Đây các chất tác dụng được với dung dịch H2 so4 loãng là - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

H2SO4 không tác dụng với chất nào

 • Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng
 • Tính chất hóa học của kim loại
  • 1. Tác dụng với phi kim
  • 2. Tác dụng với axit
  • 3. Tác dụng với dung dịch muối
  • 4. Tác dụng với nước
 • Câu hỏi vận dụng liên quan

Nội dung chính

 • H2SO4 không tác dụng với chất nào
 • Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng
 • Tính chất hóa học của kim loại
 • 1. Tác dụng với phi kim
 • 2. Tác dụng với axit
 • 3. Tác dụng với dung dịch muối
 • 4. Tác dụng với nước
 • Câu hỏi vận dụng liên quan
 • Có thể bạn quan tâm
 • Video liên quan

Kim loại nào không tác dụng với H2SO4 loãng được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc vấn đáp thắc mắc tương quan đến nội dung Hóa 9 Bài 16 : Tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại. Thông qua nội dung câu hỏi cũng như vấn đáp, giúp củng cố nâng cao kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm, từ đó giúp bạn đọc vận dụng làm những bài tập tương quan. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng

A. Cu.

Bạn đang đọc: Đây các chất tác dụng được với dung dịch H2 so4 loãng là

B. Al .C. Mg .D. Fe .

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với những sắt kẽm kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa .2A l + 3H2 SO4 → Al2 ( SO4 ) 3 + 3H2Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2Vậy sắt kẽm kim loại Cu không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng .

Đáp án A

Tính chất hóa học của kim loại

1. Tác dụng với phi kim

a. Với oxi

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với oxi tạo thành oxit .

3Fe + 2O2 Đây các chất tác dụng được với dung dịch H2 so4 loãng là

Trừ Ag, Au, Pt không phản ứng được với oxi

b. Với lưu huỳnh

– Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với lưu huỳnh tạo thành muối sunfua ( = S )2A l + 2S Al2S3

c. Phản ứng với clo

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với clo tạo thành muối clorua ( – Cl )2F e + 3C l2 2F eCl3

2. Tác dụng với axit

 • Dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng ( chỉ có sắt kẽm kim loại đứng trước H mới phản ứng )

2A l + 6HC l → 2A lCl3 + 3H2

 • Tác dụng với HNO3, H2SO4 trong điều kiện kèm theo đặc, nóng .

Tác dụng với HNO3 : tác dụng tạo thành muối nitrat và nhiều khí khác nhauM + HNO3 → M ( NO3 ) n + { NO, NO2, N2, NH4NO3, N2O ) + H2OTác dụng với H2SO4 : hiệu quả tạo thành muối sunfat và nhiều loại khíM + H2SO4 → M2 ( SO4 ) n + { S, SO2, H2S } + H2O

3. Tác dụng với dung dịch muối

Trừ K, Na, Ca, Ba không đẩy được sắt kẽm kim loại vì tác dụng ngay với nướcKim loại đứng trước đẩy được sắt kẽm kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của chúng .2A l + 3F eSO4 → Al2 ( SO4 ) 3 + 3F e

4. Tác dụng với nước

Những sắt kẽm kim loại mạnh gồm : R = { K, Na, Ca, Li, Ba, Sr, … } trong điều kiện kèm theo thường thuận tiện tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ .R + nH2O → H2 + R ( OH ) n

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1.Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

A. H2SO4 đặc là chất hút nước mạnh .B. Khi tiếp xúc với H2SO4 đặc dễ gây bỏng nặng .C. H2SO4 loãng có rất đầy đủ đặc thù chung của axit .D. Khi pha loãng axit sunfuric chỉ được cho từ từ nước vào axit .

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên tắc pha loãng axit sunfuric đặc làNguyên tắc pha loãng : Rót axit sunfuric ( H2SO4 ) vào nước chứ không làm ngược lại .Thao tác pha loãng : Cho nước tinh khiết vào cốc thí nghiệm. Cho axit sunfuric vào một cốc khác. Tỷ lệ axit / nước bao nhiêu nhờ vào vào độ loãng của dung dịch .

Câu 2. Tính chất nào sau đây không phải tính chất của H2SO4 đặc?

A. tính háo nướcB. Tính axitC. Tính oxi hóaD. Tính khử

Xem đáp án

Đáp án D

H2SO4 đặc không có khử

Câu 3. Người ta sử dụng Axit sunfuric đặc làm khô các chất khí ẩm. Loại khí nào sau đây có thể được làm khô nhờ axit sunfuric đặc?

A. Khí SO2 .B. Khí H2S .C. Khí NH3 .D. cả A và B đúng .

Xem đáp án

Đáp án A

Axit sunfuric đặc được sử dụng làm khô những chất khí ẩm. Loại khí hoàn toàn có thể được làm khô nhờ axit sunfuric đặc là khí không tác dụng được với H2SO4 đặc => SO2

Câu 4.Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

A. Fe, Cu, MgB. Zn, Fe, CuC. Zn, Fe, Al .D. Fe, Zn, Ag

Xem đáp án

Đáp án C

Cu, Ag không tác dụng với axit loãng.

Xem thêm: 10 năm 3 tháng 30 ngày – Wikipedia tiếng Việt

Câu 5. Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Zn, Fe2O3, Ba ( OH ) 2 .B. Ag, CuO, Cu ( OH ) 2 .C. K2O, Fe ( OH ) 2, K2CO3 .D. MgO, MgCO3, Mg ( OH ) 2

Xem đáp án

Đáp án B

Oxit bazo, bazo và một số ít muối tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng=> Đáp án : B vì có Ag đứng sau H2 không tác dụng được với H2SO4

Câu 6.Axit H2SO4 loãng không tác dụng với kim loại nào sau đây?

A. AlB. Fe .C. Mg .D. Ag

Xem đáp án

Đáp án D

Ag là sắt kẽm kim loại đứng sau H trong dãy điện hóa nên không phản ứng được với dd H2SO4 loãng

Câu 7. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có thể hoà tan hoàn toàn chất rắn?

A. Cho hỗn hợp Cu, CuO vào dung dịch H2SO4 loãng .B. Cho hỗn hợp Cu, Fe, Sn vào dung dịch FeCl3 .C. Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội .D. Cho hỗn hợp Na, Mg vào H2O .

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 8. Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt 3 dung dịch của 3 chất H2SO4, Na2SO4, NaOH

A. Dung dịch BaCl2B. Quỳ tímC. Dung dịch Ba ( OH ) 2D. Zn

Xem đáp án

Đáp án B

Các chất cần nhận ra là H2SO4, Na2SO4, NaOH thuộc 3 loại chất khác nhau : axit, muối, bazơ .Sự dụng thông tư là quỳ tímNhận biết được H2SO4 : làm giấy quỳ chuyển thành màu đỏNhận biết được NaOH : làm giấy quỳ tím chuyển thành màu xanhCòn lại sẽ phân biệt được Na2SO4 không làm quỳ tím chuyển màu

Câu 9.Nhận xét nào sau đây không đúng về H2SO4?

A. H ­ ­ 2SO4 tan tốt trong nướcB. Ở điều kiện kèm theo thường H2SO4 đặc nguội phản ứng được với Al, FeC. H2SO4 có tính axit mạnh .D. H2SO4 đặc có tính háo nước .

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. H2SO4 loãng phản ứng với nhiều sắt kẽm kim loại ( trừ Cu, Ag, Au … ) giải phóng khí H2 .B. H2SO4 đặc, nóng phản ứng với nhiều sắt kẽm kim loại ( trừ Cu, Ag, Au … ) giải phóng khí H2 .C. HCl phản ứng với toàn bộ sắt kẽm kim loại giải phóng khí H2 .D. HCl và HNO3 phản ứng với nhiều sắt kẽm kim loại ( trừ Cu, Ag, Au … ) giải phóng khí H2 .

Xem đáp án

Đáp án B

…………………………VnDoc đã gửi tới những bạn bộ tài liệu Kim loại nào không tác dụng với H2SO4 loãngtới những bạn. Để có hiệu quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải .Ngoài ra, VnDoc. com đã xây dựng group san sẻ tài liệu học tập trung học cơ sở không lấy phí trên Facebook : Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu mới nhất. Trang chủ / Hóa học / Dãy gồm những sắt kẽm kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Câu hỏi: Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

A. Fe, Cu, Mg
B. Zn, Fe, Cu
C. Zn, Fe, Al
D. Fe, Zn, Ag

Đáp án C.

Dãy gồm những sắt kẽm kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là Fe, Zn, Ag .
Lưu ý : Cu, Ag không tác dụng với axit H2SO4 loãng.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm: Ảnh vú đẹp căng tròn xem BỎNG MẮT của các em gái còn trinh

Đây các chất tác dụng được với dung dịch H2 so4 loãng là Câu hỏi : Sự hấp thụ những chất dinh dưỡng đa phần ở A. dạ dày …

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận