Đột biến mất đoạn thường làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể là sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể. Đoạn bị đứt nếu không có tâm động sẽ không thể di chuyển về các tế bào con trong quá trình phân chia tế bào nên sẽ bị mất.

Nội dung chính

  • Trắc nghiệm: Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể là:
  • Kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi
  • 1. Khái niệm đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể
  • 2. Nguyên nhân xảy ra đột biến nhiễm sắc thể
  • 3. Các dạng đột biến NST
  • 4. Hậu quả của đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Đáp án và lời giải chính xác cho câu hỏi: “Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể là?” cùng với kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi hay nhất do Top lời giải biên soạn là những tài liệu học tập vô cùng bổ ích dành cho thầy cô và các bạn học sinh.

Trắc nghiệm: Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể là:

A. Sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

Bạn đang đọc: Đột biến mất đoạn thường làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể

B. Một đoạn của nhiễm sắc thể hoàn toàn có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó .
C. Một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại làm biến hóa trình tự phân bổ gen .
D. Sự trao đổi những đoạn nhiễm sắc thể không tương đương làm biến hóa nhóm gen link .
Trả lời :

Đáp án đúng: A. Sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể là sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể .


Kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi

1. Khái niệm đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể

Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể là sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể .
Khi phân tử ADN vì bất kể lí do gì, bị đứt ở hai hoặc nhiều vị trí khác nhau thì mạng lưới hệ thống thay thế sửa chữa đột biến của tế bào cố gắng nỗ lực hàn gắn những điểm đứt gãy lại. Nếu những đầu bị đứt gãy được gắn lại theo đúng vị trí và trình tự khởi đầu thì đột biến không Open. Tuy nhiên, khi những đầu bị đứt được nối lại không theo trật tự bắt đầu sẽ làm Open những nhiễm sắc thể có cấu trúc mới và do vậy làm phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể hay đột biến tái cấu trúc nhiễm sắc thể .

2. Nguyên nhân xảy ra đột biến nhiễm sắc thể

+ Bên ngoài : tác nhân vật lí, hóa học, sinh học …
+ Bên trong : sự rối loạn quy trình tiếp hợp và trao đổi chéo của tế bào .
– Tần số đột biến và dạng đột biến cấu trúc NST không riêng gì phụ thuộc vào vào loại tác nhân đột biến mà còn nhờ vào vào độ vững chắc về cấu trúc NST ở những tiến trình khác nhau .

==> Xem thêm: Đột biến tự đa bội là gì?

3. Các dạng đột biến NST

– Đột biến mất đoạn : Khi một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt rời ở hai đầu nhưng sau đó không được nối lại thì sẽ phát sinh đột biến mất đoạn. Đoạn bị đứt nếu không có tâm động sẽ không hề vận động và di chuyển về những tế bào con trong quy trình phân loại tế bào nên sẽ bị mất. Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể cũng hoàn toàn có thể Open do hậu quả của quy trình được gọi là trao đôi chéo lệch ( trao đổi chéo không cân ) .
– Lặp đoạn : Là hiện tượng kỳ lạ một đoạn NST được lặp lại một hay nhiều lần trên NST. Xuất hiện do hiện tượng kỳ lạ tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa những cromatit trong cặp tương đương .
– Đảo đoạn : Là hiện tượng kỳ lạ một đoạn NST bị đứt ra rồi quay ngược 1800 rồi gắn vào vị trí cũ. Có thể chứa hoặc không chứa tâm động không làm đổi khác số lương gen trên NST .
– Chuyển đoạn :

* Dạng 1: Chuyển đoạn trên một NST: một đoạn NST bị đứt ra rồi gán vào một vị trí khác trên cùng một NST ấy.

* Dạng 2: Chuyển đoạn giữa 2 NST không tương đồng.

+ Chuyển đoạn không tương hỗ là hiện tượng kỳ lạ một đoạn của NST này bị đứt ra và gắn vào một NST nguyên vẹn của cặp NST khác .
+ Chuyển đoạn tương hỗ ( thuận nghịch ) giữa hai NST không tương đương là hiện tượng kỳ lạ một đoạn NST nào đó của cả hai NST không cùng cặp bị tách ra và hai đoạn này đổi chỗ cho nhau .

* Dạng 3: chuyển đoạn Robertson gồm 2 dạng:

+ Dung hợp : là hiện tượng kỳ lạ hai cặp NST không tương đương kết hợp thành một cặp .
+ Phân đoạn NST là hiện tượng kỳ lạ một cặp NST bị tách thành 2 cặp .

4. Hậu quả của đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể.

Hậu quả của đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể cũng khác nhau giữa động vật hoang dã và thực vật : Ở động vật hoang dã, trong quy trình phát sinh giao tử đực nếu xảy ra đột biến mất đoạn thì những tinh trùng mang nhiễm sắc thể bị mất đoạn vẫn có năng lực sống và hoàn toàn có thể vẫn còn năng lực thụ tinh. Ở thực vật, hạt phấn chứa nhiễm sắc thể bị mất đoạn thường bị hỏng và không có năng lực thụ tinh. Lí do là vì mẫu sản phẩm của quy trình giảm phân hạt phấn sẽ còn liên tục phân loại nguyên phân nên cần đến nhiều loại prôtêin khác nhau nên việc mất nhiều gen sẽ ảnh hưởng tác động đến sức sống và năng lực phân loại cũng như nảy mầm của hạt phấn. Các thành viên đột biến mất đoạn đồng hợp tử thường bị chết, những thành viên mất đoạn dị hợp tử ( có một nhiễm sắc thể thông thường và một nhiễm sắc thể bị mất đoạn ) cũng hoàn toàn có thể bị chết do mất cân đối gen hoặc do những gen lặn trên nhiễm sắc thể thể thông thường được biểu lộ khi trên đoạn nhiễm sắc thể tương ứng trên nhiễm sắc thể chứa gen trội đã bị mất .
Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể hoàn toàn có thể được phát hiện trải qua hiện tượng kỳ lạ được gọi là ” giả trội “. Đó là trường hợp đoạn bị mất chứa những gen trội nên những alen lặn tương ứng trên nhiễm sắc thể tương đương thông thường sẽ được bộc lộ ra kiểu hình. Mất đoạn nhiễm sắc thể cũng hoàn toàn có thể được phát hiện trải qua sự bắt đôi không bình thường ( tạo vòng ) của những nhiễm sắc thể trong quy trình giảm phân ở thành viên mất đoạn dị hợp tử .
Đột biến mất đoạn cũng hoàn toàn có thể được dùng để xác lập vị trí gen trên nhiễm sắc thể ( lập map gen – map tế bào )
Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ? I. Đột biến mất đoạn lớn thường gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với đột biến lặp đoạn. II. Đột biến hòn đảo đoạn được sử dụng để chuyển gen từ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác. III. Đột biến mất đoạn thường làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể. IV. Đột biến lặp đoạn hoàn toàn có thể làm cho 2 alen của một gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể.
Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể hoàn toàn có thể làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể là
A.lặp đoạn, chuyển đoạn tương hỗ. B.hòn đảo đoạn, chuyển đoạn không tương hỗ. C.mất đoạn, chuyển đoạn không tương hỗ. D.

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Đề bài:

A. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể. B. một đoạn của nhiễm sắc thể hoàn toàn có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó. C. một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại làm đổi khác trình tự phân bổ gen. D. sự trao đổi những đoạn nhiễm sắc thể không tương đương làm biến hóa nhóm gen link. A NST ở sinh vật nhân thực có thực chất là ?Đột biến cấu trúc NST là ?Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làĐột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gồm có những dạng làKhi nói về đột biến lặp đoạn NST, phát biểu nào sau đây không đúng ?Khi nói về đột biến chuyển đoạn NST, phát biểu nào sau đây không đúng ?Ở người, mất đoạn NST số 22 gây raỞ lúa mạch, sự ngày càng tăng hoạt tính của enzim amilaza xảy ra doCấu trúc có đường kính nhỏ nhất của nhiễm sắc thể làDạng đột biến cấu trúc thường làm giảm số lượng gen trên một NST làKhi nói về đột biến cấu trúc NST, phát biểu nào sau đây đúng ?

Đáp án B

– I đúng, mất đoạn khi nào cũng gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với đột biến lặp đoạn .
– II sai vì đột biến hòn đảo đoạn chỉ xảy ra trên cùng một NST .
– III đúng đột biến mất đoạn thường làm giảm số lượng gen trên NST .

– IV đúng

Xem thêm: Phân biệt 8 biện pháp tu từ đã học và cách ghi nhớ

Vậy có 3 phát biểu đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận