‘dõng dạc’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” dõng dạc “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ dõng dạc, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ dõng dạc trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Nói to và dõng dạc.

2. Các biên tập viên phải có giọng đanh thép và dõng dạc.

3. Khi tôi gọi và có thể dõng dạc nói về chuyện đó.

Bạn đang đọc: ‘dõng dạc’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

4. Và câu trả lời, rất may, là một từ “Có” dõng dạc.

5. Đến phiên anh Jamie, anh dõng dạc trả lời: “Thưa thầy, Nhân Chứng Giê-hô-va”.

6. Tôi kể với anh ta tôi đang làm cái gì, và tôi nói với anh ta dõng dạc rằng,

7. Bằng giọng dõng dạc, Chúa Giê-su nói với thi hài: “Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy”.

8. Anh ấy rất cao lớn và dõng dạc tuyên bố : ” Tôi là màu của hoàng tộc và quyền lực .

9. Vậy thật hợp lý là thiên sứ ra lệnh với giọng dõng dạc: “HÃY KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ TÔN VINH NGÀI”!

Xem thêm: Top 120+ tin nhắn gửi yêu thương ngọt ngào, lãng mạn ghi điểm trong lòng đối phương

10. Đứng trước cử tọa 95 người, Gilbert dõng dạc trả lời “Ndiyo!”—tiếng Swahili có nghĩa là “Có!”—cho hai câu hỏi của anh diễn giả.

11. Nhưng em trai của thần, Ganesha, chỉ đi vòng quanh bố mẹ một vòng, hai vòng, ba vòng rồi dõng dạc ” Em thắng rồi “

12. Truyền thống này cho rằng mỗi năm vào Halloween, một tiếng nói dõng dạc báo trước tên của giáo dân sẽ chết vào năm sau.

13. Những câu nói tiếp theo của anh với Martin là vô cùng dõng dạc, tới mức thành kinh điển: “Tôi không biết họ đã từng làm thế nào.

14. Ngày 18 tháng 10 năm 2011, trong giai đoạn đầu của cuộc nội chiến, Obama dõng dạc tuyên bố “Assad phải ra đi”, vì chính nghĩa của người dân Syria.

15. Theo lời thuật của sách Mác về sự kiện này, Chúa Giê-su đã trả lời một cách dõng dạc: “Ta chính phải đó”. —Mác 14:62; cũng xem Ma-thi-ơ 26:25 và Mác 15:2.

Xem thêm: Định khoản thuế Giá trị giá tăng được khấu trừ-Tài khoản 133

16. Nhưng tất cả những lời cầu nguyện oai nghiêm ấy được cả hội chúng nghe thấy và đáp lại bằng một tiếng “A-men” dõng dạc có được Đức Chúa Trời của vũ trụ này nhậm không?

17. Nhưng Giô-suê và Ca-lép dõng dạc tuyên bố: “Nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ nầy mà ban cho; ấy là một xứ đượm sữa và mật.

18. Vì người Ai Cập lạc quan hơn so với nhiều năm trước đây, ít chia rẽ hơn nhiều ở những khu vực thế tục tôn giáo như chúng ta vẫn nghĩ và dõng dạc đòi hỏi nền dân chủ.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận