Hai cách để mô tả thuật toán là - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Lý thuyết: Bài toán và thuật toán trang 32 SGK Tin học 10

1. Khái niệm bài toán

Nội dung chính

 • Lý thuyết: Bài toán và thuật toán trang 32 SGK Tin học 10
 • Câu 1 trang 44 SGK Tin học 10
 • Câu 3 trang 44 SGK Tin học 10
 • Câu 2 trang 44 SGK Tin học 10
 • Câu 4 trang 44 SGK Tin học 10
 • Câu 6 trang 44 SGK Tin học 10
 • Lý thuyết: Bài toán và thuật toán trang 32 SGK Tin học 10
 • Lý thuyết: Những ứng dụng của tin học trang 53 SGK Tin học 10
 • Câu 3 trang 71 SGK Tin học 10
 • Lý thuyết: Khái niệm về hệ điều hành
 • Video liên quan

-Bài toánlà một việc nào đó mà con người muốn máy tính thực hiện.

Bạn đang đọc: Hai cách để mô tả thuật toán là

– Các yếu tố của một bài toán :
+ Input : tin tức đã biết, thông tin đưa vào máy tính .
+ Output : tin tức cần tìm, thông tin lấy ra từ máy tính .
– Ví dụ : Bài toán tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên dương, khi đó :
+ Input : hai số nguyên dương A, B .
+ Output : ước chung lớn nhất của A và B

2. Khái niệm thuật toán

a ) Khái niệm
Thuật toán là 1 dãy hữu hạn những thao tác được sắp xếp theo 1 trình tự xác lập sao cho sau khi thực thi dãy thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm .
b ) Biểu diễn thuật toán
– Sử dụng cách liệt kê : nêu ra tuần tự những thao tác cần thực thi .
– Sử dụng sơ đồ khối để mô tả thuật toán .
Hai cách để mô tả thuật toán làc ) Các đặc thù của thuật toán
– Tính dừng : thuật toán phải kết thúc sau 1 số hữu hạn lần triển khai những thao tác .
– Tính xác lập : sau khi triển khai 1 thao tác thì hoặc là thuật toán kết thúc hoặc là có đúng 1 thao tác xác lập để được triển khai tiếp theo .
– Tính đúng đắn : sau khi thuật toán kết thúc, ta phải nhận được Output cần tìm .

3. Một số ví dụ về thuật toán

Ví dụ 1: Kiểm tra tính nguyên tố của 1 số nguyên dương

Xác định bài toán
– Input : N là một số ít nguyên dương ;
– Output : N là số nguyên tố hoặc N không là số nguyên tố .
Ý tưởng :
– Định nghĩa : Một số nguyên dương N là số nguyên tố nếu nó chỉ có đúng hai ước là 1 và N
– Nếu N = 1 thì N không là số nguyên tố .
– Nếu 1 1 của N .
+ Nếu i Lưu ý : Nếu N > = 4 và không có ước trong khoanh vùng phạm vi từ 2 đến phần nguyên căn bậc 2 của N thì N là số nguyên tố .

Ví dụ 2:Sắp xếp bằng cách tráo đổi

Xác định bài toán
– Input : Dãy A gồm N số nguyên a1, a2, , an
– Output : Dãy A được sắp xếp thành dãy không giảm .
Ý tưởng
– Với mỗi cặp số hạng đứng liền kề trong dãy, nếu số trước lớn hơn số sau ta đổi chỗ chúng cho nhau. ( Các số lớn sẽ được đẩy dần về vị trí xác lập cuối dãy ) .
– Việc này lặp lại nhiều lượt, mỗi lượt triển khai nhiều lần so sánh cho đến khi không có sự đổi chỗ nào xảy ra nữa .
Xây dựng thuật toán
a ) Cách liệt kê
– Bước 1 : Nhập N, những số hạng a1, a2, , an ;
– Bước 2 : M N ;
– Bước 3 : Nếu M M thì quay lạibước 3 ;

Xem thêm: Top 18 khi em mỉm cười rất đẹp tập 12 mới nhất 2022 – Thanh lý bàn ghế văn phòng Đại Kim,Hoàng Mai, Hà Nội với giá hủy diệt

– Bước 7 : Nếu ai > ai + 1 thì tráo đổi ai và ai + 1 cho nhau ;
– Bước 8 : Quay lạibước 5 ;
b ) Sơ đồ khối
Hai cách để mô tả thuật toán làHai cách để mô tả thuật toán là

Ví dụ 3:Bài toán tìm kiếm

Xác định bài toán
– Input : Dãy A gồm N số nguyên khác nhau a1, a2, , an và 1 số ít nguyên k ( khóa )
Ví dụ : A gồm những số nguyên 5 7 1 4 2 9 8 11 25 51 và k = 2 ( k = 6 ) .
– Output : Vị trí i mà ai = k hoặc thông tin không tìm thấy k trong dãy. Vị trí của 2 trong dãy là 5 ( không tìm thấy 6 )
Ý tưởng
Tìm kiếm tuần tự được triển khai một cách tự nhiên : Lần lượt đi từ số hạng thứ nhất, ta so sánh giá trị số hạng đang xét với khóa cho đến khi gặp một số ít hạng bằng khóa hoặc dãy đã được xét hết mà không tìm thấy giá trị của khóa trên dãy .
Xây dựng thuật toán
a ) Cách liệt kê
– Bước 1 : Nhập N, những số hạng a1, a2, , aN và giá trị khoá k ;
– Bước 2 : i 1 ;
– Bước 3 : Nếu ai = k thì thông tin chỉ số i, rồi kết thúc ;
– Bước 4 : i i + 1 ;
– Bước 5 : Nếu i > N thì thông tin dãy A không có số hạng nào có giá trị bằng k, rồi kết thúc ;
– Bước 6 : Quay lại bước 3 ;
b ) Sơ đồ khối
Hai cách để mô tả thuật toán làHai cách để mô tả thuật toán là

Ví dụ 4:Tìm kiếm nhị phân

Xác định bài toán
– Input : Dãy A là dãy tăng gồm N số nguyên khác nhau a1, a2, , an và 1 số ít nguyên k .
Ví dụ : Dãy A gồm những số nguyên 2 4 5 6 9 21 22 30 31 33 và k = 21 ( k = 25 )
– Output : Vị trí i mà ai = k hoặc thông tin không tìm thấy k trong dãy. Vị trí của 21 trong dãy là 6 ( không tìm thấy 25 )
Ý tưởng
Sử dụng đặc thù dãy A đã sắp xếp tăng, ta tìm cách thu hẹp nhanh vùng tìm kiếm bằng cách so sánh k với số hạng ở giữa khoanh vùng phạm vi tìm kiếm ( agiữa ), khi đó chỉ xảy ra một trong ba trường hợp :
– Nếu agiữa = k thì tìm được chỉ số, kết thúc ;
– Nếu agiữa > k thì việc tìm kiếm thu hẹp chỉ xét từ adầu ( khoanh vùng phạm vi ) agiữa – 1 ;
– Nếu agiữa k thì đặt Cuối = Giữa – 1 rồi chuyển sang bước 7 ;
– Bước 6 : Đầu Giữa + 1 ;
– Bước 7 : Nếu Đầu > Cuối thì thông tin không tìm thấy khóa k trên dãy, rồi kết thúc ;
– Bước 8 : Quay lại bước 3 .
b ) Sơ đồ khối
Hai cách để mô tả thuật toán là

Loigiaihay.com

Bài tương quan

 • Hai cách để mô tả thuật toán là

  Câu 1 trang 44 SGK Tin học 10

  Hãy phát biểu một bài toán và chỉ rõ Input và Output của bài toán đó .

 • Hai cách để mô tả thuật toán là

  Câu 3 trang 44 SGK Tin học 10

  Hãy chỉ ra tính dừng của thuật toán tìm kiếm tuần tự .

 • Hai cách để mô tả thuật toán là

  Câu 2 trang 44 SGK Tin học 10

  Hãy mô tả thuật toán giải những bài toán sau bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối .

 • Hai cách để mô tả thuật toán là

  Câu 4 trang 44 SGK Tin học 10

  Cho N và dãy số a1 …. aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất ( Min ) của dãy đó .

 • Hai cách để mô tả thuật toán là

  Câu 6 trang 44 SGK Tin học 10

  Cho N và dãy số a1 … aN, hãy sắp xếp dãy số đó thành dãy số không tăng ( số hạng trước lớn hơn hay bằng số hạng sau ) .

 • Hai cách để mô tả thuật toán là

  Lý thuyết: Bài toán và thuật toán trang 32 SGK Tin học 10

  Thuật toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm.

  Xem thêm: 10 năm 3 tháng 30 ngày – Wikipedia tiếng Việt

 • Hai cách để mô tả thuật toán là

  Lý thuyết: Những ứng dụng của tin học trang 53 SGK Tin học 10

  Những ứng dụng của Tin học là :

 • Hai cách để mô tả thuật toán là

  Câu 3 trang 71 SGK Tin học 10

  Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu ba tên tệp đúng và ba tên tệp sai trong Windows .

 • Hai cách để mô tả thuật toán là

  Lý thuyết: Khái niệm về hệ điều hành

  Hệ quản lý và điều hành là tập hợp những chương trình được tổ chức triển khai thành một mạng lưới hệ thống với trách nhiệm bảo vệ tương tác giữa người dùng với máy tính …

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận