[Feo hno3] – FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O – Đọc thú vị - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
FeO + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO2 + H2O được Đọc Thú Vị biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình phản ứng FeO công dụng HNO3 đặc nóng bằng chiêu thức cân đối electron. Hy vọng giúp những bạn học viên có thêm tài liệu học tập. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

1. Phương trình phản ứng giữa FeO tác dụng HNO đặc nóng 

FeO + 4HNO → Fe(NO) + NO + 2HO

2. Hướng dẫn cân bằng phản ứng FeO + HNO → Fe(NO) + NO + HO

FeO + HNO → Fe ( NO ) + NO + HO

Dùng thăng bằng electron

Bạn đang đọc: [Feo hno3] – FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O – Đọc thú vị

Bạn đang xem : FeO + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO2 + H2O

1 x
1 x
Fe → Fe + 1 e
N + 1 e → N

Vậy phương trình ta có :
FeO + 4HNO → Fe ( NO ) + NO + 2HO

3. Điều kiện phản ứng FeO HNO đặc nóng 

HNO đặc nóng

4. Tính chất của sắt (II) oxit FeO

Tính chất vật lí

FeO là chất rắn màu đen, không có trong tự nhiên .
Không tan trong nước .

Tính chất hóa học

Các hợp chất sắt ( II ) có cả tính khử và tính oxi hóa nhưng tính khử đặc trưng hơn, do trong những phản ứng hóa học ion Fe dễ nhường 1 e thành ion Fe
Fe + 1 e → Fe
Tính chất đặc trưng của hợp chất sắt ( II ) là tính khử .
Các hợp chất sắt ( II ) thường kém bền dễ bị oxi hóa thành hợp chất sắt ( III ) .
FeO là 1 oxit bazơ, ngoài những, do có số oxi hóa + 2 – số oxi hóa trung gian => FeO có tính khử và tính oxi hóa .
FeO là 1 oxit bazơ :
+ Tác dụng với dung dịch axit : HCl ; HSO …
FeO + 2HC l → FeCl + H
FeO + HSO → FeSO + HO
FeO là chất oxi hóa khi công dụng với những chất khử mạnh : H, CO, Al → Fe : FeO + H2

​ Fe + HO
FeO + CO

Fe + CO
3F eO + 2A l

AlO + 3F e
FeO là chất khử khi công dụng với những chất có tính oxi hóa mạnh : HNO ; HSO ; O … 4F eO + O

​ 2F eO
3F eO + 10HNO → 3F e ( NO ) + NO + 5HO
FeO + 4HNO → Fe ( NO ) + NO + 2HO
2F eO + 4HSO → Fe ( SO ) + SO + 4HO

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dung dịch FeSO không làm mất màu dung dịch nào sau đây ?
A. Dung dịch KMnO trong môi trường tự nhiên HSO
B. Dung dịch KCrO trong thiên nhiên và môi trường HSO
C. Dung dịch Br
D. Dung dịch CuCl
Đáp án D
A. Dung dịch màu tím hồng bị nhạt dần rồi chuyển sang màu vàng
10F eSO + 2KM nO + 8HSO → 5F e ( SO ) + KSO + 2M nSO + 8HO
B. dung dịch chuyến từ màu trắng xanh sang màu da cam .
6F eSO + KCrO + 7HSO → 3F e ( SO ) + Cr ( SO ) + KSO + 7HO
C. Mất màu dung dịch nước brom
2F eSO + Br + 3HO → FeO + 2HB r + 2HSO
D. FeSO không phản ứng Dung dịch CuCl
Câu 2. Cho 5,4 gam hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Fe và Zn tính năng trọn vẹn với 90 ml dung dịch HCl 2M. Khối lượng muối thu được là
A. 11,79 gam
B. 11,5 gam
C. 15,71 gam
D. 17,19 gam
Đáp án D
n = 0,09. 2 = 0,18 ( mol )
Zn + 2HC l → ZnCl + H
Fe + 2HC l → FeCl + H
Từ ( 1 ) và ( 2 ) n = 1/2 n = 0,09 ( mol )
Theo ĐLBTKL :
m + m = m + m
=> m = 5,4 + 0,18. 36,5 – 0,09. 2 = 11,79 gam
Câu 3. Dung dịch loãng chứa hỗn hợp 0,01 mol Fe ( NO ) và 0,15 mol HCl có năng lực hòa tan tối đa lượng Fe là :
A. 0,28 gam
B. 1,68 gam
C. 4,20 gam
D. 3,64 gam
Đáp án D
Theo đề bài lượng Fe phản ứng là tối đa nên sau phản ứng chỉ thu được muối sắt ( II )
3F e + 8H + 2NO → 3F e + 2NO + 4HO
0,045 0,15 0,03 mol
Fe + 2F e → 3F e

0,005 ← 0,01 mol

Xem thêm: 100Mm Bằng Bao Nhiêu Cm – Chuyển Đổi Milimet Sang Centimet

Fe + 2H → Fe + H
0,015 ← ( 0,15 – 4.0,03 )
n = 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065 mol
m = 3,64 gam
Câu 4. Dung dịch muối nào sau đây sẽ có phản ứng với dung dịch HCl khi đun nóng ?
A. FeBr
B. FeSO
C. Fe ( NO )
D. Fe ( NO )
Đáp án C
Câu 5. Hòa tan hỗn hợp ba sắt kẽm kim loại gồm Zn, Fe, Cu bằng dung dịch HNO loãng. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn, thu được chất rắn không tan là Cu. Dung dịch sau phản ứng chứa
A. Zn ( NO ) và Fe ( NO ) .
B. Zn ( NO ) ; Fe ( NO ) và Cu ( NO ) .
C. Zn ( NO ) và Fe ( NO ) .
D. Zn ( NO ) ; Fe ( NO ) và Cu ( NO ) .
Đáp án D
Sau phản ứng còn Cu dư, chứng tỏ HNOphản ứng hết .
3Z n + 8HNO → 3Z n ( NO ) + 2NO + 4HO
Fe + 4HNO → Fe ( NO ) + NO + 2HO
3C u + 8HNO → 3C u ( NO ) + 2NO + 4HO
Cu + 2F e ( NO ) → Cu ( NO ) + 2F e ( NO )
=> Dung dịch sau phản ứng chứa : Zn ( NO ) ; Fe ( NO ) ; Cu ( NO ) .
Câu 6. Cách nào sau đây hoàn toàn có thể dùng để điều chế FeO ?
A. Dùng CO khử FeO ở 500 °C .
B. Nhiệt phân Fe ( OH ) trong không khí .
C. Nhiệt phân Fe ( NO )
D. Đốt cháy FeS trong oxi .
Đáp án A
Phương trình phản ứng
FeO + CO → 2F eO + CO ( 500C )
Câu 7. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam hỗn hợp FeO, FeO và FeO cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3 gam chất rắn. Tính V ?
A. 87,5 ml
B. 125 ml
C. 62,5 ml
D. 175 ml
Đáp án A
Quy đổi thành 2,8 gam ( Fe : x mol và O : y mol )
Sơ đồ hợp thức :
2F e → FeO
Ta có :
n = 2 n = 2.3 / 160 = 0,0375 mol
=> n = ( 2,8 – 0,0375. 56 ) / 16 = 0,04375 mol
=> n = 2 n ( oxit ) = 0,0875 mol
=> V = 87,5 ml
Câu 8. Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt ( III ) ?
A. FeO tính năng với dung dịch HCl đặc
B. Fe ( OH ) công dụng với dung dịch HSO
C. Fe dư công dụng với dung dịch HNO đặc nguội
D. FeO tính năng với dung dịch HNO loãng ( dư ) .
Đáp án C
FeO + 6HC l → 2F eCl + 3HO
2F e ( OH ) + 3HSO → Fe ( SO ) + 6HO
Fe bị thụ động trong HNO đặc nguội
FeO + HNO → Fe ( NO ) + NO + HO
Câu 9. Thổi hỗn hợp khí CO và H đi qua x gam hỗn hợp gồm CuO và FeO có tỉ lệ mol 1 : 2, sau phản ứng thu được y gam chất rắn X. Hòa tan trọn vẹn b gam X bằng dung dịch HNO loãng dư, thu được dung dịch Y ( không chứa ion Fe ). Cô cạn dung dịch Y thu được 41 gam muối khan. Giá trị của a là
A. 13,6
B. 10,6 .
C. 12,8 .
D. 9,8 .
Đáp án A
n = a mol ;
n = 2 a mol ;
→ n = a ; n = 6 a mol
m = m + m
→ 188 a + 242.6 a = 41 → a = 0,025 mol
→ x = 0,025. 80 + 0,025. 2.232 = 13,6 gam .
— — — — — — — — — —
Mời những bạn tìm hiểu thêm tài liệu tương quan
Gửi tới những bạn phương trình FeO + HNO → Fe ( NO ) + NO + HO được Đọc Thú Vị biên soạn hoàn thành xong gửi tới những bạn. Hy vọng tài liệu giúp những bạn biết cách viết và cân đối phương trình phản ứng, hiện tượng kỳ lạ sau phản ứng khi cho Fe công dụng với HNO loãng dư .
Các bạn hoàn toàn có thể những em cùng tìm hiểu thêm thêm một số ít tài liệu tương quan hữu dụng trong quy trình học tập như : Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, … .

Ngoài ra, Đọc Thú Vị đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Xem thêm: Con Tim Rung Động 2 Chap 149.2 Tiếng Việt – TimTruyen

Đăng bởi : Đọc Thú Vị
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận