Giới Thực vật có nguồn gốc từ? - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
A. Vi sinh vật cổ
B. Tảo đơn bào
C. Tảo lục đa bào nguyên thủyD. Tảo đa bào

Bạn đang đọc: Giới Thực vật có nguồn gốc từ?

Đáp án đúng C.

Giới Thực vật có nguồn gốc từ Tảo lục đa bào nguyên thủy .

Lý giải việc chọn đáp án C là do :

– Giới ( Regnum ) trong Sinh học là đơn vị chức năng phân loại lớn nhất gồm có những ngành sinh vật có chung những đặc thù nhất định .
– Thế giới sinh vật được phân loại thành những đơn vị chức năng theo trình tự nhỏ dần là : giới – ngành – lớp – bộ – họ – chi ( giống ) – loài .
– Oaitâykơ ( Whittaker ) và Margulis ( Margulis ) chia quốc tế sinh vật thành 5 giới. Đó là : giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật

Giới Khởi sinh (Monera)

Giới Khởi sinh gồm những loài vi trùng là những sinh vật nhân sơ rất nhỏ bé, hầu hết có kích cỡ khoảng chừng 1/5 um. Chúng Open khoảng chừng 3.5 tỉ năm trước kia .
Vi khuẩn sống khắp nơi, phương pháp sinh sống rất phong phú ( hoại sinh, tự dưỡng, kí sinh ) .

Giới Nguyên sinh (Protista)

Giới nguyên sinh gồm có :

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

– Tảo : sinh vật nhân thực, đơn bào hay đa bào, có sắc tố quang tự dưỡng, sống trong nước .
– Nấm nhầy : sinh vật nhân thực, dị dưỡng, sống hoại sinh .
– Động vật nguyên sinh : rất phong phú, khung hình gồm một tế bào nhân thực, dị dưỡng hoặc tự dưỡng .

Giới Nấm (Fungi)

Đặc điểm chung của giới Nấm : sinh vật nhân thực, khung hình đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, phần nhiều có thành tế bào chứa kitin, không có lục lạp. Sinh sản hữu tính và vô tính nhờ bào tử. Nấm là sinh vật dị dưỡng : hoại sinh, kí sinh hoặc cộng sinh .
Các dạng nấm gồm có : nấm men, nấm sợi, nấm đảm …. Người ta cũng xếp địa y ( được hình thành do sự cộng sinh giữa nấm và tảo hoặc vi trùng lam ) vào giới Nấm .

Giới Thực vật (Plantae)

Giới thực vật gồm những sinh vật đa bào, nhân thực, có năng lực quang hợp và là sinh vật tự dưỡng, thành tế bào được cấu trúc bằng xenlulôzơ. Phần lớn sống cố định và thắt chặt có năng lực cảm ứng chậm .
Giới Thực vật được phân thành những ngành chính : Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín. Chúng đều có chung một nguồn gốc là Tảo lục đa bào nguyên thủy .

Giới Động vật (Animalia)

Xem thêm: Cách nhận dạng đồ thị hàm số – https://thcsbevandan.edu.vn

Giới Động vật gồm những sinh vật đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có năng lực vận động và di chuyển nhờ có cơ quan hoạt động, có năng lực phản ứng nhanh .
Giới Động vật được chia thành những ngành chính sau : Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Chân khớp, Da gai và Động vật có dây sống .
Giới Động vật rất phong phú và phong phú và đa dạng, khung hình có cấu trúc phức tạp với những cơ quan và hệ cơ quan chuyên hóa cao .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận