Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều – Bài 127: oang, oac – Tài liệu text - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều – Bài 127: oang, oac

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (428.02 KB, 6 trang )

Bạn đang đọc: Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều – Bài 127: oang, oac – Tài liệu text

GIÁO ÁN MƠN TIẾNG VIỆT LỚP 1 SÁCH CÁNH DIỀU
BÀI 127

oang    oac
I. MỤC TIÊU
­ Nhận biết vần oang, vần oac; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oang, oac.
­ Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oang, vần oac.
­ Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Thỏ trắng và quạ khoang.
­ Viết đúng các vần oang, oac, các tiếng khoang (tàu), (áo) khốc cỡ vừa (trên bảng
con).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
­ Máy tính, máy chiếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
TIẾT 1
A. KIỂM TRA BÀI CŨ
­ 2 HS đọc bài Tập đọc Đơi bạn (mỗi em đều đọc cả bài) hoặc cả lớp viết bảng con 2
từ: màn tuyn, xe bt.
B. DẠY BÀI MỚI
1. Giới thiệu bài: vần oang, vần oac.
2. Chia sẻ và khám phá
2.1. Dạy vần oang
­ GV viết: o, a, ng. HS: o ­ a ­ ngờ ­ oang.
­ HS nói: khoang tàu. Tiếng khoang có vần oang. Phân tích vần oang: âm o đứng trước,
a đứng giữa, ng đứng cuối. / Đánh vần, đọc trơn: o ­ a ­ ngờ ­ oang / khờ ­ oang ­
khoang/ khoang tàu.
2.2. Dạy vần oac (như vần oang)

* Củng cố: Cả lớp đọc trơn các vần, từ khố: oang, khoang tàu; oac, áo khốc.
3. Luyện tập
3.1. Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có vần oang? Tiếng nào có vần oac?)

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

­ Vài HS cùng đánh vần, cả lớp đọc trơn từng từ ngữ: nứt tốc, xoạc chân,…
­ HS tìm tiếng có vần oang, vần oac; mời 1 nhóm 3 – 4 HS chơi trị chơi truyền điện.
VD với tốp có 4 HS (Hà, Lê, Sơn, Nam):
+ HS 1 (Hà) chỉ HS 2 (Lê) nêu YC: Bạn Lê nói tiếng có vần oang.
+ HS 2 (Lê) đáp: quạ khoang. Tiếng khoang có vần oang.
+ Sau đó HS 2 (Lê) chỉ HS 3 (Sơn), nêu YC: Bạn Sơn nói tiếng có vần oac.
+ HS 3 (Sơn) đáp: xoạc chân. Tiếng xoạc có vần oac.
+ HS 3 (Sơn) chỉ HS 1 (Hà): Bạn Hà nói tiếng có vần oac.
+ HS 1 (Hà): nứt tốc. Tiếng tốc có vần oac.
+ HS 1 (Hà) chỉ HS 4 (Nam): Bạn Nam nói tiếng có vần oang.
+ HS 4 (Nam): áo chồng. Tiếng chồng có vần oang.
v.v.
(Nếu HS nói tiếng có vần oang, oac ở ngồi bài cũng khơng sao).
­ GV chỉ từng từ, cả lớp: Tiếng tốc có vần oac. Tiếng khoang có vần oang,…
3.2. Tập viết (bảng con ­ BT 4).
a) HS đọc các vần, tiếng: oang, oac, khoang tàu, áo khốc.
b) Viết vần: oang, oac
­ 1 HS đọc vần oang, nói cách viết.
­ GV viết vần oang, hướng dẫn cách nối nét giữa o và a, giữa n và g./ Làm tương tự
với vần oac.
­ HS viết: oang, oac (2 lần).
c) Viết: khoang (tàu), (áo) khốc

­ GV viết tiếng khoang, hướng dẫn cách lia bút khi kết thúc kh để viết tiếp oang./ Làm
tương tự với khốc, dấu sắc đặt trên a.
­ HS viết: khoang (tàu), (áo) khốc (2 lần).
TIẾT 2
3.3. Tập đọc (BT 3)
a) GV chỉ hình minh hoạ, giới thiệu bài Thỏ trắng và quạ khoang: Quạ khoang đang bay

Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

lên, chó đuổi theo thỏ trắng. Thỏ trắng chạy vắt chân lên cổ. Giải nghĩa từ: quạ khoang
(lồi chim quạ, lơng đen nhưng phía sau cổ, trên lưng, và một dải quanh ngực có màu
trắng, có cánh dài, mỏ dài, hay bắt gà con).
b) GV đọc mẫu, giọng hồi hộp ở đoạn kể chó vồ quạ, đuổi bắt thỏ. Giải nghĩa từ:
khốc lác (nói phóng lên cho oai, khơng có thật); tẽn tị (cảm giác ngượng, xấu hổ, bị
hẫng vì nhầm lẫn); bẽn lẽn (dáng rụt rè, thiếu tự tin vì thẹn, xấu hổ).
c) Luyện đọc từ ngữ: quạ khoang, khoe, biết bay, khốc lác, tẽn tị, nhảy lên, lao
tới, nhanh như cắt, rối rít, bẽn lẽn.
d) Luyện đọc câu
­ GV: Bài có 12 câu.
­ GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ. Có thể đọc liền 2 cầu ngắn, đọc liền 3 câu cuối bài..
­ Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2, 3 câu) (cá nhân, từng cặp). Chú ý nghỉ hơi câu dài
để khơng bị hụt hơi: Thỏ thấy vậy / bèn nhảy lên mơ đất…
e) Thi đọc từng đoạn, cả bài (chia bài làm 3 đoạn: mỗi đoạn 4 câu).
g) Tìm hiểu bài đọc
­ GV nêu YC, mời 1 HS đọc 3 ý.
­ HS làm bài trong VBT.
­ 1 HS báo cáo kết quả.
­ GV chỉ từng ý, cả lớp đồng thanh:
a) Thỏ mắng quạ khốc lác. (Sai)
b) Thỏ dũng cảm, mưu trí cứu quạ. (Đúng)

c) Quạ cảm ơn thỏ. (Đúng).
* Cả lớp đọc 8 vần vừa học trong tuần (SGK, chân trang 60).
4. Củng cố, dặn dò
­ Chỉ cho HS đọc lại một số câu trong bài đọc.
­ Đọc cho người thân nghe lại bài tập đọc.

TẬP VIẾT
(1 tiết ­ sau bài 126, 127)
I. MỤC TIÊU
­ Viết đúng các vần uyn, uyt, oang, oac, từ ngữ màn tuyn, xe bt, khoang tàu, áo
khốc ­ kiểu chữ cỡ vừa và cỡ nhỏ, chữ viết rõ ràng, đều nét.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
­ Bảng phụ viết vần, từ ngữ trên dịng kẻ ơ li.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của bài học.
2. Luyện tập
2.1. Viết chữ cỡ nhỡ
­ HS đọc trên bảng các vần và từ ngữ (cỡ vừa): uyn, màn tuyn; uyt, xe bt; oang,
khoang tàu; oac, áo khốc.
­ GV hướng dẫn HS viết (chia 2 chặng: mỗi chặng một cặp vần, từ ngữ):
+ uyn: Chú ý viết liền nét u ­ y ­ n (khơng nhấc bút).
+ màn tuyn: Viết chữ màn cần lưu ý lia bút từ m sang a, viết tiếp n, thêm dấu huyền
trên a thành chữ màn. Chữ tuyn bắt đầu bằng t, nối nét sang vần uyn. Khoảng cách
giữa 2 chữ màn tuyn bằng 1 con chữ o.
+ uyt: Chú ý viết liền nét u ­ y ­ t (khơng nhấc bút, từ y sang t chỉ rê bút).
+ xe bt: Viết liền nét chữ xe. Viết chữ bt: rê bút từ b sang u để viết tiếp vần tuyt,
thêm dấu sắc trên y thành bt. Chú ý khoảng cách hợp lý giữa xe và bt.
+ oang: Chú ý rê bút, chuyển hướng khi viết xong o để viết sang a, giữa n và g có thể
lia bút, để khoảng cách giữa n và g khơng xa q. .
+ khoang tàu: Viết xong kh, lia bút viết tiếp vần oang; chữ tàu viết liền nét, ghi dấu
huyền trên a thành chữ tàu. Chú ý khoảng cách hợp lý giữa khoang và tàu.

+ oac: Chú ý viết o ­ a như ở vần oang; từ a lia bút viết tiếp c thành oac.
+ áo khốc: Chú ý lia bút từ a sang o, thêm dấu sắc trên a thành chữ áo. Viết chữ kh,
vần oac, dấu sắc đặt trên a.

­ HS viết vào vở Luyện viết 1, tập hai.
2.2. Viết chữ cỡ nhỏ
­ HS đọc các từ ngữ (cỡ nhỏ): màn tuyn, xe bt, khoang tàu, áo khốc.
­ GV hướng dẫn HS cách viết các chữ theo cỡ nhỏ. Chú ý chiều cao các con chữ: t cao
1,5 li ; y, b, k, h, g: cao 2,5 li.
­ HS viết vào vở Luyện viết, hồn thành phần Luyện tập thêm.
3. Củng cố, dặn dị
­ Cho HS đọc lại một số từ vừa viết.
­ Tun dương những HS viết nắn nót, sạch đẹp.

­ Vài HS cùng đánh vần, cả lớp đọc trơn từng từ ngữ : nứt tốc, xoạc chân, … ­ HS tìm tiếng có vần oang, vần oac ; mời 1 nhóm 3 – 4 HS chơi trị chơi truyền điện. VD với tốp có 4 HS ( Hà, Lê, Sơn, Nam ) : + HS 1 ( Hà ) chỉ HS 2 ( Lê ) nêu YC : Bạn Lê nói tiếng có vần oang. + HS 2 ( Lê ) đáp : quạ khoang. Tiếng khoang có vần oang. + Sau đó HS 2 ( Lê ) chỉ HS 3 ( Sơn ), nêu YC : Bạn Sơn nói tiếng có vần oac. + HS 3 ( Sơn ) đáp : xoạc chân. Tiếng xoạc có vần oac. + HS 3 ( Sơn ) chỉ HS 1 ( Hà ) : Bạn Hà nói tiếng có vần oac. + HS 1 ( Hà ) : nứt tốc. Tiếng tốc có vần oac. + HS 1 ( Hà ) chỉ HS 4 ( Nam ) : Bạn Nam nói tiếng có vần oang. + HS 4 ( Nam ) : áo chồng. Tiếng chồng có vần oang. v.v. ( Nếu HS nói tiếng có vần oang, oac ở ngồi bài cũng khơng sao ). ­ GV chỉ từng từ, cả lớp : Tiếng tốc có vần oac. Tiếng khoang có vần oang, … 3.2. Tập viết ( bảng con ­ BT 4 ). a ) HS đọc những vần, tiếng : oang, oac, khoang tàu, áo khốc. b ) Viết vần : oang, oac ­ 1 HS đọc vần oang, nói cách viết. ­ GV viết vần oang, hướng dẫn cách nối nét giữa o và a, giữa n và g. / Làm tương tựvới vần oac. ­ HS viết : oang, oac ( 2 lần ). c ) Viết : khoang ( tàu ), ( áo ) khốc ­ GV viết tiếng khoang, hướng dẫn cách lia bút khi kết thúc kh để viết tiếp oang. / Làmtương tự với khốc, dấu sắc đặt trên a. ­ HS viết : khoang ( tàu ), ( áo ) khốc ( 2 lần ). TIẾT 23.3. Tập đọc ( BT 3 ) a ) GV chỉ hình minh hoạ, ra mắt bài Thỏ trắng và quạ khoang : Quạ khoang đang baylên, chó đuổi theo thỏ trắng. Thỏ trắng chạy vắt chân lên cổ. Giải nghĩa từ : quạ khoang ( lồi chim quạ, lơng đen nhưng phía sau cổ, trên sống lưng, và một dải quanh ngực có màutrắng, có cánh dài, mỏ dài, hay bắt gà con ). b ) GV đọc mẫu, giọng hoảng sợ ở đoạn kể chó vồ quạ, đuổi bắt thỏ. Giải nghĩa từ : khốc lác ( nói phóng lên cho oai, khơng có thật ) ; tẽn tị ( cảm xúc ngượng, xấu hổ, bịhẫng vì nhầm lẫn ) ; bẽn lẽn ( dáng ngần ngại, thiếu tự tin vì thẹn, xấu hổ ). c ) Luyện đọc từ ngữ : quạ khoang, khoe, biết bay, khốc lác, tẽn tị, nhảy lên, laotới, nhanh như cắt, tất tả, bẽn lẽn. d ) Luyện đọc câu ­ GV : Bài có 12 câu. ­ GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ. Có thể đọc liền 2 cầu ngắn, đọc liền 3 câu cuối bài .. ­ Đọc tiếp nối từng câu ( đọc liền 2, 3 câu ) ( cá thể, từng cặp ). Chú ý nghỉ hơi câu dàiđể khơng bị hụt hơi : Thỏ thấy vậy / bèn nhảy lên mơ đất … e ) Thi đọc từng đoạn, cả bài ( chia bài làm 3 đoạn : mỗi đoạn 4 câu ). g ) Tìm hiểu bài đọc ­ GV nêu YC, mời 1 HS đọc 3 ý. ­ HS làm bài trong VBT. ­ 1 HS báo cáo giải trình hiệu quả. ­ GV chỉ từng ý, cả lớp đồng thanh : a ) Thỏ mắng quạ khốc lác. ( Sai ) b ) Thỏ gan góc, mưu trí cứu quạ. ( Đúng ) c ) Quạ cảm ơn thỏ. ( Đúng ). * Cả lớp đọc 8 vần vừa học trong tuần ( SGK, chân trang 60 ). 4. Củng cố, dặn dò ­ Chỉ cho HS đọc lại một số ít câu trong bài đọc. ­ Đọc cho người thân trong gia đình nghe lại bài tập đọc. TẬP VIẾT ( 1 tiết ­ sau bài 126, 127 ) I. MỤC TIÊU ­ Viết đúng những vần uyn, uyt, oang, oac, từ ngữ màn tuyn, xe bt, khoang tàu, áokhốc ­ kiểu chữ cỡ vừa và cỡ nhỏ, chữ viết rõ ràng, đều nét. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ­ Bảng phụ viết vần, từ ngữ trên dịng kẻ ơ li. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC1. Giới thiệu bài : GV nêu tiềm năng của bài học kinh nghiệm. 2. Luyện tập2. 1. Viết chữ cỡ nhỡ ­ HS đọc trên bảng những vần và từ ngữ ( cỡ vừa ) : uyn, màn tuyn ; uyt, xe bt ; oang, khoang tàu ; oac, áo khốc. ­ GV hướng dẫn HS viết ( chia 2 chặng : mỗi chặng một cặp vần, từ ngữ ) : + uyn : Chú ý viết liền nét u ­ y ­ n ( khơng nhấc bút ). + màn tuyn : Viết chữ màn cần chú ý quan tâm lia bút từ m sang a, viết tiếp n, thêm dấu huyềntrên a thành chữ màn. Chữ tuyn mở màn bằng t, nối nét sang vần uyn. Khoảng cáchgiữa 2 chữ màn tuyn bằng 1 con chữ o. + uyt : Chú ý viết liền nét u ­ y ­ t ( khơng nhấc bút, từ y sang t chỉ rê bút ). + xe bt : Viết liền nét chữ xe. Viết chữ bt : rê bút từ b sang u để viết tiếp vần tuyt, thêm dấu sắc trên y thành bt. Chú ý khoảng cách hài hòa và hợp lý giữa xe và bt. + oang : Chú ý rê bút, chuyển hướng khi viết xong o để viết sang a, giữa n và g có thểlia bút, để khoảng cách giữa n và g khơng xa q. . + khoang tàu : Viết xong kh, lia bút viết tiếp vần oang ; chữ tàu viết liền nét, ghi dấuhuyền trên a thành chữ tàu. Chú ý khoảng cách hài hòa và hợp lý giữa khoang và tàu. + oac : Chú ý viết o ­ a như ở vần oang ; từ a lia bút viết tiếp c thành oac. + áo khốc : Chú ý lia bút từ a sang o, thêm dấu sắc trên a thành chữ áo. Viết chữ kh, vần oac, dấu sắc đặt trên a. ­ HS viết vào vở Luyện viết 1, tập hai. 2.2. Viết chữ cỡ nhỏ ­ HS đọc những từ ngữ ( cỡ nhỏ ) : màn tuyn, xe bt, khoang tàu, áo khốc. ­ GV hướng dẫn HS cách viết những chữ theo cỡ nhỏ. Chú ý chiều cao những con chữ : t cao1, 5 li ; y, b, k, h, g : cao 2,5 li. ­ HS viết vào vở Luyện viết, hồn thành phần Luyện tập thêm. 3. Củng cố, dặn dị ­ Cho HS đọc lại 1 số ít từ vừa viết. ­ Tun dương những HS viết nắn nót, sạch sẽ và đẹp mắt .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận