Diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần hình nón chuẩn 100% - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ tới bạn đọc diện tích xung quanh hình nóndiện tích toàn phần hình nón để các bạn có thể vận dụng làm các bài tập. Các bạn cùng tham khảo nhé

dien-tich-hinh-non-6390083

Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Diện tích xung quang khối nón bằng tích của nửa đường kính đáy hình nón, đường sinh hình nón và hằng số pi

Sxq = πrl

Bạn đang đọc: Diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần hình nón chuẩn 100%

Trong đó :

  • Sxq: là diện tích xung quanh
  • π: là hằng số Pi = 3,14
  • r: Bán kính vòng tròn đấy hình nón
  • l: đường sinh của hình nón

Công thức tính diện tích quy hoạnh toàn phần khối nón

Diện tích toàn phần khối nón bằng diện tích quy hoạnh xung quang hình nón cộng với diện tích quy hoạnh dưới mặt đáy hình nón .

Stp = πrl + πr2

Trong đó :

  • Stp: là diện tích toàn phần hình nón
  • π: là hằng số Pi = 3,14
  • r: Bán kính vòng tròn
  • l: đường sinh

Tham khảo thêm

Bài tập diện tích hình thoi

Ví dụ 1 : Cho hình nón có nửa đường kính đáy R = 3, chiều cao h = 4. Tìm Sxq hình thoi
Lời giải :
Độ dài đường sinh l = √ R2 + h2 = √ 32 + 42 = 5
Vậy diện tích quy hoạnh xung quanh là
Sxq = πRl = 3.5. π = 15 π cm2
Ví dụ 2 : Cho một hình nón bất kể có đáy là tâm O và đỉnh A. Bán kính r nối từ tâm đáy hình nón tới một cạnh đáy bất kể của hình nón dài 6 cm, chiều dài đường sinh nối từ đỉnh A xuống một điểm bất kể trên đáy dài 8 cm. Hỏi Sxq hình nón bằng bao nhiêu ?
Áp dụng công thức : Sxq = π. r. l = π x 8 x 6 = 48 π ( cm ) ² .
Ví dụ 3 : Cho một hình nón bất kể có đáy là tâm O và đỉnh A. Bán kính r nối từ tâm đáy hình nón tới một cạnh đáy bất kể của hình nón dài 5 cm. Hỏi diện tích quy hoạnh toàn phần của hình nón bằng bao nhiêu, biết chiều dài đường sinh nối từ đỉnh A xuống một điểm bất kể trên đáy dài 7 cm .
Hướng dẫn giải :
Áp dụng công thức : Stp = π. r. l + π. r² = π x 5 x 7 + π x 5 ² = 60 π ( cm ) ² .
Ví dụ 4 : Cho hình nón tròn xoay có đỉnh là S ; O là tâm của đường tròn đáy, đường sinh bằng a √ 2 và góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng 600. Tính Sxq của hình nón

dien-tich-hinh-non-1-3111531

Lời giải
Gọi A là một điểm thuộc đường tròn đáy hình nón .

Theo giải thiết ta có đường sinh SA = a√2 và góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy là
góc SAO = 600 .

Trong tam giác vuôn SAO, ta có :

dien-tich-hinh-non-2-6751851

Diện tích xung quanh hình nón là :

Sxq = πRl = π.a√2/2.a√2 = πR2

Xem thêm: Ví dụ quần thể sinh vật là gì

Ví dụ 5 : Cắt hình nón ( N ) bằng một mặt phẳng đi qua trục của hình nón được thiết diện là một tam giác vuông cân có diện tích quy hoạnh bằng 3 a2. Diện tích xung quanh của ( N ) là :

dien-tich-hinh-non-3-9701099

Do cắt hình nón ( N ) bằng một mặt phẳng đi qua trục của hình nón nên thiết diện qua trục là mặt phẳng ( SAB ) – với AB là đường kính của đường tròn đáy .
Theo giả thiết tam giác SAB là tam giác vuông cân tại S và có diện tích quy hoạnh 3 a2 nên
SABC = Tính diện tích quy hoạnh xung quanh, diện tích quy hoạnh toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón cực hay SA2 = 3 a2 ⇒ SA = √ 6 a
Khi đó, độ dài đường sinh của hình nón là
l = SA = √ 6 a

Do tam giác SAB là tam giác vuông cân tại S nên
AB = SA.√2 = √6a.√2 = 2√3a

Suy ra, đường cao của hình nón là :
h = SO = AB / 2 = √ 3 a
Bán kính đường tròn đáy là R = AB / 2 = a √ 3 .
Diện tích xung quanh của ( N ) là :
Sxq = π. R.l = π. a √ 3. a. √ 6 = 3 √ 2 πa2
Bên trên chính là hàng loạt công thức tính diện tích quy hoạnh xung quanh và diện tích quy hoạnh toàn phần hình nón mà chúng tôi vừa san sẻ hoàn toàn có thể giúp bạn vận dụng giải nhanh những bài tập nhé

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

Đánh giá bài viết

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận