Định lý viet và ứng dụng giải 16 dạng bài tập quan trọng – https://thcsbevandan.edu.vn - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Định lý Viet là một kiến thức quan trọng ở bậc THCS mà bạn cần phải nhớ khi muốn học tốt toán. Không chỉ có trong bài kiểm tra, thi học kì mà còn xuất hiện nhiều trong đề thi học sinh giỏi, thi vào 10. Do đó, hôm nay ToanHoc.org gửi tới bạn nội dung định lý Viet thuận, định lý viet đảo, hệ thức viet và những ứng dụng của nó. Mời bạn theo dõi ngay sau đây

1. Định lý viet bậc 2

Định lý Viet thuận: Nếu x1, x2 là hai nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 ( với a ≠ 0) thì $left{ begin{array}{l} S = {x_1} + {x_2} = – frac{b}{a} P = {x_1}{x_2} = frac{c}{a} end{array} right.$

Định lý Viet đảo: Nếu có 2 số x1, x2 thỏa mãn $left{ begin{array}{l} {x_1} + {x_2} = S {x_1}{x_2} = P end{array} right.$ thì chúng là nghiệm của phương trình bậc 2 một ẩn: t2 – St + P = 0 (điều kiện để tồn tại 2 số x1, x2 là S2 – 4P ≥ 0)

Áp dụng: Nhờ định lý Viet, nếu đã biết một nghiệm của phương trình bậc 2 thì có thể suy ra nghiệm kia.

Bạn đang đọc: Định lý viet và ứng dụng giải 16 dạng bài tập quan trọng – https://thcsbevandan.edu.vn

Lưu ý: Trước khi áp dụng hệ thức Vi-ét cần tìm điều kiện để pt có hai nghiệm $left{ begin{array}{l} a ne 0 Delta ge 0 end{array} right.$

2. Các dạng bài tập định lý Viet

Dạng 1. Dựa định lý Viet để tính nhẩm nghiệm

Thường thì khi gặp bài toán giải phương trình bậc 2, nhiều bạn dùng ngay biệt thức Δ để suy ra các nghiệm x1, x2 ( nếu có ). Tuy nhiên dựa vào hệ thức Viet ta có một cách tính nhẩm nhanh hơn

dinh-ly-viet-toanhocorg-1-9972784

Ví dụ: Tìm nghiệm của phương trình sau

a ) ( $ sqrt 3 USD – 1 ) x2 – 4 x – ( $ sqrt 3 USD – 5 ) = 0
b ) ( m + 4 ) x2 – ( 2 m + 3 ) x + m – 1 = 0 với m ≠ 1
Lời giải
a ) ( $ sqrt 3 USD – 1 ) x2 – 4 x – ( $ sqrt 3 USD – 5 ) = 0
Ta thấy : a + b + c = ( $ sqrt 3 USD – 1 ) – 4 – ( ( $ sqrt 3 USD – 5 ) = 0 => PT có 2 nghiệm là x1 = 1 và x2 = $ frac { { – left ( { sqrt 3 – 5 } right ) } } { { sqrt 3 – 1 } } $
b ) ( m + 4 ) x2 – ( 2 m + 3 ) x + m – 1 = 0 với m ≠ 1
Ta thấy a – b + c = ( m + 3 ) – ( 2 m + 3 ) + ( m – 1 ) = 0 => PT có 2 nghiệm là x1 = – 1 và x2 = $ frac { { – left ( { m – 1 } right ) } } { { m + 4 } } = frac { { 1 – m } } { { m + 4 } } $

Nhận xét: Qua ví dụ thứ 2, bạn đồng ý với mình rằng phương pháp này giúp giải pt đặc biệt trở nên siêu nhanh!

Dạng 2. Tính giá trị của biểu thức giữa các nghiệm

Nếu ax2 + bx + c = 0 ( với a ≠ 0 ) có hai nghiệm x1, x2 thì ta hoàn toàn có thể biểu lộ các biểu thức đối xứng giữa các nghiệm theo S = x1 + x2 và P = x1. x2 .

Ví dụ:

dinh-ly-viet-toanhocorg-2-9127302

Chú ý: Khi tính giá trị của một biểu thức giữa các nghiệm thông thường ta biến đổi sao cho trong biểu thức đó xuất hiện tổng và tích các nghiệm rồi áp dụng định lý Vi-ét để giải.

Dạng 3. Tìm hai số khi biết tổng và tích

Dựa vào định lý Viet hòn đảo, ta có :

dinh-ly-viet-toanhocorg-3-1890458

Ví dụ: Tính các kích thước của hình chữ nhật ABCD. Biết diện tích và chu vi của nó theo thứ tự là 2a2 và 6a .

Lời giải
Gọi các size của hình chữ nhật là x, y với x, y > 0

dinh-ly-viet-toanhocorg-4-3427693

Dạng 4. Phân tích tam thức bâc hai thành nhân tử

Giả sử ax2 + bx + c = 0 ( với a ≠ 0 ) có Δ ≥ 0

dinh-ly-viet-toanhocorg-5-5508765

Ví dụ: Phân tích 3×2 + 5x – 8 thành nhân tử

Giải
Nhận xét : 3×2 + 5 x – 8 = 0 có a + b + c = 3 + 5 – 8 = 0 => có 2 nghiệm là x1 = 1 và x2 = $ frac { c } { a } = frac { { – 8 } } { 3 } = – frac { 8 } { 3 } $
Khi này tam thức 3×2 + 5 x – 8 = ( x – 1 ) ( x + $ frac { 8 } { 3 } $ )

Dạng 5. Tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc 2 có một nghiệm x = x1 cho trước. Tìm nghiệm thứ hai

Tìm điều kiện kèm theo để phương trình có nghiệm x = x1 cho trước ta hoàn toàn có thể làm theo 1 trong 2 cách sau

Cách 1:

 • Bước 1: Tìm điều kiện để phương trình có hai nghiệm Δ ≥ 0 (Δ ≥ 0 ) (*)
 • Bước 2: Thay x = x1 vào phương trình đã cho tìm giá trị của tham số
 • Bước 3: Đối chiếu giá trị vừa tìm được với điều kiện (*) để kết luận

Cách 2:

 • Bước 1. Thay x = x1 vào phương trình đã cho tìm được giá trị của tham số.
 • Bước 2. Thay giá trị tìm được của tham số vào phương trình và giải phương trình

Nếu sau khi thay giá trị của tham số vào phương trình đã cho mà có Δ

 • Cách 1: Thay giá trị của tham số tìm được vào phương trình rồi giải phương trình.
 • Cách 2: Thay giá trị của tham số tìm được vào công thức tổng 2 nghiệm để tìm nghiệm thứ hai.
 • Cách 3: Thay giá trị của tham số tìm được vào công thức tích hai nghiệm để tìm nghiệm thứ hai.
 • Ví dụ: Với giá trị nào của k thì:

  a ) Phương trình 2×2 + kx – 10 = 0 có một nghiệm x = 2. Tìm nghiệm kia
  b ) Phương trình ( k – 5 ) x2 – ( k – 2 ) x + 2 k = 0 có một nghiệm x = – 2. Tìm nghiệm kia
  c ) Phương trình kx2 – kx – 72 có một nghiệm x = – 3. Tìm nghiệm kia ?
  Lời giải

  dinh-ly-viet-toanhocorg-6-4840621

  Dạng 6. Xác định tham số để các nghiệm của phương trình bậc 2 thỏa mãn hệ một điều kiện cho trước.

  “ Điều kiện cho trước ” ở đây hoàn toàn có thể là các nghiệm của phương trình bậc hai thỏa mãn nhu cầu một đẳng thức hoặc bất đẳng thức hoặc để một biểu thức của các nghiệm của phương trình bậc hai đạt gtln, gtnn v.v … .

  dinh-ly-viet-toanhocorg-7-9017512

  Chú ý: Sau khi tìm được tham số ta phải đối chiếu với điều kiện phương trình có nghiệm.

  Ví dụ: Cho phương trình: x2 – 6x + m = 0. Tính giá trị của m biết phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn điều kiện: x1 – x2 = 4

  Lời giải

  dinh-ly-viet-toanhocorg-8-1342576

  Dạng 7. Lập phương trình bậc trình bậc hai một ẩn khi biết hai nghiệm của nó hoặc hai nghiệm có liên quan tới hai nghiệm của một phương trình đã cho

  Để lập phương trình bậc hai khi biết hai nghiệm là α và β ta cần phải tính α + β và α. β, vận dụng định lý vi-ét hòn đảo ta có phương trình cần lập là :
  x2 – ( α + β ) x + α. β = 0

  Ví dụ: Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình x2 – 7x + 3 = 0.Hãy lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là 2×1 – x2 và 2×2 – x1.

  Lời giải

  dinh-ly-viet-toanhocorg-10-1206873

  Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

  Dạng 8. Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm của phương trình bậc hai không phụ thuộc vào tham số

  Để tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm không nhờ vào váo tham số trong phương trình bậc 2 ta làm như sau

  dinh-ly-viet-toanhocorg-11-4675664

  Ví dụ: Cho phương trình 8×2 – 4(m – 2)x + m(m – 4) = 0. Định m để phương trình có hai nghiệm x1, x2. Tìm hệ thức giữa hai nghiệm độc lập với m, suy ra vị trí của các nghiệm với hai số – 1 và 1.

  Lời giải
  Phương trình đã cho là phương trình bậc 2 có

  dinh-ly-viet-toanhocorg-12-8734195

  Dạng 9. Chứng minh hệ thức giữa các nghiệm của phương trình bậc 2 hoặc hai phương trình bậc 2

  Ví dụ: Chứng minh rằng nếu a1, a2 là các nghiệm của phương trình x2 + px + 1 = 0 và b1, b2 là các nghiệm của phương trình x2 + qx + 1 = 0 thì

  ( a1 – b1 ) ( a2 – b1 ) ( a1 + b2 ) ( a2 + b2 ) = q2 – p2 .
  Lời giải

  dinh-ly-viet-toanhocorg-14-9406189

  Dạng 10. xét dấu các nghiêm của phương trình bậc 2, so sánh nghiệm của phương trình bậc 2 với một số cho trước

  Sử dụng định lý vi-ét ta hoàn toàn có thể xét dấu các nghiệm của phương trình bậc 2 : ax2 + bx + c = 0 ( với a ≠ 0 ) dựa trên các tác dụng sau :

  dinh-ly-viet-toanhocorg-15-8011693

  Ngoài ra vận dụng định lý Vi-ét ta hoàn toàn có thể so sánh được nghiệm của phương trình bậc 2 với 1 số ít cho trước .

  Ví dụ: Cho phương trình x2 – (2m + 3)x + m2 + 3m + 2 = 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm đối nhau

  Lời giải

  dinh-ly-viet-toanhocorg-16-6390477

  Dạng 11. Nghiệm chung của hai hay nhiều phương trình, hai phương trình tương đương

  Ví dụ: Xác định m để hai phương trình sau tương đương với nhau:

  x2 + 2x – m = 0 (1)
  2×2 + mx + 1 = 0 (2)

  Lời giải

  dinh-ly-viet-toanhocorg-17-8917193

  Dạng 12. Ứng dụng của định lý vi-ét vào giải các bài toán số học

  Ví dụ: Tìm các số nguyên dương x, y thỏa mãn phương trình x3 + y3 + 1 = 3xy

  Lời giải

  dinh-ly-viet-toanhocorg-18-9662167

  Dạng 13. Ứng dụng của định lý vi-ét vào giải phương trình, hệ phương trình

  Ví dụ: Giải phương trình $sqrt {1 – x} + sqrt {4 + x} = 3$

  Lời giải

  dinh-ly-viet-toanhocorg-19-8025847

  Dạng 14. Ứng dụng của định lý Viet vào các bài toán chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức, tìm gtln, gtnn

  Học sinh đã được làm quen với bất đẳng thức Cô-si, tuy nhiên ta hoàn toàn có thể chứng tỏ bất đẳng thức này dựa vào định lý Vi-ét :
  Giả sử x1 + x2 = S không đổi, còn P = x1. x2 biến hóa. Từ điều kiện kèm theo
  S2 ≥ 4P => $ P le frac { { { S ^ 2 } } } { 4 } Rightarrow MaxP = frac { { { S ^ 2 } } } { 4 } Leftrightarrow { x_1 } = { x_2 } = frac { S } { 2 } $
  Vậy nếu hai số có tổng không đổi thì tích hai số đó lớn nhất khi hai số đó bằng nhau
  Giả sử x1 > 0, x2 > 0 và x1x2 = P không đổi còn x1 + x2 = S đổi khác. Từ điều kiện kèm theo
  USD begin { array } { l } { S ^ 2 } – 4P ge 0 Rightarrow left ( { S – 2 sqrt P } right ) left ( { S + 2 sqrt P } right ) ge 0 S – 2 sqrt P ge 0 Rightarrow S ge 2 sqrt P end { array } $
  Vậy USD S = 2 sqrt P Leftrightarrow { x_1 } = { x_2 } = sqrt P $
  Vậy hai số dương có tích không đổi thì tổng của hai số đó nhỏ nhất khi hai số đó bằng nhau

  Ví dụ: Biết rằng các số x, y thỏa mãn điều kiện x + y = 2. Hãy tìm GTNN của F = x3 + y3

  Lời giải

  Nhận xét: để giải bài toán trên có rất nhiều cách giải như biến đổi biểu thức F chỉ có một biến, đổi biến số. Tuy nhiên vận dung định lý Viet cho ta một cách giải mới như sau:

  dinh-ly-viet-toanhocorg-20-6898214

  Dạng 15. Vận dung định lý Viet trong mặt phẳng tọa độ

  Vận dung định lý Viet ta hoàn toàn có thể giải 1 số ít dạng toán trong mặt phẳng tọa độ như khảo sát hàm số, viết phương trình đường thẳng, xét vị trí tương đối của đường thẳng và parabol

  Ví dụ: Cho (P): y = – x2 và đường thẳng (D) có hệ số góc là a đi qua điểm M( – 1; – 2).

  a ) Chứng minh rằng với mọi giá trị của a thì ( D ) luôn cắt ( P. ) tại hai điểm phân biệt A và B
  b ) Xác định a để A, B nằm về hai phía trục tung
  Lời giải

  dinh-ly-viet-toanhocorg-21-1296718

  Dạng 16. Ứng dụng của định lý Viet trong các bài toán hình học

  Ta đã biết một trong những giải pháp giải các bài toán hình học là “ chiêu thức đai số ”, giải pháp này vận dụng rất có hiệu suất cao trong các dạng bài tập tính độ dài đoạn thẳng, một số ít bài toán cực trị hình học. tích hợp với đinh lý Viet sẽ cho ta những giải thuật hay và mê hoặc .

  Ví dụ: Cho hình vuông ABCD có cạnh là a và hai điểm M, N theo thứ tự chuyển động trên cạnh BC và CD sao cho  $widehat {MAN} = {45^0}.$. Tìm GTNN và GTLN của diện tích tam giác ΔAMN

  Lời giải

  dinh-ly-viet-toanhocorg-22-9821068

  Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

  File bài tập có lời giải

  Source: https://thcsbevandan.edu.vn
  Category : Phương pháp học tập

  Bình luận