Fructozơ tác dụng với AgNO3 trong NH3 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Cho m gam fructozơ tính năng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được 2,16 gam Ag. Giá trị của m là :

Nội dung chính

Bạn đang đọc: Fructozơ tác dụng với AgNO3 trong NH3

 • Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề
 • Tham khảo giải bài tập hay nhất
 • Loạt bài Lớp 12 hay nhất
 • Video liên quan

A.B.C.D.

Giải chi tiết:

Glucozơ và fructozơ có cùng CTPT C6H12O6, đều tham gia phản ứng tráng bạc với tỉ lệ nGlu / Fruc : nAg = 1 : 2. ( begin { array } { l } left { begin { array } { l } 1 , CH equiv C – CHO { rm { } } to 1 , AgC equiv C – COON { H_4 } downarrow + 2A g downarrow , , , , , , , , x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , to , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2 x { rm { } } 1 { C_6 } { H_ { 12 } } { O_6 } , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , to 2A g downarrow , , , , , , , , y , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , to , , , , 2 y { rm { } } end { array } right. Rightarrow left { begin { array } { l } 54 x + 180 y = 28,8 194 x + 108. ( 2 x + 2 y ) = 103,6 end { array } right. Rightarrow left { begin { array } { l } x = 0,2 y = 0,1 end { array } right. Rightarrow % propinal { rm { ( X ) = } } frac { { 0,2. 54 } } { { 28,8 } }. 100 = 37,5 %. end { array } )

Đáp án A

Cho m gam fructozơ ( C6H12O6 ) công dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,32 gam Ag. Giá trị của m là
A. B. C. D. Dãy gồm những dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là Trả lời thắc mắc :
Cho m gam glucozơ và fructozơ công dụng với lượng dư dd AgNO3 / NH3 tạo ra 43,2 g Ag. Cũng m g hỗn hợp này công dụng vừa hết với 8 g Br2 trong dd. Số mol glucozơ và fructozơ trong hỗn hợp này lần lượt là

A. 0,05 mol và 0,15 mol.

B. 0,10 mol và 0,15 mol.

C. 0,2 mol và 0,2 mol.

D. 0,05 mol và 0,35 mol.

Đáp án :

A. 0,05 mol và 0,15 mol.

nGlu = nBr2 = 0,05 mol
Vì chỉ có glucozo công dụng được với Br2, còn Fructozo thì ko có phản ứng :
Mặt khác : Glucozo và Fructozo đều tính năng với AgNO3 / NH3
C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2A g

0,2                                         ←  0,4 mol

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

⇒ nFructozo = 0,2 – 0,05 = 0,15 mol Fructozơ tác dụng với AgNO3 trong NH3

Từ khóa google: Hóa học lớp 12; Trắc nghiệm hóa 12; Cho m gam glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 tạo ra 43,2 g Ag

Các bài viết khác :
Polime vạn vật thiên nhiên X được sinh ra trong quy trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là
TUYỂN TẬP 10 ĐỀ THI TN trung học phổ thông MÔN HÓA HỌC NĂM 2021
Natri hiđroxit ( hay xút ăn da ) là chất rắn, không màu, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa ra một lượng nhiệt lớn. Công thức của natri hiđroxit là
Đốt cháy trọn vẹn một amin đơn chức, no, bậc 2 thu được CO2 và H2O với tỷ suất mol tương ứng là 2 : 3. Tên gọi của amin đó là

              Fanpage:  PageHoahocthcs

♥ Cảm ơn bạn đã xem : Cho m gam glucozơ và fructozơ tính năng với lượng dư dd AgNO3 / NH3 tạo ra 43,2 g Ag
Fructozơ tác dụng với AgNO3 trong NH3154353 điểm trần tiến Fructozơ không phản ứng với chất nào trong những chất sau đây ? A. dung dịch AgNO3 / NH3, đun nóng. B. H2 có Ni xúc tác, đun nóng. C. Nước brom .D. Cu ( OH ) 2 trong thiên nhiên và môi trường kiềm. Tổng hợp câu vấn đáp ( 1 ) Fructozơ không phản ứng với chất nào trong những chất sau đây ? A. dung dịch AgNO3 / NH3, đun nóng. B. H2 có Ni xúc tác, đun nóng. C. Nước brom. D. Cu ( OH ) 2 trong môi trường tự nhiên kiềm. Đáp án + ) fructozơ ⇆ glucozơ → fructozơ có phản ứng tráng bạc CH2OH [ CHOH ] 4CHO + 2A gNO3 + 3NH3 + H2O – to → CH2OH [ CHOH ] 4COONH4 + 2A g ↓ + 2NH4 NO3 + ) CH2OH [ CHOH ] 3 – CO-CH2OH + H2 – to, Ni → CH2OH [ CHOH ] 4CH2 OH + ) 2C6 H12O6 + Cu ( OH ) 2 → ( C6H11O6 ) 2C u + 2H2 O + ) Fructozơ không phản ứng với nước brom → Đáp án C

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

 • Cho hỗn hợp X gồm Cuvà Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y và còn lại chất rắn không tan Z. Muối có trong dung dịch Y là : A. FeSO4 và Fe2 ( SO4 ) 3 B. FeSO4 và CuSO4. C. CuSO4, FeSO4 và Fe2 ( SO4 ) 3. D. H2SO4 dư, FeSO4 và CuSO4 .
 • Nung m gam hỗn hợp X gồm bột Al và Fe3O4 sau một thời hạn thu được chất rắn Y. Để hòa tan hết Y cần Y lít dung dịch NaOH vào dung dịch Z đến dư, thu được kết tủa M. Nung M trong chân không đến khối lượng không đổi thu được 44 gam chất rắn T. Cho 50 gam hỗn hợp A gồm CO và CO2 qua ống sư được chất rắn T nung nóng. Sau khi T phản ứng hết thu được hỗn hợp khí B có khối lượng gấp 1,208 lần khối lượng của A. Gía trị của ( m – V ) gần với giá trị nào sau đây nhất ? A. 61,5 B. 65,7 C. 58,4 D. 63,2
 • Thực hiện những thí nghiệm sau : ( 1 ) Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl loãng. ( 2 ) Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3. ( 3 ) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2. ( 4 ) Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl có lẫn một chút ít CuCl2. ( 5 ) Nhúng thanh Fe vào dung dịch ZnCl2. ( 6 ) Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl có lẫn một chút ít MgCl2. Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là. A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
 • Hòa tan trọn vẹn a gam hỗn hợp gồm x mol AgNO3 và y mol Cu ( NO3 ) 2 vào nước, thu được dung dịch X. Cho một lượng Cu dư vào X thu được dd Y có chứa b gam muối. Cho một lượng Fe dư vào Y, thu được dung dịch Z có chứa c gam muối. Biết những phản ứng xảy ra trọn vẹn 2 b = a + c. Tỉ lệ x : y là : A. 8 : 1. B. 9 : 1. C. 1 : 8. D. 1 : 9 .
 • Trong quy trình sản xuất Ag từ quặng Ag2S bằng giải pháp thủy luyện người ta dùng những hóa chất A. Dung dịch H2SO4, Zn B. Dung dịch HCl đặc, Mg C. Dung dịch NaCN, Zn D. Dung dịch HCl loãng, Mg
 • Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất ? A. Ag. B. Al. C. Fe. D. Cu .
 • Cho 2,33 gam hỗn hợp Zn và Fe vào một lượng dư dung dịch HCl. Sau phản ứng xảy ra trọn vẹn, thu được 896 ml khí H2 ( đktc ) và dung dịch Y có chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 5,17. B. 3,57. C. 1,91. D. 8,01 .
 • Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may trong phòng thí nghiệm nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong cá chất sau để tịch thu thủy ngân A. Bột lưu huỳnh B. Bột than C. Nước D. Bột sắt
 • Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCln, thu được 0,04 mol Cl2. Kim loại M là
  A. Na. B. Ca. C. K. D. Mg.

  Xem thêm: 99+ Hình Avatar Mèo Cặp cute và Cực Chất Cho Các Couple | TTTVM – Thamtrangtraivinamilk

 • Cho dãy chuyển hoá sau : CH4 → A → B → C → Cao su buna. Công thức phân tử của B là A. C4H6. B. C2H5OH. C. C4H4. D. C4H10 .

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

xem thêm

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận