Đường trung bình – Wikipedia tiếng Việt - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
200px-duongtrungbinhtamgiac-6506950 Đường trung bình của tam giác ABC là đoạn màu tím nối hai trung điểm M của cạnh AB và N của cạnh AC với nhau .200px-duongtrungbinhhinhthang-2511923
Đường trung bình của hình thang ABCD là đoạn màu đỏ nối hai trung điểm E của cạnh bên AD và F của cạnh bên BC với nhau. Trong hình thang đường trung bình còn cắt hai đường chéo tại trung điểm của hai đường chéo đó trong hình thang .

Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác; trong một tam giác có ba đường trung bình. Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và có độ dài bằng một nửa độ dài cạnh thứ ba.

Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang. Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy của hình thang và có độ dài bằng một nửa tổng độ dài hai đáy.

Bạn đang đọc: Đường trung bình – Wikipedia tiếng Việt

Định lý đường trung bình[sửa|sửa mã nguồn]

Trong tam giác[sửa|sửa mã nguồn]

Định lý 1

Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba. [ 1 ]

Đề bài minh hoạ :

Cho tam giác ABC có M là trung điểm cạnh AB. Đường thẳng đi qua M song song với cạnh BC và cắt cạnh AC tại điểm N. Chứng minh N A = N C { displaystyle NA = NC }{displaystyle NA=NC}
Chứng minh định lý:
Từ M vẽ tia song song với AC, cắt BC tại F. Tứ giác MNCF có hai cạnh MN và FC song song nhau nên là hình thang. Hình thang MNCF có hai cạnh bên song song nhau nên hai cạnh bên đó bằng nhau (theo tính chất hình thang): M F = N C { displaystyle MF = NC }{displaystyle MF=NC}
(trường hợp góc – cạnh – góc), từ đó suy ra M F = A N { displaystyle MF = AN }{displaystyle MF=AN}
Từ (1) và (2) suy ra N A = N C { displaystyle NA = NC }
Định lý 2

Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và dài bằng nửa cạnh ấy. [ 2 ]

Cho tam giác ABC có M là trung điểm cạnh AB và N là trung điểm cạnh AC (M A = M B { displaystyle MA = MB }{displaystyle MA=MB}N A = N C { displaystyle NA = NC }M N ¯ ∥ B C ¯ { displaystyle { overline { MN } } parallel { overline { BC } } }{displaystyle {overline {MN}}parallel {overline {BC}}}M N = 1 2 B C { displaystyle MN = { frac { 1 } { 2 } } BC }{displaystyle MN={frac {1}{2}}BC}
Chứng minh định lý:
Kéo dài đoạn MN về phía N một đoạn NF có độ dài bằng MN. Nhận thấy: △ A N M = △ C N F { displaystyle triangle ANM = triangle CNF }{displaystyle triangle ANM=triangle CNF}
suy ra M A N ^ = N C F ^ { displaystyle { widehat { rm { MAN } } } = { widehat { rm { NCF } } } }{displaystyle {widehat {rm {MAN}}}={widehat {rm {NCF}}}}C F ¯ ∥ M A ¯ { displaystyle { overline { CF } } parallel { overline { MA } } }{displaystyle {overline {CF}}parallel {overline {MA}}}C F ¯ ∥ B A ¯ { displaystyle { overline { CF } } parallel { overline { BA } } }{displaystyle {overline {CF}}parallel {overline {BA}}}C F = M A { displaystyle CF = MA }{displaystyle CF=MA}C F = M B { displaystyle CF = MB }{displaystyle CF=MB}

M
A
=
M
B

{displaystyle MA=MB}

Xem thêm: Anh Bạn Thiên Thần – Angel Buddy Full Tiếng Việt Bản Đẹp | Truyện Mới

hình bình hành, suy ra M F ¯ ∥ B C ¯ { displaystyle { overline { MF } } parallel { overline { BC } } }{displaystyle {overline {MF}}parallel {overline {BC}}}M N ¯ ∥ B C ¯ { displaystyle { overline { MN } } parallel { overline { BC } } }M N = N F = 1 2 M F { displaystyle MN = NF = { frac { 1 } { 2 } } MF }{displaystyle MN=NF={frac {1}{2}}MF}M F = B C { displaystyle MF = BC }{displaystyle MF=BC}M N = 1 2 B C { displaystyle MN = { frac { 1 } { 2 } } BC }

Trong hình thang[sửa|sửa mã nguồn]

Định lý 3

Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai .

Cho hình thang ABCD. E là trung điểm cạnh AD. Qua A kẻ đường thẳng song song với hai đáy, cắt cạnh BC tại F. Chứng minh F là trung điểm BC.
Chứng minh định lý: gọi H là giao điểm của AC và EF. Theo định lý 1 về đường trung bình trong tam giác, vì EH đi qua trung điểm AD và song song với DC nên H là trung điểm cạnh AC. Xét tương tự trong tam giác CAB, vì HF đi qua trung điểm AC và song song với AB nên F là trung điểm BC. Định lý được chứng minh.
Định lý 4

Đường trung bình của hình thang thì song song hai đáy và dài bằng nửa tổng độ dài hai đáy. [ 3 ]

Cho hình thang ABCD. E là trung điểm cạnh AD và F là trung điểm cạnh BC. Chứng minh E F ¯ ∥ A B ¯ ∥ D C ¯ { displaystyle { overline { EF } } parallel { overline { AB } } parallel { overline { DC } } }{displaystyle {overline {EF}}parallel {overline {AB}}parallel {overline {DC}}}E F = 1 2 ( A B + D C ) { displaystyle EF = { frac { 1 } { 2 } } ( AB + DC ) }{displaystyle EF={frac {1}{2}}(AB+DC)}
Chứng minh định lý: Gọi H là trung điểm AC.
Áp dụng định lý 2 về đường trung bình trong tam giác đối với đường EH (tam giác ACD) và đường HF (tam giác CAB), thu được:
E H ¯ ∥ D C ¯ { displaystyle { overline { EH } } parallel { overline { DC } } }{displaystyle {overline {EH}}parallel {overline {DC}}}E H = 1 2 D C { displaystyle EH = { frac { 1 } { 2 } } DC }{displaystyle EH={frac {1}{2}}DC}
H F ¯ ∥ A B ¯ { displaystyle { overline { HF } } parallel { overline { AB } } }{displaystyle {overline {HF}}parallel {overline {AB}}}H F = 1 2 A B { displaystyle HF = { frac { 1 } { 2 } } AB }{displaystyle HF={frac {1}{2}}AB}
Do E H ¯ ∥ D C ¯ { displaystyle { overline { EH } } parallel { overline { DC } } }H F ¯ ∥ D C ¯ { displaystyle { overline { HF } } parallel { overline { DC } } }{displaystyle {overline {HF}}parallel {overline {DC}}}H F ¯ ∥ A B ¯ { displaystyle { overline { HF } } parallel { overline { AB } } }

A
B

¯

D
C

¯

{displaystyle {overline {AB}}parallel {overline {DC}}}

Xem thêm: Top 18 khi em mỉm cười rất đẹp tập 12 mới nhất 2022 – Thanh lý bàn ghế văn phòng Đại Kim,Hoàng Mai, Hà Nội với giá hủy diệt

{displaystyle {overline {AB}}parallel {overline {DC}}}

E F ¯ ∥ A B ¯ ∥ D C ¯ { displaystyle { overline { EF } } parallel { overline { AB } } parallel { overline { DC } } }E F = E H + H F = 1 2 ( A B + D C ) { displaystyle EF = EH + HF = { frac { 1 } { 2 } } ( AB + DC ) }{displaystyle EF=EH+HF={frac {1}{2}}(AB+DC)}

Tam giác đường trung bình[sửa|sửa mã nguồn]

Ba đường trung bình trong tam giác tạo thành một tam giác nhỏ hơn gọi là tam giác đường trung bình. Tam giác đường trung bình có chu vi bằng 50% chu vi tam giác gốc. [ 4 ]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận