Công Thức Tính Quãng Đường Lớp 10 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post


WElearn Wind

Bạn đang đọc: Công Thức Tính Quãng Đường Lớp 10

5/5 – ( 1 vote )

Công thức tính quãng đường là một trong những công thức được sử dụng nhiều nhất, không chỉ trong bài học mà còn được vận dụng ở thực tế. Hãy cùng Trugg tâm WElearn gia sư tìm hiểu về những kiến thức liên quan đến quãng đường như định nghĩa, công thức, cách vận dụng công thức vào bài tập nhé!

>>>> Xem thêm: Gia sư môn Vật Lý

1. Quãng đường là gì

Quãng đường là độ dài chuyển dời của một vật hoặc của con người hay phương tiện đi lại .Độ dài của quãng đường được đo bằng đơn vị chức năng : km, m, cm, …

2. Công thức tính quãng đường, thời hạn, tốc độ

Công thức : v = s / tTrong đó ta có :

 • v là tốc độ
 • s là quãng đường đi được
 • t là thời hạn vật chuyển dời

Từ công thức trên, ta có công thức tính quãng đường : S = V.tVà công thức tính thời hạn : t = S / V

A.Chuyển động cùng chiều :

Tính tốc độ : v = s : t

 • v : là hiệu tốc độ V1 và V2 tốc độ … … … … … .. đơn vị chức năng là : km / h
 • s : là quãng đường … … …. đơn vị chức năng là : km
 • t : là thời hạn … … … … … đơn vị chức năng là : giờ
 • Thời gian là đi từ A đến B hết bao nhiêu giờ : tkết thúc – txuất phát = tthực ( thời hạn )
 • Thời điểm là từ lúc xuất phát đến khi về đích là : t ( xuất phát ) + t ( thực ) ( thời hạn ) = t ( thời gian )

Tính quãng đường : s = v x t ⇔ s = ( v1 – V2 ) x t

 • v : là hiệu tốc độ V1 và V2 … … … … … .. đơn vị chức năng là : m / phút
 • s : là quãng đường … … …. đơn vị chức năng là : m
 • t : là thời hạn … … … … … đơn vị chức năng là : phút

Tính thời hạn : t = s : v ⇔ t = s : ( v1 – V2 )

 • v : là tốc độ … … … … … .. đơn vị chức năng là : m / giây
 • s : là quãng đường … … …. đơn vị chức năng là : m
 • t : là thời hạn … … … … … đơn vị chức năng là : giây

B.Chuyển động ngược chiều :

Tính tốc độ : v = s : t

 • v : là tốc độ … … … … … .. đơn vị chức năng là : km / h
 • s : là quãng đường … … …. đơn vị chức năng là : km
 • t : là thời hạn … … … … … đơn vị chức năng là : giờ

Tính quãng đường : s = v x t ⇔ s = ( v1 + V2 ) x t

 • v : là tốc độ … … … … … .. đơn vị chức năng là : m / phút
 • s : là quãng đường … … …. đơn vị chức năng là : m
 • t : là thời hạn … … … … … đơn vị chức năng là : phút

Tính thời hạn : t = s : v ⇔ t = s : ( v1 + V2 )

 • v : là tốc độ … … … … … .. đơn vị chức năng là : m / giây
 • s : là quãng đường … … …. đơn vị chức năng là : m
 • t : là thời hạn … … … … … đơn vị chức năng là : giây

3. Phương trình tọa độ

a ) Phương trình hoạt động thẳng đều

Xét một chất điểm hoạt động thẳng đềuGiả sử ở thời gian bắt đầu t0 chất điểm ở vị trí M0 ( x0 ), đến thời gian t chất điểm ở vị trí M ( x ) .

cong-thuc-ly-10-04

Quãng đường đi được sau quảng thời hạn t – t0 là

 • s = x – x0= v ( t – t0)
 • hay x = x0+ v ( t – t0)

b ) Đồ thị tọa độ – thời hạn của hoạt động thẳng đều

Đồ thị tọa độ – thời hạn là đồ thị trình diễn sự nhờ vào tọa độ của vật hoạt động theo thời hạn .

cong-thuc-ly-10-06

Ta có :Đồ thị tọa độ – thời hạn là đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc vào tọa độ của vật hoạt động theo thời hạn .

= thông số góc của đường biểu diễn ( x, t )Lưu ý :

 • Nếu v > 0 ⇒ > 0, đường màn biểu diễn thẳng đi lên .

cong-thuc-ly-10-07

 • Nếu v

cong-thuc-ly-10-07

c ) Đồ thị tốc độ – thời hạn

Đồ thị tốc độ – thời hạn của hoạt động thẳng đều .

cong-thuc-ly-10-09

4. Vận tốc trung bình là gì ? Công thức tính

Vận tốc trung bình là tốc độ của vật bị đổi khác theo thời hạn .Trong một khoảng chừng thời hạn nhất định, tốc độ trung bình là thương giữa sự biến hóa vị trí trong thời hạn đang xét với khoảng chừng thời hạn đó .

5. So sánh tốc độ và vận tốc

Cơ sở để so sánh Tốc độ Vận tốc
Ý nghĩa Tốc độ đề cập đến khoảng cách được bao trùm bởi một đối tượng người tiêu dùng trong đơn vị chức năng thời hạn . Vận tốc đề cập đến sự di dời của vật thể trong thời hạn đơn vị chức năng .
Xác định Làm thế nào nhanh gọn một cái gì đó đang chuyển dời ? Theo hướng nào một cái gì đó đang vận động và di chuyển ?
Số lượng Số lượng vô hướng Số lượng Vetor
Chỉ ra Sự nhanh gọn của đối tượng người dùng . Nhanh chóng và vị trí của đối tượng người dùng .
Tỷ lệ Thay đổi khoảng cách Thay đổi di dời
Khi khung hình quay trở lại vị trí khởi đầu Sẽ không bằng không Sẽ là số không
Vật chuyển dời Tốc độ của đối tượng người tiêu dùng chuyển dời không khi nào hoàn toàn có thể là xấu đi . Vận tốc của vật hoạt động hoàn toàn có thể dương, âm hoặc bằng không .

6. Chuyển động thẳng nhanh dần đều và hoạt động thẳng chậm dần đều

Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của tốc độ và được đo bằng thương số giữa độ biến thiên tốc độ Δv và khoảng chừng thời hạn tốc độ biến thiên Δt .Biểu thức :

Trong hệ SI, đơn vị chức năng của tần suất là m / s2* Vectơ tần suấtVì tốc độ là đại lượng vectơ nên tần suất cũng là đại lượng vectơ :

Chiều của vecto tần suất

 • Cùng chiều với vecto tốc độ khi hoạt động thẳng nhanh dần đều
 • Ngược chiều với vecto tốc độ khi hoạt động thẳng chậm dần đều

Vận tốc, quãng đường đi, phương trình hoạt động của hoạt động thẳng nhanh dần đều và hoạt động thẳng chậm dần đều

 • Công thức tính tốc độ : v = v

  0

  Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

  + at

 • Công thức tính quãng đường :

Phương trình hoạt động :

Công thức liên hệ giữa tần suất, tốc độ và quãng đường trong hoạt động thẳng biến hóa đều :

Trong đó :

 • v0là tốc độ khởi đầu
 • v là tốc độ ở thời gian t
 • a là tần suất của hoạt động
 • t là thời hạn hoạt động
 • x0là tọa độ khởi đầu
 • x là tọa độ ở thời gian t

Lưu ý : Nếu chọn chiều dương là chiều hoạt động thì :

 • v0> 0 và a > 0 với hoạt động thẳng nhanh dần đều
 • v0> 0 và a

7. Các công thức tương quan đến tốc độ

7.1 Công thức tính tốc độ dòng nước

Công thức tính vận tốc ngược chiều

 • Vận tốc xuôi dòng = Vận tốc thực vật + Vận tốc dòng nước
 • Vận tốc ngược dòng = Vận tốc thực vật – Vận tốc dòng nước

Trong đó :

 • Vận tốc thực vật : Vận tốc khi dòng nước yên lặng
 • Trên cùng một quãng đường ta sẽ luôn có thời hạn và tốc độ là hai đại lượng có tỉ lệ nghịch .

7.2. Công thức tính tốc độ truyền âm

Công thức :: v = S / t. Trong đó :Trong đó :

 • v : Vận tốc truyền âm, đơn vị chức năng m / s
 • s : Quãng đường truyền âm, đơn vị chức năng m
 • t : Thời gian truyền âm .

7.3. Công thức tính tốc độ góc

 • Vận tốc góc là đại lượng vecto thể hiện sự thay đổi của vật theo thời gian khi quay tròn.
 • Độ lớn tốc độ góc bằng với vận tốc góc
 • Hướng vectơ tốc độ góc được xác lập quy tắc bàn tay phải .
 • Công thức tính tốc độ góc : ω = dθ / dt .

Trong đó, ω là kỳ hiệu véc tơ tốc độ góc .

8 .Bài tập vận dụng công thức tính quãng đường

Bài 1:. Chiếc ca nô đang di chuyển với vận tốc 15 km/h. Tính quãng đường ca nô di chuyển trong thời gian 3 giờ.

Lời Giải : Dựa vào công thức tính quãng đường suy ra ca nô vận động và di chuyển trong thời hạn 3 giờ là : s = 15 × 3 = 45 ( km ) .Đáp số : Trong 3 giờ ca nô đi được 45 km .

Bài 2: Xe máy di chuyển từ vị trí A lúc 8 giờ 20 phút, vận tốc 42 km/h, xe đi đến B vào 11h. Xác độ dài quãng đường AB mà xe máy đi được?

Lời Giải :Thời gian xe máy chuyển dời hết đoạn AB : 11-8 h20 ’ = 2 h40 ’ = 8/3 ( 8 phần 3 )Quãng đường AB sẽ là : 42 x 8/3 = 112 km .Đáp số bài này là 42 km .

Bài 3: Một ô tô di chuyển từ vị trí A đến B với vận tốc 30 km/h.Tiếp tục di chuyển ngược lại từ B về A với vận tốc 45 km/h. Xác định quãng đường AB khi biết rằng thời gian từ B về A ít hơn thời gian đi từ A ến B 40 phút.

Lời Giải : Ô tô đi từ A đến B rồi lại vận động và di chuyển từ B về A => quãng đường đi và về bằng nhau. Quãng đường bằng nhau hoàn toàn có thể suy ra tốc độ và thời hạn tỉ lệ nghịch .Tỉ số giữa tốc độ đi và tốc độ về đoạn đường AB :30 : 45 = 2/3 .Quãng đường bằng nhau nên hoàn toàn có thể suy ra tốc độ và thời hạn tỉ lệ nghịch. Tỉ số thời hạn đi và thời hạn về bằng 3/2 .Thời gian đi từ A đến B là :40 x 3 = 120 ( phút )Quy đổi từ 120 phút = 2 giờQuãng đường AB :30 x 2 = 60 ( km )

Bài 4: Một chiếc ô tô di chuyển trên đường với vận tốc = 60 km/h, xe lên dốc 3 phút với vận tốc = 40 km/h. Cho rằng ôtô chuyển động thẳng đều. Hãy tính quãng đường ô tô dã đi được.

Lời Giải :Quãng đường 1 : S1 = v1. t1 = 5 kmQuãng đường 2 : S2 = v2. t2 = 2 kmTổng : S = S1 + S2 = 7 kmSuy ra quãng đường xe hơi đi được trong 2 đoạn đường là 7 km .

Bài 5 : Một người đi xe đạp điện trong 15 phút với tốc độ 12,6 km / giờ. Tính quãng đường đi được của người đó .

Lời giải :Ta hoàn toàn có thể đổi số đo thời hạn sang đơn vị chức năng giờ và tính quãng đường ta lấy tốc độ nhân với thời hạn .Ta có 15 phút = 0,25 giờQuãng đường đi được của xe đạp điện là :12,6 × 0,25 = 3,15 ( km )Đáp số : 3,15 ( km )

Bài 6: Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42 km/ giờ đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài của quãng đường AB.

Lời giải :Tính thời hạn xe máy đi từ A đến B = thời hạn lúc đến B – thời hạn đi từ A. Tính quãng đường ta lấy tốc độ nhân với thời hạn .Thời gian đi của xe máy là :11 giờ – 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút2 giờ 40 phút = 8/3 giờĐộ dài quãng đường AB là : 42 x 8/3 = 112 ( km )Đáp số : 112 km

Bài 7: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Lời giải :Quãng đường xe hơi đi được trong 4 giờ :42,5 × 4 = 170 ( km )Đáp số : 170 kmĐể tính quãng đường xe hơi đi được ta lấy quãng đường xe hơi đi được trong 1 giờ hay tốc độ của xe hơi nhân với thời hạn đi .

Bài 8: Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/ giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Lời giải :Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là :15,2 × 3 = 45,6 kmĐáp số : 45,6 km

Bài tập luyện tập thêm :

Bài 1 : Trong cùng một thời hạn xe hơi đi từ A đến B và xe máy đi chuyển dời ngược lại từ B đến A. Sau thời hạn 2 giờ xe hơi và xe máy gặp nhau tại điểm C. Cho biết tốc độ xe hơi đạt được 60 km / h, tốc độ xe máy đạt được 40 km / h. Hãy xác lập quãng đường AB .( Đáp án : 200 km )Bài 2 : Ô tô vận động và di chuyển trên quãng đường từ TP. Hà Nội đến Hải Phòng Đất Cảng, cho biết tốc độ xe hơi đạt 54 km / h. Ô tô sau khi đi được 40 phút thì xe máy mới khởi hành từ TP. Hải Phòng đến TP. Hà Nội cho biết tốc độ 36 km / h. Sau thời hạn 1 giờ 10 phút xe máy mới gặp xe hơi. Hãy xác lập quãng đường AB .( Đáp án : 141 km )Bài 3 : Xe đạp vận động và di chuyển quãng đườn từ A đến B tốc độ 15 km / h. Xe máy chuyển dời từ B về A với tốc độ 30 km / h. Khi xe đạp điện đi quãng đường 10 km thì xe máy mới khởi đầu chuyển dời. Xe máy và xe đạp điện gặp nhau ở điểm cách B 45 km. Hãy xác lập quãng đường AB .( Đáp án : 77.5 km )Bài 4 : Quãng đường từ nhà Nam đến trường dài 150 m, Nam đi bộ đến trường hết 15 phút. Hỏi mỗi giờ Nam đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?Trả lời :Mỗi giờ Nam đi được … … … … kmBài 5 : Một xe hơi đi từ A đến B hết 3 giờ, lúc quay trở lại do ngược gió nên mỗi giờ xe hơi đi chậm hơn lúc đi 5 km và về A muộn hơn 1 giờ so với lúc đi. Hãy tính quãng đường AB ?Trả lời :Quãng đường AB dài … … … .. km .Bài 6 : Sau 2 giờ đi bộ, Mạnh đi từ nhà đến huyện. Hãy tính quãng đường từ nhà Mạnh đến huyện, biết tốc độ Mạnh đi là 6 km / giờ ?Trả lời :Quãng đường từ nhà Mạnh đến huyện dài … … … .. km .Bài 7 : Nam đi bộ từ nhà đến trường mất 15 phút, Nga đi từ nhà đến trường hết 10 phút. Hỏi quãng đường từ nhà Nam đến trường dài bao xa, biết rằng hai bạn đi cùng với tốc độ và quãng đường từ nhà Nga đến trường dài 900 m ?Trả lời :Quãng đường từ nhà Nam đến trường dài … … … … m .Bài 8 : Một xe ca và một xe tải cách nhau 8 km cùng xuất phát đi về phía Thành Phố Hà Nội. Sau 2 giờ hai xe gặp nhau ở TP. Hà Nội. Hãy tính quãng đường xe ca đi đươc biết tốc độ xe tải bằng 19/21 tốc độ xe ca ?

Trả lời:

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Quãng đường xe ca đi được là … … … …. km .

Như vậy, bài viết đã Tất Tần Tất Về Công Thức Tính Quãng Đường Đầy Đủ Nhất. Hy vọng những kiến thức mà WElearn chia sẻ có thể giúp bạn học tốt môn Vật lý hơn. Chúc bạn thành công nhé!

Xem thêm các bài viết liên quan

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận