Điện thế, Hiệu Điện Thế, Vật lý lớp 11 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

2021 – 04-29 T14 : 31 : 41-04 : 00

Bạn đang đọc: Điện thế, Hiệu Điện Thế, Vật lý lớp 11

https://thcsbevandan.edu.vn/tai-lieu/vat-ly-11/dien-the-hieu-dien-the-vat-ly-lop-11-1856.htmlhttps://thcsbevandan.edu.vn/uploads/tai-lieu/vatly/vat-ly-11.jpg

https://thcsbevandan.edu.vn/uploads/thi-online.png

Điện thế, Hiệu Điện Thế, Vật lý lớp 11, lý thuyết điện thế – hiệu điện thế, lý thuyết điện the – hiệu điện the, Công thức tính hiệu điện the lớp 11, Bài 6 lý 11, Vật lý 11 Bài 7, Vật lý 11 Bài 8, Công thức hiệu điện thế lớp 11, Vật lý 11 Bài 5 lý thuyết, lý thuyết điện thế – hiệu điện thế, Điện thế, hiệu điện thế là gì, Công của lực điện thực hiện khi điện tích q dịch chuyển từ M đến N, Hiệu điện thế lý thuyết, Chuyên đề 5 điện thế – hiệu điện thế, Bài giảng điện the – Hiệu điện the lớp 11, Công thức tính hiệu điện thế, Bài tập lý 11 điện thế – hiệu điện thế, Hiệu điện thế VIETJACK, Điện thế – Hiệu điện thế, Hiệu điện thế lý thuyết, Hiệu điện thế là gì, Khái niệm điện thế, Công thức tính hiệu điện thế lớp 7, Cường độ dòng điện và hiệu điện thế là gì, Hiệu điện the có âm không 

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐIỆN THẾ – HIỆU ĐIỆN THẾ

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Khi một điện tích dương q di dời trong điện trường đều có cường độ E ( từ M đến N ) thì công mà lực điện công dụng lên q có biểu thức : A = qEd

d=overline{{M}'{N}'} với {M}’ và {N}’ lần lượt là hình chiếu của M,,,N  lên một trục trùng với một đường sức bất kì.Trong đó : với { M } ‘ và { N } ‘ lần lượt là hình chiếu củalên một trục trùng với một đường sức bất kể .
image_126-7899829

Ví dụ, trong hình vẽ bên, d = MH .

Nếu A > 0 thì lực điện sinh công dương, A

2. Công A của lực điện tác dụng lên một điện tích chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường mà không phụ thuộc vào hình dạng đường đi. Do đó người ta nói điện trường là một trường thế.

Tính chất này cũng đúng cho điện trường bất kể ( không đều ). Tuy nhiên, công thức tính công sẽ khác .

3. Thế năng của điện tích q tại một điểm M trong điện trường tỉ lệ với độ lớn của điện tích q

{{W}_{M}}={{A}_{Minfty }}=q{{V}_{M}}

{{A}_{Minfty }} là công của điện trường trong sự dịch chuyển của điện tích q từ điểm M đến vô cực (mốc để tính thế năng).là công của điện trường trong sự di dời của điện tích q từ điểm M đến vô cực ( mốc để tính thế năng ) .
{{V}_{M}}=frac{{{W}_{M}}}{q}=frac{{{A}_{Minfty }}}{q}4. Điện thế tại điểm M trong điện trường được xác lập bởi

Trong đó công A có đơn vị chức năng ( J ), điện tích q ( C ) và điện thế ( V ) .

{{U}_{MN}}  giữa hai điểm M và N là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của diện trường trong sự di chuyển của điện tích q từ M đến N.5. Hiệu điện thếgiữa hai điểm M và N là đại lượng đặc trưng cho năng lực sinh công của diện trường trong sự vận động và di chuyển của điện tích q từ M đến N .

6. Đơn vị đo điện thế, hiệu điện thế là Vôn ( V ) .

DẠNG 1. Công của các lực tác dụng khi điện tích di chuyển

1. Phương pháp

– Công mà ta đề cập ở đây là công của lực điện hay công của điện trường. Công này hoàn toàn có thể có giá trị dương hay âm .

– Có thể vận dụng định lý động năng cho hoạt động của điện tích. Nếu ngoài lực điện còn có những lực khác tính năng lên điện tích thì công tổng số của tổng thể những lực công dụng lên điện tích bằng độ tăng động năng của vật mang điện tích .

– Nếu vật mang điện hoạt động đều thì công tổng số bằng không. Công của lực điện và công của những lực khác sẽ có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu .

{A}'=-A

– Nếu chỉ có lực điện công dụng lên điện tích thì công của lực điện bằng độ tăng động năng của vật mang điện tích .

{{A}_{MN}}=q{{U}_{MN}}=frac{mv_{N}^{2}}{2}-frac{mv_{M}^{2}}{2}

Với m là khối lượng của vật mang điện tích q .

– Công của lực điện công dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào vào hình dạng đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường. Do đó, với một đường cong kín thì điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, nên công của lực điện trong trường hợp này bằng không .

Tóm lại, ta cần nhớ những công thức sau :

– Công của lực điện : A = qEd = qU

– Công của lực ngoài :
{{A}_{MN}}=q{{U}_{MN}}=frac{1}{2}mv_{N}^{2}-frac{1}{2}mv_{M}^{2}– Định lý động năng :
{{U}_{MN}}– Biểu thức hiệu điện thế :
{{U}_{MN}}– Hệ thức liên hệ giữa cường độ điện trường hiệu điện thế trong điện trường đều :
left( d>0 right)” src=”https://latex.codecogs.com/gif.latex?%5Cleft%28%20d%3E0%20%5Cright%29″/>  khi <img alt=, d mang giá trị âm left( d<0 right) khi overrightarrow{MN}uparrow downarrow overrightarrow{E}. Trong đó : M, N là hai điểm trên 1 đường sức, d là khoảng cách giữa hai điểm MN và d mang giá trị dươngkhi, d mang giá trị âm
{{U}_{MN}} , trong đó alpha =left( overrightarrow{MN},overrightarrow{E} right).Nếu M, N không nằm trên đường sức, khi đó công thức tính hiệu điện thế sẽ là :, trong đó

STUDY TIP

Công thức

A = qEd

 chỉ áp dụng được cho trường hợp điện tích di chuyển trong điện trường đều.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Một điện tích điểm q=-{{4.10}^{-8}}C  di chuyển dọc theo chu vi của một tam giác MNP, vuông tại P, trong điện trường đều, có cường độ 200 V/m. Cạnh  MN=10cm,,,overrightarrow{MN}uparrow uparrow overrightarrow{E},,,NP=8cm. Môi trường là không khí. Tính công của lực điện trong các dịch chuyển sau của q:Một điện tích điểmdi chuyển dọc theo chu vi của một tam giác MNP, vuông tại P., trong điện trường đều, có cường độ 200 V / m. Cạnh. Môi trường là không khí. Tính công của lực điện trong những di dời sau của q :
Mto N.a ) Từ
A. -{{8.10}^{-7}}left( J right). B. -{{4.10}^{-7}}left( J right). C. {{8.10}^{-7}}left( J right). D. {{4.10}^{-7}}left( J right).
N to P.b ) Từ
A. 0,512 J. B. -5,{{12.10}^{-7}}J. C. 5,{{12.10}^{-7}}J. D. 5,12 mJ.
Pto M.c ) Từ
A. 4,{{32.10}^{-7}}J. B. 1,{{44.10}^{-7}}J. C. 2,88mJ. D. 2,{{88.10}^{-7}}J.

d ) Theo đường kín MNPM .

A. 0left( J right). B. 4,{{32.10}^{-7}}left( J right). C. -{{8.10}^{-7}}left( J right). D. 5,{{12.10}^{-7}}left( J right).

Lời giải

overrightarrow{MN}uparrow uparrow overrightarrow{E} =>d=+MN.” src=”https://hocvienkhoinghiep.edu.vn/wp-content/uploads/2023/01/gif-240.gif%20%3D%3Ed%3D+MN.”/>a ) Khi điện tích di dời từ M đến N thì hình chiếu của M và N lên đường sức là chính nó, mà</span></span></p>
<p>Công của lực điện khi chuyển dời điện tích q từ M đến N là :</p>
<p>
<span><span><img alt=

Đáp án A.

b ) Gọi H là hình chiếu P. lên MN, ta được NH chính là hình chiếu của NP lên phương của đường sức trong từ trường đều, và khi đi từ M đến N thì hình chiếu của điện tích vận động và di chuyển ngược chiều điện trường. Do đó d = – NH .

{{A}_{NP}}=-qE.NH=-qE.frac{N{{P}^{2}}}{MN}={{4.10}^{-8}}.200.0,064=5,{{12.10}^{-7}}J

Đáp án C.

c ) Ta được HM là hình chiếu của PM lên phương của điện trường và khi đi từ H đến M, hình chiếu của điện tích vận động và di chuyển ngược chiều điện trường .

{{A}_{PM}}=-qE.HM={{4.10}^{-8}}.200.frac{M{{P}^{2}}}{MN}={{4.10}^{-8}}.200.0,036=2,{{88.10}^{-7}}J

Đáp án D.

d ) Khi điện tích di dời theo đường kính MNPM thì điện tích di dời trên 1 đường cong kín có điểm đầu và cuối trùng nhau nên { { A } _ { MNPM } } = 0J .

Đáp án A.

 

Phân tích

– Sử dụng công thức tính công của lực điện

A = qEd

overrightarrow{E}).– Xác định d, với d là đoạn nối giữa hình chiếu của điểm đầu quỹ đạo và hình chiếu của điểm cuối quỹ đạo lên một đường sức ( với điện trường đều thì chiều của đường sức từ chính là chiều của điện trường
overrightarrow{E},  ta lấy dấu + ngược chiều với chiều overrightarrow{E} , ta lấy dấu – Nếu hình chiếu cùng chiều với chiềuta lấy dấu + ngược chiều với chiều, ta lấy dấu –

 

STUDY TIP

Với đoạn chuyển dời của điện tích là một đoạn thẳng MN, chiều từ M đến N, thì ta hoàn toàn có thể tính công của lực điện trường bằng công thức sau

A=qEMNcos alpha
alpha =left( overrightarrow{MN},overrightarrow{E} right)Trong đó

Ví dụ 2: Một điện trường đều có cường độ E=2500,V/m. Hai điểm A, B cách nhau 10 cm khi tính dọc theo đường sức. Tính công của lực điện trường thực hiện một điện tích q khi nó di chuyển từ Ato B  ngược chiều đường sức. Giải bài toán khi:Một điện trường đều có cường độ E = 2500 , V / m. Hai điểm A, B cách nhau 10 cm khi tính dọc theo đường sức. Tính công của lực điện trường thực thi một điện tích q khi nó chuyển dời từngược chiều đường sức. Giải bài toán khi :
a) q=-{{10}^{-6}}C. A. A={{25.10}^{5}}J. B. A=-{{25.10}^{5}}J. C. A={{25.10}^{6}}J. D. A=-{{25.10}^{6}}J. b) q={{10}^{-6}}C A. A={{25.10}^{5}}J. B. A=-{{25.10}^{5}}J. C. A={{25.10}^{6}}J. D. A=-{{25.10}^{6}}J.

Lời giải

Khi điện tích chuyển dời ngược chiều đường sức thì ta có

A = – qE. AB

q=-{{10}^{-6}}C,,,q={{10}^{-6}}C ta đượcThay lần lượtta được
{{A}_{1}}={{25.10}^{5}}Ja ) Công của lực điện trường :

Đáp án A.

{{A}_{2}}=-{{25.10}^{5}}Jb ) Công của lực điện trường :

Đáp án B.

Ví dụ 3: Điện tích q={{10}^{-8}}C di chuyển dọc theo cạnh của một tam giác đều ABC cạnh a=10cm trong điện trường đều có cường độ là 300 V/m. overrightarrow{E}parallel BC. Tính công của lực điện trường khi q dịch chuyển trên mỗi cạnh của tam giácĐiện tíchdi chuyển dọc theo cạnh của một tam giác đều ABC cạnh a = 10 cm trong điện trường đều có cường độ là 300 V / m. overrightarrow { E } parallel BC. Tính công của lực điện trường khi q di dời trên mỗi cạnh của tam giác

image_127-1808715
A. {{A}_{AB}}=-1,{{5.10}^{-7}}J,,,,,{{A}_{BC}}=-{{3.10}^{-7}}J,,,{{A}_{CA}}=-1,{{5.10}^{-7}}J. B. {{A}_{AB}}=-1,{{5.10}^{-7}}J,,,,,{{A}_{BC}}={{3.10}^{-7}}J,,,{{A}_{CA}}=+1,{{5.10}^{-7}}J. C. {{A}_{AB}}=+1,{{5.10}^{-7}}J,,,,,{{A}_{BC}}=-{{3.10}^{-7}}J,,,{{A}_{CA}}=-1,{{5.10}^{-7}}J. D. {{A}_{AB}}=-1,{{5.10}^{-7}}J,,,,,{{A}_{BC}}={{3.10}^{-7}}J,,,{{A}_{CA}}=-1,{{5.10}^{-7}}J.

Lời giải

Gọi H là hình chiếu A lên BC, ta được HB chính là hình chiếu của AB lên phương của điện trường và khi đi từ H đến B thì hình chiếu của điện tích vận động và di chuyển ngược chiều điện trường .

{{A}_{AB}}=-qE.HB=-{{10}^{-8}}.300.frac{0,1}{2}=-1,{{5.10}^{-7}}J

Công của lực điện trường khi q di dời từ B đến C là :

{{A}_{BC}}=qEBC={{10}^{-8}}.300.0,1={{3.10}^{-7}}J

Ta có CH là hình chiếu của CA lên phương của điện trường và khi từ C đến H thì hình chiếu của điện tích chuyển dời ngược chiều điện trường

{{A}_{CA}}={{A}_{AB}}=-1,{{5.10}^{-7}}J

Đáp án D.

Xem thêm: Phân biệt 8 biện pháp tu từ đã học và cách ghi nhớ

STUDY TIP

Dùng công thức sau cũng cho tác dụng tương tự như, bạn đọc tự làm .


Trong đó

Bài tập tương tự: Điện tích   di chuyển dọc theo cạnh của một tam giác đều MBC, mỗi cạnh 20 cm đặt trong điện trường đều  có hướng song song với BC và có cường độ là 3000 V/m. Tính công thực hiện để dịch chuyển điện tích q theo các cạnh MB, BC và CM của tam giác.Điện tíchdi chuyển dọc theo cạnh của một tam giác đều MBC, mỗi cạnh 20 cm đặt trong điện trường đềucó hướng song song với BC và có cường độ là 3000 V / m. Tính công triển khai để di dời điện tích q theo những cạnh MB, BC và CM của tam giác .
image_128-5887269
Đáp án: {{A}_{MB}}=-3mJ,,,{{A}_{BC}}=6mJ,,,{{A}_{MB}}=-3mJ.

Ví dụ 4: Một electron di chuyển được một đoạn 1 cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của một lực điện trong một điện trường đều có cường độ 1000 V/m. Hãy xác định công của lực điện?

A. A=1,{{6.10}^{-18}}J. B. A=-1,{{6.10}^{-18}}J. C. A=0J. D. A=-1,{{6.10}^{-19}}J.

Lời giải

Vì electron vận động và di chuyển ngược chiều điện trường, nên công của lực điện là :

A=qEd=left( -e right)Eleft( -s right)=1,{{6.10}^{-19}}.1000.0,01=1,{{6.10}^{-18}}J

Đáp án A.

 

STUDY TIP

Chú ý điện tích của electron là

q=-e=-1,{{6.10}^{-19}}left( J right)

DẠNG 2. Điện thế. Hiệu điện thế. Mối liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế

1. Phương pháp

– Điện thế tại điểm M trong điện trường được xác lập bởi

{{V}_{infty }}=0)( điện thế tại vô cùng bằng 0 ,
 giữa hai điểm M và N là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q từ M đến N.- Hiệu điện thếgiữa hai điểm M và N là đại lượng đặc trưng cho năng lực sinh công của điện trường trong sự chuyển dời của điện tích q từ M đến N .

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tam giác ABC vuông tại A được đặt trong điện trường đều , alpha =widehat{ABC}=60{}^circ ,,,overrightarrow{AB}uparrow uparrow overrightarrow{E}  (hình vẽ). Biết BC=6cm, hiệu điện thế {{U}_{BC}}=120V.Tam giác ABC vuông tại A được đặt trong điện trường đều ( hình vẽ ). Biết BC = 6 cm, hiệu điện thế
image_133-6879888
{{U}_{AC}},,,{{U}_{BA}} và cường độ điện trường E?a ) Tìmvà cường độ điện trường E ?
A. {{U}_{AC}}=0,,,{{U}_{BC}}=120V,,,E=4000V/m. B. {{U}_{AC}}=120,V,,,{{U}_{BC}}=0,,,E=4000V/m. C. {{U}_{AC}}=0,,,{{U}_{BC}}=-120,V,,,E=2000V/m. D. {{U}_{AC}}=0,,,{{U}_{BC}}=120,V,,,E=2000V/m.
q={{9.10}^{-10}}C. Tìm cường độ điện trường tổng hợp tại A?b ) Đặt thêm ở C điện tích điểm. Tìm cường độ điện trường tổng hợp tại A ?

A. 5000 V/m.                B. 2500 V/m.                     C. 3000 V/m.                     D. 4500 V/m.

Lời giải

overrightarrow{AB}uparrow uparrow overrightarrow{{{E}_{1}}}  nên ta sẽ chiếu lên AB.a ) Vìnên ta sẽ chiếu lên AB .
overrightarrow{AC}  vuông góc với AB nên hình chiếu bằng 0, suy ra {{U}_{AC}}=0.Ta cóvuông góc với AB nên hình chiếu bằng 0, suy ra
{{d}_{BC}}=overline{{B}'{C}'}=BA  nên ta cóTa cónên ta có
{{U}_{BC}}=E.BA={{U}_{BA}}=120V,,,E=frac{{{U}_{BA}}}{BA}=frac{120}{frac{BC}{2}}=frac{120}{0,03}=4000left( V/m right)

Đáp án A.

b ) Cường độ điện trường do điện tích q gây ra tại A :

{{E}_{1}}=frac{kq}{A{{C}^{2}}}=frac{kq}{left( BC.sin 60{}^circ right)}=3000left( V/m right)
overrightarrow{{{E}_{A}}}=overrightarrow{E}+overrightarrow{{{E}_{1}}},  vì 2 vectơ này vuông góc với nhau nênCường độ điện trường tổng hợp gây ra ở A làvì 2 vectơ này vuông góc với nhau nên
Rightarrow {{E}_{A}}=sqrt{{{E}^{2}}+E_{1}^{2}}=sqrt{{{3000}^{2}}+{{4000}^{2}}}=5000left( V/m right)

Đáp án A.

STUDY TIP


Trong đó

Ví dụ 2: Cho 3 bản kim loại phẳng A, B, C có tích điện và đặt song song như hình. Cho {{d}_{1}}=5cm,,,{{d}_{2}}=8cm. Coi điện trường giữa các bản là đều và có chiều như hình vẽ. Cường độ điện trường tương ứng là {{E}_{1}}={{4.10}^{4}}V/m,,,{{E}_{2}}={{5.10}^{4}}V/m. Tính điện thế của bản B và bản C nếu lấy gốc điện thế là điện thế bản A.Cho 3 bản sắt kẽm kim loại phẳng A, B, C có tích điện và đặt song song như hình. Cho. Coi điện trường giữa những bản là đều và có chiều như hình vẽ. Cường độ điện trường tương ứng là. Tính điện thế của bản B và bản C nếu lấy gốc điện thế là điện thế bản A .
image_129-6716921
A. {{V}_{B}}=-2000V,,,{{V}_{C}}=2000V. B. {{V}_{B}}=2000V,,,{{V}_{C}}=-2000V. C. {{V}_{B}}=-1200V,,,{{V}_{C}}=1600V. D. {{V}_{B}}=1200V,,,{{V}_{C}}=-1600V.

Lời giải

Nhớ lại kỹ năng và kiến thức

Nếu M, N không nằm trên đường sức, khi đó công thức tính hiệu điện thế sẽ là :

, trong đó
{{V}_{A}}=0 Vì lấy gốc điện thế tại bản A nên
{{U}_{AB}}={{E}_{1}}.{{d}_{1}}=0,{{05.4.10}^{4}}=2000V=-{{V}_{B}}
{{V}_{B}}=-2000VTừ đó suy ra
{{U}_{AC}}={{U}_{AB}}+{{U}_{BC}}=2000-{{E}_{2}}{{d}_{2}}=2000-{{5.10}^{4}}.0,08=-2000V={{V}_{A}}-{{V}_{C}}.Ta có
 nên từ đó suy ra {{V}_{C}}=2000V.Mànên từ đó suy ra

Đáp án A

 

STUDY TIP

Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N được xác lập bởi

{{U}_{MN}}

Bài tập tương tự: Cho 3 bản kim loại phẳng tích điện A, B, C đặt song song như hình. Điện trường giữa các bản là điện trường đều và có chiều như hình vẽ. Hai bản A và B cách nhau một đoạn {{d}_{1}}=5cm, hai bản B và C cách nhau một đoạn {{d}_{2}}=8cm. Cường độ điện trường tương ứng là {{E}_{1}}=400V/m,,,{{E}_{2}}=600V/m. Chọn gốc điện thế của bản A. Tính điện thế của bản B và của bản C.Cho 3 bản sắt kẽm kim loại phẳng tích điện A, B, C đặt song song như hình. Điện trường giữa những bản là điện trường đều và có chiều như hình vẽ. Hai bản A và B cách nhau một đoạn, hai bản B và C cách nhau một đoạn { { d } _ { 2 } } = 8 cm. Cường độ điện trường tương ứng là { { E } _ { 1 } } = 400V / m, , , { { E } _ { 2 } } = 600V / m. Chọn gốc điện thế của bản A. Tính điện thế của bản B và của bản C .
image_130-7112841
Đáp án: {{V}_{B}}=-20V,,,{{V}_{C}}=28V.
Ví dụ 3: Giữa hai điểm B và C cách nhau một đoạn 0,2m có một điện trường đều với đường sức hướng từ  Bto C. Hiệu điện thế {{U}_{BC}}=12V. Tìm:Giữa hai điểm B và C cách nhau một đoạn 0,2 m có một điện trường đều với đường sức hướng từ. Hiệu điện thế. Tìm :

a ) Cường độ điện trường giữa B và C .

A. 30 V/m.                    B. 60 V/m.                         C. 90 V/m.                         D. 45 V/m.

q=+{{2.10}^{-6}}C đi từ B đến C.b ) Công của lực điện khi một điện tíchđi từ B đến C .
A. {{A}_{BC}}=24mu J. B. {{A}_{BC}}=12mu J. C. {{A}_{BC}}=-24mu J. D. {{A}_{BC}}=-12mu J.

Lời giải

{{U}_{BC}}=E.BC.cos alpha  và đường sức hướng từ   nêna ) Ta cóvà đường sức hướng từnên
overrightarrow{BC}uparrow uparrow overrightarrow{E}Rightarrow cos alpha =cos 0=1.

Cường độ điện trường giữa B và C

{{E}_{BC}}=frac{{{U}_{BC}}}{BC}=frac{12}{0,2}=60left( V/m right)

Đáp án B.

q={{2.10}^{-6}}C đi từ B đến C làb ) Công của lực điện khi một điện tíchđi từ B đến C là
{{A}_{BC}}=q.{{U}_{BC}}={{24.10}^{-6}}J=24mu J

Đáp án A.

STUDY TIP

Chú ý đơn vị chức năng :

 1left( mu J right)={{10}^{-6}}left( J right) 1left( nJ right)={{10}^{-9}}left( J right) 1left( pJ right)={{10}^{-12}}left( J right)

Ví dụ 4: Ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác vuông tại C. AC=4cm,,,BC=3cm và nằm trong một điện trường đều. Vectơ cường độ điện trường song song với AC, hướng từ Ato C và có độ lớn E=5000V/m. Tính:Ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác vuông tại C. AC = 4 cm, , , BC = 3 cm và nằm trong một điện trường đều. Vectơ cường độ điện trườngsong tuy nhiên với AC, hướng từvà có độ lớn E = 5000V / m. Tính :
{{U}_{AC}},,,{{U}_{CB}},,,{{U}_{AB}}.a )
image_131-2197584
A. {{U}_{AC}}=200left( V right),,,{{U}_{CB}}=0left( V right),,,{{U}_{AB}}=200left( V right). B. {{U}_{AC}}=-200left( V right),,,{{U}_{CB}}=0left( V right),,,{{U}_{AB}}=200left( V right). C. {{U}_{AC}}=200left( V right),,,{{U}_{CB}}=0left( V right),,,{{U}_{AB}}=-200left( V right). D. {{U}_{AC}}=-200left( V right),,,{{U}_{CB}}=0left( V right),,,{{U}_{AB}}=-200left( V right).

b ) Công của điện trường khi một electron ( e ) vận động và di chuyển từ A đến B ?

A. {{A}_{e}}=-3,{{2.10}^{-17}}left( J right). B. {{A}_{e}}=-1,{{6.10}^{-17}}left( J right). C. {{A}_{e}}=3,{{2.10}^{-17}}left( J right). D. {{A}_{e}}=1,{{6.10}^{-17}}left( J right).

Lời giải

a ) Dựa vào “ STUDY TIP ”, ta có :

left{ begin{matrix} & {{U}_{AC}}=E.AC=5000.0,04=200V & {{U}_{CB}}=0 & {{U}_{AB}}=E.AC={{U}_{AC}}=200V end{align} right.

Đáp án A.

b ) Công của điện trường khi một electron ( e ) chuyển dời từ A đến B

{{A}_{e}}=q.E.AC=-1,{{6.10}^{-19}}.5000.0,04=-3,{{2.10}^{-17}}J

Đáp án A.

STUDY TIP

Ta chỉ cần vận dụng công thức sau :


Trong đó

Ví dụ 5: Ba điểm A, B, C nằm trong điện trường đều sao cho overrightarrow{E}parallel CA. Cho ABbot AC và AB=6cm,,,AC=8cm.

E,,,{{U}_{AB}} ;{{U}_{BC}}.  Biết  {{U}_{CD}}=100V(D là trung điểm của AC)a ) Tính cường độ điện trườngBiết ( D là trung điểm của AC )
A. E=2500left( V/m right),,,{{U}_{AB}}=0V,,,{{U}_{BC}}=200V. B. E=2500left( V/m right),,,{{U}_{AB}}=0V,,,{{U}_{BC}}=-200V. C. E=1250left( V/m right),,,{{U}_{AB}}=0V,,,{{U}_{BC}}=-200V. D. E=1250left( V/m right),,,{{U}_{AB}}=0V,,,{{U}_{BC}}=200V.

b ) Tính công của lực điện trường khi electron chuyển dời từ B to C, từ B to D

A. {{A}_{BC}}=-3,{{2.10}^{-17}}J,,,{{A}_{BD}}=1,{{6.10}^{-17}}. B. {{A}_{BC}}=3,{{2.10}^{-17}}J,,,{{A}_{BD}}=-1,{{6.10}^{-17}}. C. {{A}_{BC}}=3,{{2.10}^{-17}}J,,,{{A}_{BD}}=1,{{6.10}^{-17}}. D. {{A}_{BC}}=-3,{{2.10}^{-17}}J,,,{{A}_{BD}}=-1,{{6.10}^{-17}}.

Lời giải

a ) Hiệu điện thế giữa hai điểm C và D là

{{U}_{CD}}=E.CD=frac{E.CA}{2}Rightarrow E=frac{2{{U}_{CD}}}{CA}=2500left( V/m right)

Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B. overrightarrow { AB } vuông góc với overrightarrow { E } nên { { U } _ { AB } } = 0V

Hiệu điện thế giữa hai điểm B và C

{{U}_{BC}}=-E.CA=-2500.0,08=-200V

Đáp án B.

b ) Công của lực điện trường khi electron vận động và di chuyển từ B to C

{{A}_{BC}}=-eE.AC=1,{{6.10}^{-19}}.2500.0,08=3,{{2.10}^{-17}}J

Công của lực điện trường khi electron chuyển dời từ B to D

Xem thêm: Ví dụ quần thể sinh vật là gì

{{A}_{BD}}={{A}_{AD}}=frac{1}{2}{{A}_{BC}}=1,{{6.10}^{-17}}J

Đáp án C.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận