Công Thức Tính Độ Cứng Của Lò Xo Lớp 12 – Trang thông tin ôtô hàng đầu – Lái Xe Vui - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Công Thức Tính Độ Cứng Của Lò Xo Lớp 12 có phải là thông tin bạn đang quan tâm? Website laixevui.com sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Công Thức Tính Độ Cứng Của Lò Xo Lớp 12 trong bài viết dưới đây nhé!

Video: Hình học không gian cổ điển [ Trích đề thi thử lần 3 của nguoithay.vn ]

Bạn đang đọc: Công Thức Tính Độ Cứng Của Lò Xo Lớp 12 – Trang thông tin ôtô hàng đầu – Lái Xe Vui

Một số mục thông tin dưới đây về Công Thức Tính Độ Cứng Của Lò Xo Lớp 12:

I. Tổng hợp những công thức vật lý 12 chương 1 .

1. Dao động điều hòa .

– Phương trình giao động điều hòa : x = Acos ( ωt + φ ), trong đó :
+ A là biên độ giao động, cũng là li độ cực lớn của vật, A > 0 .
+ ωt + φ : là pha giao động tại thời gian t .
+ φ là pha khởi đầu, tức là tại thời gian t = 0 .
– Chu kì, tần số, tần số góc :
+ Chu kì T ( s ) là khoảng chừng thời hạn mà vật thực thi xong 1 xê dịch toàn phần, hay hoàn toàn có thể hiểu là khoảng chừng thời hạn giữa 2 lần vật lặp lại trạng thái giao động .
+ Tần số f ( Hz ) là số giao động tuần hoàn thực thi được trong 1 s .
+ Tần số góc ω ( rad / s ) có mối liên hệ với chu kì và tần số : ω = 2 πf = 2 π / T
Ngoài ra hoàn toàn có thể tính tần số góc theo công thức :

Vận tốc của giao động điều hòa : v = x ’ = – Aωsin ( ωt + φ ) .
Gia tốc của xê dịch điều hòa : a = v ’ = – Aω² cos ( ωt + φ ) = – xω²
Đồ thị giao động điều hòa :

Trong một chu kì vật xê dịch luôn đi được một quãng đường 4A. Trong ¼ chu kì vật giao động luôn đi được quãng đường A .
Vật giao động trong khoảng chừng có chiều dài L = 2A .
Hệ thức độc lập :

Một số giá trị đặc biệt quan trọng :
+ xmax = A
+ vmax = Aω ( tại VTCB )
+ amax = Aω² ( tại biên )

2. Con lắc lò xo .

Con lắc lò xo là một mạng lưới hệ thống gồm có 1 lò xo có độ cứng là k, trong thời điểm tạm thời bỏ lỡ tác động ảnh hưởng của khối lượng ( điều kiện kèm theo lý tưởng ) : một đầu cố định và thắt chặt, một đầu gắn vật nặng có khối lượng m ( bỏ lỡ sự ảnh hưởng tác động của size ) .
Phương trình ly độ của con lắc : x = Acos ( ωt + φ ) .
Tần số góc :

Nếu trong khoảng chừng thời hạn Δt vật thực thi N xê dịch tuần hoàn thì ta có :

Nếu mắc vật có khối lượng :
+ m = m1 + mét vuông thì chu kì giao động lúc này sẽ là : T2 = T12-T22
+ m = m1-m2, chu kì giao động sẽ là : T2 = T12-T22
Cắt ghép lò xo :
+ Cắt lò xo : kl = k1l1 = k2l2
+ Ghép lò xo :
nếu k1 song song k2 : k = k1 + k2
nếu k1 tiếp nối đuôi nhau k2 : 1 / k = 1 / k1 + 1 / k2
Cách lập phương trình giao động điều hòa : ta cần xác lập những thông số kỹ thuật A, ω, φ
+ A : dựa vào hệ thức độc lập, chiều dài quỹ đạo, tốc độ cực lớn, …
+ ω : dựa vào công thức tính chu kì …
+ φ : là thời gian t = 0 : x = Acosφ, suy ra cosφ = x / A
Năng lượng khi giao động :
Động năng :

Thế năng :

Cơ năng = động năng + thế năng .
Xét con lắc lò xo treo thẳng đứng :
Đây là một trường hợp đặc biết, gọi l là chiều dài tự nhiên của lò xo, ∆ l là độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB, lb là chiều dài của lò xo khi ở VTCB : lb = l + ∆ l
Khi vật ở VTCB : Fdh = P ↔ k ∆ l = mg, suy ra :

Lực đàn hồi của lò xo ở vị trí li độ x : Fdh = k ( ∆ l + x )
Lực đàn hồi cực lớn : Fdh max = k ( ∆ l + A )
Lực đàn hồi cực tiểu : Fdh min = k ( ∆ l-A )
Lực phục sinh : là lực tổng hợp tác dụng lên vật nặng treo ở dưới của lò xo, có khuynh hướng đưa vật về VTCB :
Fhp = | kx

3. Con lắc đơn

Chi tiết thông tin cho Trọn Bộ Công Thức Vật Lý 12 Ôn Thi trung học phổ thông Quốc Gia Chọn Lọc …

I.3. BÀI TẬP VỀ CON LẮC LÒ XO

Các bài tập về con lắc lò xo bên cạnh việc khai thác những bài toán tựa như như phần đại cương giao động điều hoà ( lập phương trình ; những đại lượng x, v, a ; bài toán khoảng chừng thời hạn ) thì bài tập về con lắc đơn còn có một số ít yếu tố mới như : Bài tập về chu kỳ luân hồi tần số ( tương quan tới độ biến dạng tại vị trí khởi đầu ; đổi khác khối lượng hoặc độ cứng ) ; Bài tập về độ biến dạng ( chiều dài của lò xo ) ; bài tập về lực đàn hồi ; bài tập về nguồn năng lượng …. Ngoài ra bài tập về con lắc lò xo là một vấn đế hoàn toàn có thể khai thác bài 9 điểm trở lên với những loại bài về điều kiện kèm theo vật rời, vật trượt ; bài toán biến hóa biên độ .

Dạng 1: Bài tập liên quan tới tần số góc, chu kì, tần số 

1. Tính chu kỳ, tần số, tần số góc khi cho m và k hoặc ngược lại

2. Dạng bài thay đổi khối lượng vật nặng

– Trong cùng khoảng chừng thời hạn t, hai con lắc thực thi N1 và N2 xê dịch :

3. Chù kỳ liên quan tới cắt ghép lò xo:

Ghép lò xo. Chu kì của vật tính theo khệ qua biếu thức :

( T1, T2, … Tn là chu kì khi ghép vật m với từng lò xo k1, k2, …. kn ) .
Nếu những lò xo mắc song song : k / / = k1 + k2 + … .. + kn
– Cắt lò xo : Nếu những lò xo có độ cứng k1, k2, …., kn có chiều dài tự nhiên l1, l2, … …., ln thực chất giống
nhau ( hoặc được cắt từ cùng một lò xo bắt đầu k, l ) thì : k1l1 = k2l2 = … … .. = kl
Vậy nếu biết k của một lò xo có chiều dài khởi đầu l thì ta hoàn toàn có thể tìm k ’ của một đoạn lò xo có chiều dài l ’ được cắt từ lò xo đó theo biểu thức :

Dạng 2:viết phương trình dao động x = Acos(ωt + φ).

Thực chất của bài toán này là đi tìm A, ω và φ .
– Tần số góc ω : Tùy theo dữ kiện bài toán mà hoàn toàn có thể tính khác nhau :

Chú ý: + Nếu gặp bài toán cho các giá trị x, v tại thời điểm t bất kì. Một trong những cách giải đơn giản là chỉ cần thay tất cả các giá trị t, x, v vào hệ:

hệ này có ẩn duy nhất là φ, từ đó sẽ thu được giá trị của φ .
+ Trước khi tính φ cần xác lập rõ φ thuộc góc phần tư thứ mấy của vòng tròn lượng giác ( thường lấy – Dạng 3: Dạng bài độ biến dạng và  chiều dài của lò xo trong quá trình vật dao động 

Chiều dài tự nhiên của lò xo là l
♦ Khi con lắc lò xo nằm ngang :
– Lúc vật ở VTCB, lò xo không bị biến dạng : Δ l0 = 0
– Chiều dài cực lớn của lò xo : lmax = l + A
– Chiều dài cực tiểu của lò xo : lmin = l – A
♦ Khi con lắc lò xo sắp xếp thẳng đứng hoặc nằm nghiêng 1 góc α, vật treo ở dưới .
– Độ biến dạng Δ l của lò xo khi vật ở VTCB :

Nếu đặt thẳng đứng thì α = 90 °, sinα = 1 nên :

– Chiều dài lò xo khi vật ở VTCB : ltb = l + Δl
– Chiều dài ở li độ x : l = l + Δl0 + x
– Chiều dài cực lớn của lò xo : lmax = l + Δl0 + A
– Chiều dài cực tiểu của lò xo : lmin = l + Δl – A

Dạng 4: Dạng bài tính lực hồi phục

– Đặc điểm : luôn hướng về vị trí cân đối .
– Biểu thức tính : F = – kx, trong đó x là li độ .

Dạng 5. Dạng bài liên quan đến lực đàn hồi. Lực đàn hồi kéo – đẩy cực đại, cực tiếu

+ Lực đàn hồi là lực đưa vật về vị trí sao cho lò xo có chiều dài tự nhiên l .
– Nếu con lắc lò xo sắp xếp nằm ngang, Δl = 0 :
* Tại vị trí cân đối x = 0, Fđhmin = 0
* Tại vị trí biên xmax = A, Fđhmax = kA
– Nếu con lắc lò xo sắp xếp thẳng đứng :

Độ lớn lực đàn hồi cực lớn :
Khi vật xuống thấp nhất Fkéo max = k | Δl0 + A |
Độ lớn lực đàn hồi cực tiểu còn phụ thuộc vào vào độ lớn của A so với Δl :
Nếu A Δl : Trong quy trình vật dao dộng, lò xo ngoài dãn còn nén .
Lúc vật qua vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên, Fđhmin = 0 .
Khi vật lên cao nhất, lò xo nén cực lớn Fđẩy max = k | A – Δl |
và vì Fđẩy max = k | A – Δl | Dạng 6. Dạng bài liên quan đến tính khoảng thời gian lò xo nén hay giãn trong một chu kì khi vật treo ở dưới và A > Δl

Phương pháp : Chuyến về bài toán quen thuộc là tìm thời hạn vật đi từ li độ x1 đến x2. Tuy nhiên hoàn toàn có thể tìm
nhanh như sau :
– Khoảng thời hạn lò xo giãn là : T – Δt .

Dạng 7: Dạng bài liên quan đến năng lượng dao dộng. Tính động năng, thế năng

Tuy cơ năng không đổi nhưng động năng và thế năng đều biến thiên với : ω ’ = 2 ω, f ’ = 2 f và T ’ = T / 2
Động năng và thế năng đổi khác qua lại cho nhau, khi động năng của con lắc có giá trị gấp n lần thế năng
ta được :

Đặc biệt, trong một chu kì có bốn lần Wđ = Wt, khoảng chừng thời hạn giữa hai lần liên tục để

Chú ý: Từ (*) ta có Wđ = W – Wt = 1/2 k (A2 – x2). biểu thức sẽ giúp tính nhanh động năng của vật khi vật

đi qua li độ x .

Dạng 8*.  Điều kiện của biên độ dao động

♦ Vật m1 được đặt trên vật mét vuông giao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Để m1 luôn nằm yên trên mét vuông trong quy trình giao động thì :

♦ Vật m1 và mét vuông được gắn vào hai đầu lò xo đặt thẳng đứng, m1 xê dịch điều hoà. Đế mét vuông luôn nằm yên trên mặt sàn trong quy trình m1 giao động thì :

♦ Vật m1 được đặt trên vật mét vuông giao động điều hoà theo phương ngang. Hệ số ma sát giữa m1 và mét vuông là μ, bỏ lỡ ma sát giữa mét vuông và mặt sàn. Để m1 không trượt trên mét vuông trong quy trình giao động thì :

Dạng 9: Bài tập liên quan tới sự thay đổi của biên độ

A2 = x22 + v22ω22
nếu x2 = 0 thì v2max = ω2. A2
+ Xét tại thời gian ngay trước thời gian đổi khác : A1 ; ω1 ; v1 và x1 ( xem xét vị trí cân đối bắt đầu của vật đang ở đâu )
+ Xét ngay tại thời gian ngay sau xê dịch, thời gian biến hóa :

  •         ω2 = ω2=k2m2   (người ta có thể thay đổi k (giữ lò xo); thay đổi m (va chạm mềm))
  •         v2: vận tốc sẽ thay đổi chỉ khi có sự va chạm, tách, thêm vật

+ Va chạm mềm : m1. v1 + mét vuông. v2 = ( m1 + mét vuông ). v => nếu mét vuông đứng yên thìm1. v1 = ( m1 + mét vuông ). v
+ Va chạm đàn hồi : v1 ’ = m1-m2. v1 + 2 mét vuông. v2m1 + m2v2 ’ = m2-m1. v2 + 2 m1. v1m1 + mét vuông
+ Nếu vật đang hoạt động mà đặt thêm vật theo phương vuông góc vơi vật thì coi đó là va chạm mềm
+ Nếu vật đang hoạt động mà nhấc vật ra theo phương vuông góc với phương hoạt động thì coi như ngược lại của va chạm mềm
+ Vị trí cân đối của con lắc lò xo nằm ngang : Là vị trí phần lò xo còn lại không biến dạng
+ Vị trí cân đối của con lắc lò xo thẳng đứng làFhl → = 0 →
Chi tiết thông tin cho Bài tập về con lắc lò xo, trắc nghiệm vật lý lớp 12 …
cong-thuc-tinh-do-cung-cua-lo-xo-lop-12-4085532cong-thuc-tinh-do-cung-cua-lo-xo-lop-12-4085532

I. Lý thuyết cần nắm để giải bài tập vật lý 10 trang 141 SGK

1. Thế năng trọng trường

a ) Trọng trường
Trọng trường là trường mê hoặc xung quanh Trái Đất .
Biểu hiện của trọng trường là sự Open của trọng tải công dụng lên vật có khối lượng m đặt tại một vị trí bất kể trong khoảng trống có trọng trường .
Biểu thức : P = mg
Nếu xét trong khoảng chừng khoảng trống không không quá rộng thì trọng trường trong khoảng chừng khoảng trống đó là trọng trường đều .
b ) Định nghĩa
Thế năng trọng trường của một vật là dạng nguồn năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vào vị trí của vật trong trọng trường. Nếu chọn thế năng tại mặt đất thì thế năng trọng trường của một vật có khối lượng m đặt tại độ cao z là :

c ) Tính chất
– Là đại lượng vô hướng .
– Có giá trị dương, âm hoặc bằng không, nhờ vào vào vị trí chọn làm gốc thế năng .
d ) Đơn vị
Đơn vị của thế năng là jun ( J )

Chú ý: Nếu chọn gốc thế năng tại mặt đất thì thế năng tại mặt đất bằng không

e ) Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công của trọng tải
Khi một vật hoạt động trong trọng trường từ vị trí M đến vị trí N thì công của trọng tải của vật có giá trị bằng hiệu thế năng trọng trường tại M và tại N .

Hệ quả : Trong quy trình hoạt động của một vật trong trọng trường :
– Khi vật giảm độ cao, thế năng của vật giảm thì trọng tải sinh công dương .
– Khi vật tăng độ cao, thế năng của vật tăng thì trọng tải sinh công âm .

2. Thế năng đàn hồi

a ) Công của lực đàn hồi
– Xét một lò xo có độ cứng k, một đầu gắn vào một vật, đầu kia giữ cố định và thắt chặt .
– Khi lò xo bị biến dạng với độ biến dạng là
thì lực đàn hồi là :
– Khi đưa lò xo từ trạng thái biến dạng về trạng thái không biến dạng thì công của lực đàn hồi được xác lập bằng công thức :
b ) Thế năng đàn hồi

– Thế năng đàn hồi là dạng nguồn năng lượng của một vật chịu tính năng của lực đàn hồi .

– Công thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo ở trạng thái có độ biến dạng Δl là:

Xem thêm: Ví dụ quần thể sinh vật là gì

– Thế năng đàn hồi là một đại lượng vô hướng, dương .
– Đơn vị của thế năng đàn hồi là jun ( J ) .
Xem thêm : Công Thức Parity 5X5 – Rubik 5 ࡫ : Solution
Chi tiết thông tin cho Công Thức Tính Độ Cứng Của Lò Xo Lớp 10, Công Thức Và Dạng Toán Vật Lí 10 …

I. Các công thức con lắc lò xo

1. Tần số và chu kì của con lắc lò xo

Tần số góc :
Chu kì :
Tần số :

2. Lực kéo về (Lực hồi phục)

Fkv = – kx = – w ^ 2 * x * m = a. m ( Đơn vị : N )
Lực kéo về hướng về vị trí cân đối, biến thiên điều hòa theo thời hạn và ngược pha với li độ
Lực kéo về cực lớn : Fmax = k. A

3. Lực đàn hồi

Fđh = k. Δl
Lực đàn hồi hướng về vị trí lò xo không biến dạng .

+ ) Với con lắc lò xo nằm ngang : Lực hồi sinh cũng là lực đàn hồi

+ ) Với con lắc lò xo treo thẳng đứng :

Fđh = k | Δl + x | ( chiều dương hướng xuống dưới )
Fđh = k | Δl-x | ( chiều dương hướng lên trên )

+ ) Lực đàn hồi cực lớn :

Fđh max = k | Δl + A |

+ ) Lực đàn hồi cực tiểu :

* Nếu ΔlFđh min=0=>

* Nếu Δl > A => Fđh min = k | Δl-A |

4. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt năng lượng:

a) Động năng của con lắc lò xo (Đơn vị: J):

Động năng cực lớn :

b) Thế năng của con lắc lò xo (Đơn vị: J):

Thế năng cực lớn :

c) Cơ năng của con lắc lò xo (Đơn vị: J)

Cơ năng của con lắc lò xo không phụ thuộc vào vào khối lượng vật nặng .

d) Các công thức độc lập với thời gian

Nếu tại thời gian t1 ta có li độ x1 và tốc độ v1 thì :
Biên độ xê dịch khi biết li độ, tốc độ, tần số góc :
Tìm vận tốc cực lớn và tần suất cực lớn khi biết độ cứng của con lắc lò xo và khối lượng vật nặng :
Chú ý :
Động năng và thế năng của con lắc lò xo biến thiên tuần hoàn với tần số góc 2 w, chu kì T / 2 và tần số 2 f nếu con lắc lò xo xê dịch điều hòa với tần số góc w, chu kì T, tần số f .
Khoảng thời hạn 2 lần liên tục động năng bằng thế năng : T / 4

5. Độ cứng lò xo

Một lò xo có chiều dài l, độ cứng k bị cắt thành những lò xo có độ dài lần lượt là l1, l2, l2 … có độ cứng tương ứng k1, k2, k3 … thì k. l = k1. l1 = k2. l2 = k3. l3 = …
+ ) Khi ghép lò xo tiếp nối đuôi nhau :
+ ) Khi ghép lò xo song song :

II. Bài tập lý thuyết về con lắc lò xo

Câu 1:Chọn phát biểu đúng khi nói về con lắc lò xo nằm ngang

A. Chuyển động của vật là hoạt động đổi khác đều
B. Chuyển động của vật là hoạt động thẳng
C. Chuyển động của vật là hoạt động tuần hoàn
D. Chuyển động của vật là một vật giao động điều hòa
Đáp án : A. Chuyển động của vật là hoạt động biến hóa đều

Câu 2: Đối với con lắc lò xo dao động điều hòa, chọn phát biểu không đúng trong những phát biểu sau:

A.Lực kéo về nhờ vào vào độ cứng của lò xo
B.Lực kéo về nhờ vào vào khối lượng của vật nặng
C.Gia tốc của vật nhờ vào vào khối lượng vật năng
D. Tần số góc của vật nhờ vào vào khối lượng của vật
Đáp án : B. Lực kéo về phụ thuộc vào vào khối lượng của vật nặng. Do lực kéo về có biểu thức F = – kx

3. Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m, lò xo có độ cứng k. Kích thích vật dao động điều hòa với chu kì T. Cắt bớt lò xo một nửa, rồi kích thích vật m dao động điều hòa thi chu kỳ dao động khi đó bằng:

Giải : Theo bài ra ta có :

4. Chu kỳ của con lắc lò xo tăng 2 lần khi:

A. Khối lượng vật nặng tăng gấp đôi
B. Khối lượng vật nặng giảm 4 lần
C. Độ cứng lò xo giảm 4 lần
D. Biên độ tăng 2 lần
Đáp án : C

5. Đối với con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa thì:

A. Trọng lực của toàn cầu công dụng lên vật tác động ảnh hưởng đến chu kỳ luân hồi giao động
B. Biên độ giao động nhờ vào vào độ giãn lò xo ở vị trí cân đối
C. Lực đàn hồi công dụng lên vật cũng chính là lực làm cho vật giao động điều hòa
D. Lò xo có chiều dài cực tiểu thì lực đàn hồi công dụng vào vật nhỏ nhất
Giải : Vì là con lắc lò xo nằm ngang nên :
Ta chọn đáp án : C

Xem thêm:

Công thức + Bài tập: Con lắc lò xo nằm ngang

Bài tập con lắc lò xo hay có đáp án chi tiết

Chi tiết thông tin cho Tổng hợp công thức con lắc lò xo và bài tập vận dụng – Chăm Học Bài …

Cách Tính Độ Cứng Của Lò Xo Hay, Chi Tiết, Các Công Thức Tính Độ Cứng Của Lò Xo

Cách tính Lực đàn hồi của Con lắc Lò xo, Công thức Định luật Húc ( Hooke ) và bài tập – Vật lý 10 bài 12

***
=====>>>>Phần Mềm Giải Bài Tập Chính Xác 100%

Ở lớp trước những em đã biết, Lực kế là dụng cụ do lực và bộ hầu hết của nó là một lò xo. Tuy nhiên, những em chưa biết tại sao lò xo lại được ứng dụng vào việc sản xuất lực kế và nó dựa trên định luật vật lý nào để tính lực .
Bạn đang xem : Tính độ cứng của lò xo
Bài viết này tất cả chúng ta cùng đi khám phá Lực đàn hồi của con lắc lò xo, Công thức định luật Húc được tính thế nào ? Định luật Húc được phát biểu ra làm sao ? ứng dụng của định luật Hooke là gì ? để giải đáp những vướng mắc trên .

I. Hướng và điểm đặt của Lực đàn hồi của con lắc lò xo

– Lực đàn hồi Open ở 2 đầu của lò xo và công dụng vào những vật tiếp xúc với lò xo, làm nó biến dạng .
– – Hướng của lực đàn hồi ở mỗi đầu của lò xo ngược với hướng của ngoại lực gây biến dạng. Tức là, khi bị dãn, lực đàn hồi của lò xo hướng theo trục của lò xo vào phía trong, còn khi bị nén, lực đàn hồi của lò xo hướng theo trục của lò xo ra ngoài .

II. Cách tính Độ lớn lực đàn hồi của lò xo, Công thức Định luật Húc (Hooke).

1. Thí nghiệm của định luật Húc (Hooke).

– Treo quả cân có khối lượng P. vào lò xo thì lò xo dãn ra, khi ở vị trí cân đối ta có : F = P = mg .
– Treo tiếp 1,2 quả cân vào lo xo, ở mỗi làn, ta đo chiều dài l của lò xo khi có tải rồi tính độ dãn của lò xo : Δl = l – l0 .
– Bảng hiệu quả thu được từ một lần làm thí nghiệm

F=P(N) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Độ dài l(mm) 245 285 324 366 405 446 484
Độ dãn Δl(mm) 40 79 121 160 201 239

2. Giới hạn đàn hồi của lò xo

– Nếu khối lượng của tải vượt quá một giá trị nào đó gọi là số lượng giới hạn đàn hồi thì độ dãn của lò xo sẽ không còn tỉ lệ với khối lượng của tải và khi bỏ tải đi thì lò xo không co được về đến chiều dài l0 nữa .

3. Cách tính lực đàn hồi của lò xo, Công thức Định luật Húc (Hooke)

Công thức tính lực đàn hồi của lò xo (Công thức định luật Húc):

– Trong số lượng giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo .
– Trong đó :
k gọi là độ cứng ( hay thông số đàn hồi ) của lò xo, có đơn vị chức năng là N / m .
Δl = | l – l0 | là độ biến dạng ( dãn hay nén ) của lò xo .
– Khi quả cân đứng yên :
⇒ Công thức tính độ cứng của lò xo :
• Ứng dụng của định luật Húc trong thực tiễn đó là làm những vận dụng như ghế sofa, ghế xoay, đệm lò xo, …

4. Chú ý

– Đối với dây cao su đặc hay dây thép, lực đàn hồi chỉ Open khi bị ngoại lực kéo dãn. Vì thế lực đàn hồi trong trường hợp này gọi là lực căng .
– Đối với mặt tiếp xúc bị biến dạn khi bị ép vào nhau thì lực đàn hồi có phương vuông góc với mặt tiếp xúc .

II. Bài tập vận dụng Công thức Định luật Húc (Công thức tính lực đàn hồi của lò xo).

* Bài 1 trang 74 SGK Vật Lý 10: Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt ) của lực đàn hồi của:

a ) lò xo
b ) dây cao su đặc, dây thép
c ) mặt phẳng tiếp xúc

° Lời giải bài 1 trang 74 SGK Vật Lý 10:

a ) Lực đàn hồi của lò xo :
+ Phương : Trùng với phương của trục lò xo .
Xem thêm : Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây Bên Nắng Đốt, Tra Cứu và Tìm Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi
+ Chiều : ngược chiề …
Chi tiết thông tin cho Cách Tính Độ Cứng Của Lò Xo Hay, Chi Tiết, Các Công Thức Tính Độ Cứng Của Lò Xo …

Cách tính chiều dài con lắc lò xo, Lực đàn hồi, Lực phục hồi hay, chi tiết – Vật Lí lớp 12.

A. Phương pháp & Ví dụ

1.Phương pháp

Quảng cáo

2.1. Chiều dài của lò xo:

– Gọi lo là chiều dài tự nhiên của lò xo
– l là chiều dài khi con lắc ở vị trí cân đối : l = lo + Δlo
– A là biên độ của con lắc khi giao động .
– Gốc tọa độ tại vị trí cân đối, chiều dương hướng xuống dưới .

2.2. Lực đàn hồi:

Fdh = – K. Δx ( N )
( Nếu xét về độ lớn của lực đàn hồi ). Fdh = K. ( Δlo + x )
Fdhmax = K ( Δlo + A )
Fdhmin = K ( Δlo – A ) Nếu Δlo > A
Fdhmin = 0 khi lo ≤ A ( Fdhmin tại vị trí lò xo không bị biến dạng )

2.3. Lực phục hồi (lực kéo về):

Fph = ma = m ( – ω2. x ) = – K.x
Nhận xét : Trường hợp lò xo treo thẳng đứng lực đàn hồi và lực hồi sinh khác nhau .
Trong trường hợp A > Δlo
Fnén = K ( | x | – Δlo ) với | x | ≥ Δlo .
Fnenmax = K | A-Δlo |

2.4. Bài toán: Tìm thời gian lò xo bị nén, giãn trong một chu kỳ:

Gọi φnén là góc nén trong một chu kỳ luân hồi .
– φnén = 2. α Trong đó : cosα = Δlo / A
Nhận xét : tgiãn = 2 tnén, tgiãn = 3 tnén, tgiãn = 5 t nén ( tỉ lệ 2 : 3 : 5 ) thì tương ứng với 3 vị trí đặc biệt quan trọng trên trục thời hạn
Đối với con lắc lò xo nằm ngang ta vẫn dùng những công thức của lò xo thẳng đứng nhưng Δlo = 0 và lực hồi sinh chính là lực đàn hồi Fdhmax Fhp = k. A và Fdhmin = 0

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên là lo = 30 cm, độ cứng của lò xo là K = 10 N/m. Treo vật nặng có khối lượng m = 0,1 kg vào lò xo và kích thích cho lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = 5 cm. Xác định chiều dài cực đại, cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động của vật.

A. 40 cm ; 30 cm B. 45 cm ; 25 cm
C. 35 cm ; 55 cm D. 45 cm ; 35 cm .

Hướng dẫn:

Quảng cáo
Ta có : lo = 30 cm và Δlo = mg / k = 0,1 m = 10 cm
lmax = lo + Δlo + A = 30 + 10 + 5 = 45 cm
lmin = lo + Δlo – A = 30 + 10 – 5 = 35 cm

Ví dụ 2: Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên là lo = 30 cm, độ cứng của lò xo là K = 10 N/m. Treo vật nặng có khối lượng m = 0,1 kg vào lò xo và kích thích cho lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = 5 cm. Xác định lực đàn hồi cực đại, cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động của vật.

A. 1,5 N ; 0,5 N B. 2N ; 1.5 N C. 2,5 N ; 0,5 N D. Khác

Hướng dẫn:

Ta có : Δlo = 0,1 m > A .
Áp dụng Fdhmax = K ( A + Δlo ) = 10 ( 0,1 + 0,05 ) = 1,5 N
Fdhmin = K ( A – Δlo ) = 10 ( 0,1 – 0,05 ) = 0,5 N

Ví dụ 3: Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên là lo = 30 cm, độ cứng của lò xo là K = 10 N/m. Treo vật nặng có khối lượng m = 0,1 kg vào lò xo và kích thích cho lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = 20 cm. Xác định lực đàn hồi cực đại, cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động của vật.

A. 1,5 N ; 0N B. 2N ; 0N C. 3N ; 0N D. Khác

Hướng dẫn:

Ta có Δlo = 0,1 m Ví dụ 4: Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên là lo = 30 cm, độ cứng của lò xo là K = 10 N/m. Treo vật nặng có khối lượng m = 0,1 kg vào lò xo và kích thích …

Chi tiết thông tin cho Cách tính chiều dài con lắc lò xo, Lực đàn hồi, Lực hồi sinh hay, cụ thể – Vật Lí lớp 12 … .

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến Công Thức Tính Độ Cứng Của Lò Xo Lớp 12

khảo sát hàm số, lượng giác, giải hệ phương trình, bất đẳng thức, cực trị, số phức, tích phân, nguyên hàm, hình học phẳng, hình học khoảng trống, phương pháp học toán

Ngoài xem những thông tin về Công Thức Tính Độ Cứng Của Lò Xo Lớp 12 này. Bạn có thể xem thêm bài viết liên quan đến xe hơi khác như Tư vấn mua xe

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

Vậy là chúng tôi đã update những thông tin hot nhất, được nhìn nhận cao nhất về Công Thức Tính Độ Cứng Của Lò Xo Lớp 12 trong thời hạn qua, kỳ vọng những thông tin này có ích cho bạn .
Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy tiếp tục truy vấn mục Giá xe để update thông tin giá xe mới nhất nhé !

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận