Giải hoạt động thực hành – Bài 53 : Em ôn lại những gì đã học - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi “Tính nhẩm“ :

Bạn đang đọc: Giải hoạt động thực hành – Bài 53 : Em ôn lại những gì đã học

Mỗi nhóm chia thành hai đội nhỏ, đội 1 ra câu đố về nhân ( chia ) nhẩm 1 số ít với ( cho ) 10, 100, 1000, … Đội 2 vấn đáp .
Chẳng hạn : Đội 1 hỏi : 2,5 × 100. Đội 2 vấn đáp : 250 .
Đội 1 hỏi : 346 : 10. Đội 2 vấn đáp : 34,6 .
Hai đội đổi vai cho nhau cùng chơi .

Phương pháp giải:

Vận dụng kỹ năng và kiến thức về phép nhân và phép chia một số ít với 10,100,1000 … đã học, triển khai những hoạt động giải trí .

Lời giải chi tiết:

Đội 1 hỏi : 22,2 × 10 .
Đội 2 vấn đáp : 222 .
Đội 2 hỏi : 34,5 : 100
Đội 1 vấn đáp : 0,345.

Câu 2

Tính :
a ) 384, 8 : 25 ;
b ) 3 : 1,25 ;
c ) 14,21 : 0,25 .

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức và kỹ năng về phép chia một số ít thập phân, đặt tính rồi tính .

Lời giải chi tiết:

b2-tr135-vnen5-2153839

Câu 3

Tính giá trị biểu thức :
a ) ( 242,7 – 60,6 ) × 3,2
b ) 9,88 : ( 1,27 + 1,33 ) – 0,98

Phương pháp giải:

– Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau .
– Biểu thức có phép tính nhân, chia, cộng, trừ ta tính nhân, chia trước, cộng, trừ sau .

Lời giải chi tiết:

a ) ( 242,7 – 60,6 ) × 3,2
= 182,1 × 3,2
= 582,72
b ) 9,88 : ( 1,27 + 1,33 ) – 0,98
= 9,88 : 2,6 – 0,98
= 3,8 – 0,98
= 2,82

Câu 4

Tìm ( x ) biết :
a ) ( x times 100 = 46,89 + 12,7 )
b ) ( 59,04 : x = 5,89 – 1,09 )

Phương pháp giải:

– Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia .
– Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương .

Lời giải chi tiết:

(begin{array}{l}a),,,x times 100 = 46,89 + 12,7,,,,,,,,x times 100 = 59,59,,,,,,,,,,,,,,,,,,quad x = 59,59:100,,,,,,,,,,,,,,,,,,quad x = 0,5959end{array})

( begin { array } { l } b ) ; 59,04 : x = 5,89 – 1,09 quad 59,04 : x = 4,8 , , , , , ; ; ; ; ; qquad x = 59,04 : 4,8 , , , , , ; ; ; ; ; qquad x = 12,3 end { array } )

Câu 5

Giải bài toán sau:

Trong vườn có 250 cây, gồm những loại cây cam, cây chanh và cây chuối. Số cây cam chiếm 40 % và số cây chanh chiếm 30 % số cây trong vườn. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây chuối ?

Phương pháp giải:

Cách 1 :
– Tìm tổng số Xác Suất của số cây cam và số cây chanh so với số cây trong vườn .
– Tìm số cây cam và số cây chanh .
– Tìm số cây chuối .
Cách 2 :
– Tìm số cây cam : Lấy 250 chia cho 100 rồi nhân với 40 .
– Tìm số cây chanh : Lấy 250 chia cho 100 rồi nhân với 30 .
– Tìm số cây chuối : Lấy số cây trong vườn trừ đi số cây cam và chanh vừa tìm được .

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

Cách 1 :

Tỉ lệ Phần Trăm số cây chanh và cây cam ở trong vườn là :
30 + 40 = 70 % ( số cây trong vườn )
Số cây cam và cây chanh trong vườn là :
250 : 100 × 70 = 175 ( cây )
Trong vườn có số cây chuối là :
250 – 175 = 75 ( cây )
Đáp số : 75 cây chuối .

Cách 2 :

Trong vườn có số cây cam là :
250 : 100 × 40 = 100 ( cây )
Trong vườn có số cây chanh là :
250 : 100 × 30 = 75 ( cây )
Trong vườn có số cây cam là :
250 – ( 100 + 75 ) = 75 ( cây )
Đáp số : 75 cây chuối.

Câu 6

Em hãy viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

b6-tr136-vnen5-4453273

Phương pháp giải:

Dựa vào cách giải những bài toán về tỉ số Phần Trăm, tính rồi điền tác dụng vào bảng .

Lời giải chi tiết:

Cái nồi :
Giá cũ : 400 000 đồng
Giám giá : 20 %
Giá mới : 320 000 đồng
Tủ đựng quần áo
Giá cũ : 750 000 đồng
Giám giá : 10 %
Giá mới : 675000 đồng
Cái chảo
Giá cũ : 100 000 đồng
Giám giá : 15 %
Giá mới: 85 000 đồng
Bộ quần áo trẻ nhỏ
Giá cũ : 100 000 đồng
Giám giá : 30 %
Giá mới: 70 000 đồng
Điện thoại bàn
Giá cũ : 500 000 đồng
Giám giá : 20 %
Giá mới: 400 000 đồng
 

Câu 7

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 602 ( { m ^ 2 } ) = …. ha là :
A. 60,2. B. 6,02 .
C. 0,602. D. 0,0602

Phương pháp giải:

Vận dụng kỹ năng và kiến thức : ( 1 ha = 10000 { m ^ 2 } ; 1 { m ^ 2 } = dfrac { 1 } { { 10000 } } ha. )

Câu 8

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng
Một người gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí với lãi suất vay 7 % một năm. Sau một năm, số tiền lãi người đó nhận được là 2 100 000 đồng. Để tính số tiền gửi khởi đầu của người ấy, ta cần tính :
A. 2100000 : 7
B. 2100000 × 7 : 100
C. 2100000 × 100 : 7
D. 2100000 × 7

Phương pháp giải:

Muốn tìm giải thuật ta lấy số tiền lãi nhận được sau một năm chia cho 7 rồi nhân với 100 hoặc lấy số tiền lãi nhận được sau một năm nhân với 100 rồi chia cho 7 .

Lời giải chi tiết:

Số tiền gửi khởi đầu của người ấy là :

2 100 000 : 7 × 100 hay 2100000 × 100 : 7

Xem thêm: Ảnh vú đẹp căng tròn xem BỎNG MẮT của các em gái còn trinh

Đáp án đúng là: C. 2100000 × 100 : 7.

Loigiaihay.com

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận