạng của quản trị Hồ Chí Minh, một trong những nét điển hình nổi bật trong phong cách làm việc của Người là nói song song với làm. Người là tấm gương sáng về nói song song với làm cho mọi người học tập và làm theo. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhìn nhận : “ Mọi lời nói, việc làm của Hồ Chí Minh đều thiết thực và đơn cử. Nói là làm, thường là làm nhiều hơn nói, có khi làm mà không cần nói, tư tưởng hiện ra trong hành vi ” ( 1 ) .

Sinh thời, Hồ Chí Minh đã phê phán một số cán bộ chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, nhưng một việc thiết thực cũng không làm được và yêu cầu cán bộ, đảng viên nói là phải làm, “nói ít, bắt đầu bằng hành động”, “tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”(2). Muốn vậy phải luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình những lời mình đã nói, những việc mình đã làm để phát triển điều hay, sửa đổi khuyết điểm của mình, đồng thời phải hoan nghênh người khác, phê bình mình, phải chống bệnh hữu danh, vô thực, bệnh hình thức. Về phía tổ chức đảng, Người chỉ rõ: “Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và những chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng”(3).

Bạn đang đọc: Học tập phong cách làm việc của Hồ Chí Minh

Với cương vị, trách nhiệm của người đứng đầu Đảng và Nhà nước, phong cách làm việc nói song song với làm của Hồ Chí Minh đã tác động ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao chất lượng chỉ huy và uy tín của Đảng, đến mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, kiến thiết xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân cũng như việc hoàn thành xong nhân cách người cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của các tổ chức triển khai đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể. Trong tình hình lúc bấy giờ, việc thay đổi phong cách làm việc theo tư tưởng và tấm gương về phong cách làm việc của Hồ Chí Minh nói song song với làm đang là yếu tố cấp thiết .

Có thể khẳng định, những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước thời gian qua luôn gắn liền với vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó phải nhắc tới những cố gắng của họ trong việc rèn luyện phong cách làm việc mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần đông đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thực hiện tốt nói đi đôi với làm, nêu gương trước cấp dưới. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn bộc lộ nhiều hạn chế trong phong cách làm việc: nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói một đằng làm một nẻo… Một số cán bộ, đảng viên là cấp uỷ viên, cán bộ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý còn có những biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ‎ý làm trái các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quan liêu, chuyên quyền, độc đoán, hống hách với nhân dân… Tình trạng này không những làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng mà còn làm cho kỷ cương, phép nước bị coi thường. Thực tế này vừa phản ánh phong cách làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu mới, vừa phản ánh sự yếu kém về năng lực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.  

Xem thêm: Top 120+ tin nhắn gửi yêu thương ngọt ngào, lãng mạn ghi điểm trong lòng đối phương

Để khắc phục những hạn chế yếu kém trong phong cách làm việc, thực thi có hiệu suất cao nói song song với làm, góp thêm phần thiết kế xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên lúc bấy giờ, các cấp uỷ, chính quyền sở tại, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần liên tục thay đổi giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng và phong cách làm việc của Hồ Chí Minh. Đồng thời, tự bản thân của mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, có ý thức tráng lệ khắc phục những mối đe dọa do phong cách làm việc gây ra, tác động ảnh hưởng đến tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng cũng như so với người khác. Trong làm việc, người cán bộ, đảng viên phải nêu gương, bộc lộ rõ thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước tập thể và cấp dưới, biết tự chỉ trích để văn minh .

ThS. Thái Bảo
Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai

Xem thêm: 99+ Hình Avatar Mèo Cặp cute và Cực Chất Cho Các Couple | TTTVM – Thamtrangtraivinamilk

—————————–
(1) Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh – Một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp, NXB Sự thật, HN, 1990, tr. 64-65.

( 2 ) Hồ Chí Minh, Toàn tập, NxbCTQG-ST, HN. 2002, tập 5, tr. 108 .( 3 ) Hồ Chí Minh, Toàn tập, NxbCTQG-ST, HN. 2002, tập 5, tr. 250 .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận