Dạng nào sau đây thuộc cách li trước hợp tử - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

I. Khái niệm loài sinh học

1. Khái niệm

Nội dung chính

 • I. Khái niệm loài sinh học
 • II. Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài
 • Dạng cách li nào sau đây không thuộc cách li trước hợp tử ?
 • Các ví dụ nào sau đây thuộc cơ chế cách li trước hợp tử?1.Ngựa giao phối với lừa sinh ra con la không có khả năng sinh s?
 • Các ví dụ nào sau đây thuộc cơ chế cách li sau hợp tử?
  (1) Ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra con la không có khả năng sinh sản.
  (2) Cây thuộc loài này thường không thụ phấn được cho cây thuộc loài khác.
  (3) Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo hợp tử nhưng hợp tử không phát triển.
  (4) Các loài ruồi giấm khác nhau có tập tính giao phối khác nhau.
  Phương án đúng là:
 • Video liên quan

– Loài sinh học là một hoặc một nhóm quần thể gồm các thành viên có năng lực giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra con có sức sống, có năng lực sinh sản và cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác .

2. Các tiêu chuẩn phân biệt hai loài

Bạn đang đọc: Dạng nào sau đây thuộc cách li trước hợp tử

– Tiêu chuẩn cách li sinh sản .- Tiêu chuẩn hình thái .- Tiêu chuẩn hóa sinh, phân tử …

II. Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài

1. Khái niệm

– ­ Cơ chế cách li là chướng ngại vật làm cho các sinh vật cách li nhau .- ­ Cách li sinh sản là các trở ngại ( trên khung hình sinh vật ) sinh học ngăn cản các thành viên giao phối với nhau hoặc ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ ngay cả khi các sinh vật này cùng sống một chỗ .

2. Các hình thức cách li sinh sản

2.1 Cách li địa lí

– Các quần thể trong loài bị ngăn cách nhau bởi các vật cản địa lí ( cách li khoảng trống ) như núi, sông, biển nên không hề giao phối với nhau .- Những loài ít di động hoặc không có năng lực di động và phát tán thoải mái và dễ chịu tác động ảnh hưởng của cách li này .

2.2 Cách li sinh sản

Cách li sinh sản được chia làm 2 loại : cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử .a. Cách li trước hợp tử ( cách li trước giao phối )- Là những trở ngại ngăn cản các sinh vật giao phối với nhau được gọi là chính sách cách li trước hợp tử. Đây thực ra là chính sách ngăn cản thụ tinh tạo ra hợp tử gồm :+ Cách li nơi ở ( sinh cảnh ) : những thành viên của loài sống ở những sinh cảnh khác nhau nên không giao phối với nhau .+ Cách li tập tính : Các thành viên khác loài có những tập tính giao phối riêng nên giữa chúng thường không giao phối với nhau .+ Cách li thời hạn ( mùa vụ ) : Các thành viên thuộc các loài khác nhau hoàn toàn có thể sinh sản vào những mùa khác nhau nên chúng không có điều kiện kèm theo giao phối với nhau .+ Cách li cơ học : Các thành viên thuộc các loài khác nhau hoàn toàn có thể có cấu trúc cơ quan sinh dục khác nhau nên chúng không hề giao phối với nhau .b. Cách li sau hợp tử ( cách li sau giao phối )- Cách li sau hợp tử là những trở ngại ngăn cản tạo ra con lai hoặc ngăn cản việc con lai hữu thụ gồm các mức độ :+ Giao tử bị chết+ Hợp tử bị chết+ Con lai chết non+ Con lai bất thụ- Nguyên nhân là do mỗi loài có một bộ nhiễm sắc thể đặc trưng về số lượng, hình dạng và cấu trúc .

Hình thức Cách li trước hợp tử Cách li sau hợp tử
Khái niệm Những trở ngại ngăn cản sinh vật giao phối với nhau. Những trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hoặc ngăn cản tạo ra con lai hữu thụ.
Đặc điểm – Cách li nơi ở : các thành viên sống cùng khu vực địa lí nhưng trong sinh cảnh khác nhau nên không giao phối với nhau .- Cách li tập tính : các thành viên thuộc các loài có những tập tính riêng không liên quan gì đến nhau không giao phối với nhau .- Cách li thời hạn : các thành viên thuộc các loài khác nhau, có mùa sinh sản khác nhau nên chúng không có điều kiện kèm theo giao phối với nhau .- Cách li cơ học : các thành viên thuộc các loài khác nhau, có cấu trúc cơ quan sinh sản khác nhau nên chúng không giao phối được với nhau . Cá thể của hai loài quen thuộc hoàn toàn có thể giao phối với nhau tạo ra con lai :+ Con lai không có sức sống .+ Con lai có sức sống nhưng do độc lạ về cấu trúc di truyền → tạo giao tử mất cân đối gen do giảm phân không thông thường → giảm năng lực sinh sản hoặc khung hình bất thụ trọn vẹn .
Vai trò – ­ Đóng vai trò quan trọng trong hình thành loài .- ­ Duy trì sự toàn vẹn của loài . – ­ Đóng vai trò quan trọng trong hình thành loài .- ­ Duy trì sự toàn vẹn của loài .

Dạng cách li nào sau đây không thuộc cách li trước hợp tử ?

Dạng cách li nào sau đây không thuộc cách li trước hợp tử ?

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

A. Cách li nơi ở.

B. Cách li tập tính.

C. Cách li thời gian.

D. Cách li sinh thái

Các ví dụ nào sau đây thuộc cơ chế cách li trước hợp tử?1.Ngựa giao phối với lừa sinh ra con la không có khả năng sinh s?

Các ví dụ nào sau đây thuộc cơ chế cách li trước hợp tử?
1.Ngựa giao phối với lừa sinh ra con la không có khả năng sinh sản.
2.Cây thuộc loài này thường không thụ phấn được cho cây thuộc loài khác.
3.Các loài ruồi giấm khác nhau có tập tính giao phối khác nhau.
4.Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo ra hợp tử nhưng hợp tử không phát triển.
5.Do chênh lệch về thời kì sinh trưởng và phát triển nên một số quần thể thực vật ở bãi bồi sông Vonga không giao phấn với các quần thể thực vật ở phía bờ sông.
6.Cừu có thể giao phối với dê, có thể thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay.

A. 1, 2, 6.

B. 2, 3, 5.

C. 1, 2, 4.

D. 2, 3, 4.

Các ví dụ nào sau đây thuộc cơ chế cách li sau hợp tử?
(1) Ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra con la không có khả năng sinh sản.
(2) Cây thuộc loài này thường không thụ phấn được cho cây thuộc loài khác.
(3) Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo hợp tử nhưng hợp tử không phát triển.
(4) Các loài ruồi giấm khác nhau có tập tính giao phối khác nhau.
Phương án đúng là:

Câu 4241 Thông hiểu

Các ví dụ nào sau đây thuộc chính sách cách li sau hợp tử ?
( 1 ) ngựa chiến cái giao phối với lừa đực sinh ra con la không có năng lực sinh sản .
( 2 ) Cây thuộc loài này thường không thụ phấn được cho cây thuộc loài khác .
( 3 ) Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo hợp tử nhưng hợp tử không tăng trưởng .
( 4 ) Các loài ruồi giấm khác nhau có tập tính giao phối khác nhau .
Phương án đúng là :
Đáp án đúng : d
Phương pháp giảiLoài và các chính sách cách li sinh sản của loài — Xem cụ thể

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận