Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 12 SGK Toán 9 tập 2 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Bài 8 trang 12 sgk Toán 9 tập 2

8. Cho những hệ phương trình sau :

(a)left{ matrix{
x = 2 hfill cr
2x – y = 3 hfill cr} right.)

(b)left{ matrix{
x + 3y = 2 hfill cr
2y = 4 hfill cr} right.)

Bạn đang đọc: Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 12 SGK Toán 9 tập 2

Trước hết, hãy đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình trên ( lý giải rõ lí do ). Sau đó, tìm tập nghiệm của những hệ đã cho bằng cách vẽ hình .

Bài giải:

(a)left{ matrix{
x = 2 hfill cr
2x – y = 3 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{
x = 2 hfill cr
y = 2x – 3 hfill cr} right.)

Hệ có nghiệm duy nhất vì một đồ thị là đường thẳng ( x = 2 ) song song với trục tung, còn một đồ thị là đường thẳng ( y = 2 x – 3 ) cắt hai trục tọa độ .
Vẽ ( d1 ) : ( x = 2 )
Vẽ ( d2 ) : ( 2 x – y = 3 )
– Cho ( x = 0 Rightarrow y = – 3 ) ta được ( A ( 0 ; – 3 ) ) .
– Cho ( y = 0 Rightarrow x = { 3 over 2 } ) ta được ( B left ( { { 3 over 2 } ; 0 } right ) ) .

giai-bai-8-9-10-11-trang-12-sgk-toan-9-tap-2_1_1516377586-9664361 

Ta thấy hai đường thẳng cắt nhau tại ( N ( 2 ; 1 ) ) .
Thay ( x = 2, y = 1 ) vào phương trình ( 2 x – y = 3 ) ta được ( 2. 2 – 1 = 3 ) ( thỏa mãn nhu cầu ) .
Vậy hệ phương trình có nghiệm ( ( 2 ; 1 ) ) .

(b)left{ matrix{
x + 3y = 2 hfill cr
2y = 4 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{
y = – {1 over 3}x + {2 over 3} hfill cr
y = 2 hfill cr} right.)

Hệ có nghiệm duy nhất vì một đồ thị là đường thẳng ( y = – { 1 over 3 } x + { 2 over 3 } ) cắt hai trục tọa độ, còn một đồ thị là đường thẳng ( y = 2 ) song song với trục hoành .
Vẽ ( d1 ) : ( x + 3 y = 2 )
– Cho ( x = 0 Rightarrow y = { 2 over 3 } ) ta được ( A left ( { 0 ; { 2 over 3 } } right ) ) .
– Cho ( y = 0 Rightarrow x = 2 ) ta được ( B ( 2 ; 0 ) ) .
Vẽ ( d2 ) : ( y = 2 )

giai-bai-8-9-10-11-trang-12-sgk-toan-9-tap-2_2_1516377586-7089816

Ta thấy hai đường thẳng cắt nhau tại ( M ( – 4 ; 2 ) ) .
Thay ( x = – 4, y = 2 ) vào phương trình ( x + 3 y = 2 ) ta được ( – 4 + 3. 2 = 2 ) ( thỏa mãn nhu cầu ) .
Vậy hệ phương trình có nghiệm ( ( – 4 ; 2 ) ) .

Bài 9 trang 12 sgk Toán 9 tập 2

9. Đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau, lý giải vì sao :

a) (left{begin{matrix} x + y = 2 & & 3x + 3y = 2 & & end{matrix}right.);                          

Xem thêm: Top 120+ tin nhắn gửi yêu thương ngọt ngào, lãng mạn ghi điểm trong lòng đối phương

b ) ( left { begin { matrix } 3 x – 2 y = 1 và và – 6 x + 4 y = 0 và và end { matrix } right. )

Bài giải:

a ) ( left { begin { matrix } x + y = 2 và và 3 x + 3 y = 2 và và end { matrix } right. ) ⇔ ( left { begin { matrix } y = – x + 2 và và 3 x + 3 y = 2 và và end { matrix } right. ) ⇔ ( left { begin { matrix } y = – x + 2 và và y = – x + frac { 2 } { 3 } và và end { matrix } right. )
Ta có : ( a = – 1, a ‘ = – 1 ), ( b = 2, b ‘ = frac { 2 } { 3 } ) nên ( a = a ‘, b ≠ b ‘ ) ( Rightarrow ) Hai đường thẳng song song nhau .
Vậy hệ phương trình vô nghiệm vì hai đường thẳng màn biểu diễn những tập nghiệm của hai phương trình trong hệ song song với nhau .
b ) ( left { begin { matrix } 3 x – 2 y = 1 và và – 6 x + 4 y = 0 và và end { matrix } right. ) ⇔ ( left { begin { matrix } 2 y = 3 x – 1 và và 4 y = 6 x và và end { matrix } right. ) ⇔ ( left { begin { matrix } y = frac { 3 } { 2 } x – frac { 1 } { 2 } và và y = frac { 3 } { 2 } x và và end { matrix } right. )
Ta có : ( a = frac { 3 } { 2 }, a ‘ = frac { 3 } { 2 } ), ( b = – frac { 1 } { 2 }, b ‘ = 0 ) nên ( a = a ‘, b ≠ b ‘ ) .
( Rightarrow ) Hai đường thẳng song song với nhau .
Vậy hệ phương trình vô nghiệm vì hai đường thẳng trình diễn những tập nghiệm của hai phương trình trong hệ song song với nhau .

Bài 10 trang 12 sgk Toán 9 tập 2

10. Đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau, lý giải vì sao :
a ) ( left { begin { matrix } 4 x – 4 y = 2 và và – 2 x + 2 y = – 1 và và end { matrix } right. ) ;
b ) ( left { begin { matrix } frac { 1 } { 3 } x – y = frac { 2 } { 3 } và và x – 3 y = 2 và và end { matrix } right. ) .

Bài giải:

a ) ( left { begin { matrix } 4 x – 4 y = 2 và và – 2 x + 2 y = – 1 và và end { matrix } right. ) ⇔ ( left { begin { matrix } 4 y = 4 x – 2 và và 2 y = 2 x – 1 và và end { matrix } right. ) ⇔ ( left { begin { matrix } y = x – frac { 1 } { 2 } và và y = x – frac { 1 } { 2 } và và end { matrix } right. )
Ta có :
( a = a ‘ = 1, b = b ‘ = – frac { 1 } { 2 } ) .
( Rightarrow ) Hai đường thẳng trùng nhau .
Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm vì hai đường thẳng trình diễn những tập nghiệm của hai phương trình trong hệ là trùng nhau .
b ) ( left { begin { matrix } frac { 1 } { 3 } x – y = frac { 2 } { 3 } và và x – 3 y = 2 và và end { matrix } right. ) ⇔ ( left { begin { matrix } y = frac { 1 } { 3 } x – frac { 2 } { 3 } và và 3 y = x – 2 và và end { matrix } right. ) ⇔ ( left { begin { matrix } y = frac { 1 } { 3 } x – frac { 2 } { 3 } và và y = frac { 1 } { 3 } x – frac { 2 } { 3 } và và end { matrix } right. )
Ta có ( a = a ‘ = frac { 1 } { 3 } ), ( b = b ‘ = – frac { 2 } { 3 } ) nên hai đường thẳng trùng nhau .
Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm .

Bài 11 trang 12 sgk Toán 9 tập 2

11. Nếu tìm thấy hai nghiệm phân biệt của một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (nghĩa là hai nghiệm được biểu diễn bởi hai điểm phân biệt) thì ta có thể nói gì về số nghiệm của hệ phương trình đó ? Vì sao ?

Xem thêm: Anh Bạn Thiên Thần – Angel Buddy Full Tiếng Việt Bản Đẹp | Truyện Mới

Bài giải:

Nếu tìm thấy hai nghiệm phân biệt của một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì ta hoàn toàn có thể Kết luận hệ phương trình có vô số nghiệm, vì hệ có hai nghiệm phân biệt nghĩa là hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của chúng có hai điểm chung phân biệt, suy ra chúng trùng nhau .

Giaibaitap.me

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận