Địa Lí 10 Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế | Hay nhất Giải bài tập Địa Lí 10 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

I. Các nguồn lực phát triển kinh tế

1. Khái niệm

Nguồn lực là tổng thể và toàn diện vị trí địa lí, những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên, mạng lưới hệ thống gia tài vương quốc, nguồn nhân lực, đường lối chủ trương, vốn và thị trường … ở cả trong và ngoài nước hoàn toàn có thể được khai thác nhằm mục đích Giao hàng cho việc tăng trưởng kinh tế tài chính của một chủ quyền lãnh thổ nhất định .

2. Các nguồn lực và vai trò đối với phát triển kinh tế

a. Căn cứ vào nguồn gốc:

Lý thuyết Địa Lí 10 Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế | Lý thuyết Địa Lí 10 ngắn gọn

b. Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ

Bạn đang đọc: Địa Lí 10 Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế | Hay nhất Giải bài tập Địa Lí 10

– Nguồn lực bên trong : Vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội trong nước .
– Nguồn lực bên ngoài : Vốn, thị trường, khoa học và công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm tay nghề quản lí sản xuất, kinh doanh thương mại từ những nước khác .

3. Vai trò của nguồn lực đối với phát triển kinh tế

– Nguồn lực vị trí địa lí ( tự nhiên, kinh tế tài chính, chính trị, giao thông vận tải … ) tạo điều kiện kèm theo thuận tiện hay khó khăn vất vả trong việc trao đổi, tiếp cận hay cùng tăng trưởng giữa những vùng trong một nước, giữa những vương quốc với nhau .
– Nguồn lực tự nhiên ( đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, tài nguyên ) :
+ Là cơ sở tự nhiên cho những quy trình sản xuất .
+ Là nguồn lực quan trọng, là điều kiện kèm theo cần cho quy trình sản xuất .
– Kinh tế – xã hội ( dân cư, thị trường, vốn, khoa học kĩ thuật, chủ trương và xu thế tăng trưởng … ) có vai trò quan trọng để lựa chọn kế hoạch tăng trưởng tương thích với điều kiện kèm theo đơn cử của quốc gia trong từng quy trình tiến độ .

II. Cơ cấu nền kinh tế

1. Khái niệm

– Khái niệm : Cơ cấu kinh tế tài chính là tổng thể và toàn diện những ngành, nghành, bộ phận kinh tế tài chính có quan hệ hữu cơ tương đối không thay đổi hợp thành .
– Nội dung đa phần của cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính :
+ Tổn thể những bộ phận hợp thành .

   + Các mối quan hệ hữu cơ tương đối ổn định theo một tương quan hay tỉ lệ nhất định.

Xem thêm: Top 120+ tin nhắn gửi yêu thương ngọt ngào, lãng mạn ghi điểm trong lòng đối phương

2. Các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế

Lý thuyết Địa Lí 10 Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế | Lý thuyết Địa Lí 10 ngắn gọn

a. Cơ cấu ngành kinh tế

– Một số khái niệm :
+ Cơ cấu kinh tế tài chính là tập hợp tổng thể những ngành hình thành nên nền kinh tế tài chính và những mối quan hệ tương đối không thay đổi giữa chúng .
+ Cơ cấu ngành kinh tế tài chính là bộ phận cơ bản nhất của cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính .
– Cơ cấu kinh tế tài chính gồm 3 nhóm : Nông – lâm – ngư nghiệp ( khu vực I ), công nghiệp – Xây dựng ( khu vực II ) và dịch vụ ( khu vực III ) .

Lý thuyết Địa Lí 10 Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế | Lý thuyết Địa Lí 10 ngắn gọn

b. Cơ cấu thành phần kinh tế

– Cơ sở hình thành : Hình thành trên cơ sở chính sách chiếm hữu gồm có nhiều thành phần kinh tế tài chính có ảnh hưởng tác động qua lại với nhau .
– Phân loại : Kinh tế Nhà nước, kinh tế tài chính ngoài Nhà nước và kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế .

c. Cơ cấu lãnh thổ

Xem thêm: 10 năm 3 tháng 30 ngày – Wikipedia tiếng Việt

– Bao gồm : toàn thế giới, khu vực, vương quốc, vùng .
– Có mối quan hệ gắn bó ngặt nghèo với cơ cấu tổ chức ngành .

Kết luận: Cơ cấu kinh tế là sản phẩm của quá trình phân công lao động theo lãnh thổ, các bộ phận cấu thành chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Vì vậy, cơ cấu hợp lí thì thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và ngược lại.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận