Định luật bảo toàn nguyên tố là gì? Phương pháp bảo toàn trong hóa học - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Trong bài viết dưới đây, điện máy Sharp Nước Ta sẽ san sẻ định nghĩa định luật bảo toàn nguyên tố là gì ? Cũng như giải pháp bảo toàn nguyên tố trong hóa học kèm theo những dạng bài tập thường gặp có giải thuật cụ thể để những bạn cùng tìm hiểu thêm

Định luật bảo toàn nguyên tố là gì?

Định nghĩa định luật bảo toàn nguyên tố là những nguyên tố trong những hợp chất luôn được bảo toàn không mất đi mà chuyển từ hợp chất tham gia sang mẫu sản phẩm của nó .
Trong những phản ứng hóa học thường thì, những nguyên tố luôn được bảo toàn như vậy có nghĩa : Tổng số mol nguyên tử của một nguyên tố X bất kể trước và sau phản ứng luôn bằng nhau .

Mở rộng: Tổng khối lượng các nguyên tố tạo thành hợp chất bằng khối lượng của hợp chất đó.

Bạn đang đọc: Định luật bảo toàn nguyên tố là gì? Phương pháp bảo toàn trong hóa học

Phương pháp bảo toàn nguyên tố trong hóa học

Trong phản ứng hóa học, tổng số khối lượng của một nguyên tố trước phản ứng bằng tổng số khối lượng nguyên tố đó sau phản ứng .
Đối với bài toán hỗn hợp gồm có nhiều chất xảy ra theo nhiều quy trình khác nhau mà đề bài chỉ cho những dữ kiện tương quan đến chất tiên phong và chất sau cuối ta lập sơ đồ sau đó thống kê giám sát theo sơ đồ ( bỏ lỡ những phản ứng trung gian ) .
Khi vận dụng định luật bảo toàn nguyên tố ta chỉ cần viết sơ đồ phản ứng, không cần cân đối phương trình hóa học .

Lưu ý:

Hạn chế viết phương trình phản ứng mà viết sơ đồ phản ứng trình diễn sự đổi khác của nguyên tố đang cần chăm sóc
Từ số mol của nguyên tố tất cả chúng ta chăm sóc sẽ tính ra được số mol của những chất
Số mol nguyên tố trong hợp chất bằng số nguyên tử của nguyên tố đó trong hợp chất nhân với số mol hợp chất chứa nguyên tố đó
Giả sử ta có hợp chất AxBy có số mol là a ( mol ) .
Khi đó số mol nguyên tố A và B trong hợp chất là :

dinh-luat-bao-toan-nguyen-to-6759975

Tham khảo thêm:

Các dạng bài tập về định luật bảo toàn nguyên tố thường gặp

Hầu hết tổng thể những dạng bài tập đều hoàn toàn có thể sử dụng giải pháp bảo toàn nguyên tố, đặc biệt quan trọng là những dạng bài hỗn hợp nhiều chất, xảy ra biến hóa phức tạp. Dưới đây là một số dạng bài tập điển hình như :

Dạng 1: Từ nhiều chất ban đầu tạo thành một sản phẩm

Từ dữ kiện đề bài ⇒ số mol của nguyên tố X trong những chất bắt đầu ⇒ tổng số mol trong loại sản phẩm ⇒ số mol mẫu sản phẩm
Hỗn hợp sắt kẽm kim loại và oxit sắt kẽm kim loại → hiđroxit sắt kẽm kim loại → oxit
Al và Al2O3 + những oxit sắt → hỗn hợp rắn → hyđroxit → Al2O3 + Fe2O3

dinh-luat-bao-toan-nguyen-to-1-7594652

Ví dụ 1 : Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp Mg và Fe trong khí O2, thu được 5,92 gam hỗn hợp X chỉ gồm những oxit. Hòa tan trọn vẹn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 6 gam chất rắn. Mặt khác cho Y tính năng với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
Lời giải

dinh-luat-bao-toan-nguyen-to-6-5437639

+ Tương tự như trên ta cần phải tính được nAg, nung Z thu được oxit có m = 6 g > mX ( 5,92 g )
⇒ Trong X phải có FeO ,
Do đó khối lượng O dùng để oxi hóa Fe2 + trong X thành Fe3 + là :

dinh-luat-bao-toan-nguyen-to-7-3999623

Ví dụ 2 : Một hỗn hợp A gồm anđehit acrylic và một anđehit no, đơn chức X. Đốt cháy trọn vẹn 3,44 gam hỗn hợp trên cần vừa hết 4,592 lít khí oxi ( đktc ). Cho hàng loạt mẫu sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch Ca ( OH ) 2 dư, thu được 17 gam kết tủa. Công thức cấu trúc của X là :
Lời giải
Trước hết ta tính được toàn bộ những gì hoàn toàn có thể tính được ngay :

dinh-luat-bao-toan-nguyen-to-8-4206646

Anđehit đơn chức ⇒ do đó nA = nO ( trong A )
+ Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố O, ta được :
nO ( trong A ) + 2 nO ( O2 ) = 2 nCO2 + nH2O
nO ( trong A ) = 2.0,17 + 0,14 – 0,205. 2 = 0,07 mol
⇒ nA = 0,07 mol

dinh-luat-bao-toan-nguyen-to-9-7792638

Vì anđehit acrylic CH2 = CH – CHO có phân tử khối là 56 nên suy ra được X + Vì X là anđehit no đơn chức nên có dạng CnH2nO ⇒ nCO2 = nH2O

Xem thêm: Ví dụ quần thể sinh vật là gì

Vì anđehit acrylic là anđehit có một nối đôi, đơn chức có công thức là C3H4O
nC3H4O = nCO2 – nH2O
Vậy nC3H4O = nCO2 – nH2O = 0,17 – 0,14 = 0,03 mol
Suy ra số mol của andehit X là
nX = nA – nC3H4O = 0,07 – 0,03 = 0,04 mol
Gọi X là khối lượng phân tử của andehit X thì :
mA = 56.0,03 + 0,04. X = 3,44
⇒ X = 44 ⇒ X là CH3CHO

Dạng 2: Từ một chất ban đầu tạo thành hỗn hợp nhiều sản phẩm

Từ dữ kiện đề bài ⇒ Tổng số mol bắt đầu, số mol của những hợp phần đã cho ⇒ số mol chất cần xác lập

dinh-luat-bao-toan-nguyen-to-2-5827055

Mặc dù có những đổi khác hóa học xảy ra trong quy trình cracking và Y thường là hỗn hợp phúc tạp ( hoàn toàn có thể có H2 ), do phản ứng cracking xảy ra theo nhiều hương, với hiệu suất H dinh-luat-bao-toan-nguyen-to-3-9411697

Ví dụ 1 : Đốt cháy 9,8 gam bột Fe trong không khí thu được hỗn hớp rắn X gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Để toàn tan X cần dùng vừa hết 500 ml dung dịch HNO3 1,6 M, thu được V lít khí NO ( mẫu sản phẩm khử duy nhất do ở đktc ) Tìm giá trị của V
Lời giải

dinh-luat-bao-toan-nguyen-to-5-4118914

Dạng 3: Từ nhiều chất ban đầu tạo thành nhiều sản phẩm

Đối với dạng bài này không cần thiết phải tìm chính xác số mol của từng chất, chỉ quan tâm: dinh-luat-bao-toan-nguyen-to-4-8252665( chỉ quan tâm đến tổng số mol của các nguyên tố trước và sau phản ứng)

Ví dụ : Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe ( OH ) 2, Fe ( OH ) 3 trong dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch Y và khí NO ( loại sản phẩm khử duy nhất, đktc ). Cô cạn dung dịch Y và lấy chất rắn thu được nung đến khối lượng không đổi thu được 30,4 gam chất rắn khan. Nếu cho 11,2 gam Fe vào dung dịch Y thu được dung dịch Z và p gam chất rắn không tan. p có giá trị bằng bao nhiêu ?
Lời giải
Bảo toàn nguyên tố Oxi :

dinh-luat-bao-toan-nguyen-to-10-6999714

Ví dụ 2 : Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol hỗn hợp gồm một ancol và một axit đơn chức có cùng số nguyên tố cacbon cần dùng 0,45 mol O2, thu được 0,4 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Phần trăm khối lượng của axit trong hỗn hợp trên là :
A. 46,5 % B. 32 % C. 50 % D. 49,18 %
Lời giải

dinh-luat-bao-toan-nguyen-to-11-1486812

Hy vọng với những kỹ năng và kiến thức về định luật bảo toàn nguyên tố mà chúng tôi vừa san sẻ phía trên hoàn toàn có thể giúp những bạn vận dụng vào làm bài tập nhé

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

2/5 – ( 2 bầu chọn )

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận