Hai lực cân bằng không thể có: - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Lực là:

Chọn phát biểu đúng?

Chọn phát biểu đúng. Tổng hợp lực:

Khi nói về phép phân tích lực, phát biểu nào sau đây sai?

Bạn đang đọc: Hai lực cân bằng không thể có:

Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần có độ lớn F1 và F2 thì hợp lực F của chúng luôn có độ lớn thỏa mãn hệ thức:

Hai lực đồng quy ${{overrightarrow{F}}_{1}}$ và ${{overrightarrow{F}}_{2}}$ hợp với nhau một góc $alpha $, hợp lực của hai lực này có độ lớn là:

Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần có độ lớn F1 và F2 thì hợp lực F của chúng luôn có độ lớn thỏa mãn hệ thức:

Hai lực đồng quy ({overrightarrow F _1}) và ({overrightarrow F _2}) hợp với nhau một góc (180^0 ), hợp lực của hai lực này có độ lớn là:

Chọn câu đúng? Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể:

Hai lực có giá đồng quy có độ lớn 7N và 13N. Độ lớn hợp lực của hai lực này không thể có giá trị nào sau đây?

Hợp lực (overrightarrow F ) của hai lực đồng quy ({overrightarrow F _1}) và ({overrightarrow F _2}) có độ lớn phụ thuộc vào:

Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi:

Hai lực cân bằng không thể có:

Hai lực có giá đồng quy có độ lớn ({F_1} = {F_2} = 10N) có (left( {{{overrightarrow F }_1},{{overrightarrow F }_2}} right) = {60^0}). Hợp lực của hai lực này có độ lớn là:

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 3 lực 12N, 20N, 16N. Nếu bỏ lực 20N thì hợp lực của 2 lực còn lại có độ lớn bằng bao nhiêu ?

Lực có môđun 30N là hợp lực của hai lực nào ?

Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N.Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 600N.

Hợp lực của 4 lực đồng quy như hình vẽ là: Biết ({F_1} = 5N,{F_2} = 3N,{F_3} = 7N,{F_4} = 1N)

Một vật có trọng lượng P đứng cân bằng nhờ 2 dây OA làm với trần một góc 600 và OB nằm ngang. Độ lớn lực căng T1 của dây OA bằng:

Một chiếc đèn được treo vào tường nhờ một dây AB. Muốn cho đèn ở xa tường, người ta dùng một thanh chống nằm ngang một đầu tì vào tường, còn đầu kia tì vào điểm B của dây như hình vẽ: Biết đèn nặng $4kg$ và dây hợp với tường một góc $30^0$. Lực căng dây AB là bao nhiêu? Lấy $g = 10m/s^2$

Vật rắn nằm cân bằng như hình vẽ, góc hợp bởi lực căng của dây là ${150^0}$. Trọng lượng của vật là bao nhiêu? Biết độ lớn lực căng của hai dây là $200N$

Treo một vật nặng khối lượng 6kg vào điểm giữa của một sợi dây cáp căng ngang giữa hai cột thẳng đứng cách nhau 8m làm dây võng xuống 0,5m. Lấy g = 10m/s2. Lực căng của dây là:

Chọn đáp số đúng. Hai lực đồng quy có độ lớn là 9N và 12N. Giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực:

Xem thêm: C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Cho ba lực đồng quy cùng nằm trong một mặt phẳng, có độ lớn bằng nhau và từng đôi một làm thành góc 1200 (hình vẽ). Tìm hợp lực của chúng.

Phân tích lực (overrightarrow F ) thành lực (overrightarrow {{F_1}} ) và vecto lực (overrightarrow {{F_2}} ) theo hai phương OA và OB (hình 9 vẽ). Giá trị nào sau đây là độ lớn của hai lực thành phần?

Một vật có khối lượng 1 kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính. Biết α = 300. Cho g = 10 m/s2. Lực ép của vật lên mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu?

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận