Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau: “Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có tính sẵn. Chẳng qua mươi ngày có thể đuổi được ngư - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Câu 1 : Đoạn văn trên trích trong văn bản : ” Hoàng Lê nhất thống chí ” của nhóm Ngô Gia Văn Phái ( Ngô Thì Chí, Ngô Thì Du, … )
Giải thích nhan đề : Ghi chép lại sự thống nhất quốc gia của nhà Lê .
Câu 2 : Đoạn trích là lời của vua Quang Trung nói với những tướng sĩ dưới quyền .

Trong hoàn cảnh quân Thanh kéo sang xâm lược nước ta

Bạn đang đọc: Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau: “Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có tính sẵn. Chẳng qua mươi ngày có thể đuổi được ngư

Nhận xét : Vua Quang Trung là người có tài khuyến khích quân sĩ chiến đấu vì nghĩa lơn ; không những thế còn là người có mưu lược cầm quân, có tầm nhìn trông rộng và tài tiên đoánchính xác của một nhà quân sự chiến lược có tài .
Câu 3 : Viết đoạn văn :

Hồi thứ 14 của tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí đã tái hiện chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung – Nguyễn Huệ. Hình ảnh vua Quang Trung hiện lên với những vẻ đẹp phi thường của một bậc đại tướng. Thông qua ngòi bút sinh động của nhóm tác giả họ Ngô, hình tượng người anh hùng dân tộc Quang Trung hiện lên vô cùng đẹp đẽ, phi thường. Đó là con người có hành động mạnh mẽ ,quyết đoán và có trí tuệ sáng suốt, sâu xa ,nhạy bén.Nghe tin giặc đánh chiếm đến tận Thăng Long ông không hề nao núng mà quyết định thân chinh cầm quân đi ngay. Trong vòng một tháng ông đã liên tiếp làm nên nhiều chiến công, ông thu phục lòng dân và có danh nghĩa ra Bắc dẹp giặc. Bên cạnh đó, Quang Trung – Nguyễn Huệ còn là một người có ý chí quyết thắng và tầm nhìn xa trông rộng.Mới khởi binh nhưng ông đã khẳng định được sự chiến thắng.Điều này Nguyễn Huệ đã khẳng định rằng ông thật sự là một tài năng quân sự ,một nhà mưu lược tài ba.Trong những cuộc chiến tranh phong kiến ở Việt Nam hiếm có một vị tướng nào tính toán thần tình và sâu xa đến vậy.Trong trận chiến với quân Thanh hình ảnh nhà vua hiện lên vô cùng oai phong, lẫm liệt! ông thân chinh cầm quân đóng vai trò là tổng chỉ huy chiến dịch thực sự “cưỡi voi đi đốc thúc” ,xông pha tên đạn.Dưới sự lãnh đạo tài tình của vị tổng chỉ huy áo vải quân Tây Sơn đã đánh trận thật lẫy lừng. Những chiến công lẫy lừng của Quang Trung là niềm tự hào lớn lao của cả dân tộc.

Xem thêm: Ảnh vú đẹp căng tròn xem BỎNG MẮT của các em gái còn trinh

Câu 4 : Phân tích cấu trúc ngữ pháp và gọi tên câu sau :
“ Chờ mười năm nữa, cho ta / được yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng bấy giờ nước giàu quân

CN          VN

Xem thêm: Bài Thơ Trưa Hè ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án Trọn Bộ

mạnh, thì ta / có sợ gì chúng ? ”
CN việt nam

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận