HỆ THỐNG CÔNG THỨC DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Ngày đăng : 12/11/2015, 09 : 33

Dßng ®iƯn xoay chiỊu 1.Biểu thức: *Suất điện động: e = E0cos(ωt + ϕe ) Với: E0 = NBSω -Eo: Sđđ cực đại (V) -N: số vòng dây -B:Cảm ứng từ (Tesla: T) -S : diện tích vòng dây ( m ) – ω : tốc độ góc (rad/s) *Điện áp: u = U cos(ωt + ϕu ) – u: Điện áp tức thời (V) -U0 : Điện áp cực đại (V) – ω : tần số góc (rad/s) i = I 0cos(ωt + ϕi ) *Dòng điện: -i : cường độ dòng điện tức thời(A) -I0 : cường độ dòng điện cực đại (A) 2.Giá trị hiệu dụng: I= I0 U= U0 E= E0 *Cảm kháng: I= U Z Z L = ωL (Ω ) ZC = ωC Hệ thức độc lập: i u 2L i2 + =1 U 0L I0 – Mạch RLC mắc nối tiếp *Tổng trở: Z = R + ( Z L − ZC ) Điện áp hiệu dụng: U = U R2 +(U L −U C ) – U R = I.R : Điện áp hai đầu điện trở – U L = I.ZL : Điện áp hai đầu cuộn dây – UC= I.ZC : Điện áp hai đầu tụ điện (Ω ) BIỂU THỨC MẠCH RLC Cho biết: i = Iocos(100πt + φi) thì: – Mạch có R: uR = UoRcos(100πt + φi): uR đồng pha với i i uR uR i = U 0R I0 * tag ϕ >0 : Z L > Z C ⇔ ϕu > ϕi : uL u sớm pha i Mạch có tính cảm kháng u uC * tag ϕ ω = U1 N1 I = = U N I1 + Nếu N1 > N2 U1 > U2: Máy hạ + Nếu N1 hệ số cơng suất cosφ = 2 * Chú ý: Nếu cuộn dây có điện trở r – Cơng suất P mạch đạt cực đại Pmax : suy Pmax = (3) hay (4) 2 Chú ý: Khi đề cho Z L − Z C (6) – Nếu ωo, ω1, ω2 giá trị tần số góc để URmax, ULmax, UCmax ta có hệ thức ωo2 = ω1.ω2 với ωo2 = (7) LC Chú ý: Cơng thức tìm ωC ωL hai cơng thức cực khó nhớ Do đề u cầu tìm ωC ωL để UCmax, ULmax ta cần nhớ hai cơng thức: ω ωC.ωL = ωC L LC = 1− R 2C 2L U C2 max = y +U RL =U +x a2 R O UC Nhân vế theo vế hai cơng thức ta ωC ωL UL- UC U Ta ln có: 2 U L2 max =U +U C2 =U LC +U RC … U1,N1,I1: Điện áp,sốvòng,CĐDĐ cuộn sơ cấp U2,N2,I2: Điện áp,sốvòng,CĐDĐ cuộn thứ cấp *.CƠNG SUẤT HAO PHÍ TRÊN ĐƯỜNG DÂY *Hệ số cơng suất: cosϕ = *.Cơng thức QUAN TRỌNG CẦN NHỚ – Một mạch điện xoay chiều. .. suất có giá trò cực đại cos(φ) = + Dòng điện pha với điện áp φu = φi * Chú ý: – Khi mạch chứa thêm điện trở r cuộn dây ta thay R tât cơng thức thành (R + r) + Công suất đạt cực đại: Pmax = I max… Zmin = R ; + Điện áp: UR = U ; UL = UC U U = + Dòng điện đạt cực đại: Imax = Z R R1 R2 = Z L − Z C (1) Nếu cuộn dây có điện trở r : R+r = ( R1 + r ) ( R2 + r ) ) (2) U R + Hệ số công suất có

Xem thêm: Phân biệt 8 biện pháp tu từ đã học và cách ghi nhớ

– Xem thêm –

Xem thêm: HỆ THỐNG CÔNG THỨC DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU, HỆ THỐNG CÔNG THỨC DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU,

Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận