Điều nào sau đây nói về hướng tiến hóa về sinh sản của động vật? A. Từ sinh sản vô… - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
I. KHÁI NIỆM
1. Khái niệm
– Sinh sản hữu tính ở động vật là hình thức sinh sản có sự phối hợp giữa giao tử đực ( tinh trùng ) và giao tử cái ( trứng ) tạo thành hợp tử, hợp tử tăng trưởng thành phôi, phôi tăng trưởng thàn khung hình mới .

2. Đặc điểm

Bạn đang đọc: Điều nào sau đây nói về hướng tiến hóa về sinh sản của động vật? A. Từ sinh sản vô…

– Ưu điểm : Có sự tổng hợp vật chất di truyền → Tạo ra thế hệ con cháu phong phú về mặt di truyền, tạo nên nguồn biến dị nhiều mẫu mã cho tinh lọc tự nhiên, do vậy làm tăng năng lực sống sót của quần thể trong điều kiện kèm theo môi trường tự nhiên biến hóa .
– Nhược điểm :
+ Sử dụng nguồn nguyên vật liệu lớn để duy trì số lượng lớn con đực không trực tiếp đẻ con .
+ Trong trường hợp tỷ lệ quần thể thấp, những thành viên khó hoàn toàn có thể gặp gỡ nhau để giao phối .
+ Con non được hình thành từ hợp tử phải trải qua nhiều tiến trình phức tạp và dễ bị tử trận trước ảnh hưởng tác động của thiên nhiên và môi trường .
+ Các thành viên cái gặp bất lợi khi mang thai, sinh đẻ .
II. QUÁ TRÌNH SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT .
– Sinh sản hữu tính ở hầu hết những loài động vật là một quy trình gồm có 3 quy trình tiến độ tiếp nối đuôi nhau nhau :
+ Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng .
+ Giai đoạn thụ tinh ( giao tử đực phối hợp với giao tử cái tạo thành hợp tử ) .
+ Giai đoạn tăng trưởng phôi hình thành khung hình mới .

anh-45-s11-1639646412-6272332

– Dựa vào năng lực sinh giao tử, động vật được phân biệt thành : động vật đơn tính và động vật lưỡng tính .
+ Động vật đơn tính là động vật mà trên mỗi thành viên chỉ có cơ quan sinh dục đực hoặc cơ quan sinh dục cái, nghĩa là con đực, con cháu riêng không liên quan gì đến nhau .
+ Động vật lưỡng tính là trên mỗi thành viên có cả cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái nhưng chúng không thụ tinh trên cùng một khung hình mà thụ tinh chéo .
III. CÁC HÌNH THỨC THỤ TINH
1. Thụ tinh ngoài
– Đại diện : Thường gặp ở những loài cá, lưỡng cư, …
– Cơ chế : Trứng gặp tinh trùng và thụ tinh bên ngoài khung hình con cháu ( con cháu đẻ trứng vào thiên nhiên và môi trường nước còn con đực xuất tinh dịch lên trứng để thụ tinh ) .

anh-451-s11-1639646450-3563313

– Đặc điểm : Hiệu quả thụ tinh thấp ( trứng và tinh trùng bị tác động ảnh hưởng nhiều bởi tác động ảnh hưởng bất lợi của thiên nhiên và môi trường ) .

2. Thụ tinh trong

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

– Đại diện : Hầu hết những động vật ở cạn từ động vật bậc thấp đến động vật bậc cao như giun đốt, côn trùng nhỏ, bò sát, chim, thú, …
– Cơ chế : Trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở trong cơ quan sinh dục của con cháu, cần có sự giao phối giữa con đực và con cháu .

anh-452-s11-1639646492-8996001

– Đặc điểm : Hiệu quả thụ tinh cao ( tinh trùng dễ gặp trứng ; hợp tử được bảo vệ bảo đảm an toàn ) .
IV. ĐẺ TRỨNG VÀ ĐẺ CON
1. Đẻ trứng
– Đại diện : Đa số côn trùng nhỏ và nhiều động vật sống ở nước và thường đẻ trứng ( cá, ếch nhái, bò sát, chim, … ) .

anh-453-s11-1639646520-8826999

– Đặc điểm :
+ Trứng hoàn toàn có thể được thụ tinh trước khi đẻ ( bò sát, chim, côn trùng nhỏ ) hoặc thụ tinh ngoài sau khi đẻ ( cá, ếch nhái ) .
+ Hợp tử tăng trưởng nhờ khối dinh dưỡng cố định và thắt chặt ( noãn hoàng ) trong trứng .
+ Trứng được thụ tinh sẽ nở ra con non .
2. Đẻ trứng thai
– Đại diện : cá kiếm, cá mập trắng .

anh-454-s11-1639646550-2457259

– Đặc điểm :
+ Hợp tử tăng trưởng nhờ khối din dưỡng cố định và thắt chặt ( noãn hoàng ) trong trứng .
+ Động vật đẻ trứng nhưng trứng được giữ trong tử cung của con cháu và nở thành con non trước khi ra khỏi tử cung .
3. Đẻ con
– Đại diện : Thường gặp ở thú ( trừ những loài thú đơn huyệt như thú mỏ vịt ) .

– Đặc điểm:

Xem thêm: este – Wiktionary

+ Trứng rất bé được thụ tinh và tăng trưởng bên trong dạ con .
+ Phôi được bảo vệ và thu nhận chất dinh dưỡng từ máu của mẹ trải qua nhau thai .
+ Con non sau khi tăng trưởng hoàn hảo sẽ được đẩy khỏi tử cung của mẹ .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận