Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết

Phương pháp giải

a ) Kiến thức cần nhớ .
– Căn bậc hai của 1 số ít a không âm là số x sao cho x2 = a .

Số a > 0 có hai căn bậc hai là √a và -√a, trong đó √a được gọi là căn bậc hai số học của a.

Bạn đang đọc: Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

– Căn bậc ba của một số thực a là số x sao cho x3 = a, kí hiệu Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết .

– Phép khai phương đơn giải :
Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
b ) Phương pháp giải :
– Sử dụng những hằng đẳng thức để đổi khác biểu thức trong căn .

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a ) Căn bậc hai của 81 bằng 9 .
Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Ví dụ 2: Tính:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Ví dụ 3: Tính giá trị các biểu thức

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Ví dụ 4: Tính giá trị biểu thức Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Tại x = 5 ta có :
Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: Căn bậc hai số học của 64 là:

A. 8 B. – 8 C. 32 D. – 32
Hiển thị đáp án
Đáp án :
Chọn A. 8
Căn bậc hai số học của 64 là 8 vì 82 = 64 .

Bài 2: Căn bậc ba của -27 là:

A. 3 B. 9 C. – 9 D. – 3 .
Hiển thị đáp án
Đáp án :
Chọn D. – 3
Căn bậc ba của – 27 là – 3 vì ( – 3 ) 3 = – 27 .

Bài 3: Giá trị biểu thức Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết bằng :

A. – 1 + 4 √ 5 B. 1 + 2 √ 5 C. 1 – 4 √ 5 D. √ 5 – 1
Hiển thị đáp án
Đáp án :
Chọn B.
Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài 4: Kết quả của phép tính Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết là :

A. 2 √ 2 B. – 2 √ 2 C. 2 √ 5 D. – 2 √ 5
Hiển thị đáp án
Đáp án : B
Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài 5: Giá trị biểu thức Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết tại x = 4 là :

A. 2√15     B. -2√15    C. 2     D. -2.

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

Hiển thị đáp án
Đáp án : C
Tại x = 4 thì
Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài 6: Viết các biểu thức sau thành bình phương của biểu thức khác :

a ) 4 – 2 √ 3 b ) 7 + 4 √ 3 c ) 13 – 4 √ 3

Hướng dẫn giải:

a ) 4 – 2 √ 3 = 3 – 2 √ 3 + 1 = ( √ 3-1 ) 2
b ) 7 + 4 √ 3 = 4 + 2.2. √ 3 + 3 = ( 2 + √ 3 ) 2
c ) 13 – 4 √ 3 = ( 2 √ 3 ) 2 – 2.2 √ 3 + 1 = ( 2 √ 3-1 ) 2 .

Bài 7: Tính giá trị của các biểu thức :

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài 8: Rút gọn các biểu thức :

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài 9: Tính:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Ta có: Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Do đó: Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài 10: Rút gọn biểu thức Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Phân tích :
Ta chú ý :
√ 60 = 2 √ 15 = 2 √ 5. √ 3
√ 140 = 2 √ 35 = 2 √ 5. √ 7
√ 84 = 2 √ 21 = 2 √ 7. √ 3
Và 15 = 3 + 5 + 7 .
Ta thấy hình dáng của hằng đẳng thức :
a2 + b2 + c2 + 2 ab + 2 bc + 2 ca = a2 + b2 + c2
Giải :
Dạng bài tập Tính giá trị biểu thức cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Xem thêm những dạng bài tập Toán lớp 9 có đáp án và giải thuật cụ thể khác :

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận