Giáo án âm nhạc lớp 4: ÔN TẬP 2 BÀI TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 7 VÀ SỐ 8 doc – Tài liệu text - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Giáo án âm nhạc lớp 4: ÔN TẬP 2 BÀI TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 7 VÀ SỐ 8 doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (158.14 KB, 4 trang )

Bạn đang đọc: Giáo án âm nhạc lớp 4: ÔN TẬP 2 BÀI TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 7 VÀ SỐ 8 doc – Tài liệu text

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31

Môn: ÂM NHẠC
Khối lớp: BỐN
Tiết 31: ÔN TẬP 2 BÀI TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 7 VÀ SỐ 8

I. MỤC TIÊU:
– Kiến thức: Học sinh ôn tập và trình bày bài tập đọc nhạc số 7, số
8 kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp và gõ đệm với 2
âm sắc.
– Kĩ năng: Học sinh nhận biết các nốt nhạc và đọc trôi chảy bài
nhạc.
– Thái độ: Học sinh yêu thích ca hát.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
– Hát chuẩn xác 2 bài tập đọc nhạc số 7 và số 8
– Nhạc cụ gõ đệm, máy hát, băng đĩa bài hát, tranh minh hoạ 2 bài
TĐN
2. Học sinh:
– Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
A. Giới thiệu bài (1’):
– Ôn tập 2 bài tập độc nhạc số 7 và số 8
– Bắt nhịp cho học sinh cả lớp hát bài “Bài ca đi học”
B. Phần hoạt động (25’):
1. Hoạt động 1: Ôn tập 2 bài TĐN số 7 và số 8 (15’):
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31

– Mục tiêu: Học sinh ôn tập và trình bày bài tập đọc nhạc số 7, số 8 kết

Xem thêm: 10 năm 3 tháng 30 ngày – Wikipedia tiếng Việt

hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp và gõ đệm với 2 âm sắc.
– Đồ dùng: Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4
Máy hát, thanh gõ đệm (nếu có).

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
 Phương pháp: Làm mẫu, đàm
thoại và luyện tập
Giáo viên gõ tiết tấu:

Yêu cầu học sinh gõ lại tiết tấu
vừa nghe?
Tiết tấu trên ở trong bài hát
TĐN số 7 hay TĐN số 8?
Gọi học sinh đọc nhạc câu 2
trong bài TĐN số 7 – Đồng lúa bên
sông và ghép lời.
Gọi học sinh đọc lại toàn bài
TĐN số 7
Giáo viên cho học sinh hát lại
bài TĐN số 7 và số 8, mỗi bài 2 lần.
Phân công như sau:
 Hình thức: cá nhân, cả lớp,
nhóm

1-2 học sinh thực hiện

Xem thêm: Lý thuyết Peptit và Protein

Đó là 2 tiết tấu của câu 2 trong
bài TĐN số 7 – Đồng lúa trên
sông.
1-2 học sinh đọc

1-3 học sinh đọc, sau đó cả lớp
đọc lại.
Thực hiện theo yêu cầu của
giáo viên

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31

– Tổ 1: đọc nhạc bài TĐN số 7
Đồng lúa bên sông và kết hợp
gõ đẹm theo tiết tấu lời ca
– Tổ 2: đọc nhạc bài TĐN số 7
Đồng lúa trên sông và kết hợp
gõ đệm theo phách.
– Tổ 3: đọc nhạc bài TĐN số 8
Bầu trời xanh và kết hợp gõ
đệm theo nhịp
– Tổ 2: đọc nhạc bài TĐN số 8
Bầu trời xanh và kết hợp gõ
đệm bằng hai âm sắc.
Giáo viên đánh giá về phần trình
bày của từng tổ.

Lắng nghe
2. Hoạt động 2: Nghe nhạc (13’):
– Mục tiêu: Học sinh nghe lại các bài hát đã học trong năm học lớp 4

– Đồ dùng: Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4,

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
 Phương pháp: Trực quan
Mở máy cho học sinh nghe lại
các bài hát đã học trong chương trình
 Hình thức: cả lớp
Lắng nghe

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31

lớp 4
Giới thiệu cho học sinh nghe một
số bài nhạc không lời: Khát vọng
mùa xuân của Mô-da, nhạc của Bê-

tô-ven,…

C. Phần kết thúc: (6’)
– Yêu cầu cả lớp hát lại bài TĐN số 7 và vỗ tay theo phách.
– Yêu cầu cả lớp hát lại bài hát TĐN số 8 và vỗ tay theo nhịp
– Dặn học sinh ôn lại các bài hát đã học.

NHẬN XÉT TIẾT DẠY:

RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày………tháng………Năm………….
Ngày………tháng………Năm………….
Khối trưởng Ban giám
hiệu

hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp và gõ đệm với 2 âm sắc. – Đồ dùng : Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4M áy hát, thanh gõ đệm ( nếu có ). Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học viên  Phương pháp : Làm mẫu, đàmthoại và luyện tậpGiáo viên gõ tiết tấu : Yêu cầu học viên gõ lại tiết tấuvừa nghe ? Tiết tấu trên ở trong bài hátTĐN số 7 hay TĐN số 8 ? Gọi học viên đọc nhạc câu 2 trong bài TĐN số 7 – Đồng lúa bênsông và ghép lời. Gọi học viên đọc lại toàn bàiTĐN số 7G iáo viên cho học viên hát lạibài TĐN số 7 và số 8, mỗi bài 2 lần. Phân công như sau :  Hình thức : cá thể, cả lớp, nhóm1-2 học sinh thực hiệnĐó là 2 tiết tấu của câu 2 trongbài TĐN số 7 – Đồng lúa trênsông. 1-2 học viên đọc1-3 học viên đọc, sau đó cả lớpđọc lại. Thực hiện theo nhu yếu củagiáo viênTrường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31 – Tổ 1 : đọc nhạc bài TĐN số 7 Đồng lúa bên sông và kết hợpgõ đẹm theo tiết tấu lời ca – Tổ 2 : đọc nhạc bài TĐN số 7 Đồng lúa trên sông và kết hợpgõ đệm theo phách. – Tổ 3 : đọc nhạc bài TĐN số 8B ầu trời xanh và tích hợp gõđệm theo nhịp – Tổ 2 : đọc nhạc bài TĐN số 8B ầu trời xanh và phối hợp gõđệm bằng hai âm sắc. Giáo viên nhìn nhận về phần trìnhbày của từng tổ. Lắng nghe2. Hoạt động 2 : Nghe nhạc ( 13 ’ ) : – Mục tiêu : Học sinh nghe lại những bài hát đã học trong năm học lớp 4 – Đồ dùng : Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4, Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học viên  Phương pháp : Trực quanMở máy cho học viên nghe lạicác bài hát đã học trong chương trình  Hình thức : cả lớpLắng ngheTrường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31 lớp 4G iới thiệu cho học viên nghe mộtsố bài nhạc không lời : Khát vọngmùa xuân của Mô-da, nhạc của Bê-tô-ven, … C. Phần kết thúc : ( 6 ’ ) – Yêu cầu cả lớp hát lại bài TĐN số 7 và vỗ tay theo phách. – Yêu cầu cả lớp hát lại bài hát TĐN số 8 và vỗ tay theo nhịp – Dặn học viên ôn lại những bài hát đã học. NHẬN XÉT TIẾT DẠY : RÚT KINH NGHIỆM : Ngày … … … tháng … … … Năm … … … …. Ngày … … … tháng … … … Năm … … … …. Khối trưởng Ban giámhiệu

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận