Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Các bài tập về con lắc lò xo bên cạnh việc khai thác các bài toán tương tự như như phần đại cương xê dịch điều hoà ( lập phương trình ; các đại lượng x, v, a ; bài toán khoảng chừng thời hạn ) thì bài tập về con lắc đơn còn có một số ít yếu tố mới như : Bài tập về chu kỳ luân hồi tần số ( tương quan tới độ biến dạng tại vị trí bắt đầu ; đổi khác khối lượng hoặc độ cứng ) ; Bài tập về độ biến dạng ( chiều dài của lò xo ) ; bài tập về lực đàn hồi ; bài tập về nguồn năng lượng …. Ngoài ra bài tập về con lắc lò xo là một vấn đế hoàn toàn có thể khai thác bài 9 điểm trở lên với các loại bài về điều kiện kèm theo vật rời, vật trượt ; bài toán biến hóa biên độ .

Dạng 1: Bài tập liên quan tới tần số góc, chu kì, tần số 

1. Tính chu kỳ, tần số, tần số góc khi cho m và k hoặc ngược lại

Bạn đang đọc: Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12

Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12

2. Dạng bài thay đổi khối lượng vật nặng

– Trong cùng khoảng chừng thời hạn t, hai con lắc triển khai N1 và N2 giao động :
Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12

3. Chù kỳ liên quan tới cắt ghép lò xo:

Ghép lò xo. Chu kì của vật tính theo khệ qua biếu thức :
Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12
( T1, T2, … Tn là chu kì khi ghép vật m với từng lò xo k1, k2, …. kn ) .
Nếu các lò xo mắc song song : k / / = k1 + k2 + ….. + kn
Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12– Cắt lò xo : Nếu các lò xo có độ cứng k1, k2, …., kn có chiều dài tự nhiên l1, l2, ……., ln thực chất giống
nhau ( hoặc được cắt từ cùng một lò xo khởi đầu k0, l0 ) thì : k1l1 = k2l2 = …….. = k0l0Vậy nếu biết k0 của một lò xo có chiều dài khởi đầu l0 thì ta hoàn toàn có thể tìm k ‘ của một đoạn lò xo có chiều dài l ‘ được cắt từ lò xo đó theo biểu thức :
Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12

Dạng 2:viết phương trình dao động x = Acos(ωt + φ).

Thực chất của bài toán này là đi tìm A, ω và φ .
– Tần số góc ω : Tùy theo dữ kiện bài toán mà hoàn toàn có thể tính khác nhau :
Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12

Chú ý: + Nếu gặp bài toán cho các giá trị x, v tại thời điểm t bất kì. Một trong những cách giải đơn giản là chỉ cần thay tất cả các giá trị t, x, v vào hệ:

Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12+ Trước khi tính φ cần xác lập rõ φ thuộc góc phần tư thứ mấy của vòng tròn lượng giác ( thường lấy –Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12

Dạng 3: Dạng bài độ biến dạng và  chiều dài của lò xo trong quá trình vật dao động 

Chiều dài tự nhiên của lò xo là l0
♦ Khi con lắc lò xo nằm ngang :
– Lúc vật ở VTCB, lò xo không bị biến dạng : Δ l0 = 0
– Chiều dài cực lớn của lò xo : lmax = l0 + A- Chiều dài cực tiểu của lò xo : lmin = l0 – A♦ Khi con lắc lò xo sắp xếp thẳng đứng hoặc nằm nghiêng 1 góc α, vật treo ở dưới .
– Độ biến dạng Δ l0 của lò xo khi vật ở VTCB :
Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12Nếu đặt thẳng đứng thì α = 90 °, sinα = 1 nên :
Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12– Chiều dài lò xo khi vật ở VTCB : ltb = l0 + Δl0
– Chiều dài ở li độ x : l = l0 + Δl0 + x
– Chiều dài cực lớn của lò xo : lmax = l0 + Δl0 + A
– Chiều dài cực tiểu của lò xo : lmin = l0 + Δl – A

Dạng 4: Dạng bài tính lực hồi phục

– Đặc điểm : luôn hướng về vị trí cân đối .
– Biểu thức tính : F = – kx, trong đó x là li độ .

Dạng 5. Dạng bài liên quan đến lực đàn hồi. Lực đàn hồi kéo – đẩy cực đại, cực tiếu

+ Lực đàn hồi là lực đưa vật về vị trí sao cho lò xo có chiều dài tự nhiên l0 .

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12
– Nếu con lắc lò xo sắp xếp nằm ngang, Δl0 = 0 :
* Tại vị trí cân đối x = 0, Fđhmin = 0
* Tại vị trí biên xmax = A, Fđhmax = kA
– Nếu con lắc lò xo sắp xếp thẳng đứng :
Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12Độ lớn lực đàn hồi cực lớn :
Khi vật xuống thấp nhất Fkéo max = k | Δl0 + A |
Độ lớn lực đàn hồi cực tiểu còn nhờ vào vào độ lớn của A so với Δl0 :
Nếu A Δl0 : Trong quy trình vật dao dộng, lò xo ngoài dãn còn nén .
Lúc vật qua vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên, Fđhmin = 0 .
Khi vật lên cao nhất, lò xo nén cực lớn Fđẩy max = k | A – Δl0 |
và vì Fđẩy max = k | A – Δl0 | Dạng 6. Dạng bài liên quan đến tính khoảng thời gian lò xo nén hay giãn trong một chu kì khi vật treo ở dưới và A > Δl0

Phương pháp : Chuyến về bài toán quen thuộc là tìm thời hạn vật đi từ li độ x1 đến x2. Tuy nhiên hoàn toàn có thể tìm
nhanh như sau :
Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12– Khoảng thời hạn lò xo giãn là : T – Δt .

Dạng 7: Dạng bài liên quan đến năng lượng dao dộng. Tính động năng, thế năng

Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12Tuy cơ năng không đổi nhưng động năng và thế năng đều biến thiên với : ω ‘ = 2 ω, f ‘ = 2 f và T ‘ = T / 2
Động năng và thế năng đổi khác qua lại cho nhau, khi động năng của con lắc có giá trị gấp n lần thế năng
ta được :
Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12Đặc biệt, trong một chu kì có bốn lần Wđ = Wt, khoảng chừng thời hạn giữa hai lần liên tục để
Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12

Chú ý: Từ (*) ta có Wđ = W – Wt = 1/2 k (A2 – x2). biểu thức sẽ giúp tính nhanh động năng của vật khi vật

đi qua li độ x .

Dạng 8*.  Điều kiện của biên độ dao động

♦ Vật m1 được đặt trên vật mét vuông xê dịch điều hoà theo phương thẳng đứng. Để m1 luôn nằm yên trên mét vuông trong quy trình giao động thì :Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12♦ Vật m1 và mét vuông được gắn vào hai đầu lò xo đặt thẳng đứng, m1 giao động điều hoà. Đế mét vuông luôn nằm yên trên mặt sàn trong quy trình m1 xê dịch thì :Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12♦ Vật m1 được đặt trên vật mét vuông xê dịch điều hoà theo phương ngang. Hệ số ma sát giữa m1 và mét vuông là μ, bỏ lỡ ma sát giữa mét vuông và mặt sàn. Để m1 không trượt trên mét vuông trong quy trình giao động thì :Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12Công thức tính độ cứng của lò xo lớp 12

Dạng 9: Bài tập liên quan tới sự thay đổi của biên độ

A2 = x22 + v22ω22
nếu x2 = 0 thì v2max = ω2. A2
+ Xét tại thời gian ngay trước thời gian đổi khác : A1 ; ω1 ; v1 và x1 ( xem xét vị trí cân đối khởi đầu của vật đang ở đâu )
+ Xét ngay tại thời gian ngay sau giao động, thời gian biến hóa :

  •         ω2 = ω2=k2m2   (người ta có thể thay đổi k (giữ lò xo); thay đổi m (va chạm mềm))
  •         v2: vận tốc sẽ thay đổi chỉ khi có sự va chạm, tách, thêm vật

+ Va chạm mềm : m1. v1 + mét vuông. v2 = ( m1 + mét vuông ). v => nếu mét vuông đứng yên thìm1. v1 = ( m1 + mét vuông ). v
+ Va chạm đàn hồi : v1 ‘ = m1-m2. v1 + 2 mét vuông. v2m1 + m2v2 ‘ = m2-m1. v2 + 2 m1. v1m1 + mét vuông
+ Nếu vật đang hoạt động mà đặt thêm vật theo phương vuông góc vơi vật thì coi đó là va chạm mềm

+ Nếu vật đang chuyển động mà nhấc vật ra theo phương vuông góc với phương chuyển động thì coi như ngược lại của va chạm mềm

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

+ Vị trí cân đối của con lắc lò xo nằm ngang : Là vị trí phần lò xo còn lại không biến dạng
+ Vị trí cân đối của con lắc lò xo thẳng đứng làFhl → = 0 →

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận