Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau lớp 9 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Hóa học Lớp 9: Câu 2: Hoàn thành phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng dạng khuyết sau (Bổ sung điều kiện của phản ứng nếu có):
a. … + HCl 4 FeCl2 + H2
b. Al + … 4 Al(NO3)3 + Ag
c. Cu + … 4 CuO
d. Na + Cl2 4 ….

Nội dung chính

  • Bài tập Chuỗi phản ứng hóa học vô cơ có lời giải
  • BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÔ CƠ – LỚP 9
  • Video liên quan

Giải hộ mik vs ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Bạn đang đọc: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau lớp 9

Dưới đây là bài viết chuỗi phương trình hóa học lớp 9 hot nhất hiện nay

Bài tập Chuỗi phản ứng hóa học vô cơ có giải thuật – Hóa học lớp 9

Bài tập Chuỗi phản ứng hóa học vô cơ có lời giải

Liên quan : chuỗi phương trình hóa học lớp 9
Tài liệu Bài tập Chuỗi phản ứng hóa học vô cơ có lời giải Hóa học lớp 9 với rất đầy đủ giải pháp giải chi tiết cụ thể, những bài tập tự luyện phong phú ở nhiều mức độ giúp bạn biết cách giải những dạng bài tập môn Hóa học lớp 9 từ đó ôn tập và đạt điểm cao trong bài thi môn Hóa học 9 .

BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÔ CƠ – LỚP 9

I – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

– Để làm một cách thuần thục những bài toán tương quan đến chuỗi phản ứng trong hóa học vô cơ, học viên cần :
+ Nắm chắc những kiến thức và kỹ năng về đặc thù hóa học của những đơn chất và hợp chất vô cơ như : oxit, axit, bazơ, muối, sắt kẽm kim loại và phi kim .
+ Nắm vững giải pháp điều chế những loại hợp chất vô cơ .
+ Nắm vững mối quan hệ giữa những hợp chất vô cơ như :

II – MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau:

Hướng dẫn giải:

( 3 ) SO2 + H2O ⇆ H2SO3
( 4 ) H2SO3 + 2N aOH ( dư ) → Na2SO3 + 2H2 O
( 5 ) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O
( 6 ) SO2 + 2N aOH ( dư ) → Na2SO3 + H2O
Học sinh viết phương trình hóa học khác, nhưng vẫn minh họa đúng chuỗi phản ứng vẫn được .

Ví dụ 2: Cho sơ đồ phản ứng:

X
Biết : X + H2SO4 loãng → Y + G + H2O
Viết những phương trình hóa học minh họa sơ đồ phản ứng trên .

Hướng dẫn giải:

Xác định những chất :
X + H2SO4 → Y + G + H2O
Vậy X là Fe3O4 ; Y là FeSO4 ; Z là Fe ( OH ) 2 ; G là Fe2 ( SO4 ) 3 .
Các PTHH xảy ra :

Ví dụ 3: Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau:

Hướng dẫn giải:

Xem thêm: Ảnh vú đẹp căng tròn xem BỎNG MẮT của các em gái còn trinh

III. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Thay các chữ cái bằng các công thức hóa học thích hợp và hoàn thành các phản ứng sau:

Bài 2. Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau:

Bài 3. Lựa chọn các chất phù hợp hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

Bài 4. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

  1. ? + ? → CaCO3 ↓ + ?
  2. Al2O3 + H2SO4 →? + ?
  3. NaCl + ? →? + ? + NaOH
  4. KHCO3 + Ca(OH)2 → ? + ? + ?

Bài 5: Viết các PTHH để hoàn thành sơ đồ sau:

Bài 6: Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình phản ứng hóa học (ghi điều kiện của phản ứng, nếu có).

Bài 7: Viết các phương trình hóa học thực hiện các chuyển đổi hóa học sau:

Bài 8: Viết phương trình hóa học thực hiện chuyển đổi hóa học sau:

Bài 9: Cho sơ đồ sau:

Chọn những chất A, B, C, D thích hợp và viết những phương trình hóa học để minh họa .

Bài 10: Viết phương trình phản ứng biểu diễn chuỗi biến hóa sau:

( Mỗi mũi tên màn biểu diễn bằng một phản ứng ) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau. Bài 19.12 Trang 25 Sách bài tập ( SBT ) Hóa học 9 – Bài 19 : SắtHoàn thành sơ đồ phản ứng sau ;

Trả lời  

( ( 1 ) F { e_2 } { O_3 } + 6HC l to 2F eC { l_3 } + 3 { H_2 } O )Quảng cáo

( ( 2 ) F { e_2 } { O_3 } + 3 { H_2 } buildrel { { t ^ o } } over longrightarrow 2F e + 3 { H_2 } O )
( ( 3 ) 2F e + 3C { l_2 } buildrel { { t ^ o } } over longrightarrow 2F eC { l_3 } )
( ( 4 ) Fe + 2HC l to FeC { l_2 } + { H_2 } uparrow )

Xem thêm: [999+] ảnh hoạt hình cổ trang Trung Quốc chuẩn Full HD đẹp nhất

Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Giáo án lớp 9 môn Hóa học – Chủ đề 2: Sơ đồ phản ứng ( phần vô cơ )”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Chủ đề 2 : SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG ( Phần vô cơ ) I – KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1 / Các bước thực thi : – Phân loại những nguyên vật liệu và mẫu sản phẩm ở mỗi mũi tên. – Chọn những phản ứng thích hợp để biến những nguyên vật liệu thành những loại sản phẩm. – Viết khá đầy đủ những phương trình hóa học ( ghi điều kiện kèm theo nếu có ). * Lưu ý : + ) Trong sơ đồ biến hoá : mỗi mũi tên chỉ được viết một PTHH. + ) Trong mỗi sơ đồ thì những vần âm giống nhau là những chất giống nhau ( dạng bổ túc pư ) 2 / Quan hệ đổi khác những chất vô cơ : H2 ( 4 ’ ) Phi kim Oxit axit Axit M + H2 M M + H2O Kim loại Oxit bazơ Bazơ O2 O2 H2O H2O ( 1 ) ( 1 ’ ) ( 2 ) ( 2 ’ ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ’ ) ( 4 ) ( 5 ) ( 5 ’ ) Muối Muối + Kl, muối, axit, kiềm H2O Kim loại hoạt động giải trí HCl, H2SO4 loãng t0 ( tan ) ( tan ) * Chú ý : Ngoài ra còn phải sử dụng những phản ứng khác : nhiệt phân, điện phân, phản ứng chuyển mức hóa trị, đặc thù của H2SO4 đặc và HNO3 … và những phản ứng nâng cao khác. II – BÀI TẬP ÁP DỤNG VÀ NÂNG CAO : 1 ) Hoàn thành dãy chuyển hoá sau đây ( ghi rõ điều kiện kèm theo nếu có ) : Fe FeCl3 Fe ( NO3 ) 3 Fe ( OH ) 3 Fe2O3 Fe2 ( SO4 ) 3 Fe ( NO3 ) 2 Fe ( NO3 ) 3 Fe ( NO3 ) 3 Fe ( NO3 ) 3 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) Fe ( 5 ) 2 ) Hoàn thành sơ đồ biến hoá sau đây ( ghi rõ điều kiện kèm theo nếu có ) : a ) Na ® NaCl ® NaOH ® NaNO3 ® NO2 ® NaNO3. b ) Na ® Na2O ® NaOH ® Na2CO3 ® NaHCO3 ® Na2CO3 ® NaCl ® NaNO3. c ) FeS2 ® SO2 ® SO3 ® H2SO4 ® SO2 ® H2SO4 ® BaSO4. d ) Al ® Al2O3 ® Al ® NaAlO2 ® Al ( OH ) 3 ® Al2O3 ® Al2 ( SO4 ) 3 ® AlCl3 ® Al. e ) Na2ZnO2 Zn ZnO ® Na2ZnO2 ZnCl2 ® Zn ( OH ) 2 ® ZnO. g ) N2 ® NO ® NO2 ® HNO3 ® Cu ( NO3 ) 2 ® CuCl2 ® Cu ( OH ) 2 ® CuO ® Cu ® CuCl2. h ) X2On X Ca ( XO2 ) 2 n – 4 X ( OH ) n XCln X ( NO3 ) n X. 3 ) Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau đây : + CO t0 + CO t0 + CO t0 + S t0 + O2 t0 + O2 t0, xt + H2O + E H G G F E F. D B Fe2O3 A Hướng dẫn : Các chất A, B bị khử bởi CO nên phải là những oxit ( mức hoá trị Fe 4 ( x > 4 y ) Þ chỉ xảy ra ( 2 ) : HCl dư ( kết tủa tan trọn vẹn ). + ) Nếu 1 b + 1,5 c thì đã xảy ra ( 1 ) và ( 2 ) Þ sau pư có 1 muối Mg ( NO3 ) 2 và 3 sắt kẽm kim loại. II – BÀI TẬP ÁP DỤNG VÀ NÂNG CAO 1 ) Cho a mol CO2 công dụng với dung dịch chứa b ( mol ) Ca ( OH ) 2. Hãy lập luận xác lập đối sánh tương quan giữa a và b để sau phản ứng thu được 1 muối, hai muối. ( Làm tựa như so với b mol NaOH. ). Hướng dẫn : Các phương trình hóa học hoàn toàn có thể xảy ra : Ca ( OH ) 2 + CO2 ® CaCO3 ¯ + H2O ( 1 ) Ca ( OH ) 2 + 2CO2 ® Ca ( HCO3 ) 2 ( 2 ) Đặt T = – Nếu tạo muối CaCO3 thì T £ 1 Þ a £ b. – Nếu tạo muối Ca ( HCO3 ) 2 thì T ³ 1 Þ b £ Û a ³ 2 b. – Nếu tạo ra cả 2 muối thì : 1 Fe > Cu nên những phản ứng xảy ra theo trình tự như sau : Mg + CuSO4 ® MgSO4 + Cu ¯ a ¬ a Mg + FeSO4 ® MgSO4 + Fe ¯ b ¬ b TN 1 : Nếu sau phản ứng có 3 muối thì những muối là MgSO4, FeSO4, CuSO4 Þ CuSO4 chưa hết. Þ Û c c ) TN 2 : Dung dịch thu được gồm 2 muối. Vậy ta có những PTHH : Mg + CuSO4 ® Cu + MgSO4 a a Mg + FeSO4 ® Fe + MgSO4 ( 2 c – a ) b ( mol ) Ta có : 2 c ³ a và b > 2 c – a vậy : a £ 2 c b. * Để thu được lượng khí lớn nhất thì a ³ 2 b { tức lượng Na2CO3 pư hết ở ( 2 ) }. 6 ) Cho a ( mol ) AlCl3 công dụng với dung dịch chứa b mol NaOH. Viết phương trình hóa học xảy ra và xác lập quan hệ giữa a và b để sau phản ứng : thu được kết tủa hoặc không thu được kết tủa hoặc kết tủa cực lớn. Hướng dẫn : Các ptpư : AlCl3 + 3N aOH ® Al ( OH ) 3 ¯ + 3N aCl ( 1 ) Nếu NaOH dư so với AlCl3 thì : Al ( OH ) 3 + NaOH ® NaAlO2 + 2H2 O ( 1 ’ ) Tổng hợp : AlCl3 + 4N aOH ® NaAlO2 + 3N aCl + 2H2 O ( 2 ) Đặt T = Để không có kết tủa thì T ³ 4 Þ b ³ 4 b Để có kết tủa thì T Fe > Ag nên thứ tự những phản ứng như sau : Al + 3A gNO3 ® Al ( NO3 ) 3 + 3A g ¯ ( 1 ). y ® 3 y ( mol ) Fe + 2A gNO3 ® Fe ( NO3 ) 2 + 2A g ¯ ( 1 ). x ® 2 x ( mol ) a ) Nếu rắn B gồm 3 sắt kẽm kim loại : ( Al, Fe, Ag ) thì pư ở ( 1 ) Al dư : z Fe > Cu nên thứ tự xảy ra những phan ứng sau : 2A l + 3C uSO4 ® Al2 ( SO4 ) 3 + 3C u ( 1 ) 2A l + 3F eSO4 ® Al2 ( SO4 ) 3 + 3F e ( 2 ) a ) Nếu dung dịch A gồm 3 muối Al2 ( SO4 ) 3, CuSO4, FeSO4 thì chỉ xảy ra ( 1 ) và CuSO4 dư b ) Nếu dung dịch A gồm 2 muối Al2 ( SO4 ) 3 ; FeSO4 thì FeSO4 chưa phản ứng hoặc đã tham gia pư ( 2 ) nhưng chưa hết. c ) Nếu dung dịch A chỉ chứa 1 muối Al2 ( SO4 ) 3 thì CuSO4 và FeSO4 đã pư hết ở pư ( 1 ) và ( 2 ). Do lượng Al lấy vào vừa đủ hoặc dư. 9 ) Cho rất từ từ dung dịch X ( chứa a mol HCl ) vào dung dịch Y chứa b mol K2CO3. Sau khi cho hết X vào Y thì thu được dung dịch Z. Hãy xác lập những chất tạo thành và số mol của nó trong dung dịch Z ( tính theo a và b ). ————————–

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận